Bonita klienta – čo je to a aké faktory ju ovplyvňujú

bonita

Úverová bonita je kľúčovým ukazovateľom finančného zdravia a stability jednotlivcov aj podnikov. Odkazuje na schopnosť jednotlivca alebo podniku získať výhodné podmienky od veriteľa pri požičiavaní peňazí. Na základe akých faktorov sa posudzuje úverová bonita?


Obsah článku


Hoci to nie je vždy zrejmé, úverová bonita zohráva kľúčovú úlohu pri schopnosti financovať veľké výdavky, ako sú domy, autá, kreditné karty, podnikateľské úvery alebo dokonca vysokoškolské vzdelanie. Čo je to úverová bonita a ako si ju zlepšiť?

Bonita klienta – faktory na základe ktorých sa posudzuje

Úverová bonita klienta sa určuje na základe viacerých faktorov, ako je úverová história, príjem, majetok a ďalšie finančné aspekty.

 • Úverová história je jednou z najdôležitejších informácií na určenie úverovej bonity, pretože dlhá história včasných platieb naznačuje, že dlžníkovi možno dôverovať, že splatí dlhy v čase splatnosti.
 • História splátok ovplyvňuje aj úverové skóre, ktoré je ďalším kľúčovým faktorom pri získavaní výhodných podmienok od veriteľov.
 • Príjem je tiež dôležitým faktorom, pokiaľ ide o to, či je dlžník považovaný za úveruschopného. Stabilný zdroj príjmu je dôležitým ukazovateľom toho, že človek dokáže splácať dlhy po splatnosti.
 • Ďalším faktorom, ktorý treba zohľadniť pri určovaní úverovej bonity, je majetok. Mať určitý objem aktív, ako sú sporiace účty alebo investície, naznačuje veriteľom, že osoba je schopná splácať svoje dlhy.
 • Medzi ďalšie faktory, ktoré veritelia zohľadňujú pri určovaní úverovej bonity, patrí pomer dlhu k príjmu. Pomer dlhu k príjmu je ukazovateľom toho, koľko človek dlhuje v pomere k svojmu príjmu.
 • Stabilita zamestnania je tiež dôležitým faktorom, pokiaľ ide o úverovú bonitu. Stabilná história zamestnania naznačuje, že osoba je dostatočne spoľahlivá na to, aby včas splatila svoje dlhy.
 • A napokon, história bankrotov a iných negatívnych finančných udalostí môže negatívne ovplyvniť úverovú bonitu osoby. Bankroty zostávajú v zázname sedem rokov a môžu sťažiť získanie výhodných podmienok od veriteľov.

Záverom možno povedať, že úverová bonita klienta je dôležitým ukazovateľom finančného zdravia a stability a určuje sa na základe viacerých faktorov, ako sú úverová história, príjem, majetok, pomer dlhu k príjmu, stabilita zamestnania a predchádzajúce bankroty. Priaznivé podmienky v týchto oblastiach môžu uľahčiť získanie výhodných podmienok od veriteľov pri požičiavaní peňazí.

Čo je to bonita

Úverová bonita je dôležitý pojem v oblasti osobných financií, ktorý môže byť pre tých, ktorí si práve začínajú budovať svoj úver, ťažko pochopiteľný. Čo je to teda úverová bonita?


Bonita klienta je meradlom schopnosti a ochoty osoby splácať dlhy.


Podstata úverovej bonity klienta je vlastne celkom jednoduchá. Vychádza z doterajšej histórie splácania úverov a iných činností, ktoré dokazujú schopnosť človeka zodpovedne zaobchádzať s úvermi.

Úverové skóre je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vašej úverovej bonity a finančné inštitúcie ho používajú na posúdenie rizika spojeného s požičiavaním peňazí. V kontexte bonity klienta pri žiadaní o úver na nehnuteľnosť je relevantné aj vecné bremeno, pretože môže mať vplyv na schopnosť klienta splácať úver.

Pri výpočte výšky hypotéky sa do úvahy berú aj ďalšie faktory, ako je príjem, zamestnanie a existujúce dlhy. V prípade niektorých podnikov sa prihliada napríklad aj na maržu.

Ako kreditné skóre vplýva na bonitu klienta

Vyššie kreditné skóre naznačuje, že človek spláca svoje dlhy načas, udržiava nízke zostatky na kreditných kartách a je nepravdepodobné, že by nesplácal úvery. To z neho robí atraktívnejšieho dlžníka pre veriteľov, ktorí mu môžu ponúknuť lepšie podmienky úveru, napríklad nižšie úrokové sadzby a dlhšie lehoty splatnosti.

Na druhej strane, nižšie kreditné skóre ukazuje, že človek v minulosti nebol zodpovedným dlžníkom, a zvyšuje riziko spojené s požičiavaním peňazí. V dôsledku toho môžu veritelia obmedziť výšku úveru, na ktorý má klient nárok, alebo mu môžu ponúknuť úver len s vyššou úrokovou sadzbou.

Ako funguje scoring klienta

Komplexný nástroj na posúdenie úverovej bonity klienta sa nazýva scoring. Na základe scoringu banka určí, či je klient skutočne úveruschopný, alebo nie. Scoring znamená vlastne kvantifikované riziko, ktoré žiadateľ o úver pre banku predstavuje.

Najčastejšími dôvodmi pre znižovanie bonity sú napríklad všetky skutočnosti, ktoré zvyšujú úroveň zadlženia:

Ak úverová bonita klesne pod vopred stanovenú hranicu, banky klientovi nepožičajú. Existujú dve možnosti. Buď možno požiadať o rýchlu pôžičku ihneď od nebankovej spoločnosti, alebo si možno zvýšiť svoju úverovú bonitu.

Ako si zlepšiť úverovú bonitu

Zlepšenie úverovej bonity nie je jednoduché, ale stojí za to vynaložiť úsilie.

 • So zlepšovaním svojej úverovej bonity možno začať tak, že si klient bezplatne vyžiada kópiu svojej úverovej správy. Umožní mu to skontrolovať, či v nej nie sú chyby alebo neaktuálne informácie, a oboznámiť sa s tým, ako sú jeho úverové zvyklosti v súčasnosti interpretované.
 • Možno tiež pracovať na tom, aby sa človek uistil, že všetky splátky úverov boli uhradené včas a že obmedzuje používanie kreditných kariet. Úspešné hospodárenie s peniazmi a rozumné návyky pri požičiavaní by sa mali nakoniec odraziť v úverovom skóre, čo pomôže zvýšiť úverovú bonitu klienta.

Stručne povedané, úverová bonita je meradlom schopnosti človeka zodpovedne zaobchádzať s dlhmi. Má významný vplyv na to, či má niekto nárok na získanie pôžičky alebo aj Štedrej karty a aká môže byť jej úroková sadzba. Preto sa odporúča dodržiavať zodpovedné úverové návyky a pravidelne kontrolovať svoju úverovú správu, aby sa zabezpečilo presné meranie úverovej bonity.


Zhoršenie bonity môžu spôsobiť aj nenápadné dlhy, napríklad nezaplatená pokuta za MHD, z ktorej sa stala exekúcia alebo nezaplatené koncesionárske poplatky.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii môže pomôcť vyriešiť aspoň z časti klientov problém.

V prípade, že človek nechce, aby bola jeho úverová bonita kontrolovaná, môže sa rozhodnúť pre pôžičku bez dokladovania príjmu a bez registra. To je však spojené s istými nevýhodami a takéto pôžičky sa poskytujú na menšie sumy, napríklad na pôžičku 1000 eur.

Bonitu klienta možno zlepšiť aj obmedzením používania kreditných kariet.

Čomu sa treba vyhýbať, aby si klient neznížil bonitu

V prípade plánovania úveru alebo hypotéky v blízkej budúcnosti je dôležité zvážiť vlastný finančný stav a zvýšiť si svoju bonitu, aby sa predišlo negatívnym rozhodnutiam.

Bonita klienta je hodnotená aj na základe histórie a preto by žiadateľ mal dodržiavať svoje záväzky voči bankám a štátnym inštitúciám.

 • Ak sa niekto rozhodne vziať úver, nemal by sa stať ručiteľom na úvere druhého. Tým sa stanoví ako rizikový klient u banky kvôli vysokému bremenu.
 • Klient by sa mal vyhnúť prečerpaniu na svojom účte, aby získal lepšiu bonitu. Negatívne ovplyvňuje posudzovanie klienta, ak má na účte mínus.
 • Ďalšie faktory, ktorým by sa mal klient vyhnúť, sú finančné záväzky, nesplácanie úverov alebo leasingov a nezamestnanosť. Tieto faktory môžu negatívne ovplyvniť dôveryhodnosť a bonitu klienta.

Bonita klienta – kalkulačka

Každá banka má svoj vlastný systém, podľa ktorého vypočítava a hodnotí úverovú bonitu klienta. Niektoré banky posudzujú výpočet úverovej bonity prísnejšie, iné benevolentnejšie.

Výpočet úverovej bonity preto nemá presne definovaný vzorec. Neexistuje teda žiadny univerzálny výpočet, ktorý zadať do kalkulačky bonity klienta, aby vyhodila výslednú hodnotu. Existujú však všeobecné pravidlá, ktoré možno uplatniť.

Banky vždy odpočítavajú od príjmu žiadateľa:

 • rezervu na splácanie
 • náklady na osobu, deti a ostatných členov domácnosti
 • náklady na bývanie
 • splátky a výdavky

Banky posudzujú úverovú bonitu klienta na základe vlastných podmienok, nie podľa univerzálnej kalkulačky. Vždy sa však vyžadujú informácie o osobných údajoch žiadateľa, jeho príjmoch, výdavkoch a absencii v registroch dlžníkov.

Poznať svoju bonitu je dôležité

Pri žiadosti o pôžičku alebo hypotéku sa často používa termín bonita. Ak chce žiadateľ pochopiť svoju schopnosť splácať úver a podmienky jeho získania, musí poznať princípy, podľa ktorých sa bonita určuje a počíta pre jednotlivého klienta.

Ak žiadateľ ovláda tieto veci, môže získať vyšší úver s lepšími podmienkami a výhodnejším úrokom. V niektorých špecifických situáciách môže klient získať výhody, o ktorých ho banka neinformuje.

Každý človek by mal mať povedomie o bonite svojho úveru pred žiadosťou a zaujímať sa o tento pojem. Pri hypotéke ide o záväzok na dlhšie obdobie a viac informácií o bonite môže pomôcť ušetriť peniaze.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang