Ako zistiť, či som dlžník – výpis z úverového registra online

Hypotéka na dom či byt, pôžička na vybavenie domácnosti či nový mobil na splátky – aj to je súčasná realita. Často sa v súčasnosti hovorí o tom, že ľudia žijú na dlh. Avšak nie každý si uvedomí, že záznam o každom úvere či pôžičke sa automaticky zapisuje do úverového registra.

Úverové registre využívajú banky aj nebankové spoločnosti, aby si overili, akú má žiadateľ o pôžičku finančnú históriu a ako svoje záväzky spláca. Tým, ktorí splácajú poctivo a včas, môžu pozitívne záznamy v úverovom registri pri získaní novej pôžičky aj pomôcť.

Naopak tí, čo sa so splácaním omeškali alebo svoje nedokázali splatiť negatívny záznam skôr uškodí. Úverové registre totiž záznamy o dlhoch uchovávajú až 5 rokov po ich splatení.

Ako zistiť, či som dlžník

Na dlh žije dnes už takmer každá rodina. Ľudia berú hypotéky na bývanie, spotrebné úvery na kúpu auta či zariadenie bytu, pôžičky na dovolenky či nakupujú na splátky. Zapamätať si všetky pôžičky a úvery nie je úplne jednoduché. Ako zistiť, či som dlžník?

Zistiť, či je niekto dlžníkom, je pomerne jednoduché. Stačí, ak sa dostane do katastra nehnuteľností a registra dlžníkov.

Kataster nehnuteľností obsahuje informácie týkajúce sa rôznych nehnuteľností, pozemkov a budov. Môže poskytnúť informácie, ako je história všetkých vlastníckych transakcií, hypotéky a iné záložné práva vrátane zabezpečených a nezabezpečených úverov. Na základe toho možno nahliadnuť do záznamov v katastri nehnuteľností a zistiť, či má osoba nejaké nesplatené zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy.

Register dlžníkov je dôležitým nástrojom, ktorý možno použiť na zistenie, či je osoba dlžníkom. Register uchováva všetky informácie týkajúce sa konkurzných a insolvenčných konaní vrátane toho, kto je dlžníkom a koľko dlhov má. Je to najaktuálnejší zdroj týchto informácií a je to jeden zo spôsobov ako zistiť, či som dlžník.

Výpis z úverového registra online

Tu pôžička na nákup nového nábytku, tam televízor na splátky či úver na rekonštrukciu byt. Zapamätať si všetky dlhy môže byť problém. Ako zistím všetky svoje dlhy? Pomerne jednoducho. Slúžia na to totiž úverové registre, kde sa evidujú všetky dlhy, ktoré si človek na seba naberie.

Registre uchovávajú informácie nielen o nesplatených či zmeškaných dlhoch, ale aj o tých, ktoré dlžník aktuálne spláca či nedávno splatil.

Ako človek potrebuje zistiť, koľko toho a komu dlží, môže požiadať o výpis z úverového registra online.

Možnosť požiadať o výpis z úverového registra ponúka ako Spoločný register bankových informácií (SRBI), tak aj register pre nebankové pôžičky známy ako Nebankový register klientskych informácií (NRKI).

Možno požiadať o výpis z úverového registra online, osobne alebo si ho nechať zaslať poštou. Avšak ide o spoplatnenú službu.

 • Výpis z úverového registra online možno získať za poplatok 8 eur, služba je bez čakacej doby. O výpis možno požiadať prostredníctvom portálu moje-financie.sk. Pre získanie správy o svojich dlhoch sa treba zaregistrovať.
 • Osobne si možno výpis z úverového registra vyžiadať za poplatok 14 eur, opäť bez čakania. Podľa potreby treba osobne navštíviť klientske centrum SRBI alebo NRKI, prípadne vyžiadať si výpisy u oboch.
 • Najlacnejšia možnosť je nechať si výpis svojich dlhov poslať poštou. Poplatok je 4 eurá, avšak na výpis sa čaká aj 30 dní.

Výpis z úverového registra slúži na to, aby človek zistil, aké má dlhy. V registroch sa nachádzajú totiž nie len splatené či omeškané dlhy, ale aj tie, ktoré dlžník aktuálne spláca.

Úverové registre

Informácie o pôžičkách a úveroch nie sú len v jednom zozname, úverových registrov je viac. Združujú všetky zoznamy fyzických a právnických osôb a informácie o ich dlhoch. Navyše každá finančná inštitúcia môže viesť aj svoje registre dlžníkov.

Najznámejšie úverové registre sú:

 • SRBI register – Spoločný register bankových inštitúcií. Ide o bankový register dlžníkov, ktorý úrevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureagu, ktorú vlastnia tri slovenské banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra Banka. Register využíva spoločne 19 inštitúcií. SRBI sídli na Mlynských nivách v Bratislave, na úverový register kontakt možno nájsť na stránke sbcb.sk.
 • NRKI register – Nebankový register klientskych informácií. Zhromažďuje informácie o právnických a fyzických osobách a ich dlhoch. Využívajú ho najmú nebankové spoločnosti, ale aj banky. Združuje aktuálne 23 členov. Na tento úverový register kontakt možno nájsť na stránke nbcb.sk.
 • CRIF register – univerzálny register pre bankových aj nebankových dlžníkov.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje jeden oficiálny centrálny register dlžníkov. Banky či nebankové spoločnosti preto kontrolujú aj viacero nezávislých registrov alebo vedú vlastné záznamy.

Register dlžníkov zdarma od ministerstva spravodlivosti

Vyššie spomenuté úverové registre poskytujú informácie o dlžníkoch, resp. výpis z úverového registra za poplatok. Avšak existuje aj register dlžníkov zdarma. Pripravilo ho Ministerstvo spravodlivosti SR a uvádza v ňom osoby, od ktorých sa vymáha dlh – teda už majú na krku exekúciu.

Možno si v registri dlžníkov zdarma overiť, či má osoba na krku exekúciu. Systém čerpá informácie z Centrálnej databázy súdneho manažmentu a združuje prebiehajúce exekúcie od roku 2017, okrem dlhov vymáhaných Sociálnou poisťovňou.

Register poverení na vykonanie exekúcie, ako sa tento register dlžníkov oficiálne nazýva, je pomerne jednoduchý a na zistenie potrebných informácií občania nepotrebujú doklady ani registráciu.

Fyzickým osobám k dohľadaniu informácií stačí vyplniť meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo. Právnické osoby potrebujú len IČO.

Register od ministerstva spravodlivosti je teda ďalším spôsobom ako zistiť, či som dlžník a či už má človek na krku exekúciu.

Nahliadnuť možno do tohto úverového registra online.

Centrálny úverový register

Centrálny úverový register predstavuje databázu vedenú komerčnými bankami a inými finančnými ústavmi s informáciami o úveroch a dlhoch klientov. Na základe týchto informácií môžu lepšie posúdiť žiadateľov o úver a ich schopnosť splácať úver.

V databáze sú uložené informácie o žiadateľovi o úver ako napríklad meno, dátum narodenia, dlh, názov banky či bánk, s ktorými má záväzky. Banky a finančné inštitúcie môžu pristupovať k informáciám v centrálnom úverovom registri, aby získali podrobnejší obraz o histórii kreditu.

Centrálny úverový register slúži na:

 • vyhodnotenie bonity potenciálnych klientov
 • monitorovanie úverových skóre klientov
 • určenie úrovne úverových skóre
 • poukazovanie na rizikových klientov
 • monitorovanie žiadostí o úver

Centrálny úverový register je nástrojom na zabezpečenie lepších úverových opatrení pre banky a bezpečnejších úverových žiadostí pre spotrebiteľov.

Ako sa človek dostane do finančného registra

Úverový register združuje všetky informácie o úverovej histórii dlžníka. Sú v ňom zapísané všetky úvery, pôžičky aj hypotéky – aktuálne, splatené i omeškané.

Úverové registre slúžia bankám a nebankovým spoločnostiam overiť si úverovú históriu žiadateľa o úver. V bankovom registri dlžníkov si môžu poskytovatelia pôžičiek zistiť, ako žiadateľ splácal predošlé dlhy i koľko ich aktuálne má.

Do zoznamu dlžníkov v bankách i nebankových spoločnostiach sa dostane každý, kto si využíva akýkoľvek úverový produkt. Rozdiel je len v tom, či má človek pôžičku v banke alebo v nebankovej spoločnosti. Zoznamy dlžníkov v bankách si overujú banky v SRBI registri. Nebankové spoločnosti využívajú NRKI.

Avšak samotný záznam v úverovom registri nemusí sťažiť žiadanie o úver. Hoci banky majú v poskytovaní pôžičiek prísne pravidlá, niektoré nebankové spoločnosti poskytujú aj pôžičky pre dlžníkov v registri.

Finančný register združuje všetky informácie o dlžníkoch – teda aké a koľko má pôžičiek, či ich spláca včas a v správnej výške. Kým pozitívne záznamy, teda informácie o tom, že dlžník spláca svoje dlhy riadne a včas, mu môžu pri žiadosti o nový úver pomôcť, tie negatívne naopak môžu, najmä banky od poskytnutia úveru odradiť.

Negatívny záznam v registri človek získa ak sa so splátkou omešká, dostane sa do nepovoleného debetu, nespláca úver či hypotéku alebo ručí na úvere niekomu, kto svoj záväzok nespláca. Takýto záznam môže byť problematický v prípade ďalšej žiadosti o úver. Hlavne banky sú v tomto smere veľmi prísne a pôžičky pre dlžníkov v registri neposkytujú.

Spôsob, ako zistím všetky svoje dlhy je do úverového registra nahliadnuť. Dá sa to tak, že dlžník požiada z úverového registra výpis. Podať žiadosť do úverového registra o nahliadnutie možno aj osobne či online.

Nahliadnuť do úverového registra online a požiadať o výpis možno na moje-financie.sk.

Dá sa urobiť z úverového registra výmaz záznamu?

Vymazať záznam z finančného registra zvyčajne možno až niekoľko rokov po splatení dlhu. V podstate sa záznamy mažú automaticky, zvyčajne po 5 rokoch od ukončenia splácania.

Dá sa však dostať zo zoznamu dlžníkov v bankách alebo nebankových spoločnostiach? Ak sa niekto potrebuje zbaviť záznamu vo finančnom registri, môže skúsiť požiadať o aktualizáciu údajov, ale až po splatení svojho záväzku. Avšak to, či poskytovateľ vykoná z úverového registra výmaz záleží čisto od neho.

SRBI register a NRKI, teda dva najvýznamnejšie úverové registre, uchovávajú informácie po už spomínaných 5 rokov.

V prípade, ak má dlžník svoje záväzky riadne splatené, no stále má záznam v niektorom finančnom registri, má možnosť skúsiť požiadať z úverového registra o výmaz. Žiadosť o vymazanie z úverového registra (vzor nižšie) treba poslať inštitúcii písomne.

Žiadosť o vymazanie z úverového registra vzor

Úverový register výmaz nevykoná len tak, v podstate dlžník musí požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z úverovej databázy. Odvolať sa pritom dá na ochranu osobných údajov.

Žiadosť o vymazanie z úverového registra – vzor:

ŽIADOSŤ NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko:

Týmto si uplatňujem právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Žiadam Vás o vymazanie mojich osobných údajov, pretože (vyberte jednu alebo viac možností):

 • som toho názoru, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • som odvolal/odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov (môžete uviesť detaily kedy ste tak urobili);
 • využil/využila som právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a táto moja žiadosť bola kladne vybavená;
 • som toho názoru, že moje osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 • som toho názoru, že je Vašou právnou povinnosťou vymazať moje údaje (môžete uviesť dôvod);
 • som toho názoru, že moje osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tento dôvod na výmaz je aplikovateľný len na deti do 16 rokov veku).

Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje: (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. meno, priezvisko, rok narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a iné).

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

Miesto a dátum:

Podpis:

Hoci odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov môže proces urýchliť, treba počítať s tým, že registre majú až roky zmazanie záznamu z úverového registra. Ak tak neurobia ani po 3 rokoch, je možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang