Centrálny register dlžníkov CERD – ako funguje

centralny-register-dlznikov

Centrálny register dlžníkov (CERD) je databáza, v ktorej negatívny záznam nechce mať nikto. Akonáhle je človek evidovaný ako neplatič, značne mu to dokáže sťažiť nielen podnikanie, ale aj možnosť vziať si spotrebiteľský úver, hypotéku či akýkoľvek iný finančný produkt. Ako funguje Centrálny register dlžníkov?

Hrozba zápisu v registri dlžníkov predstavuje o dôvod viac zodpovedne a včas splácať svoje pohľadávky. Všetko podstatné o registri neplatičov CERD sa dozviete v tomto texte.

Základné informácie o CERDe

Centrálny úverový register dlžníkov je zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, rovnako aj ďalších ekonomických subjektov, ktoré majú nesplatené záväzky voči svojim veriteľom. Ide o národný a nadnárodný systém, ktorý eviduje dlhy voči bankovým i nebankovým subjektom.

Ide o obchodnú spoločnosť spravovanú v Spojených štátoch amerických, s delegovanými databázami v Európskej únií a ďalších krajinách. Záujemca si tak môže zistiť informácie aj o subjektoch registrovaných mimo Slovenskej republiky.

Zoznam dlžníkov obsahuje informácie nielen od bánk a nebankových spoločností, ale aj od firiem, miest a obcí, súdov, daňových úradov, súkromných subjektov a podobne.

Aké informácie sa z registra dajú vyčítať?

Záznam dlžníka v registri zvyčajne obsahuje tieto údaje:

  • totožnosť
  • kompletný prehľad aktívnych úverov
  • výšku jednotlivých splátok a záväzkov
  • históriu splátok, resp. tzv. platobnú morálku – komplexné informácie o splácaní v dobe splatnosti a po nej, vrátane rôznych odkladov, predĺžení a omeškaní
  • informácie o zúčastnených osobách – veritelia, ručitelia a spoluručitelia
  • informácie o predmetoch ručenia – vozidlá, nehnuteľnosti a pod.

Záznam nenesie automaticky negatívne konotácie, nakoľko úverový register eviduje každého, kto čerpá pôžičku, prípadne je majiteľom kreditnej karty. Títo jedinci môžu splácať včas a tým pádom nepatria medzi neplatičov.

Problém nastáva v opačnom prípade, pri omeškaní – v takejto situácii pribudne do “karty” dlžníka negatívny záznam, ktorý už so sebou nesie viacero nepríjemných následkov.

Tieto informácie nie sú verejne prístupné, dostať sa k nim môžu iba registrovaní užívatelia (patria tu ale všetky banky a drvivá väčšina nebankových subjektov).

Informácie ostávajú v registri počas celej doby splácania. Mažú sa až 5 rokov po splatení úveru, pričom platí, že každou žiadosťou o úver sa táto lehota predĺži o ďalších 5 rokov.

Údaje sú aktualizované na mesačnej báze, pričom však platí, že informácie o dlhoch a omeškaní sa v registri objavia už do niekoľkých pracovných dní (najčastejšie do troch).

Ako sa človek dostane do zoznamu dlžníkov a čo to preňho znamená?

Do registra dlžníkov sa človek môže dostať naozaj veľmi jednoducho. Stačí, ak si vezme akýkoľvek úver a jeho veriteľ informácie zaeviduje v CERDe. Môže ísť o smiešne centy až desiatky eur, ale aj tisícové nesplatené záväzky.

Zvyčajne však problémom nie je záznam samotný, ale dodatky o omeškaní so splátkami. Pri kontrole registrov sú neplatiči okamžite škatuľkovaní ako rizikové osoby a to automaticky znižuje ich bonitu a dôveryhodnosť. Negatívne signály vysiela aj dlh u viacerých veriteľov súčasne.

Na druhej strane, existujú aj veritelia, ktorí odmietajú vstupovať do jednaní s osobami, ktorí majú akýkoľvek záznam a to aj v prípade riadneho splácania a dobrej platobnej morálky.

Evidované prípady sú posudzované individuálne, každá banka aj nebanková spoločnosť má vlastné kritéria. Niektoré poskytnú úver aj záujemcovi – neplatičovi, avšak väčšinou za nevýhodnejších podmienok, čo sa v praxi odrazí na vyššom úroku.

Platí, že na nahliadnutie do registra od vás potrebuje banka, resp. nebanková spoločnosť, súhlas, ktorý sa udeľuje zväčša pri žiadosti o úver. Samozrejme, môžete aj odmietnuť, avšak to by nepomohlo vašej šanci získať pôžičku. Odmietnutie totiž vzbudzuje podozrenie a veriteľ by vás s najväčšou pravdepodobnosťou začal vnímať ako rizikového žiadateľa.

Ako zistiť, či má človek v registri záznam a ako ho vymazať?

CERD v sebe spája bankový, aj nebankový register. Ak ste si teda niekedy za posledných cca. 5 rokov vzali od licencovanej finančnej inštitúcie úver, s najväčšou pravdepodobnosťou v ňom figurujete.

Ak potrebujete hmatateľný dôkaz o svojej (ne)prítomnosti v registri, v prvom rade sa potrebujete bezplatne zaregistrovať na stránke CERDu. Ďalšie úkony sú však už spoplatnené, môžete:

  • Žiadať o výpis o bezdlžnosti – 10 € ( poštou) / 5 € (online) – v ktorom sa o prípadných záväzkoch dozviete. Za každú novú žiadosť platíte zvlášť.
  • Zaplatiť si službu Moje záväzky – 35 € – ktorá vám umožní opakovane žiadať o výpis o bezdlžnosti (maximálne však 12x za rok) a to bezplatne. Zároveň získate prehľad o všetkých vlastných záväzkoch a pohľadávkach v online podobe.

K vymazaniu záznamu, ako sme už spomínali, dôjde až po piatich rokoch od splatenia posledného úveru. Kým táto lehota neuplynie, predplatiteľ (teda veriteľ) má možnosť dozvedieť sa o vašej platobnej morálke – ako a koľko ste splácali, či ste meškali, žiadali o odklad, prípadne predlžovali dobu splatnosti.

Z vlastnej iniciatívy teda svoj záznam odstrániť nedokážete. Je nevyhnutné buď počkať stanovených 5 rokov (a pritom si nevziať žiaden ďalší úver), alebo sa do registra dlžníkov vôbec nedostať.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang