Pôžička pre živnostníkov – podnikateľský úver

Podnikatelia často požadujú finančnú podporu v počiatočných fázach svojho podnikania na pokrytie počiatočných nákladov, nákup vybavenia, prenájom zamestnancov, vývoj produktov, predaj svojich ponúk a riadenie každodenných operácií. Pôžičky slúžia ako základný zdroj financovania a umožňujú podnikateľom preklenúť priepasť medzi ich dostupnými zdrojmi a kapitálom potrebným na premenu ich podnikateľských nápadov na skutočnosť. Čo je pôžička pre živnostníkov? Čo sú podnikateľské úvery?

Pôžička pre podnikateľov je finančný nástroj určený na poskytovanie kapitálu začínajúcim majiteľom podnikov alebo existujúcim podnikateľom na financovanie ich podnikateľských aktivít.

Pôžička pre živnostníkov

Živnostníkom ponúkne pôžičku banka alebo nebanková spoločnosťnebankovka. V prípade, že pôžičku poskytuje banka, živnostník dostane pôžičku pre fyzickú osobu; a v niektorých prípadoch je možné využiť špeciálny produkt – podnikateľský úver.

Nebankové spoločnosti spravidla nerozlišujú medzi živnostníkom a neživnostníkom. Nebankovky prihliadajú na príjem a bonitu klienta. potrebný môže byť aj výpis živnostenského registra.

Nebankové pôžičky pre živnostníkov

Nebankovky majú vo svojich ponukách účelové aj bezúčelové pôžičky. Živnostníci môžu dostať pôžičky bez ohľadu na to či pracujú doma alebo v zahraničí; v tomto prípade musia mať, ale dostatočný dokladovateľný príjem.

Medzi časté nebankové produkty, ktoré sú poskytované živnostníkom sú Mikropôžičky. Mikropôžičky sú malé, krátkodobé pôžičky, ktoré zvyčajne poskytujú neziskové organizácie alebo alternatívni veritelia. Tieto pôžičky sú zvyčajne na malé sumy a sú prispôsobené potrebám podnikateľov, ktorí nemusia mať nárok na tradičné bankové pôžičky.

Mikropôžičky majú často menej prísne kritériá oprávnenosti a možno ich použiť na špecifické účely, ako je nákup zásob alebo vybavenia.

Bankové úvery a pôžičky pre živnostníkov

Tradičné banky ponúkajú úvery pre živnostníkov na základe ich bonity a podnikateľského plánu. Tieto pôžičky môžu mať prísnejšie požiadavky, ale často prichádzajú s nižšími úrokovými sadzbami a vyššími sumami pôžičiek.

Narozdiel od nebankových spoločností, hypotéka pre živnostníkov a úver pre živnostníkov sú prísnejšie posudzované práve v bankách. Často sa prihliada na schopnosť živnostníka splácať svoj záväzok. Taktiež banky nahliadajú do registra dlžníkov, čo je už zo zákona povinné. 

Pôžičky pre živnostníkov ponúkajú spravidla všetky komerčné banky. Živnostníci si môžu od banky zobrať úver v dvoch formách:

Úver pre živnostníkov ponúkajú všetky komerčné banky.

Bankové pôžičky pre živnostníkov ako pre fyzické osoby

Tieto pôžičky poskytujú podnikateľom potrebný kapitál na investovanie do vybavenia, zásob a iných obchodných výdavkov. Bankové úvery ponúkajú vo väčšine prípadov výhodnejšie úrokové sadzby a podmienky splácania ako iné formy financovania, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre podnikateľov.

Proces podávania žiadostí o bankové úvery však môže byť prísny a vyžaduje od podnikateľov, aby predložili komplexný podnikateľský plán, finančné výkazy a zabezpečenie. taktiež treba banke doložiť dokladovanie príjmu, čo sa v prípade živnosti dokladuje vo forme kópie daňového priznania

Ak má živnostník dostatočnú výšku dokladovateľného príjmu, môže od banky získať aj hypotekárny úver.

Živnostníci môžu ako fyzická osoba získať od banky nasledovné úvery:

Kontokorentný úver

Typ úveru ponúkaného bankami a finančnými inštitúciami, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo firmám prístup k ďalším finančným prostriedkom, keď ich zostatok na účte klesne pod nulu. V podstate poskytuje krátkodobý úverový nástroj na pokrytie dočasného nedostatku hotovosti alebo neočakávaných výdavkov.

Pri kontokorentnom úvere môžu dlžníci čerpať prostriedky nad rámec sumy, ktorú majú skutočne na účte, až do vopred schváleného limitu.

Spotrebný úver

Vzťahuje sa na používanie úveru jednotlivcami na nákupy alebo splnenie finančných záväzkov. Môže mať rôzne formy, napríklad kreditné karty, osobné pôžičky alebo splátkové programy ponúkané maloobchodníkmi.

Spotrebný úver umožňuje ľuďom získať tovar a služby okamžite, aj keď v čase nákupu nemajú k dispozícii finančné prostriedky.

Hypotekárny úver

Hypotekárne úvery sú úvery poskytované bankami a finančnými inštitúciami fyzickým osobám alebo podnikateľom na účely kúpy nehnuteľnosti. Tieto pôžičky sú zabezpečené samotnou nehnuteľnosťou, čo znamená, že ak dlžník neuhradí požadované platby, veriteľ má právo nehnuteľnosť zabaviť a predať, aby získal späť svoje peniaze.

Hypotekárne úvery majú zvyčajne pevnú splatnosť, často v rozmedzí od 15 do 30 rokov, a dlžník platí pravidelné mesačné splátky, ktoré zahŕňajú istinu aj úrok. Úroková sadzba hypotekárneho úveru môže byť fixná, čo znamená, že zostáva rovnaká počas celej doby trvania úveru, alebo nastaviteľná, čo znamená, že sa môže pravidelne meniť.

Podnikateľský úver pre živnostníkov

Tieto úvery slúžia na prefinancovanie podnikateľskej investície alebo podnikateľského zámeru. Tak ako v prípade pôžičky pre živnostníkov ako pre fyzické osoby aj pri podnikateľskom úvere, banka prihliada na finančnú históriu konkrétnej osoby/spoločnosti.

Zameriava sa hlavne na dokladovanie príjmu, bonitu klienta a taktiež nahliadajú do registra dlžníkov. Avšak toto je individuálne, každá banka má iné podmienky pri schvaľovaní pôžičky.

Pred podaním žiadosti o úver by mali podnikatelia zhodnotiť svoje finančné potreby, určiť požadovanú sumu a zostaviť komplexný podnikateľský plán. Veritelia hodnotia žiadosti o pôžičky na základe faktorov, ako je bonita, kolaterál, obchodné príjmy a skúsenosti podnikateľa v odvetví.

Pôžička na podnikanie

Úver na podnikanie je finančná dohoda medzi veriteľom a podnikom s cieľom poskytnúť konkrétne množstvo kapitálu, ktorý podnik môže použiť na rast, expanziu alebo uspokojovanie svojich prevádzkových potrieb.

Tieto pôžičky môžu byť zabezpečené alebo nezabezpečené, čo znamená, že podnik môže potrebovať poskytnúť kolaterál na zabezpečenie pôžičky, alebo nemusí. Podnikateľské pôžičky môžu pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú banky, úverové družstvá alebo online veritelia. Podmienky a úrokové sadzby pre podnikateľské úvery sa môžu líšiť v závislosti od veriteľa, výšky úveru a bonity podniku.

SLSP – úver pre podnikateľov

Slovenská sporiteľňa je jedna z najlepších komerčných bánk na Slovensku. Svojim klientom ponúka veľké množstvo finančných produktov a samozrejme ponúka aj produkty pre podnikateľov – podnikateľský úver. Ten je špeciálne navrhnutý na potreby podnikateľov a živnostníkov.

Slovenská sporiteľňa ako jedna z popredných bánk na Slovensku ponúka širokú škálu podnikateľských úverov na podporu lokálnych podnikateľov a firiem. Ich produkty podnikových úverov sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym potrebám podnikov, či už ide o pracovný kapitál, expanziu, nákup vybavenia alebo investície do nehnuteľností.

Slovenská sporiteľňa poskytuje flexibilné úverové podmienky, konkurencieschopné úrokové sadzby a personalizované riešenia prispôsobené individuálnym požiadavkám každého podnikateľa. Ich skúsený tím profesionálov úzko spolupracuje s firmami, aby pochopili ich ciele, posúdili ich finančnú situáciu a ponúkli poradenstvo počas procesu žiadosti o úver. S podnikateľským úverom Slovenskej sporiteľne majú podnikatelia prístup k potrebným finančným prostriedkom na rast a dosahovanie dlhodobých úspechov.

Na záver

Stručne povedané, pôžičky pre podnikateľov sú kľúčovými zdrojmi, ktoré poskytujú potrebné finančné prostriedky na začatie alebo rozvoj podnikania. K dispozícii sú rôzne typy pôžičiek, z ktorých každý má svoje výhody a kritériá oprávnenosti. Podnikatelia by mali starostlivo zhodnotiť svoje finančné potreby, porovnať možnosti pôžičiek a vypracovať spoľahlivý plán splácania, aby čo najlepšie využili príležitosť a zároveň efektívne spravovali svoj dlh.

Hoci pôžičky môžu podnikateľom poskytnúť neoceniteľnú finančnú podporu, pre dlžníkov je dôležité, aby svoj dlh spravovali zodpovedne. Splácanie by malo byť najvyššou prioritou, aby sa predišlo poškodeniu ich kreditného skóre a ohrozeniu ich budúcich možností pôžičiek.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang