Komoditné ETF fondy – zlato, ropa, striebro

Komoditné ETF fondy sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako investovať do komodít. Tieto fondy umožňujú investorom získať prístup k rôznym surovinám, ako sú energia, kovy, poľnohospodárske produkty a ďalšie, bez potreby priameho vlastníctva fyzických komodít.

Nielenže komoditné ETF fondy umožňujú investovať do širokej škály komodít, ale taktiež prinášajú ďalšiu výhodu v podobe jednoduchej implementácie. Investori nemusia mať špecializované vedomosti o konkrétnych trhoch a procesy obchodovania s komoditami, čo znižuje vstupné bariéry pre nových investorov.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú komodity?

V investovaní sa pojem „komodity“ týka fyzických surovín alebo tovarov, ktoré majú jednotnú kvalitu a sú vzájomne zameniteľné s inými jednotkami rovnakého druhu. Komodity môžu byť rozdelené do niekoľkých hlavných kategórií, vrátane energií (napríklad ropa a plyn), kovov (zlato, striebro), poľnohospodárskych produktov (napríklad obilie, kukurica) a iných surovín.

Existujú dva hlavné typy komodít:

 1. Spotové komodity: Tieto komodity sa predávajú a dodávajú okamžite. Cena spotových komodít je stanovená na základe aktuálnych trhových podmienok a dohody o kúpe a predaji sa uzatvárajú takmer okamžite.
 2. Termínové komodity (futures): Investori môžu uzatvárať dohody o kúpe alebo predaji komodít v budúcnosti za dohodnutú cenu. Tieto dohody sa nazývajú termínové kontrakty a umožňujú investorom špekulovať na budúce ceny komodít.

Investovanie do komodít môže byť strategickým spôsobom ako diverzifikovať portfólio, pretože ceny komodít môžu byť nezávislé od vývoja trhov akcií a dlhopisov. Avšak, ako pri každej forme investovania, aj investície do komodít nesú svoje riziká a vyžadujú starostlivé zhodnotenie a monitorovanie trhových podmienok.

Ceny komodít

Ceny komodít sú kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim globálne hospodárstvo a investičné rozhodnutia. Rôzne faktory a udalosti môžu viesť k výkyvom v cenách komodít, a ich správne porozumenie je pre investora kritické pri tvorbe stratégií a rozhodovaní o alokácii aktív. Tu je prehľad niektorých faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny komodít:

 • Dopyt a ponuka: Základným faktorom, ktorý ovplyvňuje ceny komodít, je nerovnováha medzi dopytom a ponukou. Ak dopyt prekračuje ponuku, ceny majú tendenciu stúpať, a naopak, nadbytok ponuky môže viesť k ich poklesu. Faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku môžu zahŕňať sezónne vplyvy, ekonomický rast alebo recesiu, politické udalosti a zmeny technologických trendov.
 • Makroekonomické faktory: Celkový stav svetového hospodárstva môže ovplyvniť ceny komodít. Napríklad, ekonomický rast v rozvojových krajinách môže zvýšiť dopyt po surovinách, zatiaľ čo recesia môže viesť k poklesu dopytu.
 • Mena a inflácia: Zmeny hodnoty meny môžu ovplyvniť ceny komodít, pretože väčšina komodít sa obchoduje v dolároch. Inflácia tiež môže hrať dôležitú úlohu, pretože môže zvyšovať reálnu hodnotu komodít.
 • Klimatické podmienky: Počasie a klimatické udalosti, ako suchá, záplavy alebo hurikány, môžu mať výrazný vplyv na produkciu poľnohospodárskych komodít, čo zasa ovplyvňuje ich ceny.
 • Geopolitické riziká: Konflikty, politické nestability a obchodné embarga môžu mať vplyv na dodávky komodít a viesť k ich nárastu alebo poklesu cien.
 • Technologický pokrok: Zmeny v technológii môžu ovplyvniť dopyt po niektorých komoditách. Napríklad, nové technológie môžu viesť k zvýšenému dopytu po vzácnych kovoch používaných v elektronike.

Investori sledujú tieto faktory a mnohé ďalšie, aby lepšie porozumeli pohybu cien komodít a identifikovali príležitosti alebo riziká v investičnom prostredí. Často využívajú analytické nástroje a sledujú ekonomické spravodajské zdroje na prognózovanie budúceho vývoja cien a prispôsobovanie svojich investičných portfólií na základe týchto predpovedí.

Komoditné ETF fondy predstavujú jednoduchú možnosť diverzifikovaného investovania do komodít.

Čo sú komoditné ETF fondy?

Komoditné ETF fondy sú investičné nástroje, ktoré sledujú hodnotu určitej komodity alebo indexu komodít. Tieto ETF fondy sú obchodované na burze, čo znamená, že investor môže kúpiť alebo predať podiely na týchto fondoch na otvorenom trhu podobne, ako obchoduje s akciami. Hlavným cieľom komoditných ETF fondov je poskytnúť investorom expozíciu na výkonnosť komoditných trhov.

Typy komoditných ETF fondov

Existuje niekoľko rôznych typov komoditných ETF fondov, ktoré investujú do rôznych druhov komodít. Medzi najčastejšie patria:

 1. Fondy sledujúce konkrétnu komoditu: Tieto fondy sledujú hodnotu jednej špecifickej komodity, ako napríklad zlata, striebra, ropy alebo obilia.
 2. Fondy sledujúce index komodít: Tieto fondy sa snažia kopírovať výkonnosť celého indexu komodít, ktorý zahŕňa rôzne komodity.
 3. Fondy sledujúce odvetvie komodít: Tieto fondy investujú do komodít patriacich do konkrétneho odvetvia, ako napríklad energetického sektora, poľnohospodárstva alebo kovov.

Pri výbere komoditných ETF fondov je dôležité zohľadniť osobné investičné ciele a rizikový profil. Každý typ komoditného ETF fondu ponúka jedinečnú expozíciu komoditným trhom, a preto je dôležité porovnať ich charakteristiky a sledovať aktuálnu situáciu na kapitálovom trhu.

Výhody komoditných ETF fondov

Komoditné ETF fondy prinášajú niekoľko výhod investičnému portfóliu. Od ich schopnosti diverzifikácie portfólia až po likviditu a nízke náklady, tieto fondy môžu byť atraktívnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú nové príležitosti na trhu komodít.

 • Diverzifikácia portfólia: Investovanie prostredníctvom komoditných ETF fondov umožňuje diverzifikovať portfólio a znižovať riziko spojené s koncentrovanými investíciami do jedného aktíva.
 • Ľahká likvidita: Komoditné ETF fondy sú obchodované na burze, čo znamená, že sú ľahko likvidné a investor môže kúpiť alebo predať podiely kedykoľvek počas obchodných hodín.
 • Nízke náklady: V porovnaní s priamym investovaním do fyzických komodít môžu byť náklady na investície do komoditných ETF fondov nižšie vďaka menším správnym a obchodným nákladom.
 • Jednoduchá implementácia: Komoditné ETF fondy poskytujú jednoduchý a prístupný spôsob, ako investovať do komodít bez potreby špecializovaných vedomostí alebo fyzického skladovania komodít.

Výhody komoditných ETF fondov sa ukazujú ako významný prínos pre moderné investičné portfóliá. Ich schopnosť poskytnúť prístup k rôznorodým komoditám s minimálnymi nákladmi a ľahkou likviditou ich robí atraktívnym nástrojom pre tých, ktorí premýšľajú nad tým, ako investovať peniaze.

ETF na zlato a cena zlata – najlepšie zlaté ETF

Investovanie do zlata prostredníctvom ETF na zlato je jedným z populárnych spôsobov, ako získavať expozíciu k tomuto drahocennému kovu bez potreby fyzického vlastníctva zlata. Tu je prehľad niekoľkých ETF na zlato, ktoré sú považované za relevantné a patria medzi najlepšie zlaté ETF:

 • iShares Physical Gold ETC – Tento fond sleduje okamžitú cenu zlata v USD, pričom kopíruje výkonnosť podkladového indexu, ktorý je zabezpečený fyzickou držbou drahého kovu. Ročný výnos predstavuje hodnotu 8,88 % a TER (pomer celkových nákladov) je 0,12 % p.a.
 • FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF – ETF zlata sa snaží poskytnúť investorom výnosy, ktoré zodpovedajú cenovému výnosu základného ETF SPDR Gold Trust. Ročný výnos predstavuje hodnotu 9,5 % a TER je na úrovni 0,91 %.
 • Goldman Sachs Physical Gold ETF – Snaží sa odzrkadľovať výkonnosť ceny zlata zníženú o výdavky na operácie Trustu. Ročný výnos sa pohybuje na úrovni 8,42 % pri pomere nákladov 0,18 %.

ETF na zlato je možné nakúpiť napr. cez brokera XTB s 0 % poplatkom.

Keďže každý investor má individuálne preferencie a investičné ciele, je dôležité zohľadniť rôzne faktory pri výbere konkrétnej ETF investície do ceny zlata. Patria sem poplatky a náklady spojené s investičným zlatom, štruktúra fondu, likvidita na trhu, a samozrejme aj to, aký druh expozície voči ETF investície do ceny zlata investor preferuje (napríklad vlastníctvo fyzického zlata alebo investície do akcií ťažobných spoločností).

Jednotlivé ETF fondy na zlato sa zameriavajú na rôzne aspekty tohto drahého kovu. Niektoré investujú do fyzického zlata, pričom iné investujú do akcií spoločností, ktoré pracujú so zlatom.

ETF na striebro

Existuje približne 12 ETF na striebro. Polovica z nich sa sústreďuje na poskytovanie priameho vystavenia cene striebra. Zvyšok sa strategicky zameriava na investície do spoločností zaoberajúcich sa ťažbou striebra. Mnohí investori vyhľadávajú ETF fondy ako efektívny nástroj na diverzifikáciu portfólia. Tu sú niektoré z najznámejších ETF na striebro:

 • iShares Physical Silver ETC – Fond sleduje okamžitú cenu striebra v USD a opíruje výkonnosť podkladového indexu, ktorý je zabezpečený fyzickou držbou drahého kovu. TER tohto fondu je na úrovni 0,20 % p.a. pri ročnom výnose za rok 2023 -0,85 %.
 • Global X Silver Miners ETF – Tento ETF na striebro je cielený na ťažbu striebra. V rámci jedného obchodu poskytuje fond efektívny prístup ku košu spoločností zapojených do ťažby striebra. Pri ročnom výnose 1,92 % je pomer nákladov na fond na hodnote 0,65 % p.a.
 • ETFMG Prime Junior Silver Miners Fund – Snaží sa čo najpresnejšie kopírovať cenu a výnos indexu Prime Junior Silver Miners & Explorers, Index poskytuje meradlo pre investorov, ktorí sa zaujímajú o sledovanie verejných spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré sú aktívne v oblasti prieskumu a výroby striebra. Ročný výnos sa pohybuje na úrovni -4,63 % pri pomere nákladov 0,69 %.

ETF na striebro je možné nakúpiť napr. cez brokera XTB s 0 % poplatkom.

ETF striebra môže byť náchylné na výkyvy v cenách podobne ako zlato, a investori by mali mať na pamäti potenciálne riziká spojené s touto investíciou.

ETF fondy ropa – najlepšie ETF na ropu Brent

Podobne ako tomu je u iných komodít, aj do ropy môžu záujemcovia investovať prostredníctvom ETF fondov ropy, čo predstavuje zaujímavý spôsob, ako získať expozíciu k cenám ropy na finančných trhoch. Prehľad niektorých z najlepších ETF fondov na ropu (Brent alebo WTI) môže poskytnúť cenný pohľad na dostupné možnosti v tejto oblasti. Tu sú niektoré z najpredávanejších ETF fondov na ropu Brent aj WTI:

 • WisdomTree WTI Crude Oil – Fond sa snaží sledovať Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor index, ktorý sleduje cenu futures kontraktov na ropu WTI. TER predstavuje 0,49 % p.a. Ročný výnos tohto fondu je vo výške 1,21 %.
 • United States Brent Oil Fund LP – Najpredávanejší ETF na ropu Brent je navrhnutý na sledovanie cien ropy Brent. Investuje do kótovaných futures kontraktov na ropu a iných futures súvisiacich s ropou a môže investovať do forwardov a swapov. Tieto investície sú zabezpečené hotovosťou, ekvivalentmi a obligáciami vlády USA s dobou splatnosti dva roky alebo menej. Výkonnosť fondu je na úrovni -3,08 % pri pomere nákladov 1 % p.a.
 • Invesco DB Oil Fund – Fond je určený pre investorov, ktorí chcú nákladovo efektívny a pohodlný spôsob investovania do futures na komodity. Podkladový index je zložený z futures kontraktov na ropu WTI. Nemožno investovať priamo do indexu. Fond a Index sa vyvažujú a rekonštituujú každoročne v novembri. Ročný výkon fondu predstavuje hodnotu -3,95 % a pomer nákladov je 0,77 %.

ETF na ropu je možné nakúpiť napr. cez brokera XTB s 0 % poplatkom.

Ceny ropy môžu byť výrazne ovplyvnené faktormi, ako geopolitické udalosti, politické rozhodnutia, dopyt a ponuka na trhu a ďalšie faktory. Investori by mali preskúmať štruktúru každého fondu, porozumieť ich investičným stratégiám a vziať do úvahy riziká spojené s investovaním do komodít.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Záver

Dôsledné sledovanie faktorov ovplyvňujúcich ceny komodít, ako sú ekonomické indikátory, politické udalosti, klimatické podmienky a dopyt a ponuka, je kľúčom k informovaným investičným rozhodnutiam.

Rozmanitosť komoditných ETF fondov, od tých sledujúcich konkrétne komodity po tie, ktoré investujú do širších indexov, umožňuje investorom prispôsobiť svoje portfólio svojim osobným preferenciám a stratégiam.

Je však dôležité zdôrazniť, že ako pri každej investícii, aj pri tých najlepších zlatých ETF či iných komoditných ETF fondoch existuje určité riziko. Pred začatím investovania je preto dôležité dôkladne porozumieť špecifikám konkrétnych fondov a ich investičným stratégiám.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang