Mini pôžička – ako ju získať?

Každého môže zaskočiť nečakaný výdavok na konci mesiaca alebo nedoplatok na konci účtovného obdobia. Nezáleží na tom, ako starostlivo sleduje svoje financie. Aj keď má človek prehľad o peniazoch, tieto nepredvídané výdavky môžu ľahko prekročiť finančnú rezervu. Niekedy sa môže stať, že bude potrebná mini pôžička na prekonanie týchto situácií.

Mini pôžička predstavuje typ úveru, ktorý je často dostupný pre jednotlivcov, ktorí nespĺňajú prísne kritériá tradičných bankových pôžičiek. Ich objem je často menší než u bežných úverov poskytovaných bankami, a často nie je nutné dokladovanie príjmu alebo platiť vysoké poplatky.

Aká je výška minipôžičky?

Pre porovnanie sa uvádza niekoľko nebankových poskytovateľov, ktorí na Slovensku poskytujú mini pôžičku. Pre tých, ktorí uvažujú o požičaní menších čiastok sa zdá byť dostupná možnosť získania peňazí cez rôznych internetových inzerentov. Avšak je nevyhnutné overiť si, či ide o serióznych poskytovateľov.

Je potrebné zvážiť, že nad istú hranicu sa mikropôžička s vysokým úrokom stáva menej výhodnou. Ak sa teda uvažuje o požičaní väčšieho objemu peňazí, je vhodnejšie sa pozrieť na bežné a overené pôžičky od renomovaných bánk.

Tu je porovnanie niekoľkých poskytovateľov minipôžičiek:

  • Pôžičkomat – 25–950 eur s dobou splatnosti 5–31 dní
  • Pôžičkahneď – 25–7 000 eur so splatnosťou do 84 mesiacov
  • creditONE – 5–1 000 eur so splatnosťou 1–30 dní
  • SMS CREDIT – 25–350 eur s dobou splatnosti 5–15 dní
  • Ferratum – 30–350 eur s s dobou splatnosti 7–30 dní
  • Nuxo – 50–500 eur s dobou splatnosti 15–30 dní
  • PortSystem – 50–500 eur a dobou splatnosti 15–30 dní

Mini SMS pôžička ihneď alebo pôžičky online sa dajú získať od rôznych poskytovateľov a v rôznych sumách.

Je potrebné zvážiť, že nad istú hranicu sa mikropôžička s vysokým úrokom stáva menej výhodnou. Ak sa teda uvažuje o požičaní väčšieho objemu peňazí, je vhodnejšie sa pozrieť na bežné a overené pôžičky od renomovaných bánk.

Pôžičky online ihneď na účet  

Online pôžičky, ktoré sú okamžite zaslané na účet, predstavujú jednu z najrýchlejších a najkomfortnejších možností, ako rýchlo získať financie bez zbytočného chodenia či čakania v dlhých radoch. Táto forma umožňuje žiadateľovi jednoducho požiadať o pôžičku online ihneď na účet a potrebná suma je následne rýchlo pripísaná na jeho účet.

Takáto služba je mimoriadne prínosná pre jednotlivcov, ktorí sú na stope rýchlych a jednoduchých riešení pre svoje finančné potreby. Výhody tohto typu online pôžičky s okamžitým zaslaním na účet sú značne atraktívne.

Samotný názov napovedá, že peniaze sú klientovi bezodkladne zaslané na účet, eliminujúc potrebu návštevy finančnej inštitúcie osobne. Toto úsporné opatrenie znamená, že klient šetrí čas i financie, ktoré by inak investoval do cestovania a získavania informácií. Táto služba je k dispozícii 24/7, takže klient môže požiadať o online pôžičku odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

S finančnými prostriedkami na účte má klient voľnosť rozhodnúť sa, ako ich využije – či už na splatenie iných záväzkov, nákup tovaru, dane za psa a služieb alebo podporu vlastného podnikania.

Však je kľúčové mať na zreteli, že online pôžička zaslaním na účet môže byť spojená s vysokými nákladmi. Poskytovatelia tejto služby môžu požadovať značné úroky a poplatky. Preto je nevyhnutné dôkladne preskúmať všetky podmienky a presne pochopiť, čo sa od žiadateľa očakáva, predtým než sa rozhodne o požiadaní o túto formu pôžičky.

Pre tých, ktorí hľadajú rýchly a efektívny spôsob získania potrebných financií, online pôžička s okamžitým zaslaním na účet predstavuje atraktívnu možnosť.

SMS pôžička ihneď

SMS pôžička ihneď, ktorá sa rýchlo zasiela priamo na účet žiadateľa, predstavuje jednoduchý a expresný spôsob, ako prísť k financiám. Tento typ pôžičky je navrhnutý na krátkodobý horizont, napríklad na jeden mesiac, a po schválení žiadosti je okamžite vyplácaný.

Rýchly a pohodlný proces spracovania je charakteristický pre SMS pôžičku zaslanú priamo žiadateľovi. Tá je ľahko dostupná, vďaka čomu sa peniaze na účte žiadateľa môžu objaviť do pár minút. Výhodou týchto pôžičiek je ich zriedkavá záťaž poplatkami, ktorá sa obmedzuje na úroky.

Treba však poznamenať, že nevýhodou okamžitej SMS pôžičky je jej relatívne vysoká cena. Úrokové sadzby sú často výrazne vyššie. Je preto kľúčové, aby žiadatelia starostlivo preštudovali všetky súvisiace podmienky, aby sa vyhli potenciálnym nepriaznivým situáciám.

Rýchly a pohodlný proces spracovania je charakteristický pre SMS pôžičku zaslanú priamo žiadateľovi. Tá je ľahko dostupná, vďaka čomu sa peniaze na účte žiadateľa môžu objaviť do pár minút.

Pôžička pre nezamestnaných  

Nezamestnaný život prináša so sebou značný stres. Keď sa človek dostane do situácie, kedy potrebuje finančnú oporu, no zamestnanie nie je k dispozícii, existuje možnosť obrátiť sa ku pôžičke pre nezamestnaných.

Pôžička pre nezamestnaných predstavuje krátkodobý finančný prostriedok určený pre tých, čo momentálne nepracujú. Tieto finančné prostriedky môžu byť využité na rôzne účely, ako napríklad nákup potravín, obstaranie nábytku alebo vyrovnánie existujúcich dlhov.

Na získanie tejto pôžičky je nevyhnutné poskytnúť dokumentáciu, ktorá potvrdzuje aktuálny stav nezamestnanosti klienta. Medzi tieto dokumenty môžu patriť potvrdenia o príjme zo sociálnej poisťovne alebo od iných poskytovateľov sociálnych služieb.

Výhodou pôžičky pre nezamestnaných je možnosť rýchleho získania finančnej pomoci bez zbytočnej byrokracie. Zvyčajne umožňuje kratší časový rámec na splácanie v porovnaní s inými typmi úverov.

Pre tých, ktorí nie sú celkom oboznámení so základmi pôžičky pre nezamestnaných, je rozumné poradiť sa so skúseným finančným odborníkom alebo priamo s poskytovateľom tejto služby. Pôžička pre nezamestnaných dokáže pomôcť zvládnuť finančné náročnosti počas obdobia nezamestnanosti.

Pôžička bez dokladovania príjmu 

Banky aj nebankové spoločnosti majú možnosť online overiť príjem u žiadateľa pomocou záznamov v sociálnej poisťovni. Z nebankoviek overuje príjem napríklad aj Pôžičkomat. V prípade, že žiadateľ nesplní dané kritériá, rýchla pôžička bez overovania príjmu môže poskytnúť úľavu v finančných problémoch.

Pôžička bez dokladovania príjmu v nebankovej spoločnosti môže nadobúdať rôzne podoby – môže ísť o SMS pôžičky ihneď, online úvery alebo dokonca väčšie sumy, ako napríklad spotrebiteľské pôžičky bez potreby overenia príjmu, ktoré sú spravidla schválené do 24 hodín.

Väčšinou takáto pôžička prekračuje sumu 1 000 €, zatiaľ čo krátkodobé menšie rýchle pôžičky bez nutnosti potvrdenia príjmu siahajú do výšky 500 €. Okrem toho niektoré nebankové inštitúcie umožňujú uzatváranie leasingových zmlúv, auto úverov alebo spotrebných úverov na financovanie automobilov.

Na internete sú dostupné aj atraktívne možnosti úverov a pôžičiek bez potreby dokladovania príjmu alebo potvrdenia o jeho výške. Tieto krátkodobé a menšie úvery, ktoré dosahujú sumy v niekoľkých stovkách eur, zahŕňajú ponuky niektorých nebankových subjektov a súčasne sa naskytujú aj varianty pôžičiek bez ohľadu na údaje v registri.

Medzi online pôžičky patrí napríklad Cetelem pôžička alebo Quatro pôžička. Tieto online úvery bez požiadavky na overenie príjmu väčšinou nesú aj charakter bezúčelových, čo znamená, že peniaze môžu byť využité na akýkoľvek účel.

Finančné prostriedky sú zvyčajne vyplácané priamo na bankový účet klienta. Niektoré nebankové spoločnosti však tiež ponúkajú alternatívu zaslania poštového šeku ako formu vyplatenia. Niekedy je možné získať aj pôžičky bez registra, teda bez overenia, či žiadateľ nie je v registri dlžníkov.

Banky aj nebankové spoločnosti majú možnosť online overiť príjem u žiadateľa pomocou záznamov v sociálnej poisťovni.

Ako rýchlo sa dá získať rýchla pôžička?

Ľudia sa často stretávajú s potrebou rýchlo získať menšiu sumu peňazí, aby vyriešili aktuálnu finančnú situáciu. Dlhé a komplikované procesy schvaľovania v bankách nie sú z tohto pohľadu praktické. V takomto prípade je možné obrátiť pozornosť na nebankové inštitúcie, ktoré ponúkajú možnosť získať pôžičku s mimoriadne rýchlym schválením – a to dokonca v priebehu 24 hodín.

Existujú dva spôsoby, ako získať rýchlu pôžičku. Prvý prístup zahŕňa vyplnenie online formulára, ktorý sa nachádza na príslušnej internetovej stránke poskytovateľa, alebo stačí poslať SMS správu s požadovaným obsahom zo svojho mobilného telefónu na určené telefónne číslo poskytovateľa pôžičky.

Po splnení príslušných kritérií bude pôžička udelená v pomerne krátkom čase, a to do 24 hodín od podania žiadosti. To je skutočne pôžička ihneď.

K výhodám rýchlej pôžičky patrí expresné vybavenie pôžičky do 24 hodín, minimum papierovania, možnosť získať pôžičku aj bez ručenia a dokladovaniu príjmu alebo účelu. Niektoré spoločnosti neoverujú ani register dlžníkov a poskytujú pôžičky bez registra.

Na druhej strane má tento typ pôžičky aj nevýhody. Tou najväčšou je vyššia úroková sadzba ale aj zvýšené riziko exekúcie v prípade, že nedochádza k pravidelným splátkam. Ďalšími nevýhodami je obmedzený rozsah dostupnej pôžičky, výrazne vyšší poplatok za spracovanie žiadosti a krátky časový rámec splatnosti, zvyčajne v rozmedzí 15 až 30 dní.

Každá pôžička ihneď nesie svoje výhody aj nevýhody, preto je nevyhnutné uvažovať nad ňou starostlivo a zvážiť všetky relevantné faktory.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang