Hypotéka bez dokladovania príjmu – ako na to

Tento pomerne zaujímavý finančný produkt vznikol preto, lebo sa banky chceli prispôsobiť rôznym spotrebiteľom a umožniť im tak získať peňažné prostriedky na vlastné bývanie. Dostane človek hypotéku bez dokladovanie príjmu?

Na trhu práce sú totiž aj takí zamestnanci, ktorých riadne zdokladovaný príjem by banku nepresvedčil, že by im mala poskytnúť hypotéku. Ide napríklad o zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu či živnostníkov alebo rôzne výnimočné povolania.

Do tejto kategórie potenciálnych klientov môžu patriť napríklad aj študenti, ktorí síce majú pomerne nízky vlastný príjem, môžu im však finančne pomáhať ich rodičia.

Hypotéka bez dokladovania príjmu

Hypotéka bez dokladovania príjmu je ale pomerne rizikový produkt, preto sú aj jej podmienky prísnejšie ako pri klasickej hypotéke. Taktiež aj ponuka na trhu je menšia, iba vybrané banky ponúkajú tento produkt. Okrem toho sú úrokové sadzby, prirodzene, vyššie, čo splácanie hypotéky iba predražuje.

Banka delí žiadateľov do troch skupín. V prvej skupine sú štandardní klienti, ktorým hypotekárny ústav poskytne úver do výšky 50 % z hodnoty nehnuteľnosti, čím chce banka minimalizovať vlastné riziko.

Klienti z druhej skupiny môžu získať hypotéku spravidla až do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti a klienti z tretej skupiny sa považujú za takzvaných nadštandardných klientov, preto môžu získať hypotéku až do 100 % z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú poskytli ako zábezpeku banke.

Čím je táto hypotéka iná?

Okrem prísnejších podmienok existujú aj malé odlišnosti pri podávaní žiadosti o poskytnutie hypotéky. Už samotný názov produktu napovedá, že nedokladujeme svoj príjem štandardným spôsobom, naproti tomu sa táto hypotéka poskytnutej na základe čestného prehlásenia o výške príjmu žiadateľa (poprípade spolužiadateľa).

Podmienky záložného práva na nehnuteľnosť sa líšia v tom, že pri tejto hypotéke nesmie byť založená nehnuteľnosť používaná na podnikateľské účely. Založiť teda možno iba byt alebo dom v osobnom vlastníctve, pričom musia byť skolaudované.

Táto nehnuteľnosť nemusí byť ale v osobnom vlastníctve žiadateľa, môže ju vlastniť aj tretia osoba. Tento typ úveru poskytuje malé množstvo bánk a často si overujú údaje o klientovi v Sociálnej poisťovni. Takýmto spôsobom je možné si vybaviť aj úver na podnikanie, často je však pri ňom určená minimálna výška hypotéky.

Prvá skupina žiadateľov – Z pohľadu banky sú to klienti najmenej bonitní, ktorí napríklad pracujú za minimálnu mzdu alebo im niekto prispieva na životný štandard. Preto je aj finančné zabezpečenie iba vo výške polovice z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Druhá skupina žiadateľov – Ide napríklad o takých klientov, ktorých fixná zložka mzdy by banke nemusela postačovať, zároveň však má prémie alebo diéty, ktoré sú už dostatočné na splácanie hypotéky. Takto môže o úver žiadať napríklad vodič kamiónu alebo pracovník vo výrobnom sektore. Zároveň je to vhodné riešenie napríklad pre živnostníkov.

Tretia skupina žiadateľov

Do tejto kategórie banky zaradzujú napríklad vrcholový manažment akciových spoločností (akciová spoločnosť musí podnikať prinajmenšom rok, klient musí byť v predstavenstve aspoň pol roka) a takzvané slobodné povolania.

Ide o profesie spočívajúce v poskytovaní služieb či zaobstarávaní hodnôt, ktoré nie sú komerčným aktom alebo umeleckou aktivitou v zmysle právnych predpisov štátu.

Označenie slobodné sa používa kvôli určitej intelektuálnej aktivite, ktorá sa do istej miery môže vykonávať iba nezávisle. Charakteristické pre túto skupinu povolaní je to, že sú organizované v komorách.

  • Slovenská advokátska komora
  • Notárska komora Slovenskej republiky
  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská komora psychológo
  • Slovenská komora architektov

Pozor, nie však Slovenská komora učiteľov). To je neskôr aj dôležité v procese schvaľovania hypotéky. Aby totiž takýto klient získal nárok na hypotéku bez dokladovania príjmu, musí sa preukázať, že je platným členom danej komory a že má voči nej vyrovnané všetky svoje záväzky.

Banky poskytujúce hypotéku bez dokladovania príjmu

Na slovenskom hypotekárnom trhu pôsobia v súčasnosti tri takéto banky. V minulosti bolo viacero hypotekárnych inštitúcií s takouto ponukou, po vypuknutí hypotekárnej a finančnej krízy ale stiahli svoje produkty z trhu a zamerali sa na spoľahlivejších klientov a menej rizikové finančné produkty.

OTP banka

Názov bankového produktu je OTP EASY úver a poskytuje sa do výšky 50 % založenej nehnuteľnosti. Banka nemá inak príliš silné postavenie na hypotekárnom trhu a snaží sa podľa možností chrániť pred nespoľahlivými klientmi.

Banka ponúka fixáciu úveru na 3, 5 alebo 10 rokov. Od doby fixácie sa aj odvíjajú úrokové sadzby vo výške 4,39 %, 4,69 % a 5,39 % za rok. Spracovanie hypotéky prebieha do 48 hodín od podania žiadosti.

Tatra banka

Klient môže požiadať o takzvanú Hypotéku TB so zjednodušeným dokladovaním. Banka nastavila nominálny strop pre tento typ bankového produktu, maximálne poskytuje 170 000 €, minimálne 15 000 €. 

Fixácia úrokovej sadzby je možná na dobu 2, 3 alebo 5 rokov. Tatra banka zároveň poskytuje klientom možnosť získania cenovo výhodného znaleckého posudku už do 24 hodín. Taktiež mimoriadne rýchle vybavenie hypotéky aj s jej čerpaním. Taktiež sa nevyžadujú bločky a faktúry.

VÚB banka

Jeden z lídrov na slovenskom hypotekárnom trhu poskytuje Flexihypotéku bez dokladovania príjmu. Banka predovšetkým deklaruje, že tento typ hypotéky je vhodný na skombinovanie s iným hypotekárnym produktom.

Konkrétna výška úrokovej sadzby sa odvíja od profesie žiadateľa a maximálna výška poskytnutej hypotéky je zase určená hodnotou nehnuteľnosti. Cieľom je zrejme poskytnúť čo najflexibilnejší hypotekárny produkt.

Hypotéka pre každého

Mnohí ekonómovia tvrdia, že existuje súvislosť medzi spľasnutím hypotekárnej bubliny a hypotékami bez dokladovania príjmu (alebo podobným úverovými produktmi). Mesačný príjem totiž býva pre banku jeden z najdôležitejších údajov, podľa ktorých sa rozhoduje, či hypotéku žiadateľovi poskytne alebo nie.

Ak sa teda banky rozhodnú, že im postačí čestné prehlásenie o výške príjmu a riskujú tak poskytnutie hypotéky absolútne nespoľahlivým klientom, nemôžu sa diviť, že im pred krízou mnohí klienti nemohli splácať hypotéky a banky tak zostali slabo kapitalizované.

V Spojených štátoch amerických skutočne nastala situácia, že takmer komukoľvek poskytli banky hypotéku na bývanie. Pre nás je ale dobrou správou, že sa banky z krízy poučili a ponuku takýchto finančných produktov drasticky obmedzili. 

Nie je totiž v ich záujme poskytovať hypotéky, ktoré nikdy nebudú splatené. Ani pred krízou však nebola situácia na Slovensku očividne v tomto ohľade taká zlá. Náš bankový sektor sa tradične považuje za zdravý a veľmi dobre kapitalizovaný. Išli sme teda cestou striedmejšieho úverovania, vďaka čomu teraz nemusíme z rozpočtu zachraňovať naše banky.

Bolo by ale nespravodlivé, ak by sme takýto typ hypotéky iba takto odsúdili. Je skutočne veľké množstvo povolaní, ktoré majú problém s dokladovaním vlastného príjmu, zároveň je ale ich skutočný príjem dostatočný na to, aby dokázali hypotéku splácať.

Musia za to ale zaplatiť vo forme vyšších úrokových sadzieb. Pre takýchto klientov pôvodne vznikla hypotéka bez dokladovania príjmu. Nie je tu pre tých, ktorí nemajú šancu ju vôbec niekedy splatiť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang