Ako prebieha refinancovanie úveru – ako postupovať, kedy využiť

V dnešnej spoločnosti sa pôžičky stali bežnou súčasťou finančného života. Či už ide o kúpu domu, auta alebo financovanie vysokoškolského štúdia, úvery poskytujú potrebné prostriedky na dosiahnutie cieľov. Keďže však finančná situácia a trh kolíšu, môže byť potrebné prehodnotiť dané pôžičky a zistiť, či nie je k dispozícii lepšia možnosť. Tu prichádza na rad refinancovanie. Refinancovanie úveru zahŕňa nahradenie existujúceho úveru novým, zvyčajne s výhodnejšími podmienkami. Ako prebieha refinancovanie úveru?

Tento článok sa bude zaoberať pojmom refinancovanie, jeho výhodami a tým, kedy môže byť dobré o ňom uvažovať.

Refinancovanie úveru

Čo je refinancovanie úveru? Refinancovanie je proces, pri ktorom sa na splatenie existujúceho úveru berie nový úver. Môže sa uskutočniť u toho istého veriteľa alebo u iného veriteľa. Cieľom je zabezpečiť si lepšie podmienky úveru, napríklad nižšiu úrokovú sadzbu, dlhšiu dobu splácania alebo nižšie mesačné splátky. Refinancovanie môže zahŕňať aj konsolidáciu viacerých úverov do jedného.

Spojením viacerých úverov a pôžičiek do jedného s výhodnou úrokovou sadzbou si možno zlepšiť svoju finančnú situáciu. Výsledkom je nižšia mesačná splátka pri rovnakej sume. Nie je potrebné sledovať rôzne termíny splátok ani sa obávať o dostatok prostriedkov na účte.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo niekto môže uvažovať o refinancovaní úveru. Jedným z hlavných dôvodov je úspora peňazí. Ak úrokové sadzby od poskytnutia pôvodného úveru klesli, refinancovanie môže priniesť nižšiu úrokovú sadzbu, čo môže viesť k výrazným úsporám počas celej doby splatnosti úveru. Podobne, ak sa zlepšilo kreditné skóre, dlžníci môžu získať lepšie podmienky úveru.

Ďalším dôvodom na refinancovanie je zmena typu úveru. Napríklad osoba s hypotékou s nastaviteľnou úrokovou sadzbou sa môže rozhodnúť pre refinancovanie na hypotéku s pevnou úrokovou sadzbou, aby mala predvídateľnejšiu mesačnú splátku. Podobne dlžník s balónovým úverom môže refinancovať tradičnú hypotéku, aby nemusel na konci doby splatnosti úveru zaplatiť veľkú jednorazovú splátku.

Refinancovať možno takmer všetky typy úverov vrátane hypoték, úverov na auto, osobných úverov a študentských úverov. Realizovateľnosť a výhody refinancovania sa však môžu líšiť v závislosti od typu úveru. Napríklad refinancovanie hypotéky môže priniesť značné úspory, zatiaľ čo refinancovanie úveru na auto nemusí byť také výhodné, najmä ak sa hodnota auta výrazne znížila.

Refinancovanie pôžičky – výhody

Hlavnou výhodou refinancovania úveru je možnosť úspory nákladov. Ako už bolo spomenuté, zabezpečenie nižšej úrokovej sadzby môže priniesť výrazné úspory počas celej doby splatnosti úveru. Okrem toho môže refinancovanie zlepšiť aj peňažný tok znížením mesačných splátok, čím sa môžu uvoľniť prostriedky na iné výdavky alebo investície.

Refinancovanie pôžičky môže dlžníkom pomôcť aj pri konsolidácii dlhov. Ak má napríklad niekto viacero úverov s vysokými úrokmi, môže ich refinancovať do jedného úveru s nižšou úrokovou sadzbou, čo uľahčí jeho správu úverov a potenciálne ušetrí peniaze na splátkach úrokov.

Refinancovanie môže dlžníkom umožniť aj zmenu podmienok úveru tak, aby lepšie vyhovovali ich aktuálnej finančnej situácii. To môže znamenať predĺženie doby splatnosti úveru na zníženie mesačných splátok alebo skrátenie doby splatnosti na rýchlejšie splatenie úveru.

Pri posudzovaní potenciálnych výhod a nevýhod refinancovania úveru môže byť užitočná aj konzultácia s finančným poradcom.

Najvýhodnejšie refinancovanie úveru

Refinancovanie úveru môže byť pre mnohých ľudí rozumným finančným krokom. Refinancovaním si možno potenciálne zabezpečiť nižšiu úrokovú sadzbu, znížiť mesačné splátky alebo dokonca skrátiť dobu splatnosti úveru. Vzhľadom na množstvo dostupných možností refinancovania úveru však môže byť ťažké určiť, ktorá z nich je tá najvhodnejšia.

Prvým krokom pri hľadaní najvýhodnejšieho refinancovania úveru je prieskum a porovnanie rôznych veriteľov. Je dôležité pozrieť sa aj na iné ako veľké banky a preskúmať alternatívne možnosti, ako sú úverové spoločnosti, online veritelia a platformy vzájomného poskytovania úverov. Každý veriteľ môže mať iné sadzby, podmienky a poplatky, preto je veľmi dôležité vykonať dôkladný prieskum.

Pri posudzovaní možností refinancovania úveru je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových faktorov:

 1. Úrokové sadzby: Jedným z hlavných dôvodov refinancovania úveru je zabezpečenie nižšej úrokovej sadzby. Aj malé zníženie úrokovej sadzby môže priniesť výrazné úspory počas trvania úveru.
 2. Doba splatnosti úveru: Refinancovanie úveru poskytuje aj možnosť upraviť dobu splatnosti úveru. Napríklad prechod z 30-ročnej hypotéky na 15-ročnú môže ušetriť tisíce eur na úrokoch. Kratšia doba splatnosti úveru však znamená aj vyššie mesačné splátky.
 3. Poplatky a náklady: Refinancovanie úveru môže byť spojené s poplatkami, ako sú napríklad poplatky za žiadosť, poplatky za znalecký posudok a náklady na uzavretie. Pri porovnávaní možností úveru je nevyhnutné zohľadniť všetky tieto náklady.
 4. Úverové skóre: Veritelia pri určovaní oprávnenosti úveru a úrokových sadzieb zohľadňujú úverové skóre. Vysoké kreditné skóre môže pomôcť zabezpečiť nižšiu úrokovú sadzbu, zatiaľ čo nízke kreditné skóre môže mať za následok vyššiu sadzbu alebo dokonca zamietnutie úveru.

Pre tých, ktorí si nie sú istí procesom refinancovania úveru alebo tým, ktorá možnosť je pre ich konkrétnu situáciu najlepšia, môže byť prospešné požiadať o radu finančného experta.

Finanční poradcovia alebo hypotekárni makléri môžu poskytnúť individuálne poradenstvo a odporúčania na základe finančných cieľov a okolností jednotlivca.

Refinancovanie úveru online

Refinancovanie úveru môže byť rozumným finančným krokom, ktorý môže z dlhodobého hľadiska ušetriť nemalé peniaze. S príchodom technológií sa refinancovanie úveru online stalo jednoduchším a pohodlnejším než kedykoľvek predtým.

Kroky pri refinancovaní úveru online:

 1. Stanoviť si ciele: Pred refinancovaním je dôležité vedieť, čo chce človek vlastne dosiahnuť. Chce znížiť úrokovú sadzbu, znížiť mesačné splátky alebo skrátiť dobu splatnosti úveru? Znalosť týchto cieľov mu pomôže nájsť tú najlepšiu možnosť refinancovania.
 2. Preskúmať a porovnať veriteľov: Na preskúmanie a porovnanie veriteľov sa v dnešnej dobe dajú využiť online zdroje. Dobré je hľadať predovšetkým renomovaných veriteľov s konkurenčnými sadzbami a výhodnými podmienkami. Prečítanie recenzií a kontrola hodnotenia zákazníckych služieb môže do budúcna zabezpečiť pozitívne skúsenosti.
 3. Zhromaždiť si potrebné dokumenty: Podobne ako pri tradičnom refinancovaní bude veriteľovi potrebné poskytnúť dokumenty, napríklad doklad o príjme, úverové skóre a aktuálne informácie o pôžičke. Ak si človek vopred pripraví tieto podklady, urýchli sa tým celý proces.
 4. Podať žiadosť o refinancovanie: Po výbere veriteľa možno začať proces podávania žiadosti. Ten zvyčajne zahŕňa vyplnenie online formulára s osobnými a finančnými údajmi.
 5. Preskúmať a podpísať dokumenty: Po odoslaní žiadosti veriteľ poskytne odhad výšky úveru a dokumenty s informáciami. Pred podpisom je potrebné si tieto dokumenty pozorne preštudovať.
 6. Uzatvoriť refinančnú pôžičku: Po odsúhlasení podmienok a podpísaní všetkých potrebných dokumentov bude úver uzatvorený. Nový veriteľ vyplatí existujúcu pôžičku a klient mu začne platiť splátky.

Refinancovanie úveru online môže byť pohodlnou a nákladovo efektívnou možnosťou. Je však dôležité urobiť si prieskum, porovnať veriteľov a prijať potrebné opatrenia.

Refinancovanie úveru – podmienky

Pôžička na refinancovanie je účelový úver, z ktorého možno využiť peniaze na vyplatenie ďalších finančných záväzkov. Refinancovať môže každý, kto má aspoň 1 úverový produkt z banky alebo nebankovej spoločnosti.

Podmienky na refinancovanie úveru:

 • vek od 18 do 69 rokov
 • trvalý pobyt v SR
 • akceptovateľný zdroj príjmu (trvalý pracovný pomer alebo podnikanie)

Výška zníženia splátok závisí od konkrétnej situácie – zostatku pôvodných úverov, úrokových sadzieb, splatnosti a taktiež od parametrov ponúkaného úveru.

Refinancovanie úveru – kalkulačka

Na určenie potenciálnych úspor a nákladov na refinancovanie môžu jednotlivci použiť kalkulačku refinancovania úveru.

Tieto online nástroje zohľadňujú výšku úveru, súčasnú úrokovú sadzbu, novú úrokovú sadzbu, dobu splatnosti úveru a poplatky, aby vypočítali odhadovanú mesačnú splátku a celkovú úsporu na úrokoch. To môže jednotlivcom pomôcť porovnať rôzne možnosti refinancovania úveru a prijať informované rozhodnutie.

Pomocou refinančnej kalkulačky si klienti môžu vypočítať, koľko peňazí ušetria vďaka refinancovaniu úveru. V kalkulačke si len zvolia, koľko im ešte ostáva splatiť, akú sumu splácajú mesačne a kedy im končí hypotéka. Na základe dĺžky fixácie úveru im kalkulačka na refinancovanie úveru vypočíta ročnú úrokovú sadzbu a koľko peňazí im refinancovanie ušetrí.

Prenesenie úveru do inej banky

Hoci prenesenie úveru do inej banky môže mať mnoho výhod, je nevyhnutné zvážiť potenciálne výzvy. Jednou z výziev by mohla byť sankcia za predčasné splatenie súčasného úveru. Ide o poplatok, ktorý si niektorí veritelia účtujú, ak sa úver splatí predčasne. Pri zvažovaní refinancovania je nevyhnutné zohľadniť tento náklad.

Ďalšou výzvou by mohlo byť nesplnenie kritérií na získanie nového úveru. Ak sa kreditné skóre od prvého úveru znížilo alebo ak sa znížil príjem klienta, môže nastať problém so schválením nového úveru. Na prekonanie týchto výziev je nevyhnutné dôkladne preskúmať svoju finančnú situáciu a zvážiť všetky súvisiace náklady skôr, ako sa človek rozhodne preniesť svoj úver do inej banky.

Tu je aktuálne porovnanie refinacovania úveru:

PoskytovateľPôžičkaÚroková sadzbaMesačná splátkaPreplatená sumaPoplatok za poskytnutie
Poštová bankaLepšia splátka5,90 %91,13 €280,68 €0,00 €
mBankmPôžička refinančná5,90 %91,13 €280,68 €0,00 €
Raiffeisen BankRefinančná pôžička5,90 %91,13 €280,68 €0,00 €
Tatra bankaRefinančný úver5,99 %91,25 €285,08 €0,00 €
365.bankPôžička na refinancovanie6,00 %91,27 €285,57 €0,00 €
Prima BankaPôžička na splatenie úverov6,90 %92,49 €329,79 €0,00 €
VÚB bankaPôžička na refinancovanie7,20 %92,91 €344,61 €0,00 €
ČSOBSpotrebný úver na splatenie úverov6,19 %91,52 €344,87 €50,00 €
Slovenská sporieľňaModerná pôžička na refinancovanie7,99 %94,00 €383,83 €0,00 €
UniCredit BankSpotrebný úver na refinancovanie9,99 %96,79 €484,35 €0,00 €

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie zahŕňa splatenie existujúceho úveru získaním nového úveru. Refinancovať možno všetky typy úverov, pôžičky, kreditné karty, prečerpania, hypotéky, spotrebné úvery, lízingy alebo splátkový predaj.

Ľudia sa rozhodujú pre refinancovanie hypotéky z rôznych dôvodov vrátane:

 • zníženia mesačných splátok hypotéky
 • skrátenia doby splatnosti hypotéky
 • zníženia úrokov a poplatkov
 • odstránenia spoludlžníka a individuálne prevzatie hypotéky
 • zmeny založenej nehnuteľnosti
 • a nespokojnosti so službami banky

Hypotéky sa bežne refinancujú, keď sa končí fixácia úrokovej sadzby. Podľa zákona musia banky informovať klientov o novej úrokovej sadzbe na ďalšie obdobie najmenej dva mesiace pred ukončením fixácie. Klienti môžu novú sadzbu buď akceptovať, alebo hypotéku splatiť novým úverom od inej banky, ktorá ponúka nižšiu sadzbu.

Refinancovanie hypotéky je síce možné vykonať kedykoľvek počas doby splatnosti, ale nemusí byť vždy výhodné, pretože banky si často účtujú vysoké poplatky za predčasné splatenie úveru mimo obdobia obnovenia.

Pred refinancovaním je dôležité preskúmať a porovnať ponuky viacerých bánk. Nová banka preskúma históriu splácania klienta, takže dobré výsledky v splácaní načas môžu zvýšiť dôveryhodnosť klienta a potenciálne viesť k lepším podmienkam. Okrem toho sú s refinancovaním spojené poplatky, napríklad:

 • poplatky za poskytnutie úveru
 • poplatky za vyčíslenie dlhu v starej banke
 • poplatky za znalecký posudok
 • poplatky za vklad do katastra nehnuteľností

Niektoré banky môžu klientom, ktorí prechádzajú z inej banky, tieto poplatky odpustiť, ale môžu tiež vyžadovať určité obdobie platobnej disciplíny a nezasielanie upomienok klientovi.

Dôležitým faktorom je klientov požadovaný výsledok refinancovania, či už splatí starý úver, alebo si požičia aj ďalšie peniaze. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť refinancovanie, patrí bonita klienta a aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Napríklad plat klienta a hodnota nehnuteľnosti sa mohli zvýšiť alebo znížiť, čo môže ovplyvniť pohľad banky na klienta.

Ak chce človek získať najlepšiu ponuku hypotéky, odporúča sa na konci každého fixačného obdobia porovnať ponuky rôznych bánk. Tým sa zvyšuje šanca nájsť tie najvýhodnejšie podmienky hypotéky.

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky nesmie podľa zákona presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy pri žiadosti o predčasné splatenie. Tento poplatok má pokryť oprávnené náklady, ktoré banke vznikli v súvislosti s predčasným splatením hypotéky. Treba však poznamenať, že nie všetky banky na Slovensku sa môžu rozhodnúť tento poplatok uplatňovať.

Ak sa klient rozhodne vykonať dodatočnú splátku hypotéky po skončení obdobia fixácie, poplatok za predčasné splatenie mu nebude účtovaný v žiadnej výške dodatočnej splátky.

Podľa § 18 zákona č. 90/2016 Z. z. banky nesmú účtovať žiadne poplatky, sankcie ani náhrady nákladov za predčasné splatenie hypotéky, ak ich výška nepresahuje 20 % istiny.

Zákon tiež stanovuje limit maximálnej výšky nákladov, ktoré môžu byť účtované za žiadosť o predčasné splatenie hypotéky. Preto možno predčasne splatiť hypotéku bez toho, aby vznikli dodatočné náklady. Je však dôležité správne načasovať splatenie a podať žiadosť v dostatočnom predstihu.

Niektoré banky, napríklad VÚB, Tatra Banka, SLSP, ČSOB a UniCredit Bank, umožňujú predčasné splatenie až do výšky 20 % pôvodnej výšky hypotéky, Oberbank povoľuje až 20 % aktuálneho zostatku istiny.

Niektoré banky dokonca umožňujú dodatočné splátky hypotéky nad rámec zákonného limitu bez akýchkoľvek poplatkov. Napríklad Slovenská sporiteľňa umožňuje klientom prostredníctvom Georga mesačne splácať minimálne 50 € a až trojnásobok mesačnej splátky bez akýchkoľvek poplatkov.

Okrem toho ČSOB umožňuje raz mesačne vykonať mimoriadnu splátku až do výšky 1,5 % zo zostatku dlhu bez akýchkoľvek poplatkov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang