Rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu – bez založenia nehnuteľnosti

pozicky v exekucii

Pôžičky pre dlžníkov v registri sú finančné nástroje, ktoré slúžia na pomoc dlžníkom, ktorí sa dostali do problémov s platením svojich záväzkov. Byť v exekúcii znamená, že tieto osoby majú nezaplatené dlhy, ktoré môžu viesť až k vykonaniu exekúcie ich majetku. V takomto prípade môže byť získanie úveru od bežnej banky alebo finančnej inštitúcie veľmi ťažké. Ako získať rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu?


Obsah článku


Mnoho ľudí v takejto situácii nemá dostatočné záruky alebo preukázateľný príjem, čo môže brániť v získaní pôžičky od klasických poskytovateľov. Pôžička pre dlžníkov však môže byť riešením pre tých, ktorí sa ocitli v tejto nezávideniahodnej situácii.

Ako získať rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu?

Ak sa človek ocitol v situácii, že má exekúciu a potrebuje rýchlo získať pôžičku, môže sa to zdať ako veľký problém. Avšak, existujú možnosti „ako získať rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu.“

Prvým krokom by malo byť vysporiadanie sa s danou exekúciou.

 • V prípade, že sa pôžička brala od nebankovej spoločnosti, treba ju kontaktovať a pokúsiť sa dohodnúť na splátkovom kalendári alebo znížení pôžičky.
 • Ak má človek exekúciu od banky, môže požiadať o jej úhradu a následne si založiť novú pôžičku s nižšími splátkami.

Ak sa človeku nepodarí dohodnúť sa so svojím veriteľom, môže sa obrátiť aj na iných poskytovateľov nebankových pôžičiek. Títo poskytovatelia často nepožadujú dôkaz o výške príjmov či čistom registri dlžníkov. Musí však byť pripravený na to, že úrokové sadzby a poplatky u nebankových pôžičiek sú často vyššie.


Rýchla pôžička od ručiteľa

Ďalšou možnosťou pre získanie rýchlej pôžičky, aj keď má človek exekúciu, je získať pôžičku od ručiteľa. Toto možno nemusí byť pre niektorých ideálna situácia, avšak ak má človek niekoho, kto je ochotný zaručiť sa za neho, môže získať výhodnejšie podmienky pôžičky aj s exekúciou.

V prípade, že ide o záverečnú fázu exekúcie a už sa len čaká na jej ukončenie, je možné sa obrátiť na špecializované spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky pre ľudí s exekúciou. Tieto spoločnosti majú všeobecne menej prísne podmienky pre schválenie pôžičky, avšak človek musí byť pripravený na vyššie úroky a poplatky.

V každom prípade je dôležité prehodnotiť svoju finančnú situáciu a urobiť si presný plán na splácanie pôžičky aj s exekúciou. Svoje financie treba mať pevne pod kontrolou aj v tejto náročnej situácii.

Aké výhody má pôžička pre dlžníkov v exekúcii?

Pôžička môže byť pre mnohých dlžníkov, ktorí sa ocitli v exekučnom konaní, jedinou možnosťou, ako sa vymaniť z finančnej tiesne. Aj keď sa môže zdať, že pôžička len predlžuje problémy s dlhmi, v určitých situáciách môže priniesť určité výhody a pomôcť dlžníkom zlepšiť svoju finančnú situáciu.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii – výhody:

Okamžité vyplatenie exekúcie

Jednoduché schválenie pôžičky

Možnosť konsolidácie dlhov

Možnosť získania vyššieho úverového limitu

Zvýšenie kreditnej hodnoty

Rýchle riešenie finančných problémov

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii má vyššie spomenuté výhody. Čo však znamenajú v praxi?

 • Okamžité vyplatenie exekúcie: Jednou z najväčších výhod pôžičky pre dlžníkov v exekúcii je jej okamžité vyplatenie. To znamená, že dlžník môže získať potrebnú sumu peňazí na zaplatenie exekútora a celý proces exekúcie sa tým ukončí. Toto je veľmi výhodné pre dlžníkov, ktorí sú pod tlakom mnohých exekučných konaní a potrebujú rýchlo znížiť svoju dlhovú záťaž.
 • Jednoduché schválenie pôžičky: V porovnaní s klasickými bankovými pôžičkami majú pôžičky pre dlžníkov v exekúcii ľahší a rýchlejší proces schvaľovania. To znamená, že aj keď má dlžník záznam v registri dlžníkov, môže byť pôžička stále schválená. Mnohé nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú takéto pôžičky, nevyžadujú doloženie príjmu ani žiadne záruky, čím sa zjednodušuje celý proces.
 • Možnosť konsolidácie dlhov: Ďalšou výhodou pôžičky pre dlžníkov v registri je možnosť konsolidácie dlhov. To znamená, že dlžník môže zhromaždiť všetky svoje dlhy do jednej veľkej pôžičky a platiť jednu splátku mesačne. Tým sa zjednodušuje spravovanie dlhov a môže sa aj znížiť výška mesačných splátok. Konsolidácia dlhov môže byť tiež výhodná, pretože pôžička môže mať nižší úrok ako niektoré dlhy, ktorými je dlžník zaťažený.
 • Možnosť získania vyššieho úverového limitu: Niektoré nebankové spoločnosti poskytujú vyšší úverový limit pre dlžníkov v exekúcii. To znamená, že dlžník môže získať väčšiu sumu peňazí, než by získal v bežnom prípade. Toto môže byť veľmi užitočné pre dlžníkov, ktorí potrebujú väčšiu sumu peňazí na splatenie exekúcií alebo iných naliehavých výdavkov.
 • Možnosť zvýšiť kreditnú hodnotu: Získanie pôžičky pre dlžníkov v exekúcii môže pomôcť výšiť aj ich kreditné skóre. Keďže pôžička bude splácaná včas a bez problémov, budú sa mesačné platby zobrazovať v úverovom profile dlžníka. To môže pozitívne ovplyvniť jeho kreditné skóre a dlhodobo zlepšiť jeho finančnú situáciu.
 • Rýchle riešenie finančných problémov: Niekedy sa môže stať, že dlžník sa ocitne v exekúcii kvôli neočakávaným finančným nákladom alebo stratám príjmu. V takom prípade môže pôžička pre dlžníkov v exekúcii poskytnúť rýchle a účinné riešenie finančných problémov.
pôžička pre dlžníkov v exekúcii
Dlžník môže získať potrebnú finančnú hotovosť a vyriešiť naliehavé náklady, ako napríklad zaplatenie nevyhnutných výdavkov na bývanie alebo zdravotné výdavky.

Pôžičky pre dlžníkov v registri – nevýhody

Výhody pôžičky pre dlžníkov v registri dokazujú, že tento druh pôžičky môže byť jednou z možností, ako pomôcť dlžníkom vymaniť sa z finančnej tiesne a zlepšiť svoju finančnú situáciu.

Aj napriek týmto výhodám, by mal dlžník veľmi zodpovedne zvažovať, či môže splatiť pôžičku včas a bez problémov. V opačnom prípade by mohol naraziť na ešte väčšie finančné problémy.

Riziká spojené s požičiavaním peňazí od nebankových subjektov

Nevýhody nebankových pôžičiek pre dlžníkov v registri zahŕňajú:

 • vyššie úrokové sadzby v porovnaní s bankovými pôžičkami
 • pevne stanovenú dobu splácania bez možnosti odkladu
 • často obmedzenú výšku pôžičky

Ak sa nedodrží termín splátky, dlžníkom hrozia vysoké sankcie a súkromní veritelia si môžu účtovať skryté poplatky.

Pred podpisom akejkoľvek zmluvy o pôžičke je nevyhnutné dôkladne porovnať podmienky rôznych veriteľov a vybrať si len overeného poskytovateľa s povolením od Národnej banky Slovenska.

Najlepšia možnosť – odstránenie záznamu z registra dlžníkov

Dostať sa z registra dlžníkov je najlepšia možnosť, ale vyžaduje to splatenie všetkých dlhov a následné požiadanie o výmaz záznamu. Toto riešenie je však nevhodné pre tých, ktorí potrebujú peniaze na urgentné vyplatenie exekúcie alebo iných dlhov.

Tipy na opatrnosť pri výbere pôžičky

Na internete sa vyskytujú neseriózne ponuky, ktoré sľubujú rýchle peniaze bez overovania príjmu a nahliadnutia do úverového registra. Takéto ponuky sú často spojené s vysokými úrokmi a sankciami za oneskorené splátky.

Pred požiadaním o pôžičku pre dlžníkov v registri treba zistiť:

 • sankčné poplatky
 • postupy pri nesplácaní
 • referencie a webovú stránku poskytovateľa
Vedeli ste, že… ?
Úroky pri nebankových pôžičkách môžu byť až 4 až 5-násobne vyššie ako pri bankových úveroch.
Pôžičky pre dlžníkov v registri
Pri požičiavaní peňazí treba zvážiť, čo sa stane, ak nebudete schopní dlh splácať, aby ste sa vyhli upomienkam a ďalším finančným problémom.

Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti

Exekúcia je proces, pri ktorom sa na nariadenie súdu realizuje výkon rozhodnutia o záväzku. V praxi to znamená, že exekútor môže vymáhať peniaze alebo majetok od dlžníka, ktorý svoj dlh nespláca. Exekúcie môžu byť vykonávané z rôznych dôvodov, napríklad nezaplatené dlhy voči bankám, hypotékam, nezaplatené záväzky voči dodávateľom alebo rôznym úradom.

Exekúcie môžu mať vážne dôsledky pre dlžníka, ako stratu majetku a získaných výhod, čo môže viesť k finančnej núdzi. Dlžník môže čeliť veľkým finančným ťažkostiam a nájsť potrebné finančné prostriedky na splatenie exekúcie môže byť náročné. V takých prípadoch sa môže dlžník obrátiť na pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti.


Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti sú pôžičky poskytované bez poskytnutia nehnuteľného základu. Znamená to, že na rozdiel od klasických pôžičiek, ktoré vyžadujú zálohu nehnuteľnosti, tieto pôžičky nevyžadujú zabezpečenie záruky. To umožňuje dlžníkovi získať finančné prostriedky aj v prípade, že nemá majetok, ktorý by mohol poslúžiť ako záruka.


Väčšina spoločností, ktoré poskytujú pôžičky pre dlžníkov, vyžadujú doklad o príjme, či už zamestnanecký alebo podnikateľský. Týmto spôsobom sa snažia zabezpečiť, že dlžník bude schopný splácať pôžičku v dohodnutých splátkach. Niekedy môžu byť poskytnuté aj pôžičky bez dokladovania príjmu, avšak v takom prípade môžu byť podmienky pôžičky prísnejšie a poplatky vyššie.

Proces získania pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti je zvyčajne veľmi jednoduchý a rýchly. Veľa spoločností ponúka možnosť online vyplnenia žiadosti, ktorá sa následne vyhodnotí a rozhodnutie o schválení pôžičky bude poskytnuté do niekoľkých hodín. Môže to byť veľkou výhodou v prípadoch, kedy je potrebné rýchlo získať finančné prostriedky na splatenie exekúcie a zabrániť tak ďalšiemu rastu dlhu.

Výhody a nevýhody

Výška pôžičky pre dlžníkov závisí od konkrétneho poskytovateľa. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí od pár stoviek eur až po niekoľko tisíc eur. Doba splácania sa zvyčajne pohybuje od jedného mesiaca až po niekoľko rokov a je dohodnutá vopred medzi poskytovateľom a žiadateľom o pôžičku.

Výhodou pôžičiek na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti je, že nie je potrebné poskytnúť zálohu a dlžník teda nemusí riskovať stratu nehnuteľnosti v prípade nesplácania pôžičky. Dlžník tak má možnosť rýchlo a jednoducho získať potrebné finančné prostriedky na splatenie exekúcie.

Na druhej strane, pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti môžu byť pomerne drahé, pretože spoločnosti musia niesť väčšie riziko nesplatenia pôžičky zo strany klienta. Poplatky za využitie takého typu pôžičky môžu byť vyššie ako pri klasických pôžičkách, preto je dôležité preveriť si vopred všetky podmienky a porovnať ponuky rôznych spoločností.

V prípade, že sa dlžník rozhodne pre pôžičku na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti, je dôležité si uvedomiť, že táto pôžička nie je dlhodobo udržateľným riešením a mala by byť použitá len v prípade akútnej potreby. Dlžník by sa mal snažiť splácať pôžičku v stanovených termínoch a využiť ju ako možnosť na zastavenie rastu exekúcie a následného vyriešenia svojho dlhu.

Je dôležité zdôrazniť, že pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti sú dobrým riešením pre dlžníkov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii a potrebujú rýchlo získať finančné prostriedky na splatenie exekúcie. Avšak dlhodobé riešenie pre svoju finančnú stabilitu a úspešné vyriešenie svojho dlhu by mali hľadať v iných možnostiach, ako napríklad riešenie svojho dlhu s exekútorom alebo vyjednanie splátkového kalendára so svojím veriteľom.

Súkromná pôžička – je výhodná?

Súkromná pôžička je jedným z možných spôsobov, ako získať finančné prostriedky pre rôzne účely. Môže ísť o riešenie nedostatku peňazí v nečakaných situáciách, ale aj o splnenie dlhodobých finančných cieľov, ako napríklad zrealizovanie dlho vytúžených snov.

V porovnaní s tradičnými pôžičkami od bánk alebo iných finančných inštitúcií, súkromná pôžička má niekoľko výhod.

Rýchlosť schválenia:Zatiaľ čo pri žiadosti o pôžičku od banky môže jej vybavenie trvať aj niekoľko týždňov, pri súkromnej pôžičke sa peniaze často schvália a vyplatia už do niekoľkých dní.
Pružnosť a jednoduchšie požiadavky:Pri žiadosti o pôžičku od banky sa väčšinou vyžaduje množstvo dokumentov a prísnych podmienok. V prípade súkromnej pôžičky okrem overenia identity a bonity neexistujú žiadne ďalšie podmienky, ako napríklad potvrdenie o zamestnaní či podnikateľské doklady.
Dostupné pre ľudí s nedostatočnou bonitou:Pre mnohých ľudí môže byť ťažké získať pôžičku od banky kvôli nedostatočnej kreditnej histórii alebo pri iných negatívnych faktoroch. Súkromné pôžičky však môžu byť dostupné aj pre týchto ľudí, keďže sú založené na dôvere a osobnom vzťahu medzi veriteľom a žiadateľom.
Rýchle a jednoduché schválenie bez zbytočných otázok a formalít:Mnohí veritelia nevyžadujú ani ručiteľa, čo môže byť pre niektorých žiadateľov obrovskou úľavou.

Avšak, ako pri každom finančnom riešení, aj súkromná pôžička má svoje nevýhody. Jednou z najväčších je vyššia úroková miera, ktorú si veritelia často účtujú. Súkromné pôžičky majú tiež obmedzený limit, čo znamená, že je možné požičať si len menšie sumy peňazí ako pri bankových pôžičkách. Tieto aspekty je potrebné pri žiadosti o súkromnú pôžičku dobre zvážiť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang