Psychologický test – výber povolania

psychologický test

Pri rozhodovaní o budúcej kariére čelia ľudia mnohým rozhodnutiam a otázkam. Často sa stretávajú s dilemami týkajúcimi sa toho, čo ich skutočne napĺňa, aké povolanie by im najviac vyhovovalo, a akým spôsobom by mohli využiť svoje schopnosti a záujmy na profesionálnej úrovni. V takýchto situáciách môžu psychologické testy poskytnúť cenné informácie a pohľady na samého seba a profesijné preferencie.


Obsah článku


Psychologické testy – aká je ich úloha vo výbere povolania?

Psychologické testy predstavujú dôležitý nástroj v oblasti psychológie a ľudského správania, ktorý má široké uplatnenie nielen vo výskume, ale aj v praktických oblastiach, ako je výber povolania. Tieto testy sú navrhnuté na meranie rôznych aspektov osobnosti, schopností, záujmov a sklonov jednotlivca. Prečo sú však také dôležité a ako môžu prispieť v kariérnej orientácii?

Čo sú psychologické testy a na čo slúžia?

Psychologické testy sú štruktúrované nástroje na meranie psychologických vlastností jednotlivca. Ich cieľom je poskytnúť systematický a objektívny pohľad na rôzne aspekty osobnosti, ako sú napríklad:

 • emocionálna stabilita
 • extraverzia
 • intelektuálne schopnosti

Okrem toho môžu testovať aj špecifické schopnosti alebo sklony súvisiace s určitými povolaniami.

Prečo je dobré vykonávať psychologické testy?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mal človek zvážiť vykonanie psychologických testov, najmä v súvislosti s výberom povolania:

 • Objektívna analýza: Psychologické testy poskytujú objektívny pohľad na osobnosť a schopnosti. Tento pohľad môže byť užitočný pri identifikácii silných stránok a oblastí, na ktorých je potrebné pracovať.
 • Presnejšie rozhodovanie: Na základe výsledkov testov je možné presnejšie určiť, ktoré povolania alebo kariérne cesty by mohli najlepšie vyhovovať. To umožňuje robiť informované rozhodnutia týkajúce sa pracovného života.
 • Rozvoj sebapoznania: Proces vykonávania psychologických testov môže podporiť hlbšie pochopenie seba samých,vlastných hodnôt a záujmov. Tieto poznatky pomáhajú nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
 • Zníženie stresu: Vykonanie psychologických testov môže znížiť neistotu a stres spojený s výberom povolania. Poskytujú jasný rámec na základe objektívnych dát, čo môže zjednodušiť proces rozhodovania.

Výhody psychologických testov

Okrem uvedených dôvodov existuje mnoho ďalších výhod vykonávania psychologických testov:

 • Široká dostupnosť: Dnešné technologické možnosti umožňujú prístup k mnohým online psychologickým testom, ktoré sú jednoduché a pohodlné na používanie.
 • Individuálny prístup: Mnohé testy sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili individuálnym potrebám a charakteristikám jednotlivca, čo zvyšuje ich presnosť a spoľahlivosť.
 • Vedecká podpora: Mnoho psychologických testov má za sebou bohatú vedeckú literatúru a výskum, ktorý potvrdzuje ich validitu a spoľahlivosť.
 • Efektívna pomôcka pri kariérnom plánovaní: Psychologické testy môžu byť užitočnou pomôckou nielen pri výbere povolania, ale aj pri rozvoji kariéry a hľadaní optimálnych spôsobov profesionálneho rastu.
psychologické testy
Psychologické testy sú cenným nástrojom, ktorý môže pomôcť lepšie pochopiť seba samých a nájsť ideálnu cestu k uspokojivému a naplňujúcemu povolaniu.

Psychologické testy osobnosti podľa 16 druhov

V snahe objasniť záhadu osobnosti sa vytvorili nástroje, ktoré umožňujú pochopiť to, čo človeka riadi a ovplyvňuje. Jedným zo súčasne najpopulárnejších a dôveryhodných nástrojov sú psychologické testy osobnosti, medzi ktoré patrí bezpochyby práve rozdelenie podľa 16 druhov.

Tento psychologický test osobnosti nie je iba obyčajnou sériou otázok a odpovedí. Je to cesta objavovaniu vnútra, zisťovania, čo robí človeka jedinečným a akým spôsobom sa jeho osobnosť premieta do každodenného života. Stačí odpovedať úprimne a otvorene na sériu otázok, a výsledok odhalí unikátny typ osobnosti. Tieto testy sú bezplatne dostupné na mnohých webových portáloch.

A tak, s otázkami ako „Pravidelne nadväzujete nové priateľstvá?“ alebo „Veľkú časť svojho voľného času venujete skúmaniu všelijakých tém, ktoré vás fascinujú?“, sa otvára brána k pochopeniu jedinečnej osobnosti.

Rozdelenie na 16 typov osobností

Analytici:

ArchitektVynachádzaví a strategicky mysliaci ľudia, s nejakým plánom vždy poruke.
LogikInovatívni vynálezcovia, s neuhasiteľným smädom po vedomostiach.
VodcaOdvážni, vynaliezaví vodcovia s pevnou vôľou, schopní vždy nájsť cestu.
DebatérĽudia so zvedavou mysľou, ktorí neodolajú intelektuálnej výzve.

Diplomati:

ObhajcaTichí a tajomní,no veľmi inšpiratívni a neúnavní idealisti.
MediátorPoetickí, láskaví a altruistickí ľudia, vždy ochotní urobiť niečo pre dobrú vec.
ProtagonistaCharizmatickí vodcovia, schopní uchvátiť svojich poslucháčov.
AgitátorNadšené, kreatívne a spoločenské slobodné duše, ktoré si vždy nájdu dôvod na úsmev.

Strážcovia:

LogistikPrakticky zmýšľajúci jednotlivci, ktorých spoľahlivosť ťažko spochybniť.
OchrancaVeľmi oddaní a srdeční ochrancovia, vždy pripravení chrániť svojich najbližších.
VedúciVýborní organizátori, neprekonateľní v riadení ľudí.
KonzulMimoriadne starostliví, spoločenskí obľúbení ľudia.

Prieskumníci:

MajsterSmelí a praktickí experimentátori.
DobrodruhFlexibilní umelci, vždy pripravení objavovať nové veci.
PodnikateľŠikovní, energickí a veľmi vnímaví ľudia.
ZabávačSpontánni zabávači s ktorými nikdy nie je nuda.
psychologicke testy osobnosti
Spoznanie toho, čo človeka motivuje, čo ho stresuje a ako komunikuje, môže viesť k väčšej sebareflexii, čo je základom pre osobný rast a rozvoj aj v kariérnej oblasti.

Čo je psychologický test DASS?

Depresia, úzkosť a stresová škála DASS-42 je test zložený zo 42 položiek, ktorý slúži na meranie negatívnych emocionálnych stavov depresie, úzkosti a stresu. Hlavná hodnota DASS v klinickom prostredí spočíva v tom, že pomáha objasniť miesto emocionálneho otrasu ako súčasť širšej úlohy klinického hodnotenia.

Základná funkcia psychologického testu DASS spočíva v hodnotení závažnosti hlavných príznakov depresie, úzkosti a stresu. Tieto škály sú skvelým meradlom pre výskumníkov aj klinických pracovníkov, ktorí chcú merať súčasný stav alebo zmeny v priebehu času (napríklad v priebehu liečby).

Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Človek by nemal odpovediam venovať príliš veľa času. Odpovede na položky testu mu pomôžu lepšie pochopiť svoje emocionálne stavy a môžu poslúžiť ako východisko pre individuálnu terapiu alebo ďalšie liečebné opatrenia.

Základný test osobnosti

Test osobnosti, ktorý zahŕňa rozdelenie na sangvinika, cholera, melancholika a flegmatika, je založený na starovekom koncepte štyroch temperamentov. Tieto typy osobností sa líšia v spôsobe, ako reagujú na rôzne situácie a ako prejavujú svoje emócie a správanie.

 • Sangvinik: Sangvinik je obvykle veselý, spoločenský a energický. Má tendenciu byť optimista a rád komunikuje s ľuďmi. Je spontánny a ľahko sa prispôsobuje novým situáciám. Má často veľa záujmov a je schopný sa rýchlo zapojiť do rôznych aktivít.
 • Cholerik: Cholerik je energický a cieľavedomý. Má silnú osobnosť a je často vodcom v skupinách. Cholerici sú rozhodní a radi sa ujímajú kontroly nad situáciami. Sú výrazní a ich emócie sa môžu prejaviť intenzívne.
 • Melancholik: Melancholik je zvyčajne citlivý a premýšľavý. Má hlboké emócie a je často vnímavý voči svojmu okoliu. Má tendenciu byť kreatívny a hľadať hlbší význam vo veciach. Môže byť introvertný a preferovať samotu na spracovanie svojich myšlienok.
 • Flegmatik: Flegmatik je pokojný a vyrovnaný a rád sa vyhýba konfliktom. Flegmatici sú obvykle trpezliví a majú stabilnú náladu. Majú tendenciu byť pragmatickí a racionálni vo svojich rozhodnutiach.

Tento test osobnosti vychádza z teórií temperamentov, ktoré sa vyvinuli v starovekom Grécku a Ríme a neskôr boli rozvíjané a modifikované v priebehu histórie. Tieto testy môžu pomôcť ľuďom lepšie pochopiť samých seba a svoje interakcie s ostatnými, čo môže viesť k lepšiemu zvládaniu medziľudských vzťahov a zlepšeniu osobného rozvoja.

test osobnosti
Moderné psychologické testy osobnosti, ktoré zahŕňajú rozdelenie na sangvinika, cholera, melancholika a flegmatika, sa často používajú na posúdenie individuálnych preferencií, správania a emocionálnych reakcií.

Test povolania – ako nájsť správnu prácu?

Voľba povolania patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote. Zamestnanie, ktoré človeka baví a napĺňa radosťou a úspechom, je kľúčom k spokojnému a plnohodnotnému životu. Štatistiky jasne ukazujú, že tí, čo si vyberajú prácu s radosťou, dosahujú aj vyššie finančné ohodnotenie.

Ale kedy je ten správny čas na zmenu zamestnania? Aj keď rozhodnutie opustiť súčasnú prácu môže vyvolať určitý šok, objavenie práce, ktorá zodpovedá osobnostnému typu, môže priniesť veľké uspokojenie.

Ako teda zistiť, čo je to ideálne povolanie? Je dobré obrátiť sa na odborníka, ako je psychológ. Avšak, návšteva psychológa nie je vždy dostupná z hľadiska času alebo financií. Našťastie, existuje možnosť urobiť si Hollandov test povolania na stránke riasec.sk, ktorý je uznávaný americkými psychológmi. Pomôže identifikovať osobnostný typ a navigovať správnym smerom pri výbere ideálneho povolania.

Test poruchy osobnosti

Otázka „Na akú prácu sa hodím?“ je základným kameňom pri výbere zamestnania, ale rovnako dôležitá je aj otázka osobnostnej stability a funkčnosti. Test poruchy osobnosti je nástrojom na identifikáciu rôznych osobnostných charakteristík a možných porúch, ktoré ovplyvňujú život a vzťahy s ostatnými.

Test poruchy osobnosti sa obvykle zaoberá deviatimi základnými poruchami osobnosti:

 • paranoidná
 • schizoidná
 • disociálna
 • emočne nestabilná (impulzívny typ)
 • emočne nestabilná (hraničný typ)
 • histriónska
 • anankastická
 • vyhýbavá
 • závislá

Cieľom testu poruchy osobnosti je zistiť, či sú niektoré z osobnostných čŕt trvalo abnormalne a či postoje a správanie naznačujú prítomnosť poruchy.

V prípade podozrenia na prítomnosť psychických porúch môže človek siahnuť aj na test poruchy osobnosti zdarma. Je to prvým krokom k pochopeniu seba samého a svojej mentálnej pohody.

Je dôležité si uvedomiť, že testy poruchy osobnosti na internete nie sú náhradou diagnostického vyšetrenia u odborníka.

tets poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti sú zložité a ich diagnostika vyžaduje individuálny a komplexný prístup. Aj keď sú testy užitočné na určenie možných oblastí problémov, ich výsledky by mali byť interpretované s opatrnosťou a v kontexte ďalších faktorov.

Test osobnosti a špecifické povolanie

Psychologické testy sú povinné pre niektoré špecifické povolania, ako je policajt, vojak, držiteľ zbrojného preukazu alebo vodič. Účelom týchto testov osobnosti nie je zistiť, či je človek psychicky chorý, ale skôr zhodnotiť osobnostné vlastnosti a ich vhodnosť pre danú profesiu.

Test osobnosti pre špecifické povolanie sa zvyčajne vykonáva klinickým alebo dopravným psychológom, ktorí majú špeciálne oprávnenia pre tento typ vyšetrenia. Súčasťou tohto procesu je nielen psychologický rozhovor, ale aj rôzne testy a dotazníky, ktoré skúmajú reakčné schopnosti, pozornosť a osobnostné vlastnosti kandidáta.

Príprava na tieto testy osobnosti je nežiadúca a v skutočnosti neefektívna. Ich cieľom je zistiť prirodzenú reakciu a osobnosť. Preto existuje ešte jedna forma testov, ktorá sa volá projektívne testy. Tieto testy osobnosti pre špecifické povolanie zahŕňajú úlohy ako kreslenie, ktorého účelom je prekonať kontrolu a získať skutočne autentické odpovede.

Aj keď môže človek poznať niektoré položky v bežných dotazníkoch, projektívne testy sú ťažké na „oklamanie“, čím zabezpečujú dôveryhodnejšie výsledky.

Psychotesty online a ich význam v súčasnej dobe

Využitie psychotestov môže mať vplyv na úspech vo zvolenej kariére a osobnom živote. S rozvojom internetu a online platforiem sa stávajú psychologické testy čoraz dostupnejšími, umožňujúc záujemcom rýchly a pohodlný prístup k hodnotiacim nástrojom. Psychologický test zadarmo je užitočným krokom pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o sebe a zvážiť svoje kariérne možnosti.

Azda najznámejším portálom je psychotest. sk, kde nájde človek rôzne kategórie osobnostných testov, ako vedomostné, IQ a znalostné, zábavné, psychologické a partnerské. Avšak, kvalita týchto psychologických testov je kľúčová. Len dôkladne vypracované testy pod dohľadom skúseného psychológa môžu poskytnúť spoľahlivé výsledky.

Nástrahy online IQ a EQ psychotestov

Internet je plný online IQ testov, no len málo z nich má skutočnú výpovednú hodnotu. Kvalitné online IQ psychotesty vyžadujú odbornú prípravu a správnu metodiku. Napr. portál iq-tester.sk ponúka možnosť otestovať si IQ a získať spoľahlivý výsledok. Tieto testy sú dôsledne vypracované podľa štandardov a poskytujú ucelený pohľad na inteligenciu.

EQ testy, ktoré sa sústreďujú na emočnú inteligenciu, sa stali predmetom intenzívnych diskusií. Vyzdvihujú dôležitosť emocionálneho povedomia a interakcií s inými ľuďmi. Zatiaľ čo meranie IQ je do značnej miery kvantitatívne, EQ psychotesty sa zameriavajú na kvalitatívne aspekty ľudskej povahy.

Online psychotesty ponúkajú pohodlie a dostupnosť, no ich kvalita a presnosť zostáva prioritou. Pri ich využívaní je dôležité si uvedomiť, že sú len jedným zo zdrojov informácií a nie náhradou pre odbornú pomoc a podporu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang