Digitálna univerzita – marketingové know how

Digitálne technológie sa stali základným stavebným kameňom každej oblasti života. Vo svete vzdelávania to neplatí len pre obsah, ale aj pre samotné metódy výučby. Digitálna univerzita je dnes viac než len moderným konceptom, je to nevyhnutnosť v kontexte neustále sa meniaceho sveta. A akou formou sa digitálna revolúcia prejavuje v oblasti marketingového vzdelávania?


Obsah článku


Digitálny svet prináša so sebou nové výzvy, no zároveň aj bezprecedentné možnosti. Vysoké školy sú nútené prispôsobiť sa rýchlemu tempu technologického vývoja a ponúknuť svojim študentom relevantné a praktické znalosti. Aké stratégie by mali byť implementované, aby digitálna univerzita mohla efektívne prinášať know-how v oblasti digitálneho marketingu?

Ako by sa mala uskutočňovať transformácia tradičných kurzov na digitálne platformy s cieľom poskytnúť študentom aktuálne a použiteľné zručnosti v digitálnom marketingu?

Čo je digitálna univerzita?

Digitálna univerzita predstavuje revolučný prístup k vzdelávaniu marketérov, vychádzajúci z 10-ročných skúseností a osvedčených postupov.

Je to revolučná platforma, ktorá využíva bohaté skúsenosti a know-how vo vzdelávaní marketérov. Využili svoj bohatý know-how a spojili sily s najlepšími expertami z praxe, aby vytvorili komplexný vzdelávací kurz, ktorý pripraví nielen začiatočníkov, ale aj skúsených profesionálov na náročné výzvy digitálneho marketingu.

S neustále rastúcim dopytom z digitálnych agentúr po absolventoch so širokým spektrom marketingových zručností ponúka platforma digitalnauniverzita.sk najlepšie programy štúdia.

Digitálna univerzita nie je len miestom, kde sa získavajú znalosti, ale aj komunitou, ktorá podporuje osobný a profesijný rast. Za roky svojej existencie pomohli mnohým absolventom nájsť si cestu k úspechu v marketingovej kariére a podnikateľskom svete.

Okrem toho sa zapojili do rôznych projektov, ako napríklad konferencia Make It Digital, iniciatíva Digitálni Anjeli či letný festival marketérov DigiFest. Ich práca bola tiež ocenená na rôznych platformách, čo potvrdzuje oddanosť a výnimočnosť vo vzdelávaní a inovácii v oblasti digitálneho marketingu.

Kurzy digitalného marketingu

V tejto časti je ponuka študijných programov v oblasti digitálneho marketingu, ktoré ponúka digitálna univerzita. Od polročných certifikovaných kurzov až po ročné MBA štúdium, programy sú navrhnuté tak, aby poskytovali široké spektrum vzdelávania pre študentov na rôznych úrovniach skúseností a ambícií v digitálnom marketingu.

Kurzy digitálneho marketinguPolročné štúdium certifikovaného digitálneho marketinguPolročné štúdium expertného digitálneho marketinguRočné MBA štúdium digitálneho marketingu a leadershipu
Začiatok štúdia5. 10. 20245. 10. 20245. 10. 2024
Trvanie štúdia6 mesiacov6 mesiacov12 mesiacov
Cena štúdia790 eur990 eur3400 eur
Forma štúdiaOsobne / OnlineOnlineOnline
RegistráciaDo 31. 8. 2024Do 31. 8. 2024Do 31. 8. 2024

Certifikované štúdium digitálneho marketingu (polročné)

Tento kurz digitálneho marketingu ponúka komplexné vzdelanie od najlepších expertov v oblasti počas 130 hodín vzdelávania. Kurz zahŕňa 16 celodenných školení, praktické videomanuály, výber vlastnej špecializácie, projekt s mentorom a absolventský certifikát.

Expert štúdium digitálneho marketingu (polročné)

Expert štúdium je kurz digitálneho marketingu pre pokročilých profesionálov v oblasti. Kurz obsahuje 16 celodenných školení, témy pre pokročilých, analýzy case studies, diskusie s odborníkmi a absolventský certifikát.

MBA štúdium digitálneho marketingu a leadershipu (ročné)

Po absolvovaní polročného kurzu digitálneho marketingu sa účastníci môžu zúčastniť ročného MBA štúdia, ktoré zahŕňa 12 interaktívnych workshopov a výber z 230 voliteľných predmetov. Študenti majú prístup k osobnému mentoringu a získajú titul MBA od Collegium Humanum – Varšavská univerzita manažmentu.

digitalny marketing kurz
Digitálna univerzita predstavuje inovatívny vzdelávací program Digital Marketing Clubu, ktorý sa počas posledných 10 rokov zameriava na profesionálne školenie a vzdelávanie študentov, marketérov a podnikateľov v oblasti online marketingu.

Vysoké školy zamerané na marketing

V súčasnej ére digitalizácie a rastúcej dôležitosti online prostredia sa marketing stáva kľúčovým pilierom pre úspech každej organizácie. Na Slovensku existuje niekoľko vysokých škôl, ktoré sa špecializujú na marketing a ponúkajú kvalitné vzdelanie v tejto oblasti. Na portáli vysokeskoly.sk sú uvedené práve tieto:

Obchodná fakulta (OF EUBA)

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje kvalitné vzdelanie v oblasti obchodnovedných disciplín. Absolventi tejto fakulty nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach, vrátane zakladania vlastných podnikov, stredného manažmentu, podnikovej ekonomiky a ďalších.

Filozofická fakulta (FF UKF)

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zaoberá vzdelávaním v oblasti vedy, kultúry, médií a umenia. Absolventi tejto fakulty majú široké možnosti uplatnenia v rôznych profesijných sférach, vrátane marketingu, kultúrnych inštitúcií, múzeí a ďalších.

Central European Management Institute (CEMI)

Central European Management Institute (CEMI) je popredným poskytovateľom online štúdia MBA na Slovensku. S viac ako 12 rokmi skúseností a prestížnou medzinárodnou akreditáciou, CEMI ponúka moderné online vzdelávanie s flexibilným prístupom a zameraním na praktické zručnosti.

NEWTON University (NU)

NEWTON University sa zameriava na moderné výučbové metódy v oblasti managementu, psychológie a marketingu. Študentov tejto univerzity motivujú k získavaniu praktických zručností a pripravujú na úspešnú kariéru v oblasti businessu.

University College Prague (UCP)

University College Prague (UCP) ponúka kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a ekonomických štúdií. S individuálnym prístupom a dôrazom na prax, UCP pripravuje svojich absolventov na úspešné kariérne postupy v rôznych oblastiach, vrátane marketingu, manažmentu a politiky.

Vysoké školy marketingu na Slovensku poskytujú študentom kvalitné vzdelanie a pripravujú ich na úspešnú kariéru v dynamickom prostredí marketingu a obchodu. S rôznorodými programami a modernými výučbovými metódami sa tieto vysoké školy stávajú dôležitým hráčom na trhu vzdelávania v oblasti marketingu.

Kurzy digitálneho marketingu, ako aj samotné vysoké školy marketingu teda zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcich lídrov v oblasti, pripravujúc ich na rôznorodé výzvy a príležitosti v digitálnom svete.

Digitálny marketing – nové trendy a výzvy

Digitálny marketing predstavuje dynamickú oblasť komunikácie a propagácie, ktorá zahŕňa rôzne formy marketingových aktivít. Tento pojem nepochybne zahŕňa rôzne kanály a nástroje, vrátane direct mailu, sociálnych sietí, e-mailingu, telemarketingu, obsahu webov vrátane SEO a dokonca aj mobilných aplikácií a hier.

Avšak, termín „digitálny marketing“ sa môže zdať trochu nešťastný, pretože označuje skôr charakter médií ako samotných marketingových techník. Preto nie je digitálny marketing len o online prítomnosti, ale o využívaní nových digitálnych médií ako nosičov marketingových správ, ktoré môžu zahŕňať mobilné zariadenia, počítače, televízie a dokonca aj virtuálnu realitu.

V minulosti, pred nástupom digitálnych médií, mali dominantné postavenie tradičné formy ako tlačený marketing. Avšak, s príchodom digitálnych technológií sa zmenila aj tvár marketingu.

Digitálny marketing využíva rôzne kanály a médiá na komunikáciu s cieľovou skupinou, vrátane internetu, mobilnej komunikácie a digitálnych komunikačných prostriedkov. Jeho cieľom je dosiahnuť maximálnu efektivitu reklamných správ pre špecifickú skupinu zákazníkov a reagovať flexibilne na aktuálne trendy a situácie.

V tomto procese zohráva kľúčovú úlohu neuromarketing. Vďaka nemu dokážu firmy preniknúť hlbšie do mysle svojich zákazníkov a pochopiť ich nevedomé reakcie na marketingové podnety.

Výhody digitálneho marketingu zahŕňajú:

  • zacielenie na vybrané cieľové skupiny
  • monitorovanie výkonnosti pomocou analytických nástrojov
  • komplexnosť, dostupnosť, efektivitu a možnosť získať spätnú väzbu od zákazníkov

Avšak, existujú aj nevýhody, ako je nedôveryhodnosť, najmä v súvislosti s kriminalitou a podvodmi na internete, a obmedzenia spojené s offline užívateľmi.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang