Pokuta za dialničnú známku – aká je jej výška a kedy nehrozí?

Diaľničné známky umožňujú legálnu jazdu po spoplatnených úsekoch. Mnohí vodiči riskujú jazdu bez diaľničnej známky, čo často vedie k vysokým pokutám. Overenie diaľničnej známky je jednoduché a môže predísť nepríjemnostiam súvisiacim s kontrolami. Ako teda overiť platnosť diaľničnej známky?

Diaľničná známka slúži ako povolenie pre jazdu na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Výnosy z predaja známok pomáhajú financovať údržbu a rozvoj cestnej infraštruktúry. Jazda bez diaľničnej známky vystavuje vodiča riziku vysokých pokút. Overenie diaľničnej známky pred začiatkom cesty zabezpečí, že vodič dodržiava pravidlá a predíde sankciám.

Pravidlá jazdy po spoplatnených úsekoch sú jasné: vodič musí mať platnú diaľničnú známku a dodržiavať všetky dopravné predpisy. Vodič môže overiť diaľničnú známku online alebo cez mobilné aplikácie, čo zjednodušuje kontrolu a minimalizuje riziko jazdy bez diaľničnej známky.


Obsah článku


Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky sa kedysi považovala za vysokú a prísnu. Po prechode na elektronické známky sa situácia zmenila. Teraz pokuty za toto porušenie kolíšu od 100 € do 500 €, pri blokovom konaní od 50 € do 200 €.

Pri priestupku jazda bez diaľničnej známky rieši prípad príslušný okresný úrad. Ak ide o cudzinca, ktorý porušil pravidlá, prípad sa rieši na okresnom úrade v kraji porušenia. Výnosy z pokút potom smerujú do štátnej kasy.

Ako zistím, či mám pokutu? Ak kontrola odhalí porušenie, vodič dostane oznámenie s výškou pokuty. V správnom konaní sa pokuta za jazdu bez diaľničnej známky môže pohybovať od 150 € do 500 €. Oproti minulosti sa dnes ukladá len jedna pokuta, bez ohľadu na to, či vodič porušenie spáchal s viacerými vozidlami.

Elektronická diaľničná známka – základne informácie

Elektronická diaľničná známka na Slovensku funguje na princípe registrácie vozidla do systému. Po zakúpení sa evidenčné číslo vozidla automaticky spáruje s platnou elektronickou známkou. Systém umožňuje overenie platnosti cez kamery na diaľniciach, ktoré rozpoznávajú evidenčné čísla a kontrolujú platnosť známok.

Výhody elektronickej známky oproti papierovej:

 • Žiadna nutnosť lepiť známku na sklo: Uľahčuje manipuláciu a eliminuje problém s jej stratou alebo poškodením.
 • Okamžitý nákup a aktivácia: Diaľničná známka sa aktivuje ihneď po zaplatení.
 • Ľahšie overenie platnosti: Možno overiť online bez potreby fyzickej kontroly.
 • Žiadne odpadové materiály: Elektronický systém znižuje množstvo odpadu, ktorý vzniká pri tradičných papierových známkach.

Tento systém elektronickej diaľničnej známky značne zjednodušuje proces zakúpenia a používania diaľničných známok. Vodiči si môžu kúpiť známku online z pohodlia domova alebo cez mobilnú aplikáciu, čo šetrí čas a energiu.

Navyše, pretože celý proces prebieha digitálne, je menej pravdepodobné, že dojde k chybám spojeným s nesprávnym zobrazením alebo čítaním známky. Táto modernizácia prispieva k efektívnejšiemu využívaniu diaľničnej infraštruktúry a zlepšuje celkovú plynulosť dopravy na spoplatnených úsekoch.

Cena diaľničnej známky

Všetky motorové vozidlá jazdiace po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku musia mať diaľničnú známku. Cena diaľničnej známky závisí od jej platnosti a existujú tri hlavné kategórie: ročná, mesačná a týždenná.

Cenové kategórie diaľničných známok:

Typ známkyCena
Ročná60 EUR
365-dňová60 EUR
30-dňová17 EUR
10-dňová12 EUR
Jednodňová diaľničná známka (od 1. júla 2024)5,4 EUR

Ročná známka je najvhodnejšia pre vodičov, ktorí často využívajú diaľnice počas celého roka. Mesačná známka sa hodí pre tých, ktorí plánujú krátkodobé cestovanie alebo občasné využívanie diaľnic. Desaťdňová známka je ideálna pre turistov alebo krátkodobé návštevy.

Možnosti platby za diaľničnú známku sú rôznorodé a prispôsobené potrebám moderných vodičov. Vodiči môžu úhradu diaľničnej známky realizovať prostredníctvom viacerých kanálov:

 1. Online platby: Najpohodlnejšia možnosť, ktorá umožňuje zakúpenie známky na oficiálnych webových stránkach alebo cez mobilné aplikácie. Táto metóda zabezpečuje okamžitú aktiváciu známky a je dostupná 24 hodín denne.
 2. Predajné automaty: Nachádzajú sa na hraniciach a na vybraných čerpacích staniciach. Tieto automaty sú vhodné pre vodičov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo preferujú platbu v hotovosti.
 3. Pobočky vybraných bánk a pošt: Niektoré banky a poštové pobočky tiež ponúkajú služby týkajúce sa nákupu diaľničných známok.

Tieto platobné metódy poskytujú flexibilitu a rýchlosť pri zabezpečovaní platnosti diaľničnej známky, čo umožňuje vodičom sústrediť sa na bezpečnú a pohodlnú jazdu.

Elektronická diaľničná známka na Slovensku funguje na princípe registrácie vozidla do systému.

Overenie platnosti diaľničnej známky

Overenie platnosti diaľničnej známky na Slovensku je kľúčové pre vodičov, ktorí chcú dodržiavať pravidlá a vyhnúť sa pokutám za jazdu po spoplatnených úsekoch. Moderný elektronický systém umožňuje rýchle a efektívne overenie.

Postup, ako skontrolovať platnosť elektronickej diaľničnej známky:

 1. Navštívte oficiálnu webstránku pre overenie diaľničných známok.
 2. Zadajte evidenčné číslo vozidla do vyhľadávacieho poľa.
 3. Potvrďte overenie a počkajte na zobrazenie stavu známky.
 4. Skontrolujte platnosť – systém zobrazí dátum expirácie známky.

Dostupné platformy a aplikácie pre overenie:

 • Oficiálna webstránka: Poskytuje najpohodlnejšie overenie platnosti známky z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet.
 • Mobilná aplikácia: Umožňuje rýchle skontrolovanie stavu známky priamo z mobilného telefónu, ideálne pre vodičov na cestách.

Tieto nástroje zjednodušujú proces overenia diaľničnej známky a zabezpečujú, že vodiči môžu bezpečne a zákonne využívať diaľničnú sieť.

Diaľničná známka na Slovensku – spoplatnené úseky

Pri plánovaní cesty na Slovensku je nevyhnutné mať diaľničnú známku pre jazdu na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Nižšie je uvedený prehľad úsekov, kde je úhrada diaľničnej známky povinná:

Diaľnica/cestaÚsekyDĺžka úseku
D1Bratislava, Vajnory – Lietavská Lúčka185 km
D1Dubná Skala – Turany17 km
D1Ivachnová – Bidovce186 km
D2Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač55 km
D2Bratislava, Pečňa – Čunovo (SK/HU)15.8 km
D3Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno13 km
D3Čadca, Bukov – Skalité (SK/PL)21 km
D4Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce2 km
D4Bratislava, Jarovce – Petržalka2.2 km
D4Bratislava, Petržalka – Bratislava, Juh4.3 km
D4Bratislava, Juh – Ivanka, Západ15.1 km
D4Ivanka, Západ – Bratislava, Vajnory2.5 km
D4Bratislava, Vajnory – Bratislava, Rača1.6 km
R1Trnava – Banská Bystrica, Kremnička158 km
R1ANitra, Západ – Nitra, Kynek2 km
R2Lovčica, Trubín – Žiar nad Hronom5 km
R2Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum3 km
R2Zvolen, Východ – Kriváň18 km
R2Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce13.3 km
R4Košice, Juh – Milhosť (SK/HU)14 km
R4Prešov, Západ – Prešov, Sever4 km
R6Púchov, Juh – Dolné Kočkovce1 km
R7Bratislava, Slovnaftská – Bratislava, Juh6 km
R7Bratislava, Juh – Holice25.2 km

Jazda bez platnej diaľničnej známky na týchto úsekoch vedie k pokutám. Platnosť diaľničnej známky sa dá overiť a zakúpiť cez oficiálne online platformy a mobilné aplikácie, ktoré umožňujú rýchlu a pohodlnú transakciu.

Kto nemusí mať diaľničnú známku?

Na Slovensku nie je potrebné mať diaľničnú známku v určitých prípadoch. Zákon o diaľničnej známke stanovuje výnimky, ktoré oslobodzujú niektoré vozidlá od úhrady. Medzi oslobodené vozidlá patria tie, ktoré používajú štátna a finančná správa Slovenskej republiky a zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie vozidlá, ktoré nevyžadujú diaľničnú známku, zahŕňajú:

 • vozidlá zaregistrované osobou s parkovacím preukazom ZŤP
 • vozidlá poskytujúce sociálne služby, kde nie je cieľom zisk
 • vozidlá prevádzkované zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • historické vozidlá definované špeciálnymi predpismi
 • vozidlá cudzích štátnych príslušníkov oslobodené na základe medzištátnych dohôd

V týchto prípadoch je potrebné podať žiadosť o registráciu vozidla v systéme, čo potvrdí oslobodenie od pokuty za jazdu bez diaľničnej známky. Tento krok je dôležitý na predchádzanie pokutám za diaľničnú známku, ktoré môžu byť vysoké pri neoprávnenom prechode spoplatneným úsekom.

Diaľničné známky v okolitých krajinách

Na záver sa oplatí pozrieť na situáciu s diaľničnými známkami v susedných krajinách. Ľudia často kupujú diaľničné známky len vtedy, keď cestujú na dovolenku. Pre cestovanie na dovolenku je nevyhnutné mať známky všetkých krajín, cez ktoré trasa prechádza.

Česká republika vyžaduje diaľničné známky pre väčšinu svojich diaľnic a rýchlostných ciest, okrem niektorých úsekov okolo väčších miest alebo nedokončených úsekov. Ponúka 10-dňovú diaľničnú známku za približne 13 EUR, 30-dňovú za cca 19 EUR a ročnú za približne 64 EUR. Pri ekologických autách sú tieto ceny polovičné.

Pri cestovaní do Maďarska je tiež potrebná maďarská diaľničná známka, ktorá sa predáva len v elektronickej podobe. Bežné varianty zahŕňajú 10-dňovú známku za cca 20 EUR, mesačnú za cca 32 EUR a ročnú za cca 176 EUR. Tieto známky sú populárne najmä medzi cestujúcimi na dovolenku do Chorvátska.

Pre cesty cez Rakúsko existujú tri možnosti kúpy diaľničnej známky. Rakúsko ešte stále ponúka tradičné nálepkové známky, pričom nákupný systém je prístupný aj v českom jazyku. 10-dňová známka stojí 9,90 EUR pre osobné automobily a 5,80 EUR pre motocykle. 2-mesačná známka vyjde na 29 EUR pre osobné automobily a 14,50 EUR pre motocykle. Ročná známka stojí 96,40 EUR pre osobné automobily a 38,20 EUR pre motocykle.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang