Daňové identifikačné číslo – register, zistenie DIČ

Na podnikanie, podávanie daňových priznaní a iné finančné činnosti je nevyhnutné daňové identifikačné číslo (DIČ). Čo to vlastne DIČ číslo je? Ako zistiť DIČ? Ako zistiť daňové identifikačné číslo podľa IČO? A je možné zistenie DIČ podľa rodného čísla?


Obsah článku


Na internete sa dá vyhľadať register DIČ. Daňové identifikačné číslo sa dá zistiť na viacerých webových stránkach z pohodlia domova. Rovnako sa dá overiť jeho platnosť. Tu je pár tipov, ako na to.

Čo je to DIČ číslo?

DIČ, teda daňové identifikačné číslo, je identifikačné číslo pridelené fyzickej alebo právnickej osobe na účely sledovania informácií o daniach. DIČ číslo prideľuje miestny Daňový úrad, na ktorom sa podnikateľ zaregistruje.

Podnikateľovi sa teda pri registrácii na príslušný Daňový úrad pridelí 10-miestne DIČ číslo a dostane Osvedčenie o registrácii. DIČ – alebo aj osobné číslo daňovníka – sa uvádza na všetkých daňových dokladoch. Účelom DIČ je zabezpečiť, aby jednotlivci a podniky platili správnu výšku daní, a sledovať zaplatené dane.

DIČ číslo používajú zamestnávatelia aj na zrážanie daní zo mzdy, na oznamovanie príjmov a výplat daňovému úradu a tiež na určenie výšky dlhov na daniach a pod. Okrem sledovania daní sa DIČ číslo používa aj na iné účely, napríklad pri žiadosti o pôžičku.

Je dôležité, aby platitelia daní pochopili, na čo sa DIČ prideľuje a používa. Mali by mať svoje DIČ poruke, aby sa uistili, že dane budú zaplatené včas a vyhli sa pokutám alebo iným problémom spojeným s nesprávnym podaním.

Daňové identifikačné číslo používa Daňový úrad na spracovanie daňových priznaní a iných dokumentov týkajúcich sa daní. DIČ používajú jednotlivci aj firmy. Po tom, ako podnikateľ začne platiť dane, namiesto DIČ používa IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) tiež prideľuje Daňový úrad. Daňový poplatník, teda konkrétny podnikateľ, dostane pri registrácii znova osvedčenie a IČ DPH, teda 10-miestne číslo s predponou SK (podnikateľ registrovaný v Slovenskej republike).

DIČ – Slovensko, získanie DIČ, zistenie DIČ

Ako získať DIČ – daňové identifikačné číslo na Slovensku? Daňový úrad SR je štátny orgán zodpovedný za prideľovanie daňových identifikačných čísel fyzickým a právnickým osobám. Na získanie DIČ sa musia fyzické alebo právnické osoby zaregistrovať na príslušnom Daňovom úrade.


Daňový úrad pridelí daňové identifikačné číslo. Číslo je jedinečné a používa sa na identifikáciu jednotlivcov a podnikov na Slovensku na daňové účely. Daňové identifikačné číslo je potrebné na mnohé činnosti v súvislosti so štátnou a finančnou správou.


Ako zistiť DIČ? Na zistenie DIČ fyzickej alebo právnickej osoby stačí internet a využitie niektorej z webovej stránok, ktoré túto službu ponúkajú. Môže to byť napríklad:

  • financnasprava.sk
  • icdph.sk
  • foaf.sk
  • registeruz.sk
  • ec.europa.eu

Tiež sa dá overiť platnosť DIČ alebo IČ DPH. Pri vyhľadávaní je vždy potrebný nejaký údaj, napr. meno firmy, meno a priezvisko osoby či IČO – identifikačné číslo organizácie. IČO obsahuje aj výpis z obchodného registra.

Register DIČ – Slovensko

Ako register DIČ môže poslúžiť niektorá z uvedených webových lokalít. Napríklad na stránke Finančnej správy sa dá využiť informačný zoznam, kde sa dajú vyhľadať informácie o daniach fyzickej aj právnickej osoby. Stačí zadať meno osoby alebo firmy.

Takto podobne funguje napr. aj foaf.sk, teda sociálna sieť firiem, kde stačí zadať jednoduchú informáciu ako meno osoby či firmy. Vyhľadávať sa dá dokonca aj na základe adresy. Dajú sa tu nájsť prepojenia medzi firmami, hospodárske výsledky a mnohé ďalšie užitočné informácie.

Webová stránka icdph.sk môže pri hľadaní DIČ tiež veľmi dobre poslúžiť. Tento zoznam organizácií na Slovensku obsahuje tisícky podnikov, ktoré sa tu dajú veľmi ľahko vyhľadať. Do vyhľadávania je možné zadať meno organizácie, IČO alebo IČ DPH. Tieto údaje sú aj súčasťou vyhľadaných informácií.

Internet je najjednoduchšia cesta, ako zistiť DIČ. Na viacerých webových stránkach stačí zadať celé meno osoby alebo meno organizácie a človek sa dostane k veľkému množstvu užitočných informácií, od daňového identifikačného čísla až po adresu firmy.

Zistenie DIČ online prostredníctvom webových stránok je jednoduché.

Ako zistiť DIČ podľa IČA?

Ako zistím DIČ podľa IČA? Identifikačné číslo organizácie (IČO) môže poslúžiť na zistenie DIČ na viacerých stránkach. Dá sa zadať namiesto mena či IČ DPH. Jednou zo stránok na zistenie DIČ podľa IČO je napr. registeruz.skregister účtovných závierok. Na tomto mieste je možné vyhľadať DIČ a iné informácie o podniku na základe IČO.

IČO (identifikačné číslo organizácie) sa dá využiť na zistenie DIČ aj na ostatných webových stránkach. Namiesto mena je možné IČO zadať do vyhľadávania na stránke foaf.sk, icdph.sk aj na webe financnasprava.sk. Vyhľadávanie DIČ podľa IČO je veľmi jednoduché.

Zistenie DIČ podľa rodného čísla

Zistenie DIČ podľa rodného čísla môže zabrať viac času. V tomto prípade je nutné napísať žiadosť, ktorá sa podáva na príslušný daňový úrad. Ten následne poskytne informáciu o daňovom identifikačnom čísle. Napísať žiadosť a následne ju podať trvá nejaký čas, no potom je potrebné počkať aj na jej vybavenie.

Touto cestou je často nutné zistiť a overiť DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom. Na toto zistenie DIČ sa často využíva rodné číslo a v tom prípade sa musí človek obrátiť na daňový úrad, ktorý poskytne všetky potrebné informácie.

Overenie DIČ a IČ DPH

Daňové identifikačné číslo sa najjednoduchšie overuje cez webové stránky, ktoré poskytnú na základe vyhľadania mena, IČO alebo IČ DPH najväčšie množstvo informácií. Okrem základných údajov môžu informácie zahŕňať napr. aj druh registrácie k DPH podľa zákona.

Každý podnikateľ platiaci dane však využíva IČ DPH, a preto sa častejšie overuje práve to. Dá sa zistiť jeho platnosť. Na tento účel slúži online portál VIES, ktorý obsahuje informácie o registrácii k DPH v rámci Európskej únie. To znamená, že pri vyhľadávaní sa uvádza členský štát, v ktorom je IČ DPH registrované, a samotné číslo IČ DPH na overenie.

Vo svete financií je nutné byť opatrný. Finančná gramotnosť a overovanie informácií môže pomôcť vyhnúť sa zbytočným nedorozumeniam, pokutám alebo problémom so zákonom v domovskom štáte či v Európskej únii.

Overenie DIČ alebo IČ DPH je veľmi dôležité.

Ako zistiť DIČ?

Daňové identifikačné číslo (DIČ) prideľuje príslušný Daňový úrad. Toto číslo môže mať fyzická osoba neplatiaca DPH, živnostník aj právnická osoba, teda nejaká firma. Nenájde sa však v registri živnostníkov. DIČ sa používa na rôznych účtovných dokladoch v rámci správy financií.

Podnikateľ – platiteľ DPH však namiesto DIČ používa IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, čo je registračné číslo DPH. IČ DPH je dôležité aj pri styku organizácií z rozdielnych členských štátov Európskej únie. Ak chce podnik dodať produkt do inej krajiny Európskej únie za cenu bez DPH, je nutné sa predtým uistiť, že je druhá strana registrovaná k DPH v inom členskom štáte EÚ.

Konkrétne IČ DPH rôznych štátov Európskej únie sa dá overiť v portáli VIES. Na vyhľadanie informácií je treba uviesť členský štát Európskej únie a IČ DPH na overenie.

Daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo DPH alebo identifikačné číslo organizácie (IČO) sú potrebné pri podávaní daňových priznaní, predkladaní účtovných dokladov a iných činnostiach súvisiacich s daňami.


Tieto čísla sa dajú jednoducho vyhľadať online na niekoľkých webových stránkach. Sú to stránky financnasprava.sk, icdph.sk, foaf.sk aj registeruz.sk. Zložitejšie je vyhľadanie DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom. V tomto prípade je nutné cez rodné číslo požiadať o informáciu o DIČ príslušný Daňový úrad.


Registrácia na daňovom úrade aj získanie DIČ čísla sú dôležité kroky, ak ide o založenie živnosti alebo firmy. Daňové identifikačné číslo je potrebné na bežné spracovanie peňazí a mzdy v rámci podnikania. Uvádza sa na účtovné doklady, využíva sa pri podaní daňového priznania a ďalších finančných činnostiach.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang