Úver a pôžičky – poplatky pri vybavovaní

V súvislosti s pôžičkami je dôležitý nielen úrok, ale aj rozličné poplatky. Výhodnosť alebo naopak nevýhodnosť každého úveru by sa mala posudzovať podľa RPMN, čiže podľa ročnej percentuálnej miery nákladov. V nej sú zahrnuté už aj poplatky za úver.

Pri nich treba rozlišovať bankové poplatky a nebankové poplatky. V bankách je účtovanie každého jedného poplatku súvisiaceho s pôžičkou podrobené väčšej kontrole, ale chytáky sa môžu nájsť aj tu. Práve preto sa dnes pozrieme bližšie na tému poplatkov pri vybavovaní úverov.

Poplatok za poskytnutie spotrebného úveru

Poskytnutie alebo schválenie spotrebného úveru bolo v minulosti veľmi obľúbeným zdrojom poplatkov pre banky aj pre nebankové spoločnosti.

Nebankové subjekty vyberali v minulosti tiež poplatky za spracovanie úveru alebo za schválenie pôžičky, prípadne aj za niektoré nadštandardné služby súvisiace s vyplatením či splácaním pôžičky.

Dnešná prax je taká, že nebankové spoločnosti zväčša už prestali s účtovaním tohto poplatku a jeho odpustenie používajú ako marketingový ťahák na svoje pôžičky. 

Banky v tomto nie sú jednotné – niektoré neúčtujú žiadne poplatky, ako napríklad SLSP, iné si zaúčtujú poplatok vo výške určitého percenta z poskytovanej sumy úveru – takto to robia napríklad mBank, Tatra banka aj VÚB.

Poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru

Na rozdiel od poplatku za poskytnutie spotrebného úveru, kde viacero bánk ponúka celoročne 100 % zľavu z poplatku, pri hypotékach sa tieto poplatky vyberajú viac. Niet sa ani veľmi čomu diviť, pretože na rozdiel od poplatkov pri spotrebákoch, sú tie za poskytnutie hypoték oveľa výnosnejšie.

Vo väčšine prípadov závisí výška poplatku od sumy úveru. Existujú určité intervaly a v rámci nich je jednotný poplatok, napríklad pri hypotéke na 30 000 € aj 45 000 € môžete vo viacerých bankách zaplatiť rovnaký poplatok za poskytnutie hypotéky.

Počas hlavnej sezóny, teda na jar a na jeseň, ale veľa bánk tieto poplatky odpúšťa ako benefit pre nových klientov.

Poistenie úveru

Určitým druhom „poplatku“, ktorý je spojený s vybavovaním úveru či pôžičky, je aj poistenie úveru. Ide o tzv. poistenie schopnosti splácania úveru, pričom svojou charakteristikou sa jedná o rizikové poistenie. Toto poistenie sa štandardne vzťahuje na smrť alebo trvalú invaliditu, ale rozličné rozšírené balíky sa môžu vzťahovať aj na kratšiu práceneschopnosť alebo stratu zamestnania.

Poplatok za vedenie úverového účtu

Tento poplatok bol z minulosti pomerne známy a banky si ho účtovali za vedenie úverového účtu. Jediným účelom tohto účtu bolo, že sa z neho strhávali pravidelné mesačné splátky. Našťastie, od polovice roku 2013 je tento poplatok už zakázaný a banky si ho nesmú účtovať. To samozrejme platí aj pre nebankové spoločnosti.

Ďalšie poplatky spojené s hypoúvermi

V hypotekárnymi úvermi sú spojené okrem poplatku za vybavenie úveru aj ďalšie dva druhy poplatkov. Prvý je poplatok za vloženie záložného práva na Kataster nehnuteľností. Tento poplatok neplatíte priamo poskytovateľovi úveru, ale platíte ho vo forme elektronického kolku na miestne príslušnom Katastrálnom odbore v rámci Okresného úradu. Výška tohto poplatku je 66 €.

Druhy poplatok, ktorý si banky účtujú, súvisí s postupným čerpaním hypotekárneho úveru a ide o poplatok za poskytnutie tranže.

Tranža je vlastne časť schváleného hypoúveru, ktorá nebola doposiaľ vyplatená. Najčastejšie sa takéto čerpanie hypotéky využíva pri stavaní nehnuteľnosti. V rámci akciovej ponuky môže ale banka rozhodnúť o tom, že klientovi tento poplatok odpustí.

Poplatky nie sú žiadne drobné, môže ísť aj o stovky eur.

Pozor pri refinancovaní

Ak budete refinancovať starú pôžičku novou, musíte rátať s ešte jedným poplatkom – za predčasné splatenie úveru. Výška tohto poplatku je veľmi individuálna a kým niektoré banky, ako napríklad Slovenská sporiteľňa, takýto poplatok pri svojich spotrebných úveroch neúčtujú, iné banky ho môžu účtovať až do výšky 3 % z predčasne splácanej sumy.

To isté platí aj pre nebankové spoločnosti, kde rovnako existujú pôžičky, ktoré môžete splatiť bez akýchkoľvek poplatkov, ale aj také úvery, kde treba rátať s nákladmi pri predčasnom splatení.

Navyše, viaceré finančné domy sú veľmi vynaliezavé a pri predčasnom vyplatení celého úveru si účtujú napríklad aj rôzne iní administratívne poplatky, napríklad za vyčíslenie zostatku úveru a podobne.

Poplatok za profesionálneho ručiteľa

Ferratum Bank v minulosti využívala pre menej bonitných klientov možnosť získať profesionálneho ručiteľa úveru za poplatok. Táto služba bola spoplatnená jednorazovým poplatkom priamo pri vybavovaní úveru a šlo o alternatívu k situácii, kedy by ste mali vlastného ručiteľa za úver.

Nebankovka tak vyšla v ústrety tým žiadateľom, ktorí nechceli „otravovať“ rodinu, priateľov alebo známych. Aktuálne však takýto poplatok už nevyberá, nakoľko skončila s poskytovaním nových pôžičiek a podobný poplatok nezaviedla zatiaľ ani žiadna jej konkurencia.

Ďalšie poplatky známe od nebankových spoločností z minulosti

V nedávnej minulosti vyberali nebankové spoločnosti aj poplatky spojené s vyplatením úveru v hotovosti. Štandardnou cestou bolo totiž po schválení pôžičky vyplatiť peniaze na bankový účet.

Ak chcel klient peniaze z nebankovej pôžičky ihneď, nebanková spoločnosť mu zo schválenej sumy strhla poplatok za vyplatenie okamžite.

POPLATKY ZA SPLÁCANIE ÚVERU V HOTOVOSTI: Keďže štandardne sa pôžičky splácali bezhotovostným stykom vo forme pravidelných splátok na číslo účtu veriteľa, zaplatenie v hotovosti bolo považované za nadštandardnú službu.

Problémom tohto poplatku bolo, že niekedy nešlo ani tak o výhodu klienta, ako skôr nebankovej spoločnosti.

Kedy poplatky pri vybavovaní pôžičky neplatiť

Sú však situácie, kedy by ste sa mali niektorým poplatkom pri vybavovaní úveru alebo pôžičky vyhnúť. Rozhodne odporúčame:

  • neplatiť žiadne poplatky vopred neznámym ľuďom ponúkajúcim pôžičky len cez internet
  • neplatiť poplatky napríklad za poskytnutie úveru v hotovosti – to je už zakázané
  • neplatiť poplatky za vedenie úverového účtu – tiež je to už zakázané
  • neplatiť poplatky za poskytnutie úveru aj bez nahliadania do registrov
  • neplatiť ani žiadne poplatky za „správu dlhu“, ktoré si účtujú niektoré menej seriózne nebankové spoločnosti

Poplatky vopred cez internet neznámym veriteľom nikdy neplaťte.

Vyberte si úver podľa seba!

Z veľkej ponuky rozličných spotrebiteľských, spotrebných aj hypotekárnych úverov je možné si vybrať taký úver, ktorý splní všetky individuálne podmienky každého z vás.

To sa týka tak podmienok poskytnutia, ako aj úverového limitu, doby splatnosti a samozrejme aj rozličných poplatkov súvisiacich s úverom.

Cez internet viete vybaviť väčšinu záležitostí týkajúcich sa bežnej pôžičky, pôžičky na zmenku aj hypotekárneho úveru a ušetriť tak veľa času aj energie!

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang