Zmluva o pôžičke – čo všetko treba skontrolovať

Potrebujete si požičať, a tak ste sa rozhodli dohodnúť si nebankovú pôžičku alebo úver z banky. Prv, ako akúkoľvek zmluvu alebo dokumenty podpíšete, by ste si však mali všetko, čo sa týka predmetného finančného záväzku, skontrolovať a porozumieť tomu.

Viacero poskytovateľov alebo veriteľov sa totiž snaží spotrebiteľa, čiže vás, čo najrýchlejšie odbiť, vybaviť potrebné formality a potom už len inkasovať pravidelné splátky alebo rôzne poplatky. Keď príde ale k problémovej situácii, často krát sa stáva, že až vtedy dlžník zisťuje, čo všetko podpísal. Tomuto sa dá veľmi jednoducho vyhnúť tým, že budete pripravení a budete vedieť, na čo sa treba sústrediť.

Zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere totiž z právneho hľadiska nie sú to isté. Kým pôžička je dohodnutá podľa Občianskeho zákonníka, úver je zmluvný vzťah podľa Obchodného zákonníka. Aký je rozdiel medzi zmluvami sme písali aj my. V oboch prípadoch ale treba postupovať obozretne a riadiť sa starým známym pravidlom: dvakrát meraj a raz rež.

Pripravili sme pre vás postup, ako bod po bode skontrolovať to najdôležitejšie prv, ako uzavriete zmluvu o spotrebiteľskom úvere, hypotekárnom úvere alebo o pôžičke peňazí s nebankovou spoločnosťou. Pozreli sme sa aj na tému pôžičiek od súkromných osôb.

1. Úroky, RPMN preplatenie úveru

Asi prvou a najčastejšou vecou, ktorú ľudia porovnávajú, a teda si ju aj všímajú, sú úroky. V banke sú spravidla vždy nižšie ako pri nebankových pôžičkách, to ale neznamená, že by ste nemali byť obozretný vždy.

Pri nebankových spoločnostiach si treba skontrolovať, či je úrok per annum (p.a.), čiže za rok, alebo za iné, kratšie obdobie, napríklad mesiac, týždeň či deň. Je to obvyklý trik nebankových spoločností, uvádzať úrok za kratšie obdobie, aby bol opticky nižší.

To, čo vám ale žiadna úroková kalkulačka neprepočíta len tak, je RPMN. Táto skratka znamená ročnú percentuálnu mieru nákladov a jej výpočet zo strany veriteľa musí byť vždy písomný a vždy mu venujte pozornosť. Táto hodnota totiž určuje, aké bude preplatenie úveru, čiže zahŕňa nielen úrok, ale aj poplatky a poistenie spojené s úverom.

Nezabudnite si tiež pozrieť aj celkové preplatenie úveru, čiže si odpočítajte od celkovo zaplatenej sumy za úver (splátky + poplatky + poistenie) pôvodnú sumu, ktorú si požičiavate. Pri niektorých malých pôžičkách budete možno prekvapení!

2. Poplatky spojené s úverom

S úverom a pôžičkou sú spojené aj rôzne poplatky, napríklad poplatok za vybavenie, poplatok za vedenie, poplatok za predčasné splatenie, za mimoriadne splátky, prípadne poplatky súvisiace s administratívnymi úkonmi.

Poplatok za vedenie úveru už nenájdete skoro nikde, ale banky či nebankové spoločnosti sa aj tak chvália, že ho neúčtujú.

Poplatok za vybavenie je naopak pomerne bežný, aj keď v rámci akčných ponúk sa väčšinou neúčtuje. Dajte si však pozor nielen na to, čo vám poskytovateľ hovorí, ale aj na to, čo vám nehovorí. Pozrite si sadzobník poplatkov a sami zistíte, za čo všetko budete musieť možno platiť – od zmeny výšky splátky, cez zmenu splatnosti až po výpis o zostatku istiny.

3. Dobu splácania a výšku splátky

Veľmi dôležité je sa zamerať aj na dobu splácania pôžičky a výšku splátky. Málokto sa zaujíma o štruktúru splátky, ale skúste poskytovateľa pôžičky požiadať aj o túto informáciu, prípadne si ju nechajte vypracovať finančnému odborníkovi.

Toto sa oplatí najmä pri väčších úveroch, ktoré budete možno chcieť niekedy predčasne splatiť. Potom bude neskoro zisťovať, že po polovice splatnosti je stále väčšina istiny nesplatená…

Čo sa týka výšky splátky a doby splácania, pevne sa musíte dohodnúť, či pôjde o splácanie rovnakej splátky počas celej doby splatnosti pôžičky, alebo budete mať splátka klesajúci či stúpajúci charakter. Túto informáciu je samozrejme poskytovateľ povinný zverejniť a bežne to všetci robia, ale pre istotu si to treba všimnúť pred podpisom zmluvy.

Taktiež by malo byť jasné, či ide o splátky týždenné, mesačné alebo kvartálne (tie sa využívajú najmä pri podnikateľských úveroch).

4. Poistenie

Poistenie úveru nie je povinnosť a už vôbec to neplatí, ak vás chce veriteľ uzavrieť poistenie priamo u seba. Najčastejšie sa využíva poistenie hypotéky, ale v tomto prípade má toto poistenie výhodu vzhľadom na výšku finančného záväzku. Pri menších úveroch sa však môže stať, že výška poistenia bude neprimeraná k výške pôžičky.

Ak sa už rozhodnete pre poistenie priamo u poskytovateľa úveru, skontrolujte si poistné podmienky, čiže pre aké prípady poistenie platí, ale tiež aj to, aké bude poistné plnenie – naozaj poistenie pokryje celú nesplatenú časť úveru? Do akej miery a výšky pokryje nesplatenie, ak nejde o poistenie celej pôžičky? A koľko to mesačné stojí?

Odpovede na tieto otázky sú kľúčové pre rozhodovanie sa o výhodnosti alebo nevýhodnosti poistenia. Taktiež vám môže napomôcť článok o tom, či sa poistenie pôžičiek a úverov oplatí alebo nie.

Ak už máte uzavreté napríklad životné alebo rizikové poistenie, nemusíte si uzatvárať ďalšie len pri úvere. Poistenie spojené s úverom sa totiž viaže len na daný úver, kým životné a rizikové poistenie človeka sa viaže na všetky jeho finančné záväzky – je teda výhodnejšie.

5. Podmienky predčasného splatenia, mimoriadnych splátok a vrátenia úveru

Predčasné splatenie či už spotrebného úveru, spotrebiteľského úveru alebo aj hypotéky sa môže hodiť každému. Či už ide o čiastočné alebo úplne predčasné splatenie, je dôležité už pred podpisom zmluvy o pôžičke či úvere vedieť, aké sú možnosti a čo všetko je dovolené bez poplatku a čo až za poplatok.

Napríklad predčasné splatenie hypotéky počas fixácie je spojené takmer vždy s poplatkom, a to vo výške okolo 5% zo splácanej časti hypotéky. Pri menších úveroch ponúkajú niektorí poskytovatelia „akciu“, pretože predčasné splatenie môže byť bez poplatku alebo za symbolický fixný poplatok. Vždy si však overte, ako na tom ste pri aktuálne uzatváranej zmluve.

Nezabudnite:

  • Poplatok za predčasné splatenie úveru však nie je to jediné, čo vám hrozí. Čo tak mimoriadne splátky?
  • Zistite si, či viete pravidelne bez poplatku alebo podľa akých podmienok zaplatiť aj mimoriadnu splátku, napríklad jednu navyše raz za čas.
  • Netreba tiež zabúdať ani na možnosť vrátenia úveru – spotrebný úver sa dá obvykle vrátiť do 14 dní bezplatne.
  • Niektorí poskytovatelia ponúkajú takúto možnosť aj na dlhšie, napríklad na mesiac.
  • Predčasné splatenie sa hodí napríklad aj pri refinancovaní pôžičiek, na ktoré sme sa tiež bližšie pozreli.

POZOR: Rozhodcovská doložka je bežnou súčasťou väčšiny úverov – tento pojem znamená, že prípadné spory medzi poskytovateľom a dlžníkom bude riešiť arbiter, čiže nie súd. Ak nechcete na takúto zmenu pristúpiť, nepodpisujte rozhodcovskú doložku.

Na záver – na čo myslieť

Nezabudnite si tiež skontrolovať správnosť základných údajov, či už ide o údaje o poskytovateľovi ako aj o dlžníkovi. V každej zmluve o pôžičke alebo úvere musí byť uvedená požičiavaná suma, výška splátky, úrok, RPMN, informácia o priamo súvisiacich poplatkoch a tiež aj podmienky splácania – čiže pravidelnosť, forma a výška.

Možno sa zdá čítanie zmluvy a dokumentov nezáživné, ale je veľmi potrebné. Ušetríte si mnoho problémov do budúcnosti, najmä vtedy, ak budete chcieť akúkoľvek zmenu v rámci úveru a zistíte, že bez poplatkov to nie je možné – niekedy to nemusí byť možné vôbec.

Okrem toho, mali by ste si aj dobre zvážiť, na akú pôžičku máte a na akú už nie. Ak ide o pôžičku na bývanie, treba myslieť aj na rezervačnú zmluvu na nehnuteľnosť, ktorá sa uzatvára s predávajúcim, resp. s realitnou kanceláriou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang