Preklenovací úver – ako funguje a kto ho poskytuje

preklenovaci uver

Hľadáte zdroj financií pre svoje nové bývanie? Potrebujete peniaze na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu a dodatočnú úpravu Vášho domova? Alebo ste podnikateľ, ktorý potrebuje náhle väčšiu sumu peňazí, aby nebrzdil svoje aktivity a naďalej sa rozvíjal?

V dnešnom článku sa budeme venovať ďalšiemu z typov úverov. Je ním preklenovací úver (tiež medziúver). Vysvetlíme si, v čom spočíva jeho princíp, kto ho ponúka a ako je možné dostať sa k nemu.

Úver preklenujúci isté obdobie

Preklenovací úver je produktom stavebných sporiteľní, no produkt s rovnakým názvom začínajú ponúkať aj nebankoví poskytovatelia pôžičiek (napr. Profi Credit). Ako funguje stavebné sporenie? Preklenovacie úvery poskytnuté sporiteľňou je nutné splácať do doby, než si na svojom stavebnom sporiacom účte našetríte dostatok financií na to, aby Vám bol odsúhlasený klasický stavebný úver.

Požičia Vám sporiteľňa

Preklenovací úver je spôsob, akým začali sporiteľne útočiť na klientelu bánk. Nepozdávalo sa im, že kvôli slabému portfóliu finančných produktov prichádzajú o prípadné zisky, preto začali vytvárať a ponúkať produkty, ktoré klientov lákajú na ich stranu.

Ak teda potrebujete peniaze v čo najkratšom čase, žiadajte o preklenovací úver. Či už potrebujete financovať bývanie alebo sa pomocou úveru snažíte zachovať svoje podnikanie, tento úver Vám bude poskytnutý v oveľa rýchlejšom čase a s väčšou istotou, než úver klasický.

Musíme však zdôrazniť, že preklenovací úver nie je vo väčšine prípadov výhodný natoľko, ako bežný úver. Počítajte teda, že v konečnom dôsledku zaplatíte o niečo viac. Konkrétne čísla však závisia na mnohých faktoroch (Váš príjem a schopnosť splácať úver, konkrétne parametre úroku, doba splácania atď.).

Pokiaľ na tom s financiami momentálne nie ste až tak zle, že by nemohlo byť ešte horšie alebo si prípadné plány môžete odložiť na neskôr, neponáhľajte sa a radšej počkajte na bežný úver.

Preklenovací úver začína stavebným sporením

Pokiaľ by ste žiadali o klasický stavebný úver, museli by ste už mať našetrené prostriedky, čo sa osobe bez akýchkoľvek úspor javí ako nemožnosť bežný úver dostať. Pri klasických stavebných úveroch by ste totiž ako žiadateľ mali mať našetrených okolo 40 % celkovej hodnoty úveru.

Ak by Vaša cieľová suma bola napr. 10 000 €, úver by Vám odsúhlasili vtedy, ak by ste už mali na svojom stavebnom sporení našetrených 4 000 €. Váš úver by teda predstavoval 6 000 €. Teraz si predstavte, koľko by ste museli mať našetrené a ako by ste dlho čakali, než by ste dosiahli na úver napríklad 100 000 €.

Preklenovací úver však získanie potrebnej čiastky skutočne zjednodušuje. Na jeho získanie totiž nemusíte mať našetrené žiadne vlastné finančné prostriedky, ktoré by slúžili ako základ pre jeho výpočet.

Pokiaľ potrebujete úver vo výške napr. 10 000 €, jediné, čo stačí spraviť, je navštíviť niektorú zo stavebných sporiteľní, kde uzavriete zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou 10 000 €. Následne uzatvoríte zmluvu na preklenovací úver v hodnote 10 000 €. Po získaní peňazí sa začína splácanie.

Preklenovací úver si vyžaduje dokladovanie účelu

Tu je vidno rozdiel medzi stavebnými sporiteľňami a nebankovými poskytovateľmi. Sporiteľňa Vám totiž umožní tento úver získať iba s podmienkou, že peniaze využijete na financovanie bývania. Preklenovací úver je teda účelový.

Nebankové spoločnosti, ktoré uvádzajú preklenovací úver ako súčasť svojho produktového portfólia, od Vás pravdepodobne dokazovanie účelu vyžadovať nebudú. To potvrdzuje skutočnosť, o ktorej sme písali.

Nebankové spoločnosti teda neposkytujú preklenovací úver v pravom zmysle slova. Jedná sa zvyčajne o bežné spotrebné úvery na vyššie čiastky, ktoré majú prinútiť žiadateľov obrátiť sa v prípade potreby na nich. Nechceme však tvrdiť, že sa medzi týmito spoločnosťami nenájde ani jedna, ktorej produkt môžeme označiť za preklenovací úver. Každopádne sme sa s takou zatiaľ nestretli.

Splácanie preklenovacieho úveru

Svoj úver budete splácať v pravidelných mesačných splátkach. Doba splácania preklenovacieho  úveru končí v čase, keď dosiahnete svoju cieľovú sumu. Keď Vám bude pridelená cieľová suma, Váš úver sa premení na bežný stavebný úver.

Pokiaľ budete spĺňať podmienky pre získanie stavebného úveru, preklenovací úver zaniká a Vy splácate už iba celkový stavebný úver, ktorý v tomto momente získa nižšie úroky.

Pri splácaní preklenovacieho úveru splácate iba úroky, ktoré z neho plynú, čo znamená, že svoj dlh neznižujete. Po splnení podmienok na získanie bežného stavebného úveru sporiteľňa čiastočne uhradí Váš preklenovací úver. Zvyšná suma na splatenie sa od tejto chvíle stáva úverom zo stavebného sporenia a splácať začínate ten.

Výhody preklenovacieho úveru

Hlavné výhody preklenovacieho úveru sú:

  • Žiadna akontácia. Ak Vám bude úver odsúhlasený, neplatíte akontáciu (platba vopred), ktorá je pri klasickom stavebnom sporení okolo 40 % z celkovej sumy sporenia.
  • Fixná úroková sadzba. Fixná doba úrokovej sadzby sa v súčasnosti pohybuje okolo 6 rokov. Ponuky sa však stále menia a stále viac sporiteľní sľubuje fixný úrok počas celej doby splácania.
  • Predčasné splatenie bez poplatkov a sankcií. Odporúčame overiť u konkrétneho poskytovateľa.

Je na mieste zvážiť každú jednu výhodu.

Nevýhody preklenovacieho úveru

Medzi nevýhody preklenovacieho úveru patrí:

  • Povinnosť dokazovať účel. Nebankoví poskytovatelia väčšinou účel nevyžadujú, ale v ich prípade sa nejedná o preklenovací úver v pravom zmysle.
  • Nutnosť založiť si stavebné sporenie.
  • Nutnosť navýšiť cieľovú hodnotu stavebného sporenia na výšku preklenovacieho úveru. Pokiaľ teda máte stavebné sporenie nastavené na 15 000 €, ale požičať si potrebujete 20 000 €, musíte si na túto hodnotu zvýšiť aj úroveň sporenia.
  • Ručenie nehnuteľnosťou. Pri úveroch vyšších hodnôt od Vás bude sporiteľňa vyžadovať ručenie nehnuteľnosťou. Ručenie od Vás budú žiadať pri úveroch cca. nad 5 000 euro.
  • Spoplatnené vybavenie a spracovanie úveru/poplatky za vedenie účtu.
  • Vyššie úroky v porovnaní s hypoúverom.

Treba si dať pozor, pretože nevýhody môžu človeka naozaj zruinovať.

Záver

Preklenovací úver sa nám zdá byť vhodnou alternatívou pri akútnej potrebe vyššieho obnosu peňazí. Výhodou je, že pre jeho získanie nebudete potrebovať vstupný kapitál. Musíte sa však preukázať ako osoba, ktorá má čím ručiť a taktiež je schopná svoj úver splatiť.

Pokiaľ sa teda dokážete zmieriť s ručením a s o niečo vyšším úrokom, než by ste splácali v prípade bežného stavebného úveru, zájdite do najbližšej stavebnej sporiteľne a peniaze máte o pár dní na účte.

Na Slovensku preklenovacie úvery poskytuje napríklad VÚB Banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB banka a mnohé ďalšie, no úver môže mať iný názov a nájdete ho aj v ponuke ostatných sporiteľní. Zároveň nájdete aj množstvo nebankových poskytovateľov, tu však opakujeme, že sa nejedná o pravý význam pomenovania preklenovací úver.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang