Vodičský preukaz – kedy je správny čas?

vodičský preukaz

Azda najvýraznejším faktorom, ktorý zohráva úlohu pri ponáhľaní sa s vodičákom je dojem, že ak si ho človek neurobí okamžite, niečo zmešká a neskôr už na to nebude príležitosť alebo čas. Vyplýva to hádam aj z postoja verejnosti, ktorý by sa dal sumarizovať frázou:

„Bez vodičáku dnes neprežiješ!“ Je však skutočne nutné ponáhľať sa? Čo súri stredoškolských študentov naučiť sa šoférovať?

Cesta do školy to pravdepodobne nebude, nakoľko máloktorá škola disponuje rozľahlým parkoviskom a v tomto prípade je nepochybne preferovaná stará dobrá MHD-čka.

Ďalšou možnosťou sú brigády, no tie sú prevažne vymedzené na relatívne krátke obdobie letných prázdnin a súvisia s problematikou okupácie rodičovského auta, ktorou sa ešte budeme zaoberať.

Najbežnejšou situáciou, ktorá si vyžaduje schopnosť riadiť motorové vozidlo tak zostáva voľný čas. Je to však dostatočný dôvod na ponáhľanie sa? Veď vodičský preukaz neprináša len výhody, no aj mnohé komplikácie.

Peniaze sú kameňom úrazu

Vyvážanie sa autom toho jednoducho veľa zožerie. Ak študent nezarába, stúpajú tým náklady rodičov na ich dieťa, a ak aj zarába, často sa stáva, že v podstate, robí na benzín. Ceny benzínu sa menia v závislosti od toho, ako sa mení cena ropy.

Pohonné hmoty sú však len špička ľadovca – nesmieme zabudnúť na samotnú cenu kurzu autoškoly, prípadnú kúpu a údržbu vlastného auta. Máloktorý študent je schopný zaplatiť to všetko zo svojho! Obzvlášť ak je ekologicky zmýšľajúci a túži po hybrid aute alebo elektromobile.

Sladká nezodpovednosť

Neoddeliteľná zložka mladosti. Jej miera sa samozrejme líši od človeka k človeku, je však charakteristická pre drvivú väčšinu mladých ľudí.

Odsudzovaním za mladícku nerozvážnosť by sme sa dopúšťali veľkej krivdy (a ohromného pokrytectva), no neradno ju ani prehliadať.

Nedá sa čakať, že všetci mladí ľudia, ktorí ešte nemali dosť príležitostí okúsiť následky nezodpovedného konania v situáciach, v ktorých ide o viac ako o hádku s rodičmi či pedagógom, a nie to o ľudský život, budú schopní pristupovať k pozícii šoféra so svedomitosťou na to potrebnou.

Dávame im tým do ruky zbraň, na použitie ktorej stačí drobná nepozornosť.

Hádam by však nebolo od veci prestať sa pýtať: “Potrebujú stredoškoláci vodičský preukaz?” a zvoliť miesto toho postoj: “Potrebujem ho ja?”. Zovšeobecňovanie, ktoré sa stalo súčasnou pliagou, tu totiž nemá, ako v mnohých ďalších prípadoch, čo hľadať.

Nepochybne sa nájdu prípady, kde študenti vodičák jednoducho potrebujú a tým celá problematika končí.

Tu ide skôr o výnimku ako pravidlo, a preto je rozumnejšie zamerať sa nie na spoločné, no naopak rozdielne okolnosti jednotlivých prípadov.

Každý by si mal hádam sám zvážiť pre a proti a rozhodnúť sa podľa toho, na ktorú stranu sa jeho váhy naklonia. Je dôležité rozlišovať aj medzi “chcem” a “potrebujem”.

A to už len z toho dôvodu, že vodičák na auto či vodičák na motorku je nemalá investícia, no aj veľkú zodpovednosť a dlhodobý záväzok. Prečo by sa potom niekto s vodičákom ponáhľal?

Azda najvýznamnejším dôvodom sú skúsenosti – veď “čo sa v mladosti naučíš…”. Ak si človek osvojí vodičské návyky za mlada, hoci aj šoférovať ešte nepotrebuje, pri situácii, ktorá si to bude vyžadovať, mu postačí už len sadnúť za volant.

Výhodou tohto postupu je aj povinný dozor skúseným šoférom, v ktorom mnohí rodičia pokračujú aj keď by už hádam nemuseli.

Vodičský preukaz mladých študentov zároveň výrazne osamostatní, čím sú odľahčení aj ich rodičia. Tí môžu svoje deti využiť ako šoférov.

A sú samozrejme aj takí, ktorí sa bez vodičského preukazu nezaobídu už vo svojich “mladých rokoch”. Ak si študent nájde brigádu do ktorej musí dochádzať, je často ťažké spoliehať sa na MHD-čku.

Čo z toho teda vyplýva? Ponáhľať sa s vodičským preukazom by nemalo byť pravidlom a už vôbec nie povinnosťou. Pre stredoškolákov, a vlastne aj pre väčšinu vysokoškolákov, vodičský preukaz nie je nevyhnutnosť.

Aj keď nie je na škodu mať už pred skončením školy niečo najazdené, dá sa predsa urobiť aj potom – za svoje. A napokon, dá sa prežiť aj bez vodičáka!

Najlepší vek pre získanie vodičského preukazu

Vodičský preukaz je jedným z najdôležitejších dokumentov pre každého šoféra. Pri získavaní vodičského preukazu je najdôležitejšie zvoliť si správny vek. Na jednej strane je potrebné, aby mal záujemca dostatočný počet rokov na to, aby sa naučil bezpečne riadiť auto, na druhej strane je nevyhnutné, aby mal dostatok rokov na to, aby bol schopný udržiavať auto v dobrom stave.

Je veľmi dôležité mať na pamäti vek, pretože je to jeden z faktorov, ktorý môže ovplyvniť schopnosť bezpečne riadiť auto. Napríklad, ak je vodič mladší ako 18 rokov, jeho schopnosť riadiť auto bude značne obmedzená a bude to pre neho náročnejšie vyhnúť sa dopravným nehodám na ceste.

Okrem toho, vek je dôležitý aj preto, že zaručuje, že vodič je schopný udržiavať auto v dobrom stave. Ak je vodič mladší ako 21 rokov, jeho schopnosť udržiavať auto v dobrom stave bude tiež obmedzená, čo môže viesť k väčšiemu riziku nehody.

V súčasnosti sa odporúča, aby vodiči získali svoj vodičský preukaz najskôr vo veku 18 rokov. Tento vek je dostatočne vysoký na to, aby poskytol vodičovi dostatok času na to, aby sa naučil bezpečne riadiť auto, zatiaľ čo zároveň je dostatočne nízky na to, aby bol schopný udržiavať auto v dobrom stave.

Okrem toho, ak si mladší vodič vyžiada vodičský preukaz, jeho konkrétny štát môže mať určité obmedzenia, napríklad obmedzenia v nočnom jazdení pre vodičov mladších ako 21 rokov.

Ak však niekto túži po vodičáku v skoršom veku, už v 15 rokoch si môže urobiť vodičák na motorku skupiny AM.

Krátkym zhrnutím, najlepší vek na získanie vodičského preukazu je 18 rokov, pretože to poskytuje vodičovi dostatok času na to, aby sa naučil bezpečne riadiť auto a je tiež dostatočne vysoký na to, aby bol schopný udržiavať auto v dobrom stave.

Vodičský preukaz v iných krajinách EÚ

Väčšina krajín Európskej únie (EÚ) má podobné požiadavky na vek pre získanie vodičského preukazu. Človek musí byť vo väčšine európskych krajín starší 18 rokov, aby mohol získať vodičský preukaz.

Existujú však isté rozdiely v požiadavkách na vek pre jednotlivé krajiny.

Napríklad vo Francúzsku je vek pre získanie vodičského preukazu 16 rokov. Francúzsky vodičský preukaz má však obmedzenia pre mladých vodičov. Pre vodičov mladších ako 18 rokov platia nejaké obmedzenia, ako napríklad zákaz jazdenia po hlavných diaľniciach a zákaz jazdenia počas noci.

V Nemecku je vek pre získanie vodičského preukazu 18 rokov. Existujú tu prísne požiadavky pre mladých vodičov. Mladí vodiči sú obmedzení vo vodičskom preukaze do 21 rokov. V tomto veku musia absolvovať prípravný kurz, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz.

V Taliansku je vek pre získanie vodičského preukazu 18 rokov. Taliansko však má najprísnejšie požiadavky na svojich mladých vodičov. Mladí vodiči sú obmedzení vo vodičskom preukaze do 24 rokov.

Ak chce mladý vodič získať plnohodnotný vodičský preukaz, musí absolvovať prípravný kurz a musí byť poistený.

V Španielsku je vek pre získanie vodičského preukazu 18 rokov. Španielsko tiež vyžaduje, aby mladí vodiči absolvovali prípravný kurz, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz.

Vo Veľkej Británii je vek pre získanie vodičského preukazu 17 rokov. Britská vláda vyžaduje, aby mladí vodiči boli poistení, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz.

V Rakúsku je vek pre získanie vodičského preukazu 18 rokov. Rakúsko vyžaduje, aby mladí vodiči absolvovali prípravný kurz. Rakúsko tiež vyžaduje, aby mladí vodiči boli poistení, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz.

V Holandsku je vek pre získanie vodičského preukazu 18 rokov. Holandsko vyžaduje, aby mladí vodiči absolvovali prípravný kurz, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz.

V Poľsku je vek pre získanie vodičského preukazu 18 rokov. V Poľsku vyžadujú, aby mladí vodiči absolvovali prípravný kurz a aby boli poistení, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz.

Všetky krajiny EÚ majú podobné požiadavky na vek pre získanie a výmenu vodičského preukazu. Existujú však nejaké rozdiely v požiadavkách na vek pre jednotlivé krajiny. Mladí vodiči musia splniť prísne požiadavky, aby mohli získať plnohodnotný vodičský preukaz. Je to jeden zo spôsobov, ako zabrániť tomu, aby vznikali časté škodové udalosti.

Pre zaujímavosť, vodiči riadiaci motorové vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 ton majú legislatívne stanovenú povinnosť absolvovať psychotesty pre vodičov. Osoby, ktoré jazdia z vlastnej potreby, nie sú povinné podstúpiť tento psychologický test.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang