Výpočet výnosu – ako vypočítať úroky z vkladu

vypocet urokov z vkladu

Výpočet výnosu z vkladu je dôležitým nástrojom pre každého, kto sa rozhoduje, kam investovať svoje peniaze. Z výpočtu výnosu sa človek dozvie, koľko peňazí získa navyše na svoj vklad vďaka úrokom. Výpočet úrokov z vkladu je jednou z najdôležitejších súčastí finančnej matematiky, ktorá sa týka všetkých, ktorí majú úspory alebo investície.

Úroky z vkladu predstavujú príjem, ktorý získava vkladateľ z uložených finančných prostriedkov v banke, poistnej spoločnosti alebo inej finančnej inštitúcii.

Najvýhodnejší a najlepší termínovaný vklad

Najvýhodnejším a najlepším termínovaným vkladom je obdobie minimálne 12 mesiacov, pričom môže byť uzavretý aj na dlhšie obdobie, ako napríklad 24, 36, 48 alebo aj 60 mesiacov. Dlhšie obdobie je výhodné z hľadiska vyššej úrokovej sadzby a teda aj z hľadiska vyššieho zisku.

Samozrejme, pri záväznom období je dôležité zvážiť aj to, že počas tohto obdobia nie je možné peniaze vybrať bez pokuty. Preto je dôležité mať istotu, že sa budú peniaze skutočne zhodnocovať a netreba ich vypúšťať.

Jednou z najväčších výhod termínovaného vkladu je presne toto zhodnocovanie peňazí. Úroky sa pripisujú k vkladu mesačne alebo na konci záväzného obdobia, čo znamená, že si môže byť človek istý, že peniaze budú rásť.

Rovnako je možné si zvoliť, či človek chce, aby sa úroky pripisovali k samotnému vkladu alebo ich chce vyplácať na svoj bežný účet každý mesiac. Takto je možné využiť možnosť spoľahnúť sa na pravidelný príjem, čo môže byť v istých obdobiach veľmi cenné.


Pri najvýhodnejšom a najlepšom termínovanom vklade má človek tiež istotu, že jeho peniaze sú v bezpečí. Banky a finančné inštitúcie sú povinné poistiť vklady, čo znamená, že v prípade, že by daná banka zbankrotovala, peniaze sú poistené a klient nepríde o ne. Toto môže byť pre mnohých ľudí veľmi dôležité, pretože nemusia mať obavy o svoje úspory.


Výhodou termínovaného vkladu je aj jeho jednoduchá povaha. Nie je nutné sa zaoberať žiadnymi investičnými nástrojmi alebo rizikami. Jediná povinnosť je uchovávať peniaze na danom vklade počas celého záväzného obdobia. To môže byť veľmi cenné pre tých, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s investovaním a nechcú riskovať.

Samozrejme, vyššie výnosy je možné dosiahnuť pomocou iných investičných nástrojov, avšak sú spojené aj s väčším rizikom a neistotou.

Porovnanie termínovaných vkladov

Termínovaný vklad je produkt, pri ktorom si vkladateľ vloží určitú sumu peňazí do banky na vopred stanovenú dobu. Počas tejto doby banka vklad úročí, a to vyššou úrokovou sadzbou ako pri bežnom účte alebo inom netermínovanom vklade.

Pri výbere termínovaného vkladu je dôležité porovnať nasledovné faktory:

 • Úroková miera – tento faktor je najdôležitejší, pretože určuje výšku úrokov, ktoré klient získa z vkladu.
 • Doba splatnosti – čím dlhšia je doba splatnosti, tým vyšší je úrok z vkladu.
 • Minimálny vklad – niektoré banky majú stanovený minimálny vklad, ktorý je potrebné vložiť, aby sa získal úrok.
 • Poplatky – niektoré banky účtujú poplatky za otvorenie termínovaného vkladu alebo za jeho predčasný výber.

Online porovnávače termínovaných vkladov

Na internete sa nachádza množstvo online porovnávačov termínovaných vkladov. Tieto porovnávače umožňujú rýchlo a jednoducho porovnať ponuky rôznych bánk a vybrať si ten najvýhodnejší termínovaný vklad.

Príklad porovnania termínovaných vkladov

V tabuľke nižšie je porovnanie termínovaných vkladov troch slovenských bánk na 1 rok:

BankaÚroková mieraMinimálny vkladPoplatok za otvoreniePoplatok za predčasný výber
Slovenská sporiteľňa3,00 %500 EUR0 EURStrata úrokov
VÚB bankaZávisí od výšky vkladu a od obdobia99 EUR0 EURStrata úrokov
Tatra bankaZávisí od výšky vkladu a od obdobia0 EUR0 EURStrata úrokov

Uskutočniť porovnanie termínovaných vkladov predtým ako si klient vyberie jeden z nich je dôležité preto, aby sa rozhodol pre ten najvýhodnejší.

Kalkulačka termínovaných vkladov

Kalkulačka termínovaných vkladov je nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný pre každého, kto plánuje zhromažďovať finančné prostriedky pomocou termínovaných vkladov. Táto kalkulačka umožňuje jednoduchým spôsobom spočítať výšku vkladu, jeho výnosy a termínované obdobie, v ktorom chce klient peniaze zhodnotiť.

Je to veľmi užitočný nástroj, ktorý mu pomôže pri rozhodovaní o tom, aký termínovaný vklad si zvoliť.

Existuje veľa rôznych typov termínovaných vkladov, ktoré sa líšia svojimi podmienkami a výnosmi. Využitie kalkulačky môže pomôcť pri porovnaní rôznych možností a nájdení toho najvýhodnejšieho vkladu.

Či už sa človek rozhodne pre tradičný termínovaný vklad s pevným výkonom alebo pre flexibilný vklad s možnosťou priebežného vkladu alebo výberu finančných prostriedkov, kalkulačka mu poskytne stručný prehľad o výhodách a nevýhodách jednotlivých možností.


Nezanedbateľným faktorom, ktorý ovplyvňuje výkon termínovaného vkladu, je tiež výška vkladu a jeho obdobie. Vďaka kalkulačke je možné sa jednoducho pohrať s rôznymi kombináciami a zistiť, ako vplývajú na konečný výsledok. Takisto je možné zistiť, koľko by sa malo vkladať každý mesiac, aby sa dosiahla požadovaná suma v stanovenom termíne.


Je dôležité zdôrazniť, že kalkulačka termínovaných vkladov je iba pomocný nástroj. Veľkým faktorom, ktorý ovplyvňuje zhodnocovanie peňazí je aj úroková sadzba, ktorá sa môže meniť v priebehu času.

Výpočet úrokov z vkladu

Samotný výpočet úrokov z vkladu je možné rozdeliť do dvoch kategórií – jednoduchý a zložený úrok.

 • Jednoduchý úrok sa počíta zo sumy vkladu a výšky úroku za určené obdobie. Napríklad, ak existuje vklad vo výške 10 000 € s úrokom 5 % za rok, jednoduchý úrok bude vo výške 500 € (10 000 € x 5 %). Tieto úroky budú vypĺňané po každom mesiaci alebo po určenom období.
 • Zložený úrok sa počíta na základe vkladanej sumy a súčasne aj na základe výšky úroku. Počas každého výplatného obdobia sa úrok z prvého mesiaca stáva taktiež základom pre výpočet úrokov nasledujúceho mesiaca, čím sa zvyšuje celková výška úroku. Tento proces sa môže opakovať počas celého obdobia vkladu.

Výpočet zloženého úroku môže byť zložitý a neprehľadný, preto sa stále viac ľudí rozhoduje pre tzv. vkladanie peňazí s pevnou úrokovou sadzbou. Tieto vklady majú stanovenú úrokovú sadzbu, ktorá sa počas celého výpočtového obdobia nemení. Vďaka tomu je výpočet úrokov z vkladu jednoduchší a predvídateľnejší.

Nezanedbateľným faktorom pri výpočte úrokov je aj doba vkladu. Čím dlhšie budú peniaze uložené v banke, tým viac sa vyplatí využívať výhody zloženého úroku. Dostupná je aj kalkulačka zloženého úroku.

Vzorec na výpočet percent

Vzorec na výpočet percent je nasledovný:

Percento = (Číslo / Základ) * 100

Číslo je hodnota, ktorá sa chce vyjadriť percentuálne. Základ je hodnota, z ktorej sa vychádza. 100 je konštanta, ktorá vyjadruje percento.

Napríklad ak máme číslo 10 a chceme ho vyjadriť percentuálne z čísla 5, použijeme nasledujúci vzorec:

 • Percento = (10 / 5) * 100
 • Percento = 2 * 100
 • Percento = 200

To znamená, že 10 je 200 % z čísla 5.

Je dobré zapamätať si vzorec na výpočet percent v prípade, ak je potrebné ho použiť.

Úroky na termínovaných vkladoch

Úroky na termínovaných vkladoch sú v podstate odmenou za to, že klient poskytol svoje úspory banke alebo finančnej inštitúcii na určitý časový úsek. Väčšinou platí, že čím dlhšie si vklad nechá zablokovaný, tým vyššiu úrokovú mieru získa. To znamená, že ak si vloží peniaze na jednoročný termínovaný vklad, môže očakávať vyššiu úrokovú mieru ako pri vklade na trojmesačný termín.

Výška úrokových mier sa však líši v závislosti od konkrétnej banky alebo finančnej inštitúcie. Niektoré ponúkajú lepšiu úrokovú mieru pre dlhodobé termínované vklady, iné zase pre krátkodobé. Najlepšie je porovnať ponuky rôznych poskytovateľov a vybrať tú najvýhodnejšiu.

Jedným z dôležitých faktorov pri rozhodovaní o termínovanom vklade sú aj podmienky výberu peňazí pred uplynutím termínu. Väčšinou takéto vklady majú podmienku peňažného výberu iba po uplynutí určitého obdobia, a ak si klient vyžiada výber predčasne, môže prísť o časť alebo celú pôvodnú úrokovú mieru.

Preto je dôležité zvážiť svoje finančné potreby a možnosť potreby núdzového výberu peňazí v prípade nečakaných udalostí.


Termínované vklady sú považované za bezpečnejšiu investíciu, pretože banky a finančné inštitúcie sú pod dohľadom štátnych orgánov a musia dodržiavať prísne regulácie. To znamená, že klientove úspory počas trvania vkladu sú v bezpečí a môže očakávať návrat svojich peňazí spolu s úrokmi.


Na druhej strane, úroky na termínovaných vkladoch sú zvyčajne nižšie ako pri rizikovejších investíciách, ako sú akcie alebo podielové fondy. To je dôvod, prečo by sa mali zvážiť aj iné možnosti zhromažďovania úspor a rozhodnúť sa, či je termínovaný vklad pre záujemcu ten najlepší spôsob.

V prípade, že má viac finančných prostriedkov, môže zvážiť diverzifikáciu a rozdeliť ich medzi viac termínovaných vkladov s rôznymi dobami trvania. Týmto spôsobom bude mať garantovanú istú časť svojich úspor v prípade, že bude potrebné vybrať peňažné prostriedky núdzovo.

Úroky v bankách

Úroky v bankách sú jedným z najdôležitejších pojmov v bankovníctve a finančnom svete. Ide o poplatok, ktorý si banka účtuje za poskytnutie pôžičky alebo iného finančného produktu. Sú to prostriedky, ktorými banky sťahujú náklady spojené s prevádzkou a ziskom.

Existuje mnoho druhov úrokov, ako napríklad úrok z peňazí, úrok z úveru, úrok z vkladu, úrok z akcií atď. Každý typ úroku má svoje vlastné podmienky a možnosti využitia.

 • Úrok z peňazí je obvykle stanovený sadzbou a je účtovaný na vklady v bankách alebo úverových produktoch. Banky môžu stanoviť rôzne úrokové sadzby pre rôzne typy vkladov alebo úverov, ktoré poskytujú. Zvyčajne platí, že čím dlhšie trvá výpovedná lehota, tým vyššia je úroková sadzba.
 • Úrok z úveru sa stanovuje na základe výšky a druhu pôžičky, ako aj na základe bonity klienta. Keďže úroky sú výrazným zdrojom príjmu pre banky, tieto sa snažia dosiahnuť čo najvýhodnejšiu sadzbu pre seba a zároveň pre klienta. Preto banky vyžadujú splnenie niekoľkých podmienok, ako napríklad vysokú bonitu, dostatočné záruky alebo pravidelný príjem.
 • Ďalším typom úroku sú úroky z vkladov. Úroky z vkladov sú platba, ktorú banka poskytuje klientovi za to, že mu požičiava peniaze. Klient vloží svoje peniaze do banky, banka ich požičia iným klientom, ktorí ich potrebujú na nákupy, investície alebo iné účely. Za to, že banka môže tieto peniaze využívať, platí klientovi úrok.

Úroky v bankách majú významný vplyv nielen na banky, avšak aj pre ekonomiku krajiny. Vysoké úrokové sadzby môžu byť pre obyvateľstvo ťažko zvládnuteľné, najmä ak ide o úvery na vyššie sumy, ako napríklad hypotéky. Vysoké úroky môžu spomaľovať spotrebu a investície a tým pádom aj rast ekonomiky.

Investičná kalkulačka na peniaze

Investovanie je jednou z najefektívnejších metód, ako zvýšiť svoje finančné prostriedky v priebehu času. Avšak investovanie môže byť aj veľmi rizikové a nie všetky formy investovania sú vhodné pre každého. Preto je dôležité pred začatím investovania zvážiť viacero faktorov a rozmyslieť si svoje ciele a možnosti. A práve tu môže pomôcť investičná kalkulačka na peniaze.

Ide o nástroj, ktorý umožňuje vypočítať potenciálny zisk alebo stratu v závislosti od vložených finančných prostriedkov a trvanlivosti investície.

 • Investičná kalkulačka na peniaze funguje na princípe matematických výpočtov, ktoré zohľadňujú rôzne faktory ako napríklad úrok, infláciu, riziko investície a podobne. Týmto spôsobom pomáha predvídať výsledok investícií a poskytuje informácie, ktoré sú potrebné pri rozhodovaní sa o investovaní.
 • Každá investičná kalkulačka sa skladá z viacerých častí, ktoré slúžia na výpočet konkrétnej investície. Medzi najdôležitejšie patrí výpočet úrokov, kde sa zohľadňuje výška úroku, doba trvania investície a výška vkladu.
 • Ďalšou dôležitou časťou je výpočet inflácie, ktorá ovplyvňuje hodnotu investície v budúcnosti. Kalkulačka tiež zvyčajne obsahuje časový priebeh investície, kde je možné si nastaviť dátumy a sledovať vývoj investičného portfólia.

Investičná kalkulačka na peniaze je veľmi užitočný nástroj pre každého, kto sa rozhodne investovať svoje finančné prostriedky. Pomáha predvídať výsledky investície a poskytuje dôležité informácie, ktoré pomáhajú rozhodnúť sa, ktorá investícia je najvhodnejšia.

Sporiaci účet

Sporiaci účet je jedným z najbežnejších finančných nástrojov, ktorý slúži na zhromažďovanie peňazí a ich následný rast. Je to forma úspory, ktorá ponúka ľuďom možnosť zhromaždiť finančné prostriedky pre plánovaný súkromný alebo investičný cieľ.

Sporiaci účet môže byť vedený v rôznych bankách, stavebných sporiteľniach alebo poisťovniach. Každá z týchto inštitúcií ponúka rôzne podmienky, závisí to od druhu účtu a typu vkladu. Najčastejšie sa však využívajú sporiace účty vedené v bankách.

Sporiaci účet ponúka určité výhody, ktoré sú veľmi príťažlivé pre užívateľov. Jednou z hlavných výhod je bezpečnosť uložených prostriedkov. Väčšina finančných inštitúcií ponúka poistenie vkladu, čo znamená, že aj v prípade bankrotu inštitúcie sú prostriedky na sporiacom účte chránené a budú vrátené vkladateľovi.

Zložené úročenie

Zložené úročenie je jednou z najdôležitejších koncepcií v oblasti financií a hospodárenia. Ide o proces, ktorý zahŕňa rast investície alebo dlhu o určitú percentuálnu sumu závislú od výšky počiatočnej investície a dlhovej sumy.

 • Výpočet zloženého úročenia sa využíva nielen v oblasti financií, avšak aj v iných odvetviach, ako napríklad pri raste populácie, raste cien alebo vedeckých výskumoch.
 • Základným princípom zloženého úročenia je, že zárobok zo základnej investície alebo dlhu sa pridáva k pôvodnej sume a v ďalšom období sa vypočítava úroková sadzba z tejto väčšej sumy. Takýto proces sa opakuje v každom období, čo vedie ku geometrickému rastu sumy.
 • Napríklad, ak sa vloží 1 000 EUR na účet s 5% ročným úrokom, po prvom roku sa získa 1 050 EUR. Po druhom roku úročnosť vynesie 5% z 1 050 EUR , čo znamená 52,50 EUR, čo dáva celkovú sumu 1 102,50 EUR. Tento proces sa opakuje aj v nasledujúcich rokoch, čo vedie k raste sumy na účte.

Je dôležité pochopiť, aký význam má zmena úrokových sadzieb pri procese zloženého úročenia. Aj malá zmena v percentách môže mať veľký vplyv na konečnú sumu v dlhšom časovom horizonte.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang