Úpravy PDF a ako písať do PDF – ako na to online?

V digitálnom veku, kde zdieľanie informácií a dokumentov online dominuje, sa PDF súbory stali jedným z najobľúbenejších formátov na zdieľanie obsahu. No čo ak je potrebné upraviť PDF súbory? Existuje mnoho online nástrojov, ktoré umožňujú úpravu PDF súborov, ich konverziu do iných formátov a iné užitočné úpravy. O aké nástroje ide, aké úpravy sú možné a ako sa dajú využiť?

Najdôležitejšie informácie z článku

Online nástroje na úpravu PDF umožňujú upravovať, konvertovať a spravovať PDF súbory bez nutnosti inštalovať softvér.

Ponúkajú základné funkcie ako úprava textu, pridávanie obrázkov, zmenu stránok, rozdelenie a zlúčenie PDF, pridávanie odkazov a poznámok a konverziu do iných formátov.

Existuje viacero možností, ako písať do PDF, napríklad Adobe Acrobat, online nástroje, softvér tretích strán, konverzia do iného formátu a vstavané nástroje v prehliadačoch PDF.

Úprava PDF online

PDF (Portable Document Format) je jedným z najpoužívanejších formátov na zdieľanie a uchovávanie dokumentov na internete aj mimo neho. Je to preto, že PDF súbory zachovávajú pôvodnú štruktúru a formátovanie textu, obrázkov a ďalších prvkov. V PDF sa môže poslať napríklad životopis alebo motivačný list.

Ale ako upraviť PDF? Práve pre tento účel existujú online nástroje na úpravu PDF, ktoré umožňujú spravovať a upravovať PDF dokumenty bez potreby nainštalovať ďalší softvér.

Základné funkcie online nástrojov na úpravu PDF:

 • úprava Textu: Online nástroje umožňujú pridávať, odstraňovať a upravovať text v PDF súbore. Môže sa meniť font, veľkosť písma, farbu a iné formátovacie prvky.
 • pridanie Obrázkov: Ak je potrebné vložiť obrázky alebo grafiku do PDF dokumentu, tieto nástroje vám to umožňujú. Môžu pridať obrázky, ilustrácie alebo fotografie do existujúceho PDF.
 • zmena stránok: online úprava PDF umožňuje zmeniť poradie stránok v PDF dokumente. Môže presunúť stránky hore alebo dole a upravovať ich usporiadanie.
 • rozdelenie a zlúčenie PDF: Online úprava PDF umožňujú rozdeliť veľký PDF súbor na menšie časti alebo zlúčenie PDF súborov do jedného.
 • pridanie odkazov a poznámok: Ak treba do PDF dokumentu vložiť odkazy alebo poznámky, tieto nástroje poskytujú možnosti na pridanie interaktívnych prvkov.
 • konverzia do iných formátov: Mnoho online nástrojov vám umožňuje konvertovať PDF súbory do iných formátov, ako sú Word, Excel, PowerPoint a obrázky.

Ako písať do PDF

Vedieť, ako písať do PDF môže byť užitočné pri vyplňovaní formulárov alebo pridávaní poznámok. Online nástroje poskytnú možnosť pridávať a formátovať text do PDF súborov bez nutnosti inštalovať dodatočný softvér.

Tu sú niektoré spôsoby, ako môžete písať do PDF:

1. Použitie Adobe Acrobat

 • Adobe Acrobat je profesionálny softvér určený na správu a úpravu PDF dokumentov. S týmto softvérom je možné jednoducho pridávať, upravovať alebo mazať text, obrázky a ďalší obsah v PDF súboroch.

2. Použitie online nástrojov na úpravu PDF

 • Existuje mnoho bezplatných online nástrojov na úpravu PDF, ktoré umožňujú pridávať text, poznámky, obrazce a iný obsah do existujúcich PDF dokumentov. Stačí nahrať PDF súbor a použiť dostupné nástroje na úpravu.

3. Použitie Softvéru na úpravu PDF od tretích strán

 • Existujú aj iné softvéry na úpravu PDF od tretích strán, ktoré ponúkajú pokročilé funkcie na úpravu PDF súborov. Medzi obľúbené alternatívy patrí Nitro PDF, Foxit PhantomPDF a PDF-XChange Editor.

4. Konverzia do iného formátu

 • Môžu sa skonvertovať PDF dokument do iného editovateľného formátu, ako je Word (.docx) alebo text (.txt). Po konverzii sa dá písať do dokumentu a potom ho opäť skonvertovať do PDF formátu. Tento postup sa môže využiť napríklad pri písaní čestného prehlásenia a v PDF uzamknúť možnosti ďalšieho editovania.

5. Použitie vstavaných nástrojov

 • V niektorých prípadoch je možné využiť vstavané nástroje na úpravu PDF, ktoré sú súčasťou niektorých PDF prehliadačov alebo softvérov. Napríklad, v Adobe Reader sa dajú pridávať poznámky a komentáre do PDF súborov.

Je dôležité poznamenať, že nie všetky PDF súbory sú editovateľné, napríklad list vlastníctva či iné citlivé dokumenty ako pracovaná zmluva či dohoda o vykonaní práce. Postup ako písať do PDF sa v takýchto prípadoch nedá použiť. Niektoré súbory môžu byť uzamknuté alebo chránené heslom, čo by mohlo obmedziť vašu schopnosť písať do nich.

Vo väčšine prípadov by malo byť k dispozícii povolenie od autora alebo majiteľa súboru na úpravu PDF dokumentov. Ak niekto nemá práva na úpravu, nemusí byť schopný pridávať text alebo iný obsah do súboru.

Vedieť, ako písať do PDF môže byť užitočné pri vyplňovaní formulárov alebo pridávaní poznámok.

Ako rozdeliť PDF

Rozdelenie PDF súboru na menšie časti môže byť užitočné, ak je potrebné zdieľať iba časť obsahu. Online nástroje, ktoré sú vhodné na rozdelenie PDF umožňujú vybrať stránky, ktoré sa majú zachovať, a vytvoriť nový PDF súbor s týmito stránkami.

Spojenie PDF

Ak je potrebné spojiť viacero PDF súborov do jedného, online nástroje na spojenie PDF to umožnia. Stačí nahrať súbory, ktoré sa majú spojiť a vytvoriť nový PDF súbor, ktorý obsahuje všetky stránky. Spojenie PDF je v mnohých situáciách praktické.

Zlúčenie PDF

Niektoré nástroje umožňujú zlučovať viacero PDF súborov do jedného a zároveň meniť poradie stránok. Toto je užitočné pri vytváraní komplexných dokumentov alebo prezentácií. Aj zlučovanie PDF je úkon, ktorý patrí medzi nástroje, ako upraviť PDF.

Ako používať online nástroje na úpravu PDF

Pre začiatok je potrebné nahrať PDF súbor do online nástroja. Väčšina nástrojov má jednoduché rozhranie, ktoré umožňuje rýchlo nahrávať súbory z počítača alebo cloudových úložísk.

Po nahraní sa môže začať s úpravou PDF dokumentu. Dá sa zmeniť text, pridať obrázky, upraviť stránky a podobne

Po dokončení úpravy sa dá stiahnuť upravený PDF súbor. Väčšina nástrojov umožňuje stiahnuť súbor vo formáte PDF alebo iných formátoch, ak konverziu vyžadujete.

Online nástroje na úpravu PDF sú rýchle, jednoduché a flexibilné riešenie na správu a úpravu dokumentov. Všetko, čo je potrebné, je prístup k internetu a PDF súbor, a môže sa začať úprava bez námahy.

Úprava PDF súborov v počítači

Úprava PDF súborov na počítači môže byť užitočná, ak je potrebné zmeniť alebo doplniť existujúci obsah PDF dokumentov. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť, a nižšie sú uvedené niektoré základné postupy:

Adobe Acrobat (platená verzia)

Adobe Acrobat je najznámejší a plne vybavený program na prácu s PDF súbormi. S týmto programom je možné upravovať text, obrázky, odkazy a ďalšie prvky v PDF súboroch.

Má mnoho pokročilých funkcií, vrátane možnosti pridávania a mazania stránok, vytvárania interaktívnych formulárov a ďalších. Adobe Acrobat je platený softvér, ale ponúka bezplatnú 7-dňovú skúšobnú verziu.

Softvér na úpravu PDF

Existuje aj softvér tretích strán, ktorý umožňuje úpravu PDF súborov. Niektoré populárne alternatívy k Adobe Acrobat zahŕňajú Nitro PDF, Foxit PhantomPDF a PDF-XChange Editor. Tieto programy sú platené alebo majú bezplatné verzie s obmedzenými funkciami.

Prekonvertovanie PDF na iný formát

Iným spôsobom úpravy PDF súborov je ich konverzia do iného formátu, ako je Word (.docx) alebo text (.txt). Po konverzii je možné upravovať dokument v inom formáte a neskôr ho možno zase skonvertovať späť do PDF.

Práca s číselnými dátami

Ak je potrebné upraviť číselné údaje alebo tabuľky v PDF, môžu sa použiť programy na tabuľkové spracovanie, ako je Microsoft Excel alebo Google Sheets. Tieto programy umožňujú konverziu tabuliek z PDF do editovateľného formátu.

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky úpravy PDF súborov sú možné v každom softvéri alebo online nástroji. Závisí to od komplexnosti dokumentu a úrovní úpravy, ktoré sú potrebné.

Pre jednoduché zmeny, ako je pridávanie textu alebo obrázkov, online nástroje často postačujú, ale ak je potrebná vyššia kontrola a pokročilé funkcie, môže byť potrebný platený softvér.

Adobe Acrobat je najznámejší a plne vybavený program na prácu s PDF súbormi. S týmto programom je možné upravovať text, obrázky, odkazy a ďalšie prvky v PDF súboroch.

Preklad PDF súborov

Preklad PDF súborov je užitočná služba, ktorá umožňuje prekladať texty obsiahnuté v PDF dokumentoch do iných jazykov. Toto je obzvlášť užitočné, ak sú PDF súbory, ktoré je potrebné sprístupniť publiku hovoriacemu iným jazykom.

Využíva sa aj vtedy, ak sa nechcú prekladať dokumenty z jedného jazyka do druhého pre osobné alebo obchodné účely. Existuje niekoľko spôsobov, ako prekladať PDF súbory.

Online prekladače PDF

Existuje mnoho online prekladateľských nástrojov, ktoré umožňujú nahrávať PDF súbory a prekladať ich do rôznych jazykov.

Tieto nástroje často používajú strojový preklad, ktorý je rýchly a pohodlný, ale nie vždy presný. Online prekladače často umožňujú vybrať cieľový jazyk a potom vytvoria preloženú verziu PDF súboru.

Softvér na lokálny preklad PDF

Ak je potrebné pravidelne prekladať PDF dokumenty a človek má pokročilé počítačové znalosti, môže zvážiť použitie softvéru na lokálny preklad.

Existujú rôzne nástroje, ktoré umožňujú konverziu PDF do textu, ktorý sa môže preložiť pomocou prekladateľského softvéru, ako je napríklad SDL Trados alebo MemoQ. Po preklade sa dajú opäť vytvoriť PDF súbory so správnym jazykom.

Prekladanie PDF cez online služby

Niektoré online služby na úpravu PDF, ponúkajú tiež možnosť prekladu PDF súborov. Tieto služby umožňujú nahrať PDF súbor, vybrať cieľový jazyk a potom zobrazia preložený súbor v PDF formáte.

Je dôležité si uvedomiť, že strojový preklad môže byť občas nepresný, pretože nedokáže zachytiť všetky nuansy a kontext textu.

Pre dôležité dokumenty alebo dokumenty, ktoré sú určené verejnosti, môže byť vhodnejšie využiť profesionálne preklady, aby sa zabezpečila správna komunikácia a porozumenie obsahu.

Stiahnuté súbory PDF

Po dokončení úpravy alebo konverzie je možné stiahnuť upravený PDF súbor. Väčšina online nástrojov umožňuje bezplatné stiahnutie upravených súborov, hoci existujú aj prémiové verzie s rozšírenými funkciami.

S rozvojom online nástrojov je úprava a konverzia PDF súborov oveľa jednoduchšia. Bez ohľadu na to, či je potrebné upraviť text, preložiť súbor do inej verzie, alebo zlučovať a deliť PDF súbory, existuje vhodný online nástroj, ktorý pomôže spraviť prácu rýchlo a efektívne.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang