Auto na operatívny leasing – ktoré je najlacnejšie?

Vozidlá predstavujú kľúčové aktívum pre mnoho podnikov, a preto je dôležité zvážiť najefektívnejší spôsob, ako ich získať. Jednou z možností je operatívny leasing, čo je formou financovania, ktorá umožňuje firmám prevádzkovať vozidlá bez nutnosti ich okamžitého vlastníctva.

Rozvoj technológií a zmeny v spôsobe, ako podniky nakupujú a prevádzkujú vozidlá, prinášajú nové príležitosti aj výzvy. Operatívny leasing sa stáva stále atraktívnejšou alternatívou k tradičnému nákupu vozidiel a získava na popularite nielen medzi veľkými firmami, ale aj medzi malými a strednými podnikmi.

Kľúčové informácie článku

Čo je leasing?

Ako funguje operatívny leasing?

Čo s autom po skončení operatívneho leasingu?

Ktoré autá sú vhodné pre operatívny leasing?

Je operatívny leasing vhodný pre všetkých?

Čo je leasing?

Leasing je finančný nástroj, ktorý umožňuje podnikom získať prístup k aktívam, ako sú vozidlá, technológie alebo nehnuteľnosti, bez nutnosti ich okamžitého vlastnenia. V základnom znení je to forma prenájmu, kde leasingová spoločnosť (lessor) poskytuje aktívum podniku (lessee) na dohodnutú dobu a za dohodnutý poplatok.

Existujú dva hlavné typy leasingu

 • finančný leasing
 • operatívny leasing

Jedným z hlavných dôvodov, prečo podniky volia leasing, je jeho schopnosť minimalizovať potrebu veľkých investícií do aktív. Namiesto toho, aby sa zaviazali k veľkým jednorazovým platbám, môžu podniky platiť leasingové poplatky v priebehu času, čo pomáha s likviditou a zlepšuje prístup k aktívam, ktoré potrebujú na svoje podnikanie.

Okrem toho môže leasing ponúkať aj daňové výhody, ako sú napríklad možnosti odpisovania nákladov.

Finančný leasing – čo to je?

Vo finančnom leasigu ponúka leasingová spoločnosť nájomcovi príležitosť získať prístup k aktívu, pričom má po zaplatení poslednej splátky možnosť odkúpiť predmet leasingu za stanovenú symbolickú cenu a prevziať jeho vlastníctvo. Táto možnosť odkúpenia poskytuje nájomcovi istotu a flexibilitu, čo je jednou z hlavných výhod finančného leasingu. 

Napriek tomu však nájomca zodpovedá za údržbu a poistenie vozidla, čo zahŕňa servis a ďalšie náklady spojené s vlastníctvom a prevádzkou daného aktíva. 

Tento model leasingu je často preferovaný klientmi, ktorí hľadajú spôsob, ako získať potrebné aktíva, ako sú automobily, s možnosťou ich neskôr odkúpiť za výhodnú cenu.

Čo je operatívny leasing?

Operatívny leasing je preferovanou voľbou pre klientov, ktorí si potrebujú požičať konkrétnu vec, ale nemajú záujem o jej následné vlastníctvo. Tento druh leasingu je zvyčajne uzatvorený na krátku dobu, ktorá je kratšia ako celková životnosť danej veci.


Po skončení doby leasingu vec zostáva vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, čo prináša klientom istotu servisu a poistenia poskytovaného touto spoločnosťou. V praxi sa tento typ leasingu často využíva na zabezpečenie strojov a nehnuteľností pre firmy a podnikateľov, zatiaľ čo drobní podnikatelia sa často obracajú na operatívny leasing pre automobily a počítače.


Je však dôležité poznamenať, že cena splátok môže byť vyššia, pretože obsahuje náklady spojené s prevádzkou a užívaním predmetu leasingu.

Ako funguje operatívny leasing?

Pri operatívnom leasingu má leasingová spoločnosť dvojakú úlohu – nielen že je právnym a ekonomickým vlastníkom vozidla, ale zároveň je aj záväznou osobou z hľadiska daňových povinností. Táto skutočnosť uľahčuje nájomcovi, ktorý sa nachádza len vo funkcii užívateľa vozidla, jeho povinnosti a zároveň zjednodušuje účtovníctvo. 

Ako funguje leasing na auto? Leasingová spoločnosť je zapísaná v evidencii vozidiel ako držiteľ, čo znamená, že nesie zodpovednosť za plnenie daňových povinností. Pre podnikateľa to znamená úplné oslobodenie od administratívnych povinností, ktoré by inak vyplývali z vlastníctva vozidla, a tým pádom účtovanie v účtovníctve sa týka iba nájomného za vozidlo.

Auto leasing – najlacnejšie autá s automatickou prevodovkou

Pri hľadaní najlacnejších áut s automatickou prevodovkou sa oplatí zvážiť niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú celkové náklady na prenájom. Jedným z kľúčových faktorov je cena samotného vozidla, ktorá môže výrazne ovplyvniť mesačné splátky. Ďalšie faktory, ako napríklad doba trvania leasingovej zmluvy, kilometrový limit a požadované balíčky služieb, môžu tiež mať významný vplyv na konečné náklady.

V súčasnosti je na trhu dostupné množstvo áut s automatickou prevodovkou, ktoré sa môžu považovať za cenovo dostupné. Medzi tieto vozidlá môžu patriť menšie mestské autá, ako napríklad Volkswagen Polo, Škoda Fabia alebo Ford Fiesta. Tieto autá často ponúkajú spoľahlivý výkon a ekonomickú prevádzku. To môže znížiť aj náklady na prevádzku a údržbu počas trvania leasingu.

Okrem menších áut môžu byť cenovo dostupné aj niektoré kompaktné alebo stredne veľké autá s automatickou prevodovkou. Medzi tieto vozidlá môžu patriť napríklad Škoda Octavia, Toyota Corolla alebo Hyundai i30. Tieto modely často ponúkajú viac priestoru a výbavy za prijateľnú cenu. To môže byť atraktívne pre ľudí, ktorí potrebujú väčšie a pohodlnejšie vozidlo.

Operatívny lízing sa stáva stále atraktívnejšou alternatívou k tradičnému nákupu vozidiel. Získava na popularite nielen medzi veľkými firmami, ale aj medzi malými a strednými podnikmi.

Autá na operatívny leasing – výhody

Operatívny leasing automobilov je atraktívnou voľbou pre mnohé firmy a jednotlivcov, ktorí potrebujú prístup k vozidlám bez nutnosti ich okamžitého vlastníctva. Medzi hlavné výhody operatívneho leasingu automobilov patrí:

 • Finančná pružnosť: Operatívny leasing umožňuje firmám a jednotlivcom získať prístup k vozidlám s minimálnymi počiatočnými nákladmi a mesačnými splátkami. Namiesto veľkých investícií do nákupu vozidiel môžu klienti platiť len za ich užívanie.
 • Nízke počiatočné náklady: Väčšina operatívnych leasingových zmlúv nevyžaduje vysoké počiatočné platby, ako je tomu pri nákupe vozidla. To umožňuje firmám uvoľniť kapitál na iné investície alebo prevádzkové náklady.
 • Servis a údržba sú zahrnuté: V rámci operatívneho leasingu môžu byť servis a údržba vozidla zahrnuté v mesačnej platbe. To znamená, že klienti nemusia riešiť prípadné neočakávané náklady na opravy alebo údržbu.
 • Minimalizácia rizík: Operatívny leasing môže pomôcť minimalizovať riziká spojené s vlastníctvom vozidiel, ako sú napríklad pokles hodnoty, technické problémy alebo starostlivosť o poistné udalosti.

V súhrne poskytujú autá na operatívny leasing flexibilitu, efektívnosť a ostatné značné výhody, ktoré môžu pomôcť optimalizovať podnikanie firiem a jednotlivcov.

Operatívny leasing autá – nevýhody

Hoci operatívny leasing automobilov ponúka mnoho výhod, existujú aj niektoré nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť pri rozhodovaní sa pre túto formu financovania:

 • Celkové náklady: Mesačné splátky operatívneho leasingu môžu byť vyššie ako splátky pri kúpe vozidla na financovanie. To je spôsobené zahrnutím rôznych služieb, ako je servis, údržba a poistenie, do mesačných platieb.
 • Zodpovednosť za poškodenie: Klient môže byť zodpovedný za akékoľvek poškodenie vozidla nad bežný opotrebovaný stav. To môže znamenať ďalšie náklady na opravy alebo náhradné diely, ktoré by sa inak nevyskytli pri vlastníctve vozidla.
 • Závislosť od leasingovej spoločnosti: Klient môže byť obmedzený vo voľbe servisu a údržby, keďže mnohé leasingové spoločnosti majú dohodnuté partnerstvá s určitými servisnými strediskami a dodávateľmi náhradných dielov.
 • Zmluvné povinnosti: Operatívny leasing sa viaže na zmluvné dohody, ktoré môžu obsahovať rôzne poplatky a povinnosti. Nenaplnenie týchto povinností môže viesť k dodatočným sankciám a nákladom.

Aj keď operatívny leasing automobilov má mnoho výhod, je dôležité zvážiť aj tieto nevýhody v kontexte konkrétnych potrieb a cieľov podniku alebo jednotlivca.

Ako získať leasing na auto?

Zabezpečenie si auta na operatívny leasing môže byť pre niektorých pohodlným a finančne výhodným rozhodnutím. Avšak, aby sa  človek dostal k tomuto bodu, je potrebné absolvovať niekoľko dôležitých krokov. 

 1. Dôkladné určenie potrieb a rozpočtu –  Je kľúčové vedieť, aký typ vozidla budúci majiteľ chce, ako dlho ho chce prenajímať a aké mesačné náklady si môže dovoliť.
 2. Výber leasingovej spoločnosti – Budúci majiteľ auta z leasingu by si mal prehliadnúť rôzne možnosti, zvážiť skúsenosti a recenzie od zákazníkov a preskúmať ponuku leasingových možností. Keď si vyberie spoločnosť, môže pokračovať v procese výberu modelu auta a jeho funkcií, ktoré sú pre neho dôležité. 
 3. Vyjednávanie podmienok leasingu –  Pred podpisom zmluvy je dôležité starostlivo preštudovať a vyjednávať podmienky lízingu. To môžu byť mesačné splátky, obmedzenia počtu najazdených kilometrov a ďalšie poplatky. 
 4. Podpísanie leasingovej zmluvy – A nakoniec, keď sú dohodnuté na všetky podmienky, motorista môže pokojne podpísať leasingovú zmluvu, pričom by mal dávať pozor na detaily a uistiť sa, že porozumel všetkým ustanoveniam. 

Dodržaním týchto krokov je možné  ľahko získať auto na operatívny leasing a využívať všetky jeho výhody.

Leasing vozidla aj pre dlžníkov – auto leasing

Dôležitejším kritériom na schválenie úveru je mať čistý úverový register. Predtým, než bol tento systém zavedený, mnohí klienti nedodržiavali termíny splátok svojich pôžičiek, niektorí ich dokonca vôbec nehradili. 

Od vzniku úverového registra sú finančné spoločnosti obozretné pri poskytovaní finančných prostriedkov a podrobne skúmajú každého nového žiadateľa o úver. Klienti s nedostatočným plnením úverových záväzkov majú obmedzenú šancu získať financovanie na dlhodobé obdobie, čo zahŕňa aj autoúvery alebo leasingy.

Najlacnejší operatívny leasing – získanie áut z leasingu

Mnohí potenciálni klienti, ktorí sa zaujímajú o operatívny leasing, často premýšľajú nad otázkou, „ktorá spoločnosť ponúka najvýhodnejší leasing“. Dnešný trh poskytuje širokú škálu možností, pričom ceny za operatívny leasing sa pohybujú od 133 € mesačne a vyššie. V tejto cenovej kategórii sa zvyčajne nachádzajú staršie modely vozidiel od značky Škoda. Tie predstavujú dostupné a spoľahlivé možnosti pre klientov.

Pre mnohých klientov je operatívny leasing automobilu atraktívnym riešením, pretože umožňuje rýchlu obmenu vozidla bez nutnosti vlastníctva, čo je ideálna možnosť pre tých, ktorí si cenia flexibilitu a pohodlie.

Čo sa deje s autom po operatívnom leasingu?

Keď prichádza koniec zmluvy na operatívny leasing, zákazník má možnosť vrátiť vozidlo leasingovej spoločnosti. Alternatívou je výber úplne nového vozidla a pokračovanie v prenájme, čím sa zabezpečí neustála dostupnosť vozidla. 


Toto je jednou z najväčších výhod operatívneho leasingu – zákazník môže neustále jazdiť na novom vozidle a nemusí sa obávať o predaj použitého vozidla. Neexistuje ani riziko, že by nedokázal vozidlo predať za očakávanú hodnotu, pretože riziko zostatkovej hodnoty nesie leasingová spoločnosť.


Avšak, väčšina poskytovateľov operatívneho leasingu ponúka možnosť odkúpenia vozidla na konci zmluvy. Ak je zákazník spokojný s vozidlom, môže sa stať jeho úplným vlastníkom za zostatkovú hodnotu alebo dohodnutú odkupnú cenu. Alternatívne, vozidlo môže predať niekomu v rodine alebo ho využiť na ďalšie podnikanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang