Ako vypočítať skrátený úväzok a jeho mzdu

Skrátený úväzok alebo skrátený pracovný pomer je termín, ktorý sa často spomína v súvislosti s pracovným právom a zamestnaneckými vzťahmi. Mnohí pracovníci majú otázky týkajúce sa toho, ako vypočítať skrátený úväzok.

Existuje viacero spôsobov, ako vypočítať skrátený úväzok. Pomerom týždenného pracovného času, pomerom mesačného platu alebo pomocou online kalkulačky.

Skrátený pracovný pomer – ako ho vypočítať?

Skrátený pracovný pomer je možné vypočítať nasledovne.

Pomer týždenného pracovného času:

Táto metóda je pomerne jednoduchá a priamočiara. Vypočíta sa pomerom týždenného pracovného času zamestnanca na skrátený pracovný pomer k týždennému pracovnému času na plný úväzok. Výsledok sa vyjadrí v percentách.

Vzorec:

Skrátený úväzok (%) = (Týždenný pracovný čas na skrátený úväzok / Týždenný pracovný čas na plný úväzok) × 100

Príklad:

Ak má zamestnanec na skrátený pracovný pomer 20 hodín týždenne a zamestnanec na plný úväzok 40 hodín týždenne, jeho skrátený úväzok bude 50 %.

Pomer mesačného platu:

Táto metóda sa používa na výpočet mzdy zamestnanca na skrátený úväzok. Vypočíta sa pomerom mesačného platu zamestnanca na skrátený pracovný pomer k mesačnému platu zamestnanca na plný úväzok. Výsledok sa vyjadrí v percentách.

Vzorec:

Skrátený úväzok (%) = (Mesačný plat na skrátený úväzok / Mesačný plat na plný úväzok) × 100

Príklad:

Ak má zamestnanec na skrátený pracovný pomer mesačný plat 800 € a zamestnanec na plný úväzok 1600 €, jeho skrátený úväzok bude 50 %.

Online kalkulačky:

Na internete existuje viacero online kalkulačiek, ktoré pomôžu vypočítať skrátený pracovný pomer. Tieto kalkulačky sú zvyčajne jednoduché na používanie a dokážu zohľadniť rôzne faktory, ako napríklad počet odpracovaných hodín, počet dní dovolenky a výšku mzdy.

Aké vlastne existujú druhy pracovného pomeru?

Všeobecne existujú tri základné druhy pracovného pomeru: plný úväzok, čiastočný úväzok a práca na dohodu.

 • V prípade plného úväzku ide o pracovný pomer na plný úväzok, čo znamená, že zamestnanec pracuje 8 hodín denne a 40 hodín týždenne. V rámci plného úväzku môže byť zamestnanec zamestnaný na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Pri zamestnaní na dobu určitú má zamestnanec pracovnú zmluvu na konkrétny časový úsek, napríklad na rok. Na dobu neurčitú nemá konkrétnu dĺžku pracovnej zmluvy a platí mu zákonná výpovedná doba.
 • Čiastočný úväzok znamená, že zamestnanec pracuje menej ako 8 hodín denne a 40 hodín týždenne. Tento typ pracovného pomeru je vhodný pre ľudí, ktorí nemôžu alebo nechcú pracovať na plný úväzok, napríklad kvôli starostlivosti o deti alebo zdravotným obmedzeniam. Platba zamestnancovi v prípade čiastočného úväzku je potom úmerná jeho pracovnému času.
 • Posledným typom pracovného pomeru je práca na dohodu, ktorá zahŕňa rôzne typy dohôd, ako napríklad dohodu u brigádnickej činnosti a podobne. Tieto dohody majú obmedzený čas trvania a zákon stanovuje maximálnu dĺžku trvania týchto dohôd.

Výber z druhov pracovného pomeru závisí od individuálnych potrieb a preferencií zamestnávateľa i zamestnanca.

Počet hodín pri skrátenom pracovnom úväzku

Skrátený pracovný úväzok sa v dnešnej dobe stáva stále viac populárnou možnosťou pre zamestnancov. Ide o koncept, v rámci ktorého je pracovný čas zamestnanca redukovaný na menej ako 8 hodín denne.

Počet hodín pri skrátenom pracovnom úväzku môže byť 6 alebo 7 hodín denne. Táto forma práce prináša so sebou množstvo výhod, avšak aj niekoľko otázok a diskusií. Fond pracovného času 2024 je teda nižší ako plnom úväzku.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že hlavným cieľom skráteného pracovného úväzku je zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnanca. V konečnom dôsledku by to malo prispieť k znižovaniu stresu, zvyšovaniu pohody a spokojnosti zamestnanca a tým aj k lepším pracovným výsledkom.

Táto forma práce je často preferovaná najmä rodičmi malých detí, ktorí si tak môžu viac užívať rodinný život.


Skrátený pracovný úväzok však nie je všeliekom na všetky problémy. V niektorých prípadoch môže priniesť aj určité nevýhody. V prvom rade ide o menej pracovných hodín, čo môže mať za následok aj nižšiu výplatu. Pre niektorých zamestnancov môže byť tento faktor rozhodujúci pri rozhodovaní sa pre skrátený pracovný úväzok.


Navyše, nie všetky typy práce sú vhodné pre tento koncept, čo môže viesť k obmedzenému výberu pracovných pozícií.

Počet hodín pri skrátenom pracovnom úväzku nie je pevne daný a závisí od dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zákonník práce stanovuje maximálny týždenný pracovný čas na 40 hodín, avšak v rámci skráteného úväzku môže byť tento počet hodín nižší.

Čiastočný úväzok

Čiastočný úväzok je forma pracovného pomeru, ktorá je čoraz populárnejšia v dnešnej modernizovanej spoločnosti. Znamená to, že zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa na určitý počet hodín alebo dní týždenne, čo sa líši v závislosti od dohodnutých podmienok. Tento typ úväzku umožňuje zamestnancom flexibilitu a súčasne zabezpečuje istú mieru finančnej stability.

 • Jedným z najväčších benefitov čiastočného úväzku je práve možnosť prispôsobiť si pracovný čas podľa svojich potrieb. Mnohí zamestnanci, najmä rodičia malých detí alebo študenti, uprednostňujú tento typ pracovného pomeru, pretože im umožňuje venovať sa aj iným záväzkom a zároveň si zabezpečiť pravidelný príjem.
 • Mnohým zamestnancom sa môže zmena pracovných podmienok vypomstiť, čo vedie k hromadnému odchodu zamestnancov. Väčšina zamestnávateľov si uvedomuje, že flexibilné pracovné podmienky môžu byť kľúčom k lojálnosti a spokojnosti zamestnancov.
 • Na druhej strane, existujú aj negatíva spojené s čiastočným úväzkom, najmä z hľadiska finančnej stability. Zamestnanci dostávajú nižší plat vzhľadom na nižšie odpracované hodiny, čo môže byť problémom najmä pre tých, ktorí sa musia vyrovnať s vysokými nákladmi na život.

Okrem toho, ani zamestnávateľom sa často neoplatí platiť príplatky a odvody za čiastočný úväzok, a preto ho môžu preferovať len výnimočne.

Ako na výpočet čistej mzdy pri skrátenom úväzku?

Výpočet čistej mzdy pri skrátenom úväzku pozostáva z niekoľkých krokov:

1. Výpočet hrubej mzdy:

Hrubá mzda sa vypočíta vynásobením hodinovej mzdy počtom odpracovaných hodín. Hodinová mzda zamestnanca na skrátený úväzok by mala byť rovnaká ako hodinová mzda zamestnanca na plný úväzok.

Vzorec:

Hrubá mzda = Hodinová mzda × Počet odpracovaných hodín

Príklad:

Ak má zamestnanec na skrátený úväzok hodinovú mzdu 10 € a odpracuje 20 hodín týždenne, jeho hrubá mzda bude 200 €.

2. Výpočet odvodov:

Z hrubej mzdy sa odpočítajú odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Sadzby odvodov sú pre zamestnancov na skrátený úväzok rovnaké ako pre zamestnancov na plný úväzok.

3. Výpočet preddavku na daň z príjmov:

Z hrubej mzdy sa odpočíta preddavok na daň z príjmov. Výška preddavku na daň z príjmov závisí od výšky hrubej mzdy, uplatnených daňových zvýhodnení a daňového bonusu.

4. Výpočet čistej mzdy:

Čistá mzda sa vypočíta odpočítaním odvodov a preddavku na daň z príjmov od hrubej mzdy.

Vzorec:

Čistá mzda = Hrubá mzda – Odvody – Preddavok na daň z príjmov

Príklad:

Ak má zamestnanec na skrátený úväzok hrubú mzdu 200 €, odvody vo výške 50 € a preddavok na daň z príjmov vo výške 30 €, jeho čistá mzda bude 120 €.

Pre výpočet čistej mzdy pri skrátenom úväzku je možné využiť aj online kalkulačky.

Kalkulačka čistej mzdy

Kalkulačka čistej mzdy je užitočný nástroj, ktorý každý deň využívajú desiatky tisíc ľudí vo svojej práci či každodennom živote. Pomocou nej je možné jednoducho vypočítať výslednú sumu peňazí, ktorú človek dostane po odpočítaní daní a odvodov z hrubej mzdy.

Väčšina ľudí pracuje na základe pracovnej zmluvy a každý mesiac dostáva mzdu v čistej forme. To znamená, že suma, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve alebo na výplatnej páske, nie je to isté číslo, ktoré nakoniec dostane na účet.

S každou mzdou sa totiž spája aj daňová povinnosť či rôzne odvody. Tu prichádza do hry kalkulačka čistej mzdy. Vďaka nej už nie je človek odkázaný iba na odhad alebo ručné vypočítanie sumy, ktorá mu nakoniec zostane na účte.

Stačí len zadať hrubú sumu mzdy, prípadne aj ďalšie potrebné údaje ako počet detí, vyživované osoby alebo sociálne poistenie a kalkulačka vypočíta presnú čistú sumu, ktorá bude poslaná na účet.

Táto jednoduchá pomôcka sa stala nenahraditeľnou pre mnoho ľudí, ktorí chcú mať prehľad o svojich mesačných príjmoch a výdavkoch. Pomocou kalkulačky čistej mzdy je možné naplánovať svoje financie, rýchlejšie a jednoduchšie robiť rozhodnutia ohľadom investovania alebo si jednoducho overiť, či výplata za daný mesiac je v poriadku.

Prepočet hrubej mzdy na čistú

Hrubá mzda je často prvým faktorom, ktorý človeka zaujíma pri hľadaní nového zamestnania alebo pri zmene platovej triedy v súčasnej práci. Avšak pri rozhodovaní sa o finančnej situácii by sa človek nemal zameriavať iba na túto číselnú hodnotu. Dôležitým kritériom je aj čistá mzda, teda suma peňazí, ktorú skutočne dostane zamestnanec na účet každý mesiac.

Preto je dôležité vedieť prepočítať hrubú mzdu na čistú, aby mal človek prehľad o tom, koľko peňazí mu zostane po zaplatení všetkých odvodov a daní.

 • V prvom rade je potrebné vedieť, že suma odvodov a daní závisí od niekoľkých faktorov, ako je napríklad výška hrubej mzdy. Prepočet hrubej mzdy na čistú mzdu môže byť zložitý proces, pretože je potrebné sa zamerať na viacero údajov.
 • Je potrebné zistiť sumu poplatkov na zdravotné a sociálne poistenie. Je nutné brať do úvahy tiež prípadné daňové úľavy či nejaké iné príplatky, ako je napríklad príspevok na stravovanie.

Všeobecne sa dá povedať, že čím vyššia je hrubá mzda, tým viac peňazí človeku ostane po odpočítaní všetkých odvodov.

Výpočet minimálnej hodinovej mzdy v čistom

Výpočet minimálnej hodinovej mzdy v čistom nie je taký priamy ako výpočet hrubej minimálnej mzdy. Na výpočet vplýva viacero faktorov, a preto sa presná suma môže líšiť.

 • Prvým krokom je zistiť aktuálnu hrubú minimálnu mzdu. Z tejto sumy sa následne vypočíta hodinová sadzba delením 174 (priemerný počet odpracovaných hodín v mesiaci). Z hrubej hodinovej mzdy sa odpočítajú odvody na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Po odpočítaní odvodov sa z hrubej hodinovej mzdy odpočíta aj preddavok na daň z príjmov. Výška preddavku závisí od rôznych faktorov, ako napríklad výška hrubej mzdy, uplatnené daňové zvýhodnenia a daňový bonus.
 • Nakoniec sa čistá hodinová mzda vypočíta odpočítaním odvodov a preddavku na daň z príjmov od hrubej hodinovej mzdy.

Pre presný výpočet minimálnej hodinovej mzdy v čistom je možné využiť aj online kalkulačky.

Vzorec na výpočet dovolenky

Vzorec na výpočet dovolenky sa líši v závislosti od typu pracovného pomeru a dĺžky trvania pracovného pomeru.

Dovolenka v kalendárnom roku:

Pre zamestnancov s plným úväzkom:

 • Do 32 rokov: 20 dní dovolenky (4 týždne)
 • Nad 33 rokov: 25 dní dovolenky (5 týždňov)

Vzorec na výpočet dovolenky:

Počet dní dovolenky = Dĺžka trvania pracovného pomeru v kalendárnych dňoch / 12 × Výmera dovolenky

Ak zamestnanec netrval v pracovnom pomere celý kalendárny rok, má nárok na pomernú časť dovolenky.

Vzorec na výpočet dovolenky:

Počet dní dovolenky = Dĺžka trvania pracovného pomeru v kalendárnych dňoch / 365 × Výmera dovolenky.

Pre uľahčenie výpočtu dovolenky je možné využiť online kalkulačky.

Pracovný fond

Pracovný fond je maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v danom období, zvyčajne v mesiaci alebo v roku. Je to dôležitý nástroj na riadenie pracovného času a na zabezpečenie toho, aby zamestnanci nepracovali nadmerný počet hodín.

Existuje viacero typov fondov pracovného času:

 • Denný fond: Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v priebehu jedného dňa.
 • Týždenný fond: Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v priebehu jedného týždňa.
 • Mesačný fond: Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v priebehu jedného mesiaca.
 • Ročný fond: Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v priebehu jedného roka.

Výška pracovného fondu závisí od viacerých faktorov:

 • Zákonník práce: Zákonník práce stanovuje maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v priebehu jedného týždňa a mesiaca.
 • Kolektívna zmluva: Kolektívna zmluva môže upravovať fond pracovného času pre zamestnancov v danej spoločnosti.
 • Pracovná zmluva: Pracovná zmluva môže upravovať fond pracovného času pre konkrétneho zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o odpracovanom čase zamestnancov a o dodržiavaní fondu pracovného času.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang