Zahraničné pôžičky – porovnanie

zahranicna-pozicka

Mnoho Slovákov pracuje v zahraničí alebo ich príjem je od zahraničného zamestnávateľa. Aj oni však majú nárok na pôžičky zo zahraničia. Ako v takomto prípade postupovať a na splnenie akých podmienok sa pripraviť?

Prípady, kedy sa o pôžičku rozhodne človek žiadať zo zahraničia, môžu byť rôzne. Či už niekto pracuje v zahraničí na turnusy a na Slovensko sa pravidelne vracia za rodinou, alebo žije za hranicami dlhodobo, no v danej krajine sú podmienky úveru menej výhodné ako u nás. 

Niekto taktiež môže pracovať z domova, no príjem mať od zahraničnej inštitúcie, či žiť v pohraničnej oblasti a do práce dochádzať do susednej krajiny. Čo treba splniť pri žiadosti o zahraničnú pôžičku?

Zahraničné pôžičky – podmienky

Základnými podmienkami pre získanie pôžičky pri žiadaní zo zahraničia sú preukázateľný finančný príjem vlastnenie slovenského občianstva, prípadne je potrebné disponovať trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Okrem základných podmienok, akými sú plnoletosť alebo čistý exekučný a trestný register, musí človek, ktorý žiada o zahraničnú pôžičku na Slovensku, disponovať aj preukázateľným finančným príjmom.

Aké doklady sa vyžadujú pri žiadosti o zahraničnú pôžičku? 

 1. úradné potvrdenie o príjme zo zahraničia
 2. potvrdenie z úverových a bankových registrov
 3. dokladovanie trvalého bydliska
 4. dokladovanie štátneho občianstva
 5. pracovná zmluva

Pri žiadosti o pôžičku zo zahraničia treba taktiež rátať s tým, že jej schválenie môže trvať dlhšie, ako je tomu v štandardných prípadoch.

Zahraničné pôžičky – posúdenie žiadosti

Pri schválení žiadosti o pôžičku zo zahraničia záleží na tom, v akej krajine žiadateľ žije a dostáva príjem. Banky jednotlivé krajiny posudzujú prísne, no hlavne individuálne.

Aj napriek tomu existujú určité zaužívané normy, podľa ktorých možno šance na získanie pôžičky odhadnúť ešte predtým, ako človek o úver požiada.

S veľkou pravdepodobnosťou možno pôžičku získať najjednoduchšie práve z krajín, v ktorých slovenský občania pracujú najbežnejšie. Jedná sa primárne o susedné krajiny, ako Česká republika, Rakúsko, Maďarsko či Nemecko.

Ďalším pozitívnym faktorom je, pokiaľ sa jedná o krajinu pôsobiacu v rámci Európskej únie. Dôvodom je používanie spoločnej meny a tiež splnenie ekonomických štandardov, ktoré krajina na vstup musí dosiahnuť.

Pokiaľ sa jedná o krajinu mimo EÚ, žiadosť bude posudzovaná ešte prísnejšie. Vo výhode pri schvaľovaní budú silnejšie ekonomiky, akými sú USAKanadaŠvajčiarskoAustráliaNový Zéland, alebo škandinávske krajiny. Je ale dosť možné, že v takomto prípade bude človek pri žiadaní o zahraničnú pôžičku neúspešný.

Ktoré banky akceptujú príjem zo zahraničia?

Pred podaním žiadosti o pôžičku banky často vyžadujú, aby bol človek zamestnaný v zahraničí určitú minimálnu dobu. Posudzovaná doba záleží na konkrétnej bankovej inštitúcií, vo väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí od 3–18 mesiacov.

Ktoré banky akceptujú pri žiadosti o pôžičku príjem zo zahraničia?

 1. Poštová banka
 2. mBank
 3. VÚB banka

Čím vyniká zahraničná pôžička od Poštovej banky?

 • pôžička od 300 € do 30 000 €
 • splatnosť 1 až 8 rokov
 • ročná úroková sadzba od 4,9 %
 • predčasné splatenie zadarmo

Aké výhody ponúka mBank pôžička?

 • pôžička od 300 € do 24 000 €
 • splatnosť 1 až 8 rokov
 • ročná úroková sadzba od 0,00 % do 9,90 %

Čo človek získa čepraním zahraničnej pôžičky vo VÚB banke?

 • pôžička od 500 € do 25 000 €
 • splatnosť 1 až 8 rokov
 • ročná úroková sadzba od 5,9 %
 • zľava z úroku vo výške 2 %

Výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od úverového ratingu žiadateľa.

V prípade finančných ťažkostí je možné pôžičať si aj zo zahraničia.

Raiffeisen bank – pôžička zo zahraničia

Raiffeisen bank je produktom rakúskych susedov. Vďaka tomu, že sa nejedná o domácu banku, by malo byť jednoduchšie vybaviť si v nej pôžičku zo zahraničia.

Táto banka funguje na slovenskom trhu už od novembra roku 2012 a bola jednou z prvých, ktoré fungovali na princípe franšíz. Medzi jej aktuálne produkty patria Parádny účet a Parádna pôžička

Raiffeisen banka na Slovensku sa opiera o vyše 130-ročnú tradíciu v poskytovaní bankových služieb najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group.

Banková skupina Raiffeisen už od svojho počiatku aktívne prispieva k rozvoju spoločnosti, v ktorej pôsobí, vďaka čomu sa môže sama ďalej rozvíjať. Aj preto v súčasnosti v Rakúsku možno ťažko nájsť mesto bez ulice či námestia s menom Raiffeisen. 

Parádna pôžička od Raiffeisen bank

Jedným zo spotrebných úverov s najnižším úrokom v súčasnosti je Parádna pôžička od Raiffeisen Bank. Túto pôžičku banka poskytuje s ročnou úrokovou sadzbou od 5,90 %. Aké ďalšie výhody získa človek čerpaním Parádnej pôžičky od Raiffeisen Bank?

 • pôžička od 300 € do 30 000 €
 • splatnosť od 18 do 96 mesiacov
 • žiadne poplatky za poskytnutie pôžičky
 • pôžičky môžu klienti banky získať online v Internet bankingu
 • bezúčelová pôžička
 • úroková sadzba nemenná počas celej doby splatnosti
 • možnosť poistiť si pôžičku za výhodnú cenu

Podmienkou získania pôžičky je:

 • vek klienta od 18 do 65 rokov
 • trvalý pobyt na území SR
 • preukázať sa občianskym preukazom
 • mať pravidelný príjem na splácanie úveru

Parádnu pôžičku možno získať jednoducho a rýchlo, dokonca aj zo zahraničia. Peniaze môže mať žiadateľ na účte už do pár minút.  

Pôžička pre dlžníkov

Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch).

Mnoho ľudí sa obáva, aby nedopatrením či vlastnou zabudlivosťou neskončilo na zozname dlžníkov. Či už ide o zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo bankový register dlžníkov, nikto nechce byť jeho súčasťou.

Dnes sú aj pre dlžníkov dostupné mnohé pôžičky, napríklad rýchla pôžička bez overovania alebo nákup na splátky bez registra.

Nové pôžičky pre zadĺžených

Nové nebankové pôžičky sú možnosťou pre zadĺžených, ktorí hľadajú alternatívny zdroj financovania. Medzi nebankové pôžičky dostupné aj pre dlžníkov patria:

 • peer-to-peer pôžičky (pôžičky od ľudí) – jednotlivci si požičiavajú peniaze priamo medzi sebou bez účasti tradičnej finančnej inštitúcie
 • crowdfunding – dlžník získava finančné prostriedky od mnohých ľudí, zvyčajne prostredníctvom internetu
 • pôžičky pred výplatou – krátkodobé pôžičky s vysokými úrokovými sadzbami, ktoré sa majú splatiť po výplate dlžníka

Hoci nové nebankové pôžičky pre zadĺžených ponúkajú väčšiu flexibilitu ako tradičné pôžičky, môžu byť spojené aj s vyššími úrokovými sadzbami a poplatkami. Niektorí veritelia môžu na zabezpečenie pôžičky vyžadovať aj zábezpeku, napríklad auto alebo nehnuteľnosť.

Peer-to-peer pôžičky – pôžičky od ľudí

Ak má niekto záznam v registri dlžníkov a potrebuje si požičať peniaze, dobrou voľbou sú peer to peer pôžičky. Komunitné pôžičky alebo po anglicky peer-to-peer lending (P2P) fungujú na princípe „ľudia-ľuďom“. 

Peer-to-peer lending (známe tiež ako person-to-person lending, skratkou P2P pôžičky) je požičiavanie ľuďom priamo od ľudí za pomocou sprostredkovateľa a online platformy. Užívatelia tejto online platformy priamo medzi sebou (peer to peer) uzatvárajú obchody.

Na Slovensku pôsobí niekoľko spoločností s týmto formátom, ktoré ponúkajú pôžičky od ľudí aj pre dlžníkov. Medzi najznámejšie z nich patrí:

Na týchto stránkach jednoducho ľudia požičiavajú ľuďom, avšak aj tu si sprostredkovateľ overuje bonitu klienta. Podmienky však nie sú tak prísne, ako v bankovej spoločnosti a na účet príjemcu príde pôžička ihneď.

Ľudová pôžička – pravá slovenská pôžička

Pôžičku pre dlžníkov ponúka aj online portál ludovapozicka.sk. Vyplnením online žiadosti na tejto webovej stránke možno získať výhodnú a rýchlu pôžičku až do výšky 1 500 €.

Aké sú parametre Ľudovej pôžičky?

 • pôžička až do 1 500 €
 • doba splácania: 61 až 90 dní
 • maximálna ročná percentuálna miera nákladov (RPMN): 79,8 %
 • bezúčelová pôžička – peniaze možno použiť na čokoľvek
 • jednoduché vybavenie online cez internet
 • okamžité spracovanie žiadosti

V prípade nesplatenia Ľudovej pôžičky počas doby splatnosti bude dlžník kontaktovaný (písomne, alebo telefonicky) a bude mu pripomenuté oneskorenie platby. V prípade, že si nesplní svoju povinnosť splatiť poskytnutú pôžičku, bude mu vystavená zmluvná pokuta.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang