Kreditná karta – skúsenosti a na čo si dať pozor

Kreditná karta alebo ľudovo povedané kreditka nie je v dnešnej dobe ničím neznámym. Kreditky sa totiž stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich peňaženiek a mnohí na ne nedajú dopustiť. Bankové i nebankové spoločnosti dokonca ponúkajú kreditné karty svojim najbonitnejším a dôveryhodným klientom bez toho, aby o to požiadali. 

Kľúčové informácie

Kreditné karty často ponúkajú bezúročné obdobie (40-55 dní), po ktorom nasledujú vysoké úrokové sadzby, ak dlžná suma nie je splatená.

Minimálne splátky po bezúročnom období môžu viesť k dlhodobému splácaniu vysokých úrokov bez znižovania hlavného dlhu.

reditné karty sú spojené s rôznymi poplatkami, vrátane poplatkov za vydanie, vedenie karty, výber hotovosti, mesačný výpis, a sankcií za prečerpanie limitu.

Taktiež nás lákajú na veľké množstvo dobrých dôvodov prečo si kreditku vziať. V nasledujúcich riadkoch sa čitateľ dozvie niekoľko dôvodov, prečo by si kreditnú kartu určite brať nemal.

Kreditná karta – prezlečený úver s vysokým úrokom

Reklamné spoty sú veľmi obľúbeným lákadlom pôžičkových spoločností. Určite každý v televízii postrehol nejednu reklamu o výhodnej ponuke kreditných kariet bez úrokov.

Tento šikovný marketingový ťah určite nalákal veľké množstvo ľudí, ktorých však po prečítaní viacerých informácií čakalo nemilé prekvapenie. Nulový úrok je totiž iba polovičnou pravdou. Vzťahuje sa len na takzvané bezúročné obdobie.

Bezúročné obdobie môže byť rôzne dlhé, čo záleží od konkrétnej finančnej inšitúcie. Vo väčšine prípadov je však dĺžka tohto obdobia je 40-55 dní. Keďže počas bezúročného obdobia je úrok nulový, je vhodné splatiť to, čo za pomoci kreditky človek minul.

Pokiaľ to nie je schopný splatiť načas, po bezúročnom období mu pôžičková spoločnosť nastaví úrokovú sadzbu, ktorá vôbec nie je výhodná. Kvôli vysoký úrokom patria kreditné karty k jednému z najnevýhodnejších spôsobov požičania peňazí. Treba si dávať veľký pozor, aby nevznikol debet na účte.

Nevýhodné splácanie kreditnej karty

Ďalšie NIE kreditným kartám má podobu nevýhodného spôsobu splácania pre drvivú väčšinu klientov. Princíp splácania je nasledovný: po bezúročnom období sú nastavené povinné minimálne splátky, ktoré je klient zaviazaný splácať.

Na tom by samozrejme nebolo nič zlé. Kameňom úrazu je to, že tieto splátky sa dajú opätovne vybrať, akurát si banka stiahne určité percento úroku. V dôsledku toho sa často stáva, že klienti splácajú dlhé roky iba úroky, no zo skutočného dlhu nesplatia nič. Okrem toho, úroky sú v porovnaní s inými úvermi podstatne vyššie (aj 18 %).

Veľké množstvo poplatkov pri kreditke

S kreditnou kartou súvisia aj nemalé poplatky: 

 • jednorazový poplatok za vydanie karty,
 • za vedenie karty (mesačný/ročný),
 • poplatok za vedenie účtu, poplatky za výber v hotovosti (viac v nasledujúcom bode),
 • poplatok za mesačný výpis,
 • poplatok pri zablokovaní alebo vydaní novej karty
 • sankcie za prečerpanie limitu

Kreditná karta, napríklad aj kreditná karta SLSP, je určená hlavne na bezhotovostné transakcie. Pokiaľ chce klient vybrať peňažnú čiastku v hotovosti z bankomatu, môže nastať problém. Buď je výber možný len v zmluvnej banke alebo ide o nevýhodný výber, pri ktorom mu budú účtované nemalé poplatky.

Na výber v hotovosti sa nevzťahuje bezúročné obdobie. Preto pokiaľ kreditku využívate, neodporúčame vyberať peniaze z bankomatu a radšej na tento účel používajte debetnú platobnú kartu.

Kreditná alebo debetná karta?

Kreditná karta nie je rovnaká ako debetná. Základným rozdielom je, že pri debetnej sa narába s vlastnými peniazmi (prípadne s financiami z kontokorentu), no pri kreditnej karte ide o peniaze banky. Treba myslieť na to, že hoci ide o kartu, stále je to úver, ktorý treba splácať.


Pri problémoch so splácaním sa veľmi ľahko dostane človek do problémov a môže sa ocitnúť v registri dlžníkov. Určite nikto nestojí o tieto problémy, ktoré môžu spôsobiť, že iný úver už klient nezíska.


Kreditná karta je obrovským lákadlom. Pôžičkové spoločnosti si dobre uvedomujú, že klienti s kartou nadobúdajú pocit finančnej rezervy. V skutočnosti však ide o požičané peniaze, ktoré treba vrátiť.

Je pravda, že platenie kartou je jednoduchšie, no na druhej strane, pokiaľ by človek v obchode platil hotovosťou a peniaze reálne držal pri platení v rukách, vtedy by si skutočne uvedomil, koľko vlastne míňa.

Kreditná karta nie je vhodná pre každého

Pre koho je vhodná? Určite pre zodpovedných klientov, ktorí nemajú problém kreditku splatiť počas bezúročného obdobia. Pre klientov, ktorých zaskočila finančná situácia, a majú krátkodobé finančné problémy. Pokiaľ medzi nich niekto nepatrí, tak by o kartu určite nemal žiadať.

Ak niekomu obvykle na účte neostáva finančná rezerva na splácanie karty, používanie karty mu prinesie viac problémov než osohu. Taktiež ak kartu používa viac ľudí naraz, ľahko stratí kontrolu. V prípade, že sa nachádza človek vo finančnej tiesni, je lepšie pozrieť si nebankové pôžičky.

Zneužitie karty

Zneužitie kreditnej karty sa stáva čoraz viac častejšie. Kreditné karty sú totiž lákadlom aj pre zlodejov. Stačí malá nepozornosť a človek o kartu ľahko príde. So stratou karty alebo s odcudzením karty súvisia nepríjemné vybavovačky a tiež nemalé poplatky ktoré si finančná inštitúcia môže účtovať (poplatky za zablokovanie karty, vyhotovenie novej).

Ku kopírovaniu kreditiek často dochádza v obchodoch, alebo pri vložení karty do bankomatu. Pri používaní karty treba byť obozretný. Pokiaľ človek často karty nepoužíva a disponuje väčším množstvom kreditných kariet, občas by mal skontrolovať ich počet.

Úver ako alternatívne riešenie

Úver môže byť v niektorých prípadoch vhodnejší ako kreditná karta, ale pred rozhodnutím treba zvážiť všetky faktory.

Výhody úveru oproti kreditnej karte:

 • Nižšie úrokové sadzby: Úvery majú často nižšie úroky, čo znižuje celkové náklady.
 • Fixné splátky: Umožňujú ľahšie plánovanie mesačných výdavkov.
 • Financovanie väčších výdavkov: Vhodné na nákup auta či domu.

Nevýhody úveru oproti kreditnej karte:

 • Dlhšie splácanie: Môže znamenať dlhodobé platenie úrokov.
 • Požiadavky: Vyžaduje dobré úverové skóre a stabilný príjem.
 • Poplatky: Často spojené s rôznymi poplatkami.

Kedy je úver lepší:

 • Financovanie veľkého výdavku.
 • Dobré úverové skóre a stabilný príjem.
 • Potreba fixných splátok.
 • Potreba dlhšieho času na splatenie dlhu.

Kedy je kreditná karta lepšia:

 • Rýchly prístup k hotovosti.
 • Využitie výhod kreditných kariet (odmeny, poistenie, ochrana).
 • Obmedzený prístup k úveru alebo nízke úverové skóre.
 • Potreba flexibility pri čerpaní a splácaní peňazí.

Výber medzi úverom a kreditnou kartou závisí od individuálnych potrieb a cieľov. Dôležité je porovnať ponuky bánk a zvážiť úrokové sadzby, poplatky, dobu splatnosti a vaše kreditné skóre.

Stavebný úver vs. kreditná karta

Stavebný úver a kreditná karta sú dva bežné finančné produkty, ktoré slúžia na financovanie rôznych potrieb. Aj keď sa obe dajú použiť na úhradu výdavkov, existujú medzi nimi kľúčové rozdiely, ktoré je dôležité zvážiť pri výbere toho správneho nástroja pre vašu situáciu.

Stavebný úver je úver poskytovaný bankou alebo inou finančnou inštitúciou na financovanie nákladov na výstavbu, rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti. Tieto úvery sú zvyčajne dlhodobé, s dobou splatnosti 10 až 30 rokov, a ponúkajú nízke úrokové sadzby.

Kreditná karta je naopak krátkodobý úverový nástroj, ktorý umožňuje čerpať peniaze z revolvingového kreditu až do určitého limitu. Kreditné karty sa bežne používajú na financovanie bežných výdavkov, ako je nákup potravín, oblečenia alebo benzínu.

Rozhodnutie, či sa prikloniť k stavebnému úveru alebo kreditnej karte, závisí od individuálnych potrieb a cieľov.

Stavebný úver je vhodný pre:

 • Financovanie nákladov na výstavbu, rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti
 • Osoby, ktoré potrebujú dlhodobé financovanie s fixnou úrokovou sadzbou
 • Osoby, ktoré chcú mať predvídateľné mesačné splátky

Kreditná karta je vhodná pre:

 • Financovanie bežných výdavkov
 • Osoby, ktoré potrebujú flexibilný úverový nástroj
 • Osoby, ktoré chcú využiť výhody kreditných kariet, ako sú odmeny za vernosť, poistenie a ochrana pred podvodmi

Pred rozhodnutím o výbere stavebného úveru alebo kreditnej karty je dôležité porovnať ponuky rôznych bánk a veriteľov.

PSS úver skúsenosti

Skúsenosti s PSS úverom sa rôznia. Niektorí ľudia majú s ním pozitívne skúsenosti, zatiaľ čo iní nie.

Pozitívne PSS úver skúsenosti:

 • Nízke úrokové sadzby: PSS úvery ponúkajú jedny z najnižších úrokových sadzieb na trhu, čo ich robí atraktívnou možnosťou pre financovanie bývania.
 • Štátna podpora: Vláda SR ponúka štátny príspevok k stavebnému sporeniu, ktorý môže zvýšiť výšku nasporených peňazí.
 • Dlhodobá splatnosť: PSS úvery sa dajú splácať až 30 rokov, čo umožňuje rozložiť si splátky na dlhšie obdobie a znížiť tak mesačnú záťaž.
 • Možnosť predčasného splatenia: PSS úvery môže klient bez pokuty predčasne splácať, ak má dostatok financií.

Negatívne:

 • Byrokracia: Proces vybavovania PSS úveru môže byť zdĺhavý a náročný na byrokraciu.
 • Poplatky: S PSS úverom sú spojené rôzne poplatky, ako je poplatok za spracovanie, poplatok za vedenie účtu a poplatok za predčasné splatenie.
 • Viazanosť: Po založení stavebného sporenia je klient viazaný zmluvou na určitú dobu, počas ktorej nemôže vybrať všetky nasporené peniaze.
 • Nízka dostupnosť medziúverov: V súčasnosti je dostupnosť medziúverov od PSS obmedzená.

Všetky výhody a nevýhody si treba dôkladne zvážiť.

Záver

Na zhrnutie snáď postačí snáď aj veta – kreditná karta je dobrý sluha, ale zlý pán. Kreditné karty sa odporúčajú len ľuďom, ktorí sú si plne vedomí rizík spojených s nimi. Rovnako ako boli vymenované dôvody, prečo kartu neprijať, tak by sa mohli vymenovať aj výhodné možnosti, ktoré karty ponúkajú. Dôležité teda je, ako s kartou človek narába.

Skôr než sa človek rozhodne kartu prijať, tak by sa mal zamyslieť nad tým, či preňho nie je výhodnejší napríklad bezúčelový úver.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang