Predčasné splatenie úveru – kalkulačka, vzor žiadosti

Možnosť požiadať o predčasné splatenie úveru je pre mnohých dlžníkov dôležitým finančným nástrojom. Vďaka predčasnému splateniu úveru možno splatiť spotrebný či hypotekárny úver pred stanoveným dátumom splatnosti celej pôžičky. Čo je treba k predčasnému splateniu úveru? Ako napísať žiadosť o predčasné splatenie úveru?

Predčasné splatenie hypotéky aj iného úveru je možné vybaviť na základe žiadosti. Žiada sa o predčasné splatenie a o vyčíslenie zostatkovej sumy pôžičky, ktorá má byť splatená pred dátumom splatnosti. Treba sa tiež pripraviť na možné poplatky.

Čo to je predčasné splatenie úveru a kto má naň nárok?

Predčasné splatenie úveru je proces, pri ktorom dlžník splatí úver pred dohodnutým termínom splatnosti. Tento proces sa môže použiť na splatenie celej zostatkovej sumy z pôžičky alebo mimoriadnej splátky.

Pre dlžníkov môže predčasné splatenie úveru viesť k výrazným úsporám nákladov. Okrem toho, že sa im znížia úroky, skrátia si aj čas splácania. Predčasné splatenie úveru výrazne odľahčí človeka o povinnosť mesačného splácania. S predčasným splatením sú však často spojené poplatky.

Pred plánovaním predčasného splatenia úveru a podaním žiadosti by sa mal dlžník uistiť, že je schopný zaplatiť určenú mimoriadnu splátku alebo zostatkovú sumu pôžičky aj s poplatkami spojenými s týmto procesom. Tiež je vhodné spočítať, či bude rozpočet stačiť aj na ďalšie záväzky u iných veriteľov, ak nejaké sú.

Nárok na predčasné splatenie úveru vyplýva z uzavretej zmluvy o pôžičke aj zo zákona (129/2010 Z. z., 483/2001 Z. z., 90/2016 Z. z.). Nárok má každý dlžník. Na stránkach banky sa dajú vyhľadať podmienky predčasného splatenia úveru aj poplatky s ním spojené. Predčasné splatenie úveru môže byť aj bez poplatku.

Zvyčajne ide o jednotlivcov, ktorí majú dodatočné peňažné prostriedky, napríklad tí, ktorí dostanú prémiu alebo dedičstvo, alebo tí, ktorí majú k dispozícii jednorazovú sumu peňazí. Okrem toho môžu predčasne splatiť úver aj dlžníci, ktorí urobia refinancovanie úveru za nižšiu sadzbu.

Predčasné splatenie úveru pomôže zbaviť sa ťarchy mesačného splácania.

Je dôležité, aby si dlžníci vždy pozorne prečítali podmienky pôžičky, a tak sa uistili, že poznajú všetky platné obmedzenia alebo poplatky súvisiace s predčasným splatením úveru.

Predčasné splatenie hypotéky

Je dôležité zvážiť výhody a nevýhody predčasného splatenia hypotéky. Pozitívom je, že pomôže ušetriť peniaze na úrokoch a môže pomôcť zbaviť sa dlhov skôr. Predčasné splatenie hypotéky má aj niektoré potenciálne nevýhody.

Predčasné splatenie hypotéky môže zahŕňať poplatok tak, ako predčasné splatenie iného úveru. Ten sa môže líšiť v závislosti od veriteľa, preto je dôležité, aby sa každý pred predčasným splácaním ubezpečil, že pozná všetky podmienky skoršieho splatenia dlhu, ktoré veriteľ uložil a ktoré vyplývajú zo zákona.

Celkovo môže byť predčasné splatenie hypotekárneho úveru pre niektorých skvelým finančným rozhodnutím. Je dôležité zvážiť výhody a nevýhody takéhoto postupu a počítať s potenciálnymi poplatkami za predčasné splatenie.

Vyčíslenie zostatku hypotéky

Vyčíslenie zostatku hypotéky je dôležitým krokom pri predčasnom splatení úveru. Vystavuje ho veriteľ na základe žiadosti dlžníka. O toto vyčíslenie teda dlžník žiada v rámci spísania žiadosti o predčasné splatenie úveru.

Predčasné splatenie hypotéky sa môže aj nemusí oplatiť, a to najmä ak ide o mimoriadne splátky. Či sa viac oplatí splácať hypotéku vyššími splátkami alebo sporiť a napokon splatiť celú hypotéku predčasne sa dá vypočítať na kalkulačke.

Na základe údajov o hypotéke kalkulačka vypočíta, ktorá možnosť bude lepšia. Túto možnosť má dlžník napr. na stránke setrisova.sk – v článku „Predčasné splatenie hypotéky kalkulačka“.

Predčasné splatenie hypotéky alebo mimoriadne splátky sa môžu aj nemusia oplatiť.

Pred konečným rozhodnutím o tom, či predčasne splatiť úver, príp. skrátiť splácanie mimoriadnymi splátkami, je dôležité preskúmať svoje možnosti a uistiť sa, že sa tento krok oplatí a peniaze sa ušetria. Niekedy môže byť lepšou možnosťou peniaze sporiť.

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky za určených podmienok nemôže podľa zákona (90/2016 Z. z.) prekročiť 1 % predčasne splatenej sumy. Tomuto poplatku sa dá pri predčasnom splatení úveru dokonca vyhnúť, ak zostatková suma na splatenie nepresahuje 10 000 EUR.

Predčasné splatenie hypotéky môže teda prebehnúť aj bez zaplatenia akýchkoľvek poplatkov navyše. Veriteľa v požadovaní poplatkov za predčasné splatenie obmedzuje zákon (90/2016 Z. z.), preto je dôležité preskúmať svoje možnosti, zákon aj podmienky zmluvy.

VÚB banka

VÚB banka poskytuje hypotekárny aj spotrebný úver, ku ktorým stanovuje podmienky predčasného splatenia pôžičky podľa zákona. Konkrétne informácie sa dajú nájsť v cenníku VÚB. Poplatky platia pre mimoriadne splatenú sumu aj pre predčasné splatenie celej pôžičky.

Ak ide o spotrebný úver, dlžník môže zaplatiť poplatok za náklady na predčasné splatenie úveru max. 1 % z predčasne splatenej sumy pôžičky alebo 0,5 %, ak obdobie medzi dátumom predčasného splatenia a riadneho splatenia úveru nepresahuje 1 rok. To platí pre zmluvy úverov uzatvorené od 11. 6. 2010 vrátane.

Ak však dlžník uzatvoril zmluvu do 10. 6. 2010 vrátane zaplatí poplatky až 3 % z predčasne splatenej sumy pôžičky. Podmienky a cenník veriteľa je nutné si dobre preštudovať, aby človeka pri skoršom splatení nič neprekvapilo.

Pri hypotekárnom úvere na bývanie dlžník zaplatí max. 1 % z predčasne splatenej sumy pôžičky alebo 0,5 % v závislosti od toho, či obdobie medzi dátumom predčasného splatenia a riadneho splatenia podľa zmluvy nepresahuje 1 rok.

Slovenská sporiteľňa

V Slovenskej sporiteľni je tiež možné zaplatiť mimoriadnu splátku alebo predčasne splatiť úver. Tieto možnosti so sebou prinášajú svoje výhody aj nevýhody. Slovenská sporiteľňa pre svojich zákazníkov poskytuje aj rady a prehľad toho, či sa u nich oplatia mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie hypotéky.

V sadzobníku Slovenskej sporiteľne sa dá dohľadať určený poplatok za predčasné splatenie úveru aj mimoriadnu splátku, ktorý je stanovený podľa zákona. Poplatok za náklady spojené s predčasným splatením teda nemôže presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy pôžičky.

Tatra banka

Tatra banka uvádza, že je možné úver predčasne splatiť aj bezplatne, ak predčasne splatená suma nepresahuje 10 000 EUR. Ak túto sumu presahuje, stanovuje sa podľa zákona poplatok do 1 % tejto sumy alebo 0,5 % v závislosti od dĺžky obdobia medzi dátumom predčasného splatenia a dátumom riadneho termínu splatenia v zmluve.

Informácie sa dajú nájsť aj v cenníku pre úvery Tatra banky. V poplatkoch, ktoré môžu postihnúť dlžníka za predčasné splatenie úveru, uvádzajú, že ide o poplatky spojené s nákladmi spojenými s procesom predčasného splatenia úveru.

ČSOB

Pri predčasnom splatení úveru v ČSOB tiež platí zákon. Veriteľ teda môže žiadať od dlžníka iba poplatok za náklady na predčasné splatenie úveru, a to do výšky 1 % alebo 0,5 % z predčasnej splatenej sumy. Tieto hodnoty vyplývajú zo sadzobníka ČSOB, ktorý je nutné si pozorne prečítať.

Žiadosť o predčasné splatenie úveru – vzor

Na internete sa dá vyhľadať žiadosť o predčasné splatenie úveru (vzor), a to napr. na stránke iFinancie.sk, ale aj na webových stránkach jednotlivých bánk. Vzory vo formáte DOCX na úpravu vo Worde a vo formáte PDF na vytlačenie a vypísanie, sú k dispozícii aj tu:

Žiadosť o predčasné splatenie úveru (vzor na úpravu do Worde)

Žiadosť o predčasné splatenie úveru (vzor PDF na vytlačenie a vypísanie)

Na záver možno povedať, že predčasné splatenie úveru môže byť skvelým spôsobom, ako ušetriť peniaze na úrokoch a rýchlejšie splatiť úver. Môže to vyžadovať isté poplatky, ale je to účinný spôsob, ako sa zbaviť dlhu voči veriteľovi a mať väčšiu finančnú slobodu v dlhodobom horizonte. Predčasné splatenie úveru môže odľahčiť psychiku človeka.

Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je však dôležité zvážiť, či je možné zaplatiť všetky potenciálne poplatky spojené s predčasným splatením, a zistiť si o predčasnom splatení všetky informácie. Ak je možnosť zbaviť sa mesačného splácania skôr, je to výborná príležitosť na zbavenie sa dlhu.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang