Kúpeľná liečba – aké diagnozy majú nárok na kúpele?

kupelna liecba

V súčasnej dobe naberá kúpeľná liečba stále viac na obľube ako komplementárna forma terapie. Môže efektívne prispieť k rehabilitácii pacientov s rôznymi diagnózami, ako aj po chirurgických zákrokoch. Správne využívanie kúpeľnej liečby, špecifikované podľa typu a frekvencie, je kľúčové pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Tento článok sa bude venovať otázkam, aké diagnózy majú nárok na kúpeľnú liečbu, a preskúma rôzne aspekty tejto terapeutickej metódy. Vrátane pooperačnej rehabilitácie a vplyvu na vybrané zdravotné stavy, ako napríklad astmu alebo následky po ochorení COVID-19.

Kúpeľná liečba a jej význam

Kúpeľná liečba, často nazývaná aj balneoterapia, predstavuje terapeutický prístup využívajúci minerálne vody, kúpele, a iné prirodzené látky s liečivými vlastnosťami s cieľom zlepšiť zdravie pacientov.

Tento liečebný proces je často indikovaný pre rôzne zdravotné problémy a ochorenia. Jeho účinnosť spočíva v kombinácii minerálnych prvkov, tepla, a špecifických procedúr, ktoré majú pozitívny vplyv na fyzický a psychický stav jednotlivca.

Kúpeľná liečba môže zahŕňať rôzne formy, ako sú minerálne kúpele, pitie minerálnych vôd, bahenné zábaly, a iné špecifické procedúry. Jednotlivé zložky kúpeľnej liečby môžu pomôcť pri rôznych diagnózach a zdravotných problémoch, ako sú ortopedické ťažkosti, dermatologické ochorenia, ale aj respiračné problémy či reumatologické ťažkosti.

Praktický sprievodca kúpeľnou liečbou

Liečebný pobyt v kúpeľoch, financovaný zdravotnou poisťovňou, so sebou prináša špecifické aspekty, ktoré je dôležité poznať. Pre tých, ktorí vstupujú do kúpeľov prvýkrát, môže byť prvý deň preplnený množstvom informácií, v ktorých je ťažké zorientovať sa.

Podľa zákona je stanovená dĺžka kúpeľnej liečby na 21 alebo 28 dní v závislosti od indikácie. Celý pobyt nemožno skrátiť, avšak prerušenie na nevyhnutný čas je možné v prípade vážnych dôvodov, ako je choroba alebo neodkladné rodinné udalosti.

Liečebné pobyty cez poisťovne obvykle začínajú obedom, výnimočne večerou. Čas nástupu je uvedený v predvolaní na kúpeľnú liečbu, a to bežne od 12:00 alebo po 14:00.

Počas kúpeľnej liečby cez poisťovňu človek absolvuje 3 alebo 4 lekárske prehliadky. Vstupná prehliadka sa koná na začiatku pobytu, kontrolná uprostred a výstupná na konci liečby. Tieto prehliadky sú neoddeliteľnou súčasťou celého procesu a prispievajú k efektívnosti liečby.

Lekár vám po vstupnej prehliadke predpíše kúpeľné procedúry, ktoré sú uvedené v tzv. kúpeľnom preukaze. Tento dokument poskytne informácie o mieste a čase podávania jednotlivých procedúr.

Stravovanie počas pobytu zabezpečuje plná penzia s raňajkami, obedmi a večerami. Spôsob servírovania sa líši v jednotlivých kúpeľných zariadeniach, pričom raňajky bývajú podávané formou švédskych stolov, zatiaľ čo obed a večera sú servírované s výberom z 3 až 5 jedál.

kupelna liecba
Celkový prínos kúpeľnej liečby spočíva v kombinácii liečivých účinkov minerálnych látok a tepla, ktoré pôsobia na organizmus celistvo a môžu prispieť k zmierneniu symptómov, zlepšeniu pohyblivosti, a celkovej kvality života pacientov.

Aké diagnózy majú nárok na kúpele

Proces určenia, aké diagnózy a kto má nárok na kúpeľnú liečbu, je riadený odborným posúdením ošetrujúceho lekára a schválením zo strany zdravotnej poisťovne. Tento liečebný prístup sa poskytuje na základe individuálneho zdravotného stavu pacienta a vyžaduje dodržanie stanovených legislatívnych podmienok. Získanie schválenia od poisťovne prebieha v limite približne 30 dní a pacientovi je následne doručené vyrozumenie.

Schválením poisťovne sa získava právo na kúpeľnú liečbu, pričom vyrozumenie obsahuje informácie o príslušnej indikačnej skupine a vybranom kúpeľnom zariadení.

 • skupina A – plne hradené poisťovňou
 • skupina B – čiastočne hradené poisťovňou

Kúpeľná liečba je určená pre osoby trpiace akútnymi alebo chronickými ochoreniami, ktoré je možné úspešne liečiť alebo zlepšiť touto formou terapie.

Najčastejšie diagnózy pre kúpeľnú liečbu

Choroby pohybového ústrojenstva:artróza, reumatoidná artritída, osteoartróza…
Choroby nervového systému:vertebrogenné ochorenia, ischemická choroba dolných končatín, Parkinsonova choroba…
Choroby srdca a ciev:ischemická choroba srdca, hypertenzia, chronická venózna insuficiencia…
Choroby dýchacích ciest:chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, chronický zápal priedušiek…
Choroby kože:psoriáza, neurodermatitída, atopická dermatitída…
Choroby tráviaceho traktu:chronické ochorenia žalúdka a čriev, žlčníkové ochorenia…
Choroby obličiek a močových ciest:chronické ochorenia obličiek, zápal močových ciest…
Choroby endokrinného systému:cukrovka, ochorenia štítnej žľazy…
Onkologické ochorenia:leukémia, lymfómy, nádory prsníka, prostaty, hrubého čreva…
Aké diagnózy majú nárok na kúpele
O lekárskej indikácii pre kúpeľnú liečbu rozhoduje odborný lekár (špecialista alebo všeobecný lekár), ktorý na základe diagnostiky vydá lekársky návrh. Zdravotná poisťovňa následne posudzuje tento návrh a informuje pacienta o schválení alebo zamietnutí liečby do 30 dní.

Ako často mám nárok na kúpeľnú liečbu

Väčšinou platí pravidlo, že kúpeľnú liečbu je možné absolvovať iba raz za jeden kalendárny rok. V indikačnom zozname, ktorý je súčasťou legislatívy, je u niektorých diagnóz uvedené, aká je maximálna možná frekvencia kúpeľnej liečby pri danom ochorení.

V prípade stavov po úrazoch, chirurgických zákrokoch alebo onkologickej liečbe je kúpeľná liečba obvykle povolená iba jedenkrát pre konkrétny zdravotný stav.

Všetky kritériá týkajúce sa toho, ako často mám nárok na kúpeľnú liečbu, sú explicitne uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí súčasť zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Detaily týkajúce sa nároku na kúpeľnú liečbu a postupu jej preplácania sú presne stanovené v rámci schvaľovacieho procesu. V prípade stavov po úrazoch alebo operáciách je kúpeľná liečba obvykle povolená len pre konkrétny zdravotný stav, čím ide často o jednorazový nárok na kúpeľnú liečbu.

Nárok na kúpeľnú liečbu typu A

Skupinu A tvoria ochorenia, pri ktorých zdravotná poisťovňa kryje liečbu, stravu (plnú penziu) a štandardné ubytovanie. Do skupiny A patria deti a pacienti s vážnymi diagnózami, ako napríklad:

 • onkologické ochorenia v priebehu 24 mesiacov po skončení komplexnej liečby
 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva
 • stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva
 • bronchiálna astma
 • stavy po operáciách dolných ciest dýchacích
 • niektoré nervové ochorenia (napr. ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva
 • stavy po operáciách obličiek
 • stavy po gynekologických operáciách
 • nervovo-svalové degeneratívne ochorenia
 • kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách)

Pre zaujímavosť, pri mnohých kožných ochoreniach ľudia používajú koloidné striebro. Podľa mnohých skúseností ma antibakteriálne a antimikrobiálne účinky a zráža zápal. Tiež pomáha na zmierňovať svrbenie, opuch a bolesť spojenú s týmito zdravotnými problémami.

Poistenec môže požiadať o kúpeľnú liečbu skupiny A vyplnením tlačiva „Návrh na kúpeľnú liečbu,“ ktoré vystaví lekár. Toto tlačivo sa následne doručí do poisťovne a očakáva sa odpoveď. Návrh na kúpeľnú liečbu musí byť doručený najneskôr 6 týždňov pred skončením indikácie.

Po schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti poisťovňa posiela schválený návrh na kúpeľnú liečbu priamo do kúpeľného zariadenia. Poistenec obdrží oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti s informáciami o zariadení, počte dní liečby a poslednom možnom nástupe. Nárok na kúpeľnú liečbu typu A nevyžaduje individuálnu rezerváciu, pretože kúpele automaticky pridelia termín liečby v závislosti od kapacít.

Čo uhrádza poisťovňaČo uhrádza pacient
Štandardné ubytovanie v dvojlôžkovej izbe alebo viac lôžkovej izbe pre detiKúpeľný poplatok vo výške 1,70 € osoba/deň
Kompletné stravovanie s individuálnymi diétamiDaň z ubytovania určenú mestom
Zdravotnú starostlivosť – 3 procedúry denne (okrem nedele a štátnych sviatkov)Nadštandarné služby ako napr. samostatná izba, vyšší štandard ubytovania alebo stravovania; cena sa odvíja od aktuálneho cenníka kúpeľného zariadenia
Nárok na kúpeľnú liečbu typu A
Nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A má osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky a má lekársky návrh na kúpeľnú liečbu od ošetrujúceho lekára.

Kúpeľná liečba pre skupinu B

Ochorenia zaradené do skupiny B sú tie, pri ktorých poisťovňa hradí iba liečbu. Pacient si musí sám uhradiť ubytovanie, stravu a daň z ubytovania. Ceny doplatkov za ubytovanie a stravu sú určené kúpeľmi, a to v závislosti od sezóny. Medzi indikácie kúpeľnej liečby v skupine B spadajú menej vážne diagnózy a chronické ochorenia. Ide napríklad o:

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • chronické choroby obličiek
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva

Po schválení kúpeľnej liečby skupiny B pošle poisťovňa poistencovi oznámenie o schválení kúpeľnej liečby so zoznamom kúpeľných zariadení, ktoré liečia dané ochorenie. Poistenec si vyberie konkrétne kúpeľné zariadenie zo zoznamu a dohodne sa s ním na absolvovaní schválenej kúpeľnej liečby.

V prípade, že sa poistenec nevie rozhodnúť pre konkrétne zariadenie, mal by si porovnať kritéria ako výška poplatkov za stravu a ubytovanie, voľné kapacity, vzdialenosť od miesta bydliska, možnosti trávenia voľného času a skúsenosti iných pacientov.

Čo uhrádza poisťovňaČo uhrádza pacient
Zdravotnú starostlivosť, vrátane lekárskych vyšetrení a kúpeľných procedúrStravu a ubytovanie podľa cenníka kúpeľného zariadenia
Daň z ubytovania a nadštandarné služby

Kúpele po artroskopii kolena

Artróza kolena predstavuje častý problém spojený s kĺbmi, často vyplývajúci zo životného štýlu, nevhodnej životosprávy, stresu a nedostatku pohybu. To môže veľa krát viesť k obezite, pri ktorej sa čoraz častejšie využíva injekčný liek Saxenda, ktorý je výhradne na lekársky predpis.

Tieto faktory prispievajú k ochoreniam kĺbov a kostí, začínajúc preťažením, nasledovaným bolesťou, ktorá vedie k obmedzeniu pohybu a postupnému vzniku degeneratívneho procesu kĺbov, známeho ako artróza. Tento problém postihuje viac ako polovicu ľudí starších ako 50 rokov a zvyčajne ide o ženy.

Najčastejšími prejavmi artrózy kolena sú bolesť pri väčšej záťaži, chôdzi v teréne alebo po schodoch. Bolesť má bodavý charakter a často ustúpi po niekoľkých hodinách. S postupom ochorenia sa bolesť začne prejavovať aj pri bežnej chôdzi a v pokročilých štádiách môže byť prítomná aj v pokoji alebo počas spánku.

Kľúčovú úlohu pri liečbe artroskopii kolena zohrávajú kúpele. Používajú sa ako preventívne opatrenie na začiatku ochorenia, ale aj po artroskopii alebo výmene kolenného kĺbu. Osoby, ktoré trpia artrózou kolena alebo podstúpili operáciu kolenného kĺbu, majú nárok na kúpeľnú liečbu.

Poistencovi je plne hradená poisťovňou do jedného roku od chirurgického zákroku (kategória A), a následne každé dva roky s čiastočným hradením (kategória B).

Aké kúpeľné procedúry pomáhajú

Na zmiernenie bolesti sa využívajú podvodné masáže a termoterapia v podobe bahenných a parafínových zábalov. Parafín prehreje tkanivo v oblasti kĺbu a zlepšuje prekrvenie. Fyzioterapia, pilates a individuálny liečebný telocvik pomáhajú posilniť oslabené svaly.

Redukcia váhy je odporúčaná pre pacientov s nadmernou hmotnosťou, ktorá zbytočne zaťažuje kolenné kĺby. Pri týchto bolestiach sa na domácu liečbu často využíva konopná masť na kĺby.

Kúpele po artroskopii kolena
Liečba artrózy je dlhodobý proces, vyžadujúci spoluprácu pacienta a odborníka. Kúpeľný pobyt môže výrazne zlepšiť priebeh ochorenia alebo dokonca oddialiť potrebu chirurgického zákroku.

Kúpele po operácii žlčníka

Operácia žlčníka je častým chirurgickým zákrokom, pri ktorom dochádza k odstráneniu žlčníka, často kvôli problémom ako žlčníkové kamene. Táto choroba môže spôsobovať bolesti v pravom hornom bruchu, nevoľnosť a iné nepríjemné symptómy.

Pacienti po operácii žlčníka patria do indikačnej skupiny B v rámci kúpeľnej liečby. Kúpele po operácii žlčníka sa stávajú dôležitým prostriedkom na zmiernenie následkov chirurgického zákroku a obnovu celkového zdravotného stavu pacienta.

V prípade kúpeľnej liečby po operácii žlčníka sú prioritou procedúry, ktoré napomáhajú k regenerácii tráviaceho systému a celkovej pohody pacienta. Patrí sem:

 1. Minerálna kúpeľná terapia: Využívanie minerálnych prvkov v kúpeľoch na podporu regenerácie tráviaceho traktu a zmiernenie bolestí.
 2. Bahenné zábalové procedúry: Aplikácia bahenných zábalov na bruchu, ktoré pomáhajú redukovať zápaly, zlepšiť krvný obeh a uvoľniť svaly.
 3. Diétna poradňa: Poskytovanie výživových odporúčaní a diétnych plánov, ktoré podporujú zdravé trávenie.
 4. Fyzioterapeutické cvičenia: Špeciálne cvičenia na posilnenie svalov v oblasti brucha a chrbta, čo napomáha lepšiemu fungovaniu tráviaceho systému.

Kúpele po operácii žlčníka nie sú len o rehabilitácii, ale aj o celkovom zlepšení pohody a kvality života pacienta.

Liečebné kúpele pre astmatikov

Astmatické ochorenie je chronická respiračná choroba, ktorá postihuje dýchacie cesty. Typické príznaky zahŕňajú dýchavičnosť, kašeľ, suchý kašeľ chrapot a stiesnenie hrudníka.

Liečebné kúpele pre astmatikov sa stávajú dôležitým komplementárnym opatrením pri spracovaní astmy. Tieto kúpele sú zamerané na zmiernenie symptómov a zlepšenie celkového stavu pacienta. Astmatikom môžu ponúkať nasledujúce výhody:

 • Termálna voda a inhalácia: Kúpele s termálnou vodou obsahujú minerály, ktoré môžu mať blahodárny vplyv na dýchacie cesty. Inhalácia pary a prítomnosť minerálov môže pomôcť uvoľniť hlieny, otvoriť dýchacie cesty a zmierniť dýchavičnosť.
 • Antialergické prostredie: Niektoré kúpele sú situované v lokalitách, kde je vzduch čistý a má nízky obsah alergénov. Toto prostredie môže pomôcť astmatikom minimalizovať kontakt s potenciálnymi spúšťačmi ich ochorenia.
 • Fyzioterapeutické cvičenia: Individuálne prispôsobené cvičenia pod dohľadom fyzioterapeuta môžu pomôcť posilňovať dýchacie svaly a zlepšiť ich funkciu.
 • Psychologická podpora: Astma môže byť ovplyvnená stresom a emocionálnym stavom pacienta. Liečebné kúpele ponúkajú aj psychologickú podporu a relaxačné aktivity, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na celkové duševné zdravie.

Kúpeľná liečba po covide

Súčasný zoznam indikácií pre kúpeľnú liečbu sa rozšíril o nové kategórie, ktoré súvisia s problémami spojenými s postcovidovým syndrómom, teda následkami ochorenia Covid-19. S nárastom počtu postcovidových syndrómov sa kúpeľné strediská na Slovensku postupne prispôsobili potrebám týchto pacientov.

V súčasnosti prakticky všetky slovenské kúpele ponúkajú programy zamerané na dlhodobé následky covidu. Pri zabezpečovaní pobytu tak nie je nutné viazať sa na konkrétne zariadenie.

Kúpeľná liečba po covide môže efektívne zmierňovať alebo eliminovať dôsledky závažnej infekcie v tele, predchádzať vzniku chronických stavov a celkovo posilňovať imunitný systém. V súčasnosti môžu postcovidoví pacienti požiadať o kúpeľnú liečbu v rámci indikačných skupín II/12; V/9; V/10; VI/15;VII/12.

Kúpeľná liečba po covide
Indikácie postcovidových pacientov sú zaradené do skupiny A, kde je pobyt plne hradený zdravotnou poisťovňou, s výnimkou indikácie V/10, ktorá spadá do skupiny B. V prípade indikácie V/10 si klient hradí ubytovanie a stravu sám.

Indikácie a dĺžka liečby po covide

 • II/12 (Kardiovaskulárne ťažkosti):
  • stavy po prekonaní COVID-19 s kardiovaskulárnymi problémami, ktoré obmedzujú denné aktivity
  • orgánové poškodenie srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
  • dĺžka liečebného pobytu je 21 dní
 • V/9 (Respiračné ťažkosti – Kratšia doba):
  • stav po prekonaní COVID-19 s pretrvávajúcimi respiračnými ťažkosťami do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
 • V/10 (Respiračné ťažkosti – Dlhšia doba):
  • stav po prekonaní COVID-19 s pretrvávajúcimi respiračnými ťažkosťami do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
  • schválenie návrhu je možné iba v prípade, ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť podľa V/9
 • VI/15 (Neurologické alebo nervovo-svalové ťažkosti):
  • stav po prekonaní COVID-19 s pretrvávajúcimi neurologickými alebo nervovo-svalovými ťažkosťami do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
 • VII/12 (Postihnutie pohybového aparátu):
  • stav po prekonaní COVID-19 s pretrvávajúcim postihnutím pohybového aparátu do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie

Každé kúpeľné zariadenie funguje v unikátnych podmienkach, čo vedie k rozdielom v poskytovaných procedúrach. Na príklad, kúpele v Piešťanoch sa zameriavajú na termálnu vodu a liečivé bahno, zatiaľčo Horný Smokovec využíva horskú klímu a čistý vzduch, ideálne podmienky pre klimatoterapiu.

Kúpeľná liečba po covide zahŕňa nasledovné procedúry:

 • oxygenoterapia
 • inhalácia liečivej vody
 • klimatoterapia
 • respiračná fyzioterapia
 • infrasauna
 • minerálne kúpele
 • nordic Walking
 • termoterapia
 • dychová gymnastika

Kúpeľná liečba po operácii

Operácia predstavuje významný zásah do tela a následná rekonvalescencia môže trvať niekoľko mesiacov. Niektoré prípady si vyžadujú starostlivú rehabilitáciu. Kúpeľná liečba po operácii sa stáva neoddeliteľnou súčasťou celkového procesu zotavovania. S výnimkou niekoľkých prípadov sú pooperačné stavy zaradené do indikačnej skupiny A.

Väčšina pacientov by mala mať nárok na kúpeľnú liečbu po operáciách, ktoré ovplyvňujú pohybový aparát a zahrňujú komplexnejšie chirurgické procedúry. Medzi ne patria napríklad:

 • operácie srdcových chýb
 • operácie žalúdka
 • operácie horných dýchacích orgánov
 • operácie pohybového ústrojenstva

Nárok na kúpeľnú liečbu nevzniká v prípade jednodňovej chirurgie alebo menej náročných endoskopických operácií.

Poľsko je tiež domovom niekoľkých svetoznámych kúpeľov a wellness centier vrátane slávnych kúpeľov v soľnej bani Wieliczka a kúpeľného strediska Ciechocinek. Takže ak si chce človek napr. užiť sviatky v Poľsku, tieto destinácie mu ponúkajú relaxačný únik z ruchu mesta. A rôzne procedúry od bahenných kúpeľov až po bazény s minerálnou vodou.

Ak je v pláne užiť si aj iný program, napríklad návštevu známych trhov, je dobré sa na to pripraviť a overiť si aké majú Zakopane trhy otváracie hodiny.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang