Ako sa naučiť po anglicky

ako sa naučiť po anglicky

Ako sa správne naučiť po anglicky je cieľ, ktorý si stanovuje čoraz viac ľudí po celom svete. Angličtina, ako globálny jazyk, otvára dvere k mnohým príležitostiam, či už v oblasti vzdelania, kariéry alebo cestovania. Avšak, začiatky môžu byť často náročné a zmätočné. Ako teda začať?

Keďže v angličtine je slovosled prísne pevný, niektoré skladby, najmä pri predložkových väzbách môžu znieť neprirodzene. Učenie sa viet, hoci navonok zbytočných, môže dopomôcť v neskoršom štádiu k plynulosti počas rozprávania, k rýchlejším odpovediam, jednoduchšiemu skladaniu viet a celkovo sa prenesie stres z rozprávania po anglicky na pamätanie si viet.

Učiť sa je možné naozaj čokoľvek – úryvok z obľúbenej anglickej knihy je tiež dobrý nápad.

Ako sa naučiť po anglicky závisí na kombinácii správnych metód, vytrvalosti a pravidelného cvičenia.


Obsah článku


Komunikovať po anglicky

Samozrejme, táto rada človeka asi neprekvapí. Ideálne by bolo vycestovať do krajiny, kde sa anglicky (alebo iným jazykom, ktorý sa človek chce naučiť) primárne rozpráva.

Už po troch mesiacoch je možné vidieť výsledky, pokiaľ sa človek zaviaže k tomu, že bude rozprávať iba jazykom tej krajiny.

Tri dôležité a jednoduché kroky, ktoré pomôžu pri učení sa akéhokoľvek jazyka:

  1. Mať osobu – kolega, priateľ, súrodenec, spolužiak – s ktorým sa je možné v tomto jazyku rozprávať. Ak takáto osoba v okolí nie je, je množstvo spôsobov, ako ju nájsť online.
  2. Urobiť záväzok: rozprávať iba v tomto jazyku. To znamená žiadna slovenčina! Ak naozaj nastane situácia, kedy človek nevie niečo povedať, môže to povedať po slovensky, avšak potom sa ten preklad treba naučiť a hneď to povedať aj v cudzom jazyku.
  3. Začať rozprávať. Dobrý začiatok je polovica úspechu.
  4. Zaregistrovať sa na jazykový online kurz.

Takže ak je možnosť (Erasmus, Work&Travel, dovolenka – čokoľvek!) treba vycestovať do zahraničia, využiť túto príležitosť a komunikovať iba v jazyku, ktorým sa tam rozpráva.

A výsledky sa dostavia! Ak sa nájde aj keď iba jeden človek, s kým bude možné neustále komunikovať vo vytúženom jazyku napriek chybám, a to nielen o jednoduchých (a veľakrát trápnych) témach ako v škole, avšak o čomkoľvek, je možné sa jazyk naučiť.

Takto sa rozšíri slovná zásoba (áno, niekedy sa veta tvorí vo dvojici svorne aj desať minút), študent sa udomácni v komunikácii o bežných veciach života, pomôže to tiež pri plynulosti a bude sa ľahšie hovoriť čo je veľmi prospešné na dovolenkách alebo pohovoroch.

Pokiaľ sa naozaj v okolí nenachádza takýto nadšenec, odporúčame zistiť, či na VŠ funguje ESN (Erasmus Student Network) a pridať sa k nim. Takto sa dá zoznámiť s mnohými zahraničnými študentmi a zároveň robiť niečo prospešné pre školu.

Ak ide o študenta strednej školy, odporúčame konverzačné tábory, (každé leto počas strednej školy) a tiež to veľmi pomáha rozhovoriť sa. Ak ide o žiaka základnej školy, ktorý premýšľa nad otázkou: „Kam na strednú školu?“ – odporúčame online kurzy alebo doučovania.

Zároveň majú konverzačné tábory výhodu oproti kamarátovi v tom, že sú to mladí ľudia, ktorých materinským jazykom je angličtina – takže je možné pochytiť reálny prízvuk, tempo a spôsob vyjadrovania sa.

Počas školského roka odporúčame nejaké konverzačné hodiny, pokiaľ takáto možnosť nie je na škole, mnohé jazykové školy takéto kurzy ponúkajú. Jednoducho je potrebné začať. Zaťať sa, urobiť rozhodnutie, chcieť to a ísť si za tým. 

Urobiť si sám

Dnes už existuje množstvo webstránok, ktoré sa venujú angličtine.

Jednoducho treba zadať kľúčové slová a učiť sa sám to, čo človeka nenaučili! Skúsiť napríklad prepositions in english, a keď už človek čo to pochytí, môže vyhľadať prepositions worksheet, a hneď to aj prakticky vyskúšať.

Toto samozrejme platí aj pre písanie, stačí hľadať how to write+genre (napr. essay alebo CV).

Dobrým pomocníkom je aj aplikácia Duolingo. Nielenže sa denne pripomenie a odmení študenta za jeho progres, avšak je rýchly, učí slovíčka aj gramatiku a výslovnosť zároveň a stačí na to naozaj iba mobil a pripojenie na internet (v dnešných časoch to teda je môžné využiť kdekoľvek). Funguje tiež ako webstránka.

Tieto veci je možné robiť v pohodlí domova

Sledovať seriály

Pretože herci sú v každej časti tí istí, ich výslovnosť takisto, napriek rôznym prízvukom hovoria pomerne jasne, a najmä ak to už človek pozná, rýchlo sa na neho nalepia nové slovíčka. V prípade strachu z porozumenia je možné si zapnúť k tomu anglické titulky. 

Avšak, pointa je vzdelávanie sa, nielen zábava, je preto na mieste vybrať si seriál, ktorý človek pozná, aby sa veľmi netrápil v prípade neporozumenia. Chce to čas. Ono sa to všetko v mysli postupne ukladá.

Učenie sa nemusí byť len o školskej lavici. Naša myseľ prijíma oveľa viac, než si myslíme. Stačí venovať čas správnym aktivitám a výsledok sa dostaví.

Prestať si v hlave prekladať

Zo slovenčiny do angličtiny.

Aj z angličtiny do slovenčiny.

Nepomáha to. Fakt nie. Do istého bodu (približne úroveň mierne pokročilého) sa to zdá byť v poriadku. Potom však prídu frázy, väzby, pravidlá, ktoré jednoducho študent nedodrží, ak sa tá veta bude podobať slovenčine.

Je to vidieť na študentoch v jazykovej škole. Zaseknú sa ešte viac, než keby odpovedali na otázku presne tými slovami, ktorými ju učiteľ položí.

Vášeň a odhodlanie – to jediné je potrebné k tomu, aby sa človek už dnes niečo naučil.

Summa summarum, je potrebné cudzí jazyk používať a rozvíjať všetky oblasti zároveň: písanie, čítanie, rozprávanie aj gramatiku.

To sa dosiahne len tak, ak sa vyťaží zo školských materiálov maximum, venuje sa tomu trochu času navyše doma, vie sa presne pomenovať, čo sa nevie, nájde sa niekto na rozhovor a bude sa z nejakého kvalitného zdroja čerpať aj prízvuk a správna výslovnosť.

Sem-tam treba aj niečo napísať, Grammarly to opraví aj s vysvetlivkami. (Grammarly je skvelá webstránka a zároveň rozšírenie do Chrome, kde sa zadá text a ono ho zadarmo opraví.)

Základné rady

Učenie sa anglicky je skvelý spôsob, ako posunúť svoje schopnosti komunikácie na novú úroveň. Je to jazyk, ktorý sa používa po celom svete a môže byť prospešný pre profesionálny rozvoj.

Ako sa naučiť anglicky? Tu je niekoľko tipov, ako sa naučiť po anglicky rýchlo a efektívne.

1. Začať s vymýšľaním cieľov: Rozhodnúť sa, čo presne chce človek dosiahnuť. Ak sa chce dorozumieť s ľuďmi z rôznych krajín, cieľom môže byť naučiť sa počúvať a rozprávať anglicky. Ak má v pláne písať v angličtine, môže si stanoviť cieľ vytvoriť gramaticky správne vety.

2. Vybrať si správnu učebnicu: Ak sa chce človek naučiť anglicky, potrebuje mať správnu učebnicu. Vybrať si knihu, ktorá mu poskytne jasný prehľad o základných jazykových zručnostiach.

3. Pracovať s jednoduchými vetami: Začať s jednoduchými vetami a postupne sa zdokonaľovať. Snažiť sa zapamätať si jednoduché frázy ako „ako sa máš?“ alebo „ako sa voláš?“.

4. Získať praktické skúsenosti: Učenie sa anglicky nie je len o čítaní a písaní. Je vhodné snažiť sa využívať svoje nové znalosti v reálnom živote. Napríklad nájsť si kamarátov, ktorí hovoria anglicky, pre výmenu názorov a rozprávanie.

5. Sledovať filmy v angličtine: Sledovať filmy v angličtine je skvelý spôsob, ako si ľahko osvojiť jazyk. Zistiť, čo sa hovorí, a skúsiť si zapamätať slová a frázy. Napríklad pozrieť si celý film Titanic môže byť veľmi užitočné.

6. Čítanie: Čítanie kníh v angličtine môže pomôcť naučiť sa nové slová a konštrukcie. Skúsiť si prečítať niekoľko kníh s názvom „pre začiatočníkov“, aby sa začalo s čítaním kníh.

Učenie sa akéhokoľvek jazyka vyžaduje čas a úsilie. Ak však človek bude pracovať na svojom cieli, môže sa naučiť anglicky ako štandardný jazyk.

Cestu k naučeniu sa vysnívaného jazyka môžu okrem dlhého času a náročnosti skomplikovať aj poruchy učenia, ako sú dyslexia a dysgrafia, čo však nesmie človeka zastaviť. Pri správnej stratégii a odhodlaní sa dá dosiahnuť akýkoľvek cieľ, aj cez prekážky, ktoré sú u každého individuálne.

Je možné sa naučiť angličtinu rýchlo?

Je možné sa naučiť angličtinu rýchlo, avšak rýchlosť učenia závisí od niekoľkých faktorov, ako sú počiatočná úroveň študenta, intenzita štúdia, dostupnosť zdrojov a jeho osobné motivácie a ciele. Niektoré kroky, ktoré mu môžu pomôcť zrýchliť proces učenia, zahŕňajú intenzívny kurz, denný kontakt s jazykom, interakcia s rodenými hovoriacimi a podobne.

Aj keď sa naučiť angličtinu rýchlo je možné, je dôležité si uvedomiť, že dôkladné a hlboké ovládanie jazyka vyžaduje čas a trpezlivosť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang