Predčasné splatenie úveru – kalkulačka, vzor žiadosti

Možnosť požiadať o predčasné splatenie úveru je pre mnohých dlžníkov dôležitým finančným nástrojom. Vďaka predčasnému splateniu úveru možno splatiť spotrebný či hypotekárny úver pred stanoveným dátumom splatnosti celej pôžičky. Čo je potrebné na predčasné splatenie úveru? Ako napísať žiadosť o predčasné splatenie úveru? A ako funguje vyčíslenie zostatku hypotéky?


Obsah článku


Predčasné splatenie hypotéky aj iného úveru je možné vybaviť na základe žiadosti. Žiada sa o predčasné splatenie a o vyčíslenie zostatkovej sumy pôžičky, ktorá má byť splatená pred dátumom splatnosti. Treba sa tiež pripraviť na možné poplatky.

Čo je predčasné splatenie úveru a kto má naň nárok?

Predčasné splatenie úveru je proces, pri ktorom dlžník splatí úver pred dohodnutým termínom splatnosti. Tento proces sa môže použiť na splatenie celej zostatkovej sumy z pôžičky alebo mimoriadnej splátky.

Pre dlžníkov môže predčasné splatenie úveru viesť k výrazným úsporám nákladov. Okrem toho, že sa im znížia úroky, skrátia si aj čas splácania. Predčasné splatenie úveru výrazne odľahčí človeka o povinnosť mesačného splácania. S predčasným splatením sú však často spojené poplatky.

Pred plánovaním predčasného splatenia úveru a podaním žiadosti by sa mal dlžník uistiť, že je schopný zaplatiť určenú mimoriadnu splátku alebo zostatkovú sumu pôžičky aj s poplatkami spojenými s týmto procesom. Tiež je vhodné spočítať, či bude rozpočet stačiť aj na ďalšie záväzky u iných veriteľov, ak nejaké sú.

Nárok na predčasné splatenie úveru vyplýva z uzavretej zmluvy o pôžičke aj zo zákona (129/2010 Z. z., 483/2001 Z. z., 90/2016 Z. z.). Nárok má každý dlžník. Na stránkach banky sa dajú vyhľadať podmienky predčasného splatenia úveru aj poplatky s ním spojené. Predčasné splatenie úveru môže byť aj bez poplatku.

Zvyčajne ide o jednotlivcov, ktorí majú dodatočné peňažné prostriedky, napríklad tí, ktorí dostanú prémiu alebo dedičstvo, alebo tí, ktorí majú k dispozícii jednorazovú sumu peňazí. Okrem toho môžu predčasne splatiť úver aj dlžníci, ktorí urobia refinancovanie úveru za nižšiu sadzbu.

Je dôležité, aby si dlžníci vždy pozorne prečítali podmienky pôžičky, a tak sa uistili, že poznajú všetky platné obmedzenia alebo poplatky súvisiace s predčasným splatením úveru.

Predčasné splatenie úveru pomôže zbaviť sa ťarchy mesačného splácania.

Žiadosť o predčasné splatenie úveru – vzor

Na internete sa dá vyhľadať žiadosť o predčasné splatenie úveru (vzor), a to napr. na stránke iFinancie.sk, ale aj na webových stránkach jednotlivých bánk. Vzory vo formáte DOCX na úpravu vo Worde a vo formáte PDF na vytlačenie a vypísanie, sú k dispozícii aj tu:

Žiadosť o predčasné splatenie úveru (vzor na úpravu do Worde)

Žiadosť o predčasné splatenie úveru (vzor PDF na vytlačenie a vypísanie)


[Názov banky]
[Ulica, číslo]
[PSČ, mesto]

Meno a priezvisko: [meno, priezvisko žiadateľa]
Adresa trvalého pobytu: [adresa žiadateľa]
Číslo zmluvy: [číslo úverovej zmluvy]
Číslo splátkového účtu: [číslo splátkového účtu]
Telefón: [telefonický kontakt na žiadateľa]
E-mail: [e-mailový kontakt na žiadateľa]

Žiadosť o predčasné splatenie úveru

Týmto žiadam banku [názov, adresa banky] v zmysle uzatvorenej zmluvy č. [číslo zmluvy] o predčasné splatenie úveru a vyčíslenie zostatkovej sumy úveru ku dňu [dátum].

S pozdravom

[Podpis žiadateľa]
[Meno a priezvisko žiadateľa]


Predčasné splatenie hypotéky

Je dôležité zvážiť výhody a nevýhody predčasného splatenia hypotéky. Pozitívom je, že pomôže zbaviť sa dlhov o niečo skôr a ušetriť tak peniaze na úrokoch. Predčasné splatenie hypotéky má aj niektoré potenciálne nevýhody.

Predčasné splatenie hypotéky môže zahŕňať poplatok tak, ako predčasné splatenie iného úveru. Ten sa môže líšiť v závislosti od veriteľa, preto je dôležité, aby sa každý pred predčasným splácaním ubezpečil, že pozná všetky podmienky skoršieho splatenia dlhu, ktoré veriteľ uložil a ktoré vyplývajú zo zákona.

Celkovo môže byť predčasné splatenie hypotekárneho úveru pre niektorých skvelým finančným rozhodnutím. Je dôležité zvážiť výhody a nevýhody takéhoto postupu a počítať s potenciálnymi poplatkami za predčasné splatenie.

Vyčíslenie zostatku hypotéky

Vyčíslenie zostatku hypotéky je dôležitým krokom pri predčasnom splatení úveru. Vystavuje ho veriteľ na základe žiadosti dlžníka. O toto vyčíslenie teda žiada dlžník v rámci spísania žiadosti o predčasné splatenie úveru.


Predčasné splatenie hypotéky sa môže aj nemusí oplatiť, a to najmä ak ide o mimoriadne splátky. Či sa viac oplatí splácať hypotéku vyššími splátkami, alebo sporiť a napokon splatiť celú hypotéku predčasne, sa dá vypočítať pomocou kalkulačky na vyčíslenie zostatku hypotéky.


Na základe údajov o hypotéke kalkulačka vypočíta, ktorá možnosť bude lepšia. Túto možnosť má dlžník napr. na stránke setrisova.sk – v článku „Predčasné splatenie hypotéky kalkulačka“.

Pred konečným rozhodnutím o tom, či predčasne splatiť úver, príp. skrátiť splácanie mimoriadnymi splátkami, je dôležité preskúmať svoje možnosti a uistiť sa, že sa tento krok oplatí a peniaze sa ušetria. Niekedy môže byť lepšou možnosťou peniaze sporiť.

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky za určených podmienok nemôže podľa zákona (90/2016 Z. z.) prekročiť 1 % predčasne splatenej sumy. Tomuto poplatku sa dá pri predčasnom splatení úveru dokonca vyhnúť, ak zostatková suma na splatenie nepresahuje 10 000 €.

Predčasné splatenie hypotéky môže teda prebehnúť aj bez zaplatenia akýchkoľvek poplatkov navyše. Veriteľa v požadovaní poplatkov za predčasné splatenie obmedzuje zákon (90/2016 Z. z.), preto je dôležité preskúmať svoje možnosti, zákon aj podmienky zmluvy.

Spotrebný úver kalkulačka – VÚB banka

VÚB banka poskytuje hypotekárny aj spotrebný úver, ku ktorým stanovuje podmienky predčasného splatenia pôžičky podľa zákona. Konkrétne informácie sa dajú nájsť v cenníku VÚB. Poplatky platia pre mimoriadne splatenú sumu aj pre predčasné splatenie celej pôžičky.

Kalkulačka spotrebného úveru vo VÚB stanovuje, že dlžník môže zaplatiť poplatok za náklady na predčasné splatenie úveru max. 1 % z predčasne splatenej sumy pôžičky alebo 0,5 %, ak obdobie medzi dátumom predčasného splatenia a riadneho splatenia úveru nepresahuje 1 rok. To platí pre zmluvy úverov uzatvorené od 11. 6. 2010 vrátane.

Ak však dlžník uzatvoril zmluvu do 10. 6. 2010 vrátane, kalkulačka spotrebného úveru vo VÚB stanovuje, že zaplatí poplatky až 3 % z predčasne splatenej sumy pôžičky. Podmienky a cenník veriteľa je nutné si dobre preštudovať, aby človeka pri skoršom splatení nič neprekvapilo.

Pri hypotekárnom úvere na bývanie dlžník zaplatí max. 1 % z predčasne splatenej sumy pôžičky alebo 0,5 % v závislosti od toho, či obdobie medzi dátumom predčasného splatenia a riadneho splatenia podľa zmluvy nepresahuje 1 rok.

Pôžička VÚB banka a kalkulačka

Budúci klienti VÚB banky si môžu jednoducho nastaviť parametre pôžičky pomocou online kalkulačky. Stačí zadať požadovanú výšku pôžičky a dobu splácania, a kalkulačka automaticky vypočíta výšku mesačnej splátky vo VÚB banke. Navyše, pri online zriadení pôžičky získa klient 100% zľavu z poplatku za jej poskytnutie.

Parametre pôžičky

  • Výška úveru: od 500 € do 35 000 €
  • Doba splácania: 13 – 96 mesiacov
Pôžička VÚB banka a kalkulačka
Kalkulačka na výpočet pôžičky vo VÚB banke umožňuje zvoliť si výšku a dobu splácania. Na základe týchto údajov vypočíta výšku mesačnej splátky, čo pomôže lepšie si naplánovať rozpočet.

VÚB úverová kalkulačka a výhody

VÚB úverová kalkulačka teda slúži na výpočet mesačnej splátky bezúčelového spotrebného úveru. Táto pôžička na čokoľvek je ideálna, ak človek potrebuje finančné prostriedky na kúpu auta, rekonštrukciu bývania alebo dokonca na dovolenku. Celý proces je rýchly a jednoduchý, online a bez zbytočných papierovačiek.

VÚB úverová kalkulačka poskytuje okamžitý výpočet mesačnej splátky. Vybavenie pôžičky ONLINE znamená automatickú zľavu 50 %z poplatku za jej poskytnutie.

Výhody pôžičky

  • Bez dokladovania účelu: Peniaze môžu byť použité na čokoľvek, bez potreby dokladovania účelu pôžičky.
  • Pôžička na účte ihneď: Po schválení pôžičky a podpise sa peniaze ihneď prevedú na účet.
  • Pôžička pre každého: Aj noví klienti môžu v pobočke požiadať až o 35 000 €.
  • Pôžička s odmenou: Ihneď pri čerpaní pôžičky získa klient odmenu v podobe 2 % zľavy z úrokovej sadzby, čo znamená nižšie mesačné splátky od začiatku.
  • Poistenie úveru: Možnosť výberu poistenia pre prípad neočakávaných životných situácií.

VÚB kalkulačka a hypotéka

VÚB banka ponúka hypotéku na bývanie s výhodnými podmienkami, ktoré zahŕňajú dobu splácania až do 30 rokov a možnosť financovania až do 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Úroková sadzba je veľmi výhodná, začína už od 4,39 % p. a.

VÚB banky kalkulačka hypotéky je užitočný nástroj, ktorý umožní jednoducho vypočítať mesačné splátky a celkovú výšku hypotéky. Tento online nástroj je navrhnutý tak, aby poskytol rýchly a presný prehľad o finančných záväzkoch.

  • Stačí zadať požadovanú výšku hypotéky, ktorá môže byť od 10 000 eur do 500 000 eur.
  • Nastaviť dobu splatnosti, ktorá môže byť od 1 roka do 30 rokov.
  • Vybrať si dobu fixácie úroku, ktorá určuje, na aké obdobie bude úroková sadzba nezmenená.

Vo VÚB kalkulačke hypotéky sa dá zvoliť fixáci na 1, 3, 4, 5 alebo 10 rokov. Po zadaní týchto údajov kalkulačka okamžite vypočíta mesačnú splátku.

Dodatočné výhody

Ak má klient bežný účet vo VÚB banke pri podpise zmluvy, môže získať až 100% zľavu za poskytnutie hypotéky.
Pre tých, ktorí realizujú výstavbu alebo rekonštrukciu svojpomocne, je tu možnosť dokladovania účelu úveru fotografiami, položkovým rozpočtom a čestným prehlásením, čo eliminuje potrebu faktúr.
K hypotéke si môže klient otvoriť sporiaci účet s bonusovým zvýhodneným úrokom až do 0,99 % p. a., čo mu pomôže ušetriť ešte viac.
Je tu možnosť dofinancovať bývanie alebo zariadenie domácnosti za výhodnú úrokovú sadzbu sp 100% zľavou za poskytnutie úveru.
VÚB banka tiež ponúka poistenie úveru, nehnuteľnosti alebo domácnosti priamo v rámci úverovej zmluvy, čím klient získa istotu v prípade nepredvídaných životných udalostí.

VÚB kalkulačka hypotéky je teda nielen praktickým nástrojom pre výpočet splátok, ale aj spôsobom, ako získať prehľad o možnostiach financovania bývania s výhodnými podmienkami.

Slovenská sporiteľňa

V Slovenskej sporiteľni je tiež možné zaplatiť mimoriadnu splátku alebo predčasne splatiť úver. Tieto možnosti so sebou prinášajú svoje výhody aj nevýhody. Slovenská sporiteľňa pre svojich zákazníkov poskytuje aj rady a prehľad toho, či sa u nich oplatia mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie hypotéky.

V sadzobníku Slovenskej sporiteľne sa dá dohľadať určený poplatok za predčasné splatenie úveru aj mimoriadnu splátku, ktorý je stanovený podľa zákona. Poplatok za náklady spojené s predčasným splatením teda nemôže presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy pôžičky.

Tatra banka

Tatra banka uvádza, že je možné úver predčasne splatiť aj bezplatne, ak predčasne splatená suma nepresahuje 10 000 . Ak túto sumu presahuje, stanovuje sa podľa zákona poplatok do 1 % tejto sumy alebo 0,5 % v závislosti od dĺžky obdobia medzi dátumom predčasného splatenia a dátumom riadneho termínu splatenia v zmluve.

Informácie sa dajú nájsť aj v cenníku pre úvery Tatra banky. V poplatkoch, ktoré môžu postihnúť dlžníka za predčasné splatenie úveru, uvádzajú, že ide o poplatky spojené s nákladmi spojenými s procesom predčasného splatenia úveru.

ČSOB

Pri predčasnom splatení úveru v ČSOB tiež platí zákon. Veriteľ teda môže žiadať od dlžníka iba poplatok za náklady na predčasné splatenie úveru, a to do výšky 1 % alebo 0,5 % z predčasnej splatenej sumy. Tieto hodnoty vyplývajú zo sadzobníka ČSOB, ktorý je nutné si pozorne prečítať. Klienti často využívajú aj ČSOB hypokalkulačku.

Na záver možno povedať, že predčasné splatenie úveru môže byť skvelým spôsobom, ako ušetriť peniaze na úrokoch a rýchlejšie splatiť úver. Môže to vyžadovať isté poplatky, ale je to účinný spôsob, ako sa zbaviť dlhu voči veriteľovi a mať väčšiu finančnú slobodu v dlhodobom horizonte. Predčasné splatenie úveru môže odľahčiť psychiku človeka.

Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia treba dobre zvážiť, či sa dajú zaplatiť všetky potenciálne poplatky spojené s predčasným splatením, a zistiť si o predčasnom splatení všetky dostupné informácie. Ak je možnosť zbaviť sa mesačného splácania skôr, je to výborná príležitosť na zbavenie sa dlhu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang