Hypotéka pre živnostníkov – ako vybaviť, návod

Získať hypotekárny úver od banky ako zamestnanec s trvalým pracovným pomerom nie je žiadnym problémom. Ak však o hypotéku požiada živnostník jeho šance na získanie úveru sa výrazne znižujú. 

Každý živnostník sa snaží optimalizovať svoje daňové priznanie, aby sa vyhol plateniu vysokých daní, ktoré je potrebné odviesť štátu. Upravovanie daňového priznania do výhodnej podoby pre živnostníkov znamená prekážku pre získanie hypotéky.

Väčšie šance na získanie hypotekárneho úveru majú žiadatelia, ktorý vykonávajú živnostenskú činnosť už dlhšiu dobu a majú pravidelný mesačný príjem. Začínajúci živnostníci to budú mať sťažené so získaním úveru. Na druhej strane majú začínajúci živnostníci možnosť získať dotáciu na živnosť od štátu.

Možnosti živnostníkov pri žiadosti o hypotekárny úver:

Živnostník môže podať daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok vykazujúce dostatočný zisk pre získanie úveru. Taktiež môže požiadať o individuálne posúdenie a má možnosť získania štátneho príspevku pre mladých po splnení podmienok.

Z daňového priznania je rozhodujúce pre schválenie žiadosti o hypotéku:

  • čistý zisk
  • základ dane
  • tržby

Dokumenty potrebné k získaniu živnostenskej pôžičky sú potvrdenie z daňového úradu o daňovom priznaní a výpis  z podnikateľského účtu.

Daňové priznanie, ktoré je rozhodujúce pri schválení žiadosti o hypotekárny úver by malo byť kladné. V prípade záporného daňového priznania sa berie do úvahy mesačný obrat živnostníka. Daňové priznanie preto nie je najvhodnejším meradlom pre posúdenie schopnosti klienta splácať hypotekárny úver.

Individuálne posúdenie

Ak daňové priznanie pôsobí v neprospech živnostníka a jeho žiadosť o úver by neuspela, je možné požiadať o individuálne posúdenie. Pri individuálnom posúdení sa nevychádza z daňového priznania, ale z priemerného mesačného obratu podnikateľa, ktorý je pripisovaný na bankový účet živnostníka.

Živnostník má nárok na štátny príspevok pre mladých. Toto sú podmienky pre získanie štátneho príspevku:

  • vek od 18 do 35 rokov
  • priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 137,50 €
  • účel hypotéky môže byť iba kúpa nehnuteľnosti alebo výstavba, prestavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa
  • výška hypotéky nesmie presiahnuť 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, pričom štátny príspevok pre mladých je poskytovaný do výšky 50 000 €

Ak je niekto živnostník a spĺňa vyššie uvedené podmienky, mal by využiť možnosť získania štátneho príspevku pre mladých s výhodnou úrokovou sadzbou zníženou až o 3 %. Rozhodujúce pre získanie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom je základ dane, ktorý nesmie presiahnuť za 12 mesiacov sumu 975 €.

Živnostníci majú možnosť ovplyvniť svoj základ dane zvyšovaním nákladov, a preto zmestiť sa do limitu pre udelenie štátneho príspevku by nemal byť problém.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang