6 maličkostí, ktorými prispieť k záchrane planéty

Zachrana planety

Prinášame 6 ideálnych tipov čo urobiť ešte dnes pre našu planétu. Aj tieto maličkosti ju môžu zachrániť. Stačí ak každý jeden človek pridá ruku k dielu.

Investovať do fľaše na vodu

Namiesto kupovania novej plastovej fľaše každý deň si radšej treba zabezpečiť plastovú alebo sklenenú fľašu. Pre tých náročnejších môže byť aj termoska. Nie je to len lacnejšie, avšak tiež to obmedzí používanie plastových fliaš a jednorazových pohárov.

Existuje množstvo druhov týchto fliaš, ktoré si môže človek so sebou vziať kdekoľvek, a určite sú pevnejšie ako plastové.

Skúsiť obmedziť konzumáciu mäsa a mliečnych výrobkov

Úplne postačí, ak si človek dá občas na obed niečo vegetariánske – môže tým nepriamo pomôcť našej planéte. Chov dobytka totiž zaťažuje našu planétu viac ako doprava či priemysel.

Kupovať produkty bez mikroguličiek

Mikroguličky sú malé kúsky plastu, ktoré sa často nachádzajú v zubných pastách, mydlách, sprchových šampónov či rôznych krémov. Ak sa dostanú do kontaktu s vodou, rozpustia sa a odtečú do odpadu.

Tieto látky zaťažujú prírodu a tiež môžu byť smrteľne nebezpečné pre zvieratá.

Lepšie plátené ako plastové tašky

Odkedy boli predstavené jednorazové plastové tašky, miera znečistenia závratne stúpla.

Aj keď niekedy človek nevie, či pôjde do obchodu, vždy je lepšie zo sebou nosiť tašku. Aj takouto maličkosťou dokáže človek prispieť k záchrane planéty.

Mobil v nabíjačke, prepnúť do letového režimu

Nabije sa oveľa rýchlejšie, plus ušetrí energiu. Je to veľmi jednoduchá cesta ako chrániť prírodu.

Obmedziť vykurovanie v izbe

Počas zimných mesiacov je lepšie používať teplé ponožky a hrubé svetre na ohriatie ako používať radiátor. Nielenže to zníži účet (vhodné pre tých, ktorí už bývajú sami) avšak takisto to šetrí energiu. Aj elektrický ohrievač je lepší ako centrálne vykurovanie.

Čo ešte robiť pre záchranu planéty?

Planéta Zem je naším domovom a je našou povinnosťou starať sa o ňu. V posledných rokoch sa situácia zhoršila, a preto je dôležité vytvoriť kroky, ktoré pomôžu zachrániť našu planétu.

Prvým krokom je znížiť produkciu skleníkových plynov, ktoré zvyšujú teploty a znečisťujú ovzdušie.

Urobiť to môžeme napríklad tým, že znížime svoju spotrebu energie, prejdeme na obnoviteľné zdroje energie ako sú slnečné panely, veterná energia, vodná energia alebo geotermálna energia. Taktiež snažiť sa obmedziť prepravu motorovými vozidlami.

Ďalším krokom je obmedziť znečisťovanie vodných zdrojov. To môžeme urobiť tým, že sa budeme vyhýbať používaniu nebezpečných chemických látok, ako sú pesticídy, herbicídy a farbivá.

Budeme tiež musieť znížiť množstvo odpadu, ktorý produkujeme, a prejsť na recyklovanie a znovupoužitie materiálov.

Okrem toho je dôležité obnoviť prírodné prostredie a obnoviť ekosystémy. To môžeme urobiť tým, že sa budeme snažiť obnoviť lesné porasty a chrániť ohrozené druhy.

Budeme tiež musieť zabrániť ďalšiemu odlesňovaniu a obmedziť vplyv ľudí na prírodu.

Všetci môžeme prispieť k záchrane planéty. Začnime tým, že sa budeme snažiť vytvoriť zdravšie a šetrnejšie prostredie, prispieť k obnove ekosystémov a chrániť ohrozené druhy.

TIP: Dokonca aj v oblasti bankovníctva vieme spraviť niečo pre planétu. Virtuálne platobné karty a platby cez smartfóny (napr. v Revolut banke), prispejú k menšej tvorbe plastu.

Prospešné sú aj virtuálne vernostné karty v obchodoch a obchodných reťazcoch. Človek už nemusí plniť svoju peňaženku plastovými kartičkami, stačí, ak sa do vernostného programu prihlási prostredníctvom aplikácie, napríklad Lidl plus aplikácia.

Ak budeme pracovať spoločne, môžeme zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu, zvýšeniu teplôt a zániku druhov.

Čo spôsobuje znečisťovanie planéty?

Znečisťovanie planéty je jednou z najzávažnejších hrozieb pre životné prostredie. To, čo znečisťuje planétu, je znečisťovanie životného prostredia. Znečisťovanie je spôsobené ľudskou činnosťou, ktorá poškodzuje alebo znehodnocuje zdroje prírodného prostredia.

Znečisťovanie vedie k mnohým negatívnym následkom, ako sú zmene vo vnútornom prostredí, straty biodiverzity, znečistenie ovzdušia a vody, poškodenie pôdy a fauny a ďalšie.

Jednou z najčastejších príčin znečisťovania je emisia skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý, ktoré sú produkované v dôsledku spaľovania fosílnych palív.

Spaľovanie fosílnych palív dopravou, energetickými zdrojmi, poľnohospodárstvom a priemyselnou výrobou prispieva k zvýšeniu koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší a vedie k globálnemu otepľovaniu.

Ďalšou príčinou znečisťovania planéty je odpad. Odpad je jednou z hlavných príčin vzniku plytvanie prírodnými zdrojmi. Nesprávne skladovanie a likvidácia odpadu vedie k poškodeniu prostredia a dokonca aj k zdravotným problémom.

Ďalšou príčinou znečisťovania planéty je plytvanie vodou. Spotreba vody pre domáce a priemyselné účely zvyšuje znečistenie vody. Toxické látky, ktoré sa dostávajú do vody cez odpad, môžu poškodiť životné prostredie a zdravie ľudí. Jednotlivci sa tomuto problému môžu postaviť tým, že začnú s praktikami ako šetriť vodou.

Znečisťovanie planéty môže mať veľmi vážne následky pre ľudí, zvieratá a ich prostredie. Riešenie tohto problému spočíva v prevencii a vytváraní environmentálne šetrných postupov.

Prevencia by mala zahŕňať efektívny systém recyklácie a používanie obnoviteľných zdrojov energie.

Okrem toho by si ľudia mali byť viac vedomí a zodpovední za svoje činy a správanie. Ak sa spoločne zaoberáme znečisťovaním planéty, môžeme zmierniť negatívne dôsledky, ktoré spôsobuje.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang