Vysoké školy na Slovensku – ktoré sú najlepšie?

najlepsie-vysoke-skoly

Na Slovensku pôsobí niekoľko špičkových univerzít, ktoré ponúkajú špičkové študijné programy a možnosti výskumu. Tieto univerzity sú svetovo uznávané pre svoju akademickú excelentnosť a výsledky vo výskume a priťahujú slovenských aj zahraničných študentov. Ktoré vysoké školy sú najlepšie na Slovensku?

Slovensko ponúka dynamický a rozmanitý vysokoškolský systém s množstvom kvalitných vysokých škôl. Vďaka dlhej histórii poskytovania vzdelávania a výskumu sú viaceré univerzity na čele inovácií na Slovensku aj mimo neho.

Univerzity na Slovensku

Slovenský vysokoškolský systém tvoria verejné aj súkromné vysoké školy, ktoré ponúkajú širokú škálu možností štúdia, aby vyhovovali potrebám študentov z celého sveta. Mnohé z týchto univerzít sú medzinárodne uznávané a patria medzi 5 % najlepších univerzít na svete, vďaka čomu sú dobre hodnotené a rešpektované pre svoju kvalitu výučby a výskumu. 

Absolventi väčšiny slovenských vysokých škôl získavajú po skončení štúdia titul Mgr. alebo Ing. Množstvo škôl však ponúka aj doktorandské programy, kde možno získať titul PhD.

Ak chce niekto študovať na vysokej škole na Slovensku, má na výber z mnohých možností. Slovensko má množstvo vynikajúcich univerzít, ktoré sa umiestňujú na popredných miestach v Európe a ponúkajú vynikajúce možnosti vzdelávania. Tu uvádzame niektoré z najlepších univerzít na Slovensku pre budúcich študentov.

Najlepšie vysoké školy na Slovensku

Univerzita Komenského v Bratislave je na prvom mieste v zozname najlepších vysokých škôl na Slovensku. Je známa svojou excelentnou výučbou a výskumnými úspechmi. Poskytuje štúdium filozofie, práva, histórie, politických vied, ekonómie, prírodných vied a slobodných umení. Je známa svojím liberálnym a tvorivým myslením a postgraduálnym štúdiom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je ďalšou prestížnou univerzitou na Slovensku. Je na 2. mieste a patrí medzi najlepšie univerzity v Európe. V jej radoch je približne 5 000 študentov.

Škola si v roku 2021 dokonca vybojovala pozíciu v celosvetovom rebríčku The Moscow International University Ranking a získala najlepšiu pozíciu spomedzi slovenských univerzít v rebríčku QS World University Ranking.

Univerzita pripravuje na povolanie budúcich odborníkov na 5 fakultách:

 • Fakulta verejnej správy
 • Lekárska fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Právnická fakulta
 • Filozofická fakulta

Ďalšou špičkovou inštitúciou na Slovensku je Slovenská technická univerzita v Bratislave. Zaradila sa na tretie miesto medzi najlepšími univerzitami na Slovensku a v súčasnosti ponúka 45 študijných programov v oblasti technických a prírodných vied. Je známa svojou excelentnosťou vo výskume a svojimi laboratóriami, výskumnými skupinami, spin-off spoločnosťami a inovatívnymi projektmi.

Toto sú tri najlepšie vysoké školy na Slovensku, ktoré ponúkajú kvalitné vzdelávanie a skvelé možnosti výskumu. Pomôžu študentom rozvíjať nové zručnosti a otvoria im nové kariérne cesty a možnosti, ako spoznať svet za málo peňazí.

Vysoké školy na Slovensku ponúkajú kvalitné vzdelanie nielen pre Slovákov, ale aj pre množstvo zahraničných študentov.

Vysoké školy v Bratislave

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, je sídlom najväčšieho počtu vysokých škôl v krajine. Medzi najznámejšie z nich patria:

 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou slovenskou univerzitou. Bola založená v roku 1919 a je členom Europaeum, jednej z popredných svetových medzinárodných univerzitných sietí. Je to verejná výskumná univerzita, ktorá ponúka celý rad študijných programov, pričom väčšina je zameraná na prírodné, ekonomické a humanitné vedy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave patrí medzi najlepšie univerzity v krajine. Univerzita bola založená v roku 1937 a je známa svojimi inžinierskymi a technologickými študijnými programami. Považuje sa za jednu z najprestížnejších technických univerzít na Slovensku a jej študenti majú vedomosti z rôznych vedných odborov vrátane matematiky, informatiky, farmakológie a fyziky.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU) je jednou z popredných vysokých škôl múzických umení vo východnej Európe, ktorá sa teší národnému a medzinárodnému uznaniu. VŠMU bola založená v roku 1949. Škola ponúka kvalitné vzdelanie v oblasti divadelného, filmového a televízneho, hudobného, tanečného a intermediálneho umenia.

Štúdium na prestížnych vysokých školách prichádza aj s istou obtiažnosťou. Preto je tu niekoľko tipov, ako zvládnuť skúškové obdobie.

Ekonomická univerzita Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku. Zameriava sa na ekonomické vedy a podnikovú administratívu a bola založená v roku 1940. Je jednou z najprestížnejších univerzít v krajine a patrí medzi najlepšie univerzity v Európe. Absolventi aj tejto univerzity získavajú samozrejme uznávaný titul za menom.

Ponúka celý rad vzdelávacích programov v oblasti obchodu, ekonomiky a financií, ako aj rôzne medzinárodné partnerstvá a výmenné programy.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí sedem fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

So vznikom školy sa spôjajú mená takých významných osobností, ako boli prof. PhDr. Juraj Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc., prof. Ing. Ladislav Cicvárek a ďalší. Práve ich zásluhou sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku.

Hlavnou úlohou Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied. 

Vysoké školy v Žiline

V meste Žilina v súčasnosti sídli len jedna vysoká škola – Žilinská univerzita v Žiline. Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. 

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline patrí viac ako šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. 

Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele.

Aké fakulty sú súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline?

 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • Fakulta humanitných vied
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Táto vysoká škola v Žiline aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 8 000 študentov spolu v 182 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia.  

Vysoké školy v Trnave

Trnava je v súčasnosti sídlom dvoch slovenských vysokých škôl, a síce:

 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Historická Trnavská univerzita je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavskú univerzitu založil v roku 1635 kardinál Peter Pázmaň.

Univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať.

Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej Republike a v zahraničí. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave predstavuje modernú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, ktorá sa od ostatných vysokých škôl vyznačuje svojou jedinečnosťou.

Táto univerzita za svoje prednosti považuje pomerne stabilný záujem uchádzačov o štúdium, rozvoj vedy a výskumu v humanitných, spoločenských a prírodných vedách, rozširujúce sa medzinárodné vzťahy s univerzitnými pracoviskami a inštitúciami a dobré väzby s podnikateľským zázemím regiónu i Slovenska. 

Záver – prečo študovať na Slovensku

Pravdou je, že takmer 20 % vysokoškolákov zo Slovenska študuje v zahraničí. Štúdium na Slovensku však prináša aj svoje výhody. Prečo teda ostať študovať na Slovensku?

Slovensko má potenciálnym študentom vysokých škôl čo ponúknuť. Vďaka rastúcej ekonomike, živej kultúre a modernému vzdelávaciemu systému je Slovensko čoraz atraktívnejšou voľbou pre študentov, ktorí chcú získať vysokoškolské vzdelanie. 

Slovenský vzdelávací systém je známy kvalitou svojich univerzít. Slovenské univerzity ponúkajú širokú škálu študijných programov, od technických cez lekárske až po humanitné. Okrem toho mnohé univerzity ponúkajú medzinárodné študijné programy v spolupráci s renomovanými univerzitami po celom svete. 

Slovensko je taktiež krajinou množstva festivalov, podujatí a športových tímov. Vysoké školy na Slovensku ponúkajú aktívny študentský život, ktorý môže študentom poskytnúť množstvo príležitostí na objavovanie svojich záujmov a nadväzovanie nových priateľstiev. Vďaka tejto pulzujúcej atmosfére môže byť štúdium na Slovensku príjemným zážitkom.

Napriek viacerým výhodám treba byť obozretný. Korupcia na Slovensku sa nevyhýba ani oblasti vzdelávania a vysokým školám. Tento problém sa ale samozrejme týka aj iných krajín, nielen Slovenska.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang