Day trading – čo je trading, ako začať

Day trading sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším spôsobom investovania. S rastom online obchodných platforiem a zvyšujúcou sa dostupnosťou finančných trhov sa čoraz viac ľudí obracia na daytrading ako na spôsob, ako potenciálne dosiahnuť rýchle zisky. Čo je trading? Ako začať s tradingom?

Daytrading, intraday trading či intradenné obchodovanie sú názvy čoraz viac obľúbenej formy investovania. Tak ako iné spôsoby investovania, aj intraday trading má svoje výhody aj nevýhody.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je trading, resp. day trading?

Day trading je obľúbená forma obchodovania na finančných trhoch, ktorá zahŕňa nákup a predaj cenných papierov v ten istý deň. Ide o rýchlu a vysoko rizikovú stratégiu, ktorá si vyžaduje, aby obchodníci pozorne sledovali trh a prijímali rýchle rozhodnutia s cieľom využiť krátkodobé pohyby cien.

Jedným z hlavných cieľov daytradingu je dosahovať zisky využívaním malých cenových pohybov. Obchodníci často využívajú pákový efekt na zvýšenie svojich ziskov a v priebehu jedného dňa môžu uskutočniť viacero obchodov, niekedy dokonca v priebehu niekoľkých minút alebo sekúnd.

Medzi často obchodované cenné papiere pri dennom obchodovaní patria napr. akcie. Hoci sa intradenné obchodovanie môže vykonávať na akomkoľvek trhu, najčastejšie sa spája s akciovým trhom.

Jedným z hlavných rozdielov medzi day tradingom a inými formami obchodovania je jeho krátkodobý charakter obchodov. Na rozdiel od dlhodobých investorov, ktorí držia svoje pozície mesiace alebo dokonca roky, denní obchodníci vstupujú do pozícií a vystupujú z nich v priebehu toho istého dňa, niekedy dokonca v priebehu niekoľkých hodín.

Intraday trading si vyžaduje kombináciu technickej analýzy, fundamentálnej analýzy a hlbokého pochopenia trhových trendov. Obchodníci používajú rôzne nástroje a ukazovatele na identifikáciu modelov a trendov na trhu, ako sú kĺzavé priemery, objem a úrovne podpory a odporu.

Daytrading však nie je bez rizík a nevýhod. Rýchla povaha tejto stratégie ponecháva len malý priestor na chyby a obchodníci môžu utrpieť značné straty, ak urobia nesprávny krok. Vyžaduje si tiež značné množstvo času a odhodlanie neustále sledovať trh a prijímať rýchle rozhodnutia.

Okrem toho intraday trading nie je vhodný pre každého. Vyžaduje si určitú úroveň znalostí a skúseností, ako aj vysokú toleranciu voči riziku. Je dôležité, aby obchodníci pred zapojením sa do daytradingu dôkladne poznali trh a jeho dynamiku.

V posledných rokoch sa day trading stal pre individuálnych obchodníkov dostupnejší vďaka vzniku online obchodných platforiem (napr. XTB, eToro) a dostupnosti vzdelávacích zdrojov. Stále však ide o vysoko konkurenčnú a náročnú oblasť. Úspech v intraday tradingu si vyžaduje disciplínu, riadenie rizík a dobre premyslenú stratégiu.

Ako sa naučiť trading?

Ako sa naučiť trading? S toľkými stratégiami, nástrojmi a trhmi, z ktorých si môže začínajúci investor vybrať, môže byť ťažké rozhodnúť sa, kde začať. So správnym myslením a prístupom sa však každý môže naučiť úspešne obchodovať. Tu je niekoľko kľúčových krokov, na ktoré je dobré pred investovaním myslieť:

  • vzdelávanie sa – prvým krokom k tomu, aby sa investor naučil obchodovať, je vzdelávanie sa; to môže zahŕňať čítanie kníh, účasť na seminároch alebo webových seminároch a sledovanie vzdelávacích videí; je dôležité dobre porozumieť základom obchodovania
  • cvičenie s demo účtom – demo účet umožňuje obchodovať s virtuálnymi peniazmi v simulovanom trhovom prostredí; je to skvelý spôsob, ako vyskúšať rôzne stratégie a získať cit pre trhy bez toho, aby investor riskoval skutočné peniaze
  • výber obchodnej stratégie – je dôležité vybrať si stratégiu, ktorá vyhovuje osobnosti investora a jeho tolerancii rizika; je tiež dôležité držať sa jednej stratégie a nepreskakovať z jednej na druhú, pretože to môže viesť k zmätku a nedostatku konzistencie
  • založenie obchodného denníka – vedenie obchodného denníka je vynikajúci spôsob, ako sledovať pokrok v investovaní a identifikovať prípadné chyby, ktorých sa investor dopúšťa; umožní mu to preskúmať jeho obchody a analyzovať jeho výkonnosť
  • naučiť sa zvládať emócie – obchodovanie môže byť emocionálnou horskou dráhou s vrcholmi a pádmi; je veľmi dôležité naučiť sa zvládať emócie a nenechať ich diktovať žiadne obchodné rozhodnutia; to sa dá dosiahnuť dodržiavaním obchodného plánu, stanovením realistických cieľov a tým, že investor nedovolí, aby jeho obchody ovplyvňoval strach či chamtivosť
  • zostať informovaný – v rýchlo sa meniacom svete obchodovania je nevyhnutné zostať informovaný o najnovších správach a udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť trhy; môže ísť o zverejňovanie ekonomických údajov, správy o výsledkoch hospodárenia spoločností a geopolitické udalosti
  • nájsť si mentora alebo obchodnú komunitu – učenie sa od skúsených obchodníkov môže byť cenným prínosom na obchodnej ceste začínajúceho investora; vyhľadanie mentora alebo vstup do obchodnej komunity mu môže poskytnúť podporu, poradenstvo a sieť podobne zmýšľajúcich jednotlivcov, od ktorých sa môže učiť a odovzdávať svoje nápady

Naučiť sa ako na trading si vyžaduje čas, trpezlivosť a vytrvalosť. Je nevyhnutné vzdelávať sa, cvičiť a vytvoriť si rozumnú obchodnú stratégiu. Investor by mal zvládať svoje emócie, zostať informovaný a vyhľadávať rady skúsených obchodníkov. S odhodlaním a tvrdou prácou sa môže každý stať úspešným obchodníkom.

S odhodlaním a tvrdou prácou sa môže každý stať úspešným investorom aj pri day tradingu.

Ako začať s tradingom?

Day trading je vzrušujúce a potenciálne lukratívne podnikanie. Hoci sa to môže zdať ako náročná úloha, so správnymi informáciami a nástrojmi sa môže každý naučiť, ako začať s tradingom.

Prvým krokom je zhromaždenie čo najväčšieho množstva informácií o akciovom trhu a jeho rôznych stratégiách. To môže investor urobiť prostredníctvom online kurzov, kníh a webových seminárov. Tie ponúkajú zdarma aj online investičné platformy, ako je XTB a eToro.

Ďalším krokom je výber online platformy na realizáciu obchodov. K dispozícii je mnoho online brokerov a obchodných platforiem, z ktorých každá má svoj vlastný súbor funkcií a poplatkov. Je dôležité urobiť si prieskum a porovnať rôzne možnosti, napr. XTB vs. eToro, či prečítať jednotlivé recenzie, napr. o skúsenostiach s brokerom RoboMarkets. Je dôležité, aby investor našiel platformu, ktorá najlepšie vyhovuje jeho obchodnému štýlu a rozpočtu.

Po výbere platformy je ďalším krokom vytvorenie obchodného plánu. Ten by mal obsahovať investičné ciele, stratégie riadenia rizík a typy aktív, s ktorými bude investor obchodovať. Je dôležité držať sa plánu a nenechať svoje obchody diktovať emóciami.

Predtým, ako investor začne s daytradingom so skutočnými peniazmi, sa odporúča trénovať s virtuálnym obchodným účtom. To investorovi umožní získať cit pre trh a otestovať si stratégie bez toho, aby riskoval skutočné peniaze. Virtuálne demo účty ponúka väčšina online platforiem a sú skvelým spôsobom, ako získať skúsenosti.

Ďalším dôležitým aspektom intraday tradingu je tiež neustále monitorovanie a analyzovanie trhu. To zahŕňa sledovanie finančných správ a oznámení, ktoré môžu ovplyvniť day trading. Dôležité je pravidelne prehodnocovať a analyzovať vlastnú obchodnú výkonnosť, aby investor identifikoval prípadné oblasti na zlepšenie.

Čo je spotové obchodovanie?

Spotové obchodovanie je obľúbená forma obchodovania na finančných trhoch, pri ktorej sa aktíva nakupujú a predávajú s okamžitým dodaním. Zahŕňa výmenu hotovosti za podkladové aktívum, ako sú akcie, meny alebo komodity, za aktuálnu trhovú cenu.

Spotové obchodovanie úzko súvisí s day tradingom, keďže v oboch prípadoch ide o uzatváranie obchodov v rámci jedného dňa.

Jednou z hlavných výhod spotového obchodovania je jeho jednoduchosť. Obchodníci môžu rýchlo vstupovať do pozícií a vystupovať z nich, pričom využívajú krátkodobé pohyby na trhu. To môže viesť k potenciálne vysokým ziskom, ale nesie to so sebou aj vyššiu mieru rizika.

Tak ako pri každej forme obchodovania, aj pri spotovom obchodovaní je dôležité, aby obchodníci dobre rozumeli nástrojom technickej analýzy a riadeniu rizík, aby boli úspešní.

Ďalšou kľúčovou vlastnosťou spotového obchodovania je jeho likvidita. Keďže aktíva sa nakupujú a predávajú s okamžitým dodaním, na trhu je neustály tok kupujúcich a predávajúcich. Obchodníci tak môžu ľahšie vstupovať do pozícií a vystupovať z nich za požadované ceny bez toho, aby sa museli starať o hľadanie protistrany pre svoj obchod.

Okrem tradičných finančných trhov je spotové obchodovanie čoraz populárnejšie aj v oblasti kryptomien. S nárastom digitálnych mien poskytlo spotové obchodovanie obchodníkom spôsob, ako rýchlo nakupovať a predávať mince a využívať cenové výkyvy na volatilnom trhu.

Spotové obchodovanie je populárne aj v oblasti kryptomien.

Day trading – stratégie, výhody, nevýhody

Jednou z bežne používaných stratégií denných obchodníkov je tzv. skalpovanie, pri ktorom sa obchodníci snažia dosiahnuť malé zisky z viacerých obchodov počas dňa. Ide o rýchly nákup a predaj, pričom sa využívajú malé pohyby cien.

Ďalšou stratégiou je obchodovanie na základe dynamiky, pri ktorom obchodníci vyhľadávajú akcie, ktoré vykazujú silný vzostupný alebo zostupný trend, a snažia sa tieto pohyby využiť.

Obľúbenou stratégiou je aj obchodovanie v rozmedzí, pri ktorom obchodníci hľadajú akcie, ktoré sa obchodujú v určitom cenovom rozpätí. Potom ich nakupujú na spodku rozpätia a predávajú ich na jeho vrchole. Táto stratégia sa spolieha na presvedčenie, že akcie sa budú naďalej obchodovať v rámci daného rozpätia, čo umožňuje dosahovať sústavný zisk.

Čo sa týka výhod intradenného obchodovania, na prvom mieste je možnosť dosahovať rýchle zisky. Keďže obchody sa uskutočňujú v rámci jedného dňa, day traders môžu využiť malé cenové pohyby a uskutočniť viacero obchodov za deň. Okrem toho môže byť denné obchodovanie flexibilnou kariérnou možnosťou, keďže obchodníci môžu pracovať odkiaľkoľvek s pripojením na internet.

Intradenné obchodovanie má však aj niektoré nevýhody. Jedným z najväčších problémov je vysoké riziko. Keďže obchody sa uskutočňujú v krátkom časovom rámci, existuje vyššia pravdepodobnosť prijatia impulzívnych a emocionálnych rozhodnutí, ktoré môžu viesť k značným stratám.

Denní obchodníci tiež musia neustále sledovať trh a prijímať rýchle rozhodnutia, čo môže byť psychicky náročné. Okrem toho vysoká volatilita trhu môže sťažovať predvídanie a kontrolu výsledkov, čo z denného obchodovania robí riskantný a nepredvídateľný podnik. Predtým, ako sa jednotlivci pustia do day tradingu, je dôležité, aby dôkladne preskúmali trh a porozumeli mu.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Výber medzi platformami, napr. XTB vs. eToro, na day trading v konečnom dôsledku závisí od osobných preferencií a obchodnej stratégie. Je dobré vyskúšať si ich demo účty a zistiť, ktorá platforma je pohodlnejšia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang