Ako sa učiť – skúsenosti

Ako sa učiť

Uznávaný vedecký reportér, ktorý dlhé roky skúmal všetky poznatky z výskumov a teraz ich zhrnul do knihy, v ktorej ponúka zároveň praktické a využiteľné rady. Dal si jednu zásadnú otázku: ako sa mozog učí čo najefektívnejšie?

Experimentoval, skúmal, prehodnocoval…až dospel k určitým záverom. Veľmi zaujímavým, takže ak je človeku táto téma blízka, rozhodne by mal siahnuť po knihe „Jak se učíme“.

Je pre všetkých, ktorí sa chcú učiť rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie. Či už sú to jazyky, odborné učivo alebo čokoľvek iné.

Pokojné miesto na učenie

Mozog nefunguje ako sval, to by bolo príliš zjednodušujúce. Mozog je veľmi citlivý na nálady, na načasovanie, na biologické rytmy, rovnako ako na miesto a životné prostredie. Na to všetko musí človek myslieť, keď sa chce učiť efektívnejšie a lepšie.

Zoberme si napríklad takú častú radu ako „nájdi si pokojné miesto a urob si priestor na učenie“. Naozaj to funguje? Na prvý pohľad to tak vyzerá – veď v pokojnom, bezhlučnom mieste sa človek sústredí na učivo a viac si zapamätá.

Vedci však zistili, že efektívnejšie je, ak naše študijné zvyky pravidelne meníme, vyhýbame sa „miestam určeným na učenie“ a naopak, uprednostňujeme rozmanitosť.

Inými slovami, zotrvávanie na jednom učebnom rituáli nás spomaľuje.

Pravidelné precvičovanie

Niektoré štúdie odporúčajú pravidelné precvičovanie v určitom, vždy rovnakom/podobnom čase. Chyba. Vedecké experimenty dokazujú, že náš mozog si schémy pamätá lepšie, ak je vystavený rôznym, vzájomne súvisiacim aktivitám.

Jednostranné zameranie také efektívne nie je. A je jedno, v akom veku sa človek učí a či ide o chemické vzorce alebo talianske frázy.

Ako na cvičisku, tak na bojisku

Zaujímavé je, že v testoch sa nám darí lepšie, keď sa nachádzame v rovnakom duševnom rozpoložení, v akom sme boli pri štúdiu.

Úplne zjednodušene – predstavme si samotné štúdium: človek má pohodu za zatvorenými dverami svojej izby. Vyložené nohy, kávička, čokoláda na dosah ruky, žiadne rušivé elementy.

A potom sa presunieme priamo na skúšku, kde nie je sám, sedí na nepohodlnej  a tvrdej stoličke, za ním spolužiak, ktorý ma značnú nadváhu. Vpredu niekto posmrkáva, učiteľ sa prechádza pomedzi lavice a prejde okolo každé dve-tri minúty.

Je možné, aby výsledok skúšky/testu zodpovedal tomu, v akej pohode sa cítil človek pri učení a ako si myslel, že všetko ovláda?

Veľmi dôležitý je teda aj „vnútorný mentálny kontext“ a vonkajší kontext. V knihe sa tomu venuje jedna celá kapitola.

Technika rozloženého učenia

Najstaršia výučbová technika je zároveň jednou z najúčinnejších a najspoľahlivejších. Ide o bežné opakovanie a memorovanie, ktoré sa však musí robiť s určitým plánom. Vedci tejto technike tiež hovoria tzv. rozložené učenie.

Ľudia sa podľa prieskumov naučia minimálne rovnaké množstvo a v pamäti udržia učivo oveľa dlhšie, ak si učenie rozdelia a nekoncentrujú ho do jedného okamihu.

Napríklad počas školských čias – každý občas dobiehal na poslednú chvíľu a na skúšku sa učil poslednú možnú noc. Energetický nápoj, káva a ide sa do rána bieleho.

Áno, občas to môže vyjsť, avšak efektívnejšie je trochu sa učiť dnes, trochu zajtra, štipku pozajtra. Nie všetko naraz.

Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistuje žiadny zaručene dobrý alebo zlý spôsob učenia. To sa B.Carey ani nesnaží knihou povedať.

Skôr poukazuje na to, že existujú rozmanité stratégie, ktoré sa hodia na rôzne typy učenia…a prečo ich nevyskúšať, ak nám prinesú ešte lepší výsledok?

Ako sa učiť efektívne

Učenie môže byť pre niektorých ľudí veľmi náročnou úlohou. Avšak existuje veľa spôsobov, ako sa môže človek efektívne učiť a dosiahnuť pozitívne výsledky. Tu sú niektoré tipy, ako to dosiahnuť.

1. Udržovať sa izolovane. Učenie si vyžaduje sústredenie, takže by sa človek mal vyhnúť rušivým vplyvom. Zostať mimo sociálnych médií a sústrediť sa len na učenie.

2. Vytvoriť si denný plán. Plánovanie mu pomôže udržať sa na správnej ceste. Vytvoriť si plán, ktorý uvádza, čo by sa mal učiť a kedy.

3. Zapamätať si informácie. Učenie si vyžaduje, aby si človek zapamätal veľa informácií. Je dobré si vytvoriť konceptuálne mapy alebo si vymyslieť mnemotechnické techniky, ako si zapamätať informácie.

4. Doplniť svoje vedomosti. Učenie sa neznamená len čítanie a zapamätanie si informácií. Treba si nechať čas na to, aby si študent prešiel informácie, ktoré sa naučil a vytvoril si vlastné pohľady a myšlienky.

5. Využívať rôzne typy učenia. Každý človek sa učí inak. Je dobré využiť vizuálne, auditívne a kinestetické učenie, aby sa učil efektívne.

6. Tvoriť si poznámky. Vytvoriť si poznámky, ktoré mu pomôžu zapamätať si informácie, ktoré sa naučil. Poznámky mu tiež pomôžu vytvoriť si vlastný pohľad na učenú látku.

7. Zamerať sa na svoju motiváciu. Učenie je veľmi časovo náročný proces. Je vhodné udržiavať si svoju motiváciu tým, že si študent stanoví ciele a odmeňovať sa za dosiahnutie každého cieľa.

Uvedené tipy môžu študentovi pomôcť učiť sa efektívne. Učenie sa vyžaduje sústredenie, plánovanie a motiváciu. Ak sa bude držať týchto zásad, bude mať viac úspechu pri učení.

Kedy je učenie efektívne?

Učenie je veľmi dôležitým procesom pre dosiahnutie výsledkov v akomkoľvek veku. Ak sa chce študent efektívne učiť, musí vedieť, kedy je najvhodnejší čas na to, aby sa naučil niečo nové.

Je veľmi dôležité mať na pamäti, že každý človek má iný spôsob učenia a iný čas, kedy je najefektívnejší. Aby bolo učenie efektívne, je dôležité, aby si vytvoril vhodný plán.

Dôležitá je aj disciplína. Plánovanie a disciplína sú dva kľúče, ktoré mu pomôžu dosiahnuť efektívne učenie.

Je dôležité vybrať si vhodný čas na učenie, ktorý mu bude vyhovovať. Ďalším krokom je identifikovať čas, kedy sú jeho mentálne schopnosti najviac aktívne. Ak napríklad patrí k neskorým večerným typom, mal by si naplánovať učenie na večer.

Ak patrí k skorým ranným typom, mal by si naplánovať učenie na ráno. To je veľmi dôležité, pretože jeho mozog je v tom čase najviac aktívny. Okrem toho by mal mať na pamäti, že učenie môže byť oveľa efektívnejšie, ak je rozdelené na menšie časti.

Môže si rozdeliť materiál na menšie časti a pracovať na nich počas kratších časových období. To mu pomôže udržať si vysokú úroveň sústredenia a zároveň sa naučí viac. Učenie môže tiež zefektívniť tým, že si vytvorí systém odmeňovania.

Ak si uvedomí, že ste dosiahol určitý cieľ, mal by sa odmeniť za dosiahnutie tohto cieľa. Týmto spôsobom vytvorí učenie zábavnejším a efektívnejším.

Nakoniec je dôležité udržať si silnú vôľu a motiváciu pre učenie. Je to veľmi dôležité pre dosiahnutie výsledkov. Ak sa bude snažiť, bude mať veľmi dobré výsledky.

Ďalšie tipy pre efektívne štúdium

Súčasní študenti sú nútení pracovať v obmedzenom čase a prostredí. Vyžaduje sa, aby sa naučili veľa informácií a vedeli ich preniesť do praxe. Učenie sa je preto veľmi dôležité, pretože je to jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť akademický úspech.

V súčasnosti je efektívne učenie veľmi dôležité, pretože študenti často potrebujú zvládnuť veľa informácií v krátkom čase. Jedným z najdôležitejších krokov k efektívnemu učeniu je objasnenie toho, čo sa bude učiť. Študent by mal mať jasný cieľ a vedieť presne, čo chce dosiahnuť.

To mu pomôže lepšie sa sústrediť a využiť čas efektívnejšie. Študenti by mali tiež vytvoriť si režim učenia. Mali by sa naučiť, ako efektívne plánovať svoj čas, aby sa mohli vyhnúť preťaženiu. Mali by sa sústrediť na efektívny spôsob učenia a vyhnúť sa dlhým a zbytočným vysvetleniam.

Vytváranie si poznámok je ďalším spôsobom, ako sa efektívne učiť. Ak si študenti vytvoria poznámky, môžu nimi neskôr rýchlo prejsť a pripomenúť si materiál. Je veľmi dôležité, aby boli poznámky čo najpodrobnejšie, pretože to pomôže pri rýchlom prehľadávaní informácií.

Študenti by mali tiež zistiť, či majú zodpovedajúce materiály pre učenie. Ak študenti majú prístup ku knihám, časopisom, webovým stránkam, videám a podobným materiálom, môžu sa lepšie naučiť a získať viac informácií.

Efektívne učenie je veľmi dôležité pre dosiahnutie akademického úspechu. Je to náročné, pretože študenti musia čeliť obmedzeniam času a prostredia. Ak však budú študenti vedieť, ako sa efektívne učiť, budú schopní získať viac informácií za menej času.

Učenie môžu skomplikovať rôzne poruchy učenia, ako sú dyslexia a dysgrafia. Existujú však mnohé tipy k učeniu sa aj pre ľudí trpiacich týmito problémami. Každý tak môže naplniť svoj potenciál a splniť si svoje sny.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang