Daňové identifikačné číslo – register, ako zistiť DIČ podľa IČA

Na podnikanie, podávanie daňových priznaní a iné finančné činnosti je nevyhnutné daňové identifikačné číslo (DIČ). Čo to vlastne DIČ číslo je? Ako zistiť DIČ? Ako zistiť daňové identifikačné číslo podľa IČO? A je možné zistenie DIČ podľa rodného čísla?

Na internete sa dá vyhľadať register DIČ. Daňové identifikačné číslo sa dá zistiť na viacerých webových stránkach z pohodlia domova. Rovnako sa dá overiť jeho platnosť. Tu je pár tipov, ako na to.

Kľúčové informácie o DIČ na Slovensku

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je unikátne 10-miestne číslo pridelené fyzickým a právnickým osobám na daňové účely.

Používa sa na identifikáciu platiteľov daní pri rôznych daňových a finančných činnostiach.

DIČ prideľuje Daňový úrad po registrácii fyzickej alebo právnickej osoby.

Registrácia prebieha na príslušnom Daňovom úrade.

Na zistenie DIČ je potrebný aspoň jeden údaj, napríklad meno osoby/firmy, IČO, alebo rodné číslo (v prípade fyzických osôb, ktoré nie sú živnostníkmi).

Podnikatelia platitelia DPH používajú namiesto DIČ IČ DPH. IČ DPH je dôležité pri styku s firmami z iných krajín EÚ.

Zistenie DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom, je zložitejšie. V tomto prípade je nutné požiadať o informáciu o DIČ príslušný Daňový úrad cez rodné číslo.

Register DIČ – Slovensko

Ako register DIČ môže poslúžiť niektorá z uvedených webových lokalít. Napríklad na stránke Finančnej správy sa dá využiť informačný zoznam, kde sa dajú vyhľadať informácie o daniach fyzickej aj právnickej osoby. Stačí zadať meno osoby alebo firmy.

Takto podobne funguje napr. aj foaf.sk, teda sociálna sieť firiem, kde stačí zadať jednoduchú informáciu ako meno osoby či firmy. Vyhľadávať sa dá dokonca aj na základe adresy. Dajú sa tu nájsť prepojenia medzi firmami, hospodárske výsledky a mnohé ďalšie užitočné informácie.

Webová stránka icdph.sk môže pri hľadaní DIČ tiež veľmi dobre poslúžiť. Tento zoznam organizácií na Slovensku obsahuje tisícky podnikov, ktoré sa tu dajú veľmi ľahko vyhľadať. Do vyhľadávania je možné zadať meno organizácie, IČO alebo IČ DPH. Tieto údaje sú aj súčasťou vyhľadaných informácií.

Internet je najjednoduchšia cesta, ako zistiť DIČ. Na viacerých webových stránkach stačí zadať celé meno osoby alebo meno organizácie a človek sa dostane k veľkému množstvu užitočných informácií, od daňového identifikačného čísla až po adresu firmy.

Ako zistiť DIČ podľa IČA?

Ako zistím DIČ podľa IČA? Identifikačné číslo organizácie (IČO) môže poslúžiť na zistenie DIČ na viacerých stránkach. Dá sa zadať namiesto mena či IČ DPH. Jednou zo stránok na zistenie DIČ podľa IČO je napr. registeruz.skregister účtovných závierok. Na tomto mieste je možné vyhľadať DIČ a iné informácie o podniku na základe IČO.

IČO (identifikačné číslo organizácie) sa dá využiť na zistenie DIČ aj na ostatných webových stránkach. Namiesto mena je možné IČO zadať do vyhľadávania na stránke foaf.sk, icdph.sk aj na webe financnasprava.sk. Vyhľadávanie DIČ podľa IČO je veľmi jednoduché a ako zistiť DIČ podľa IČA je už snáď jasnejšie.

Zistenie DIČ podľa rodného čísla

Ako zistiť DIČ podľa IČA je iba jedna z možností. Zistenie DIČ podľa rodného čísla môže zabrať viac času. V tomto prípade je nutné napísať žiadosť, ktorá sa podáva na príslušný daňový úrad. Ten následne poskytne informáciu o daňovom identifikačnom čísle. Napísať žiadosť a následne ju podať trvá nejaký čas, no potom je potrebné počkať aj na jej vybavenie.

Touto cestou je často nutné zistiť a overiť DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom. Na toto zistenie DIČ sa často využíva rodné číslo a v tom prípade sa musí človek obrátiť na daňový úrad, ktorý poskytne všetky potrebné informácie.

Čo je to DIČ číslo?

DIČ, teda daňové identifikačné číslo, je identifikačné číslo pridelené fyzickej alebo právnickej osobe na účely sledovania informácií o daniach. DIČ číslo prideľuje miestny Daňový úrad, na ktorom sa podnikateľ zaregistruje.

Podnikateľovi sa teda pri registrácii na príslušný Daňový úrad pridelí 10-miestne DIČ číslo a dostane Osvedčenie o registrácii. DIČ – alebo aj osobné číslo daňovníka – sa uvádza na všetkých daňových dokladoch. Účelom DIČ je zabezpečiť, aby jednotlivci a podniky platili správnu výšku daní, a sledovať zaplatené dane.

DIČ číslo používajú zamestnávatelia aj na zrážanie daní zo mzdy, na oznamovanie príjmov a výplat daňovému úradu a tiež na určenie výšky dlhov na daniach a pod. Okrem sledovania daní sa DIČ číslo používa aj na iné účely, napríklad pri žiadosti o pôžičku.

Je dôležité, aby platitelia daní pochopili, na čo sa DIČ prideľuje a používa. Mali by mať svoje DIČ poruke, aby sa uistili, že dane budú zaplatené včas a vyhli sa pokutám alebo iným problémom spojeným s nesprávnym podaním.

Daňové identifikačné číslo používa Daňový úrad na spracovanie daňových priznaní a iných dokumentov týkajúcich sa daní. DIČ používajú jednotlivci aj firmy. Po tom, ako podnikateľ začne platiť dane, namiesto DIČ používa IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) tiež prideľuje Daňový úrad. Daňový poplatník, teda konkrétny podnikateľ, dostane pri registrácii znova osvedčenie a IČ DPH, teda 10-miestne číslo s predponou SK (podnikateľ registrovaný v Slovenskej republike).

DIČ – Slovensko, získanie DIČ, zistenie DIČ

Ako získať DIČ – daňové identifikačné číslo na Slovensku? Daňový úrad SR je štátny orgán zodpovedný za prideľovanie daňových identifikačných čísel fyzickým a právnickým osobám. Na získanie DIČ sa musia fyzické alebo právnické osoby zaregistrovať na príslušnom Daňovom úrade.


Daňový úrad pridelí daňové identifikačné číslo. Číslo je jedinečné a používa sa na identifikáciu jednotlivcov a podnikov na Slovensku na daňové účely. Daňové identifikačné číslo je potrebné na mnohé činnosti v súvislosti so štátnou a finančnou správou.


Ako zistiť DIČ? Na zistenie DIČ fyzickej alebo právnickej osoby stačí internet a využitie niektorej z webovej stránok, ktoré túto službu ponúkajú. Môže to byť napríklad:

 • financnasprava.sk
 • icdph.sk
 • foaf.sk
 • registeruz.sk
 • ec.europa.eu

Tiež sa dá overiť platnosť DIČ alebo IČ DPH. Pri vyhľadávaní je vždy potrebný nejaký údaj, napr. meno firmy, meno a priezvisko osoby či IČO – identifikačné číslo organizácie. IČO obsahuje aj výpis z obchodného registra.

Zistenie DIČ online prostredníctvom webových stránok je jednoduché.

Overenie DIČ a IČ DPH

Daňové identifikačné číslo sa najjednoduchšie overuje cez webové stránky, ktoré poskytnú na základe vyhľadania mena, IČO alebo IČ DPH najväčšie množstvo informácií. Okrem základných údajov môžu informácie zahŕňať napr. aj druh registrácie k DPH podľa zákona.

Každý podnikateľ platiaci dane však využíva IČ DPH, a preto sa častejšie overuje práve to. Dá sa zistiť jeho platnosť. Na tento účel slúži online portál VIES, ktorý obsahuje informácie o registrácii k DPH v rámci Európskej únie. To znamená, že pri vyhľadávaní sa uvádza členský štát, v ktorom je IČ DPH registrované, a samotné číslo IČ DPH na overenie.

Vo svete financií je nutné byť opatrný. Finančná gramotnosť a overovanie informácií môže pomôcť vyhnúť sa zbytočným nedorozumeniam, pokutám alebo problémom so zákonom v domovskom štáte či v Európskej únii.

Ako zistiť DIČ?

Daňové identifikačné číslo (DIČ) prideľuje príslušný Daňový úrad. Toto číslo môže mať fyzická osoba neplatiaca DPH, živnostník aj právnická osoba, teda nejaká firma. Nenájde sa však v registri živnostníkov. DIČ sa používa na rôznych účtovných dokladoch v rámci správy financií.

Podnikateľ – platiteľ DPH však namiesto DIČ používa IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, čo je registračné číslo DPH. IČ DPH je dôležité aj pri styku organizácií z rozdielnych členských štátov Európskej únie. Ak chce podnik dodať produkt do inej krajiny Európskej únie za cenu bez DPH, je nutné sa predtým uistiť, že je druhá strana registrovaná k DPH v inom členskom štáte EÚ.

Konkrétne IČ DPH rôznych štátov Európskej únie sa dá overiť v portáli VIES. Na vyhľadanie informácií je treba uviesť členský štát Európskej únie a IČ DPH na overenie. VIES overenie IČ DPH je jednoduché a dostupné.

Daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo DPH alebo identifikačné číslo organizácie (IČO) sú potrebné pri podávaní daňových priznaní, predkladaní účtovných dokladov a iných činnostiach súvisiacich s daňami.


Tieto čísla sa dajú jednoducho vyhľadať online na niekoľkých webových stránkach. Sú to stránky financnasprava.sk, icdph.sk, foaf.sk aj registeruz.sk. Zložitejšie je vyhľadanie DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom. V tomto prípade je nutné cez rodné číslo požiadať o informáciu o DIČ príslušný Daňový úrad.


Registrácia na daňovom úrade aj získanie DIČ čísla sú dôležité kroky, ak ide o založenie živnosti alebo firmy. Daňové identifikačné číslo je potrebné na bežné spracovanie peňazí a mzdy v rámci podnikania. Uvádza sa na účtovné doklady, využíva sa pri podaní daňového priznania a ďalších finančných činnostiach.

Overenie DIČ na internete

Overenie DIČ na internete je možné prostredníctvom bezplatného online systému VIES, ktorý je prevádzkovaný Európskou komisiou.

Prečo je to dôležité?

 • Platné DIČ DPH je nutné uviesť na faktúre a v súhrnnom hlásení.
 • Overenie DIČ DPH pomôže predísť podvodom a dodatočným platbám DPH.

VIES overenie IČ DPH je dostupný pre platiteľov DPH z akéhokoľvek členského štátu EÚ, vrátane Slovenska. Overenie DIČ na internete je jednoduché.

VIES overenie IČ DPH a DIČ DPH v systéme VIES?

 1. Prejsť na stránku VIES
 2. Vyberať členský štát odberateľa.
 3. Zadať DIČ DPH odberateľa.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Hľadať“.

Systém VIES zobrazí informácie o registrácii odberateľa k DPH. Pred dodaním tovaru/služieb do iného štátu EÚ si vždy overiť DIČ DPH odberateľa v systéme VIES.

Vyhľadávanie IČO podľa mena

IČO, skratka pre identifikačné číslo organizácie, je 8-miestny číselný kód, ktorý sa na Slovensku priraďuje právnickým osobám (napríklad firmám) a fyzickým osobám – podnikateľom (napríklad živnostníkom).

Neraz sa stáva, že je potrebné overiť informácie o živnostníkovi podľa jeho mena. Na tento účel slúži Register živnostníkov podľa mena, známy aj ako zoznam živnostníkov, ktorý je dostupný na oficiálnej stránke zrsr.sk. Vyhľadávanie IČO podľa mena je po navštívení stránky jednoduché.

 • Stačí použiť funkciu „Hľadať podľa priezviska a mena fyzickej osoby“ a zadať konkrétne meno. Výsledky vyhľadávania zobrazia všetkých registrovaných živnostníkov so zadaným priezviskom alebo menom. Vyhľadávanie IČO podľa mena je mimoriadne rýchle.
 • Pre ešte presnejšie výsledky možno využiť aj obchodné meno živnostníka. Je však potrebné si uvedomiť, že v niektorých prípadoch je obchodné meno totožné s menom živnostníka, pretože nie každý si zvolí odlišné obchodné meno pre svoju živnosť, čo môže viesť k zhodám v údajoch.
 • Táto jednoduchá a prístupná funkcia ŽRSR umožňuje rýchlo a efektívne získať potrebné informácie o konkrétnych podnikateľoch a ich živnostiach.

Pre úplnosť, aj pri založení schránkovej firmy ako živnostenského subjektu je nutné jej zaregistrovanie v živnostenskom registri. To zabezpečuje identifikáciu firmy ako právnickej osoby oprávnenej na podnikateľskú činnosť.

Overenie IČ DPH a kontrola IČ DPH

Overenie IČ DPH je možné prostredníctvom spomínaného systému VIES. Systém VIES pri overovaní IČ DPH v EÚ ponúka dve odpovede – platné alebo neplatné. V prvom prípade, s označením platné overenie IČ DPH, je istota, že IČ DPH existuje a je platné. Systém zobrazí všetky relevantné informácie o tomto čísle.

Kontrola IČ DPH ale môže mať aj výsledok neplatné čo znamená, že IČ DPH, ktoré bolo zadané, nie je zaregistrované v príslušnej vnútroštátnej databáze. Môže to mať viacero dôvodov:

 • IČ DPH jednoducho neexistuje.
 • IČ DPH nie je zaregistrované pre transakcie v rámci EÚ.
 • Registrácia IČ DPH pre transakcie v EÚ ešte nie je dokončená (v niektorých krajinách EÚ je potrebná špeciálna registrácia).

Kontrola IČ DPH nemusí odhaliť nové zmeny, ktoré sa vo vnútroštátnych databázach a následne ani v systéme VIES neprejavia okamžite.

Ak si je človek istý, že IČ DPH existuje a malo by byť platné, ale systém VIES ho stále nezobrazuje, treba skúsiť preveriť číslo o pár dní neskôr. Je možné, že zmeny v registri sa ešte neaktualizovali.

Kedy je potrebné IČ DPH

IČ DPH, teda identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH), je potrebné v niekoľkých situáciách, najmä v rámci podnikania. Tu sú hlavné prípady, kedy je potrebné IČ DPH:

 1. Podnikatelia a spoločnosti registrované na DPH:
  • Každý podnikateľ alebo spoločnosť, ktorá je registrovaná ako platiteľ DPH, musí mať IČ DPH. V rámci EÚ je to obzvlášť dôležité, pretože IČ DPH umožňuje vykonávať obchodné transakcie medzi členskými štátmi bez platenia DPH na hraniciach.
 2. Dosiahnutie určitého obratu:
  • V mnohých krajinách EÚ je povinné sa registrovať ako platiteľ DPH, ak podnik dosiahne určitý ročný obrat. Tento obrat sa líši v závislosti od krajiny. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH na Slovensku má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
 3. Medzinárodný obchod v rámci EÚ:
  • Ak podnik predáva tovar alebo poskytuje služby do iných členských štátov EÚ, je potrebné mať IČ DPH, aby sa mohli uplatniť pravidlá pre medzinárodný obchod v rámci EÚ, vrátane oslobodenia od DPH v niektorých prípadoch.
 4. Dovoz a vývoz:
  • Pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ alebo vývoze tovaru do týchto krajín je často potrebné IČ DPH na účely colných a daňových formalít.
 5. Využitie špeciálnych daňových režimov:
  • Niektoré daňové režimy, ako napríklad režim prenesenia daňovej povinnosti, vyžadujú, aby obe strany transakcie mali IČ DPH.
 6. Nákup služieb zo zahraničia:
  • Ak podnik nakupuje služby od zahraničných dodávateľov, často je potrebné IČ DPH na správne uplatnenie DPH, napríklad v prípade cezhraničných služieb v rámci EÚ.
 7. Fakturácia:
  • Na faktúrach za predaný tovar alebo poskytnuté služby je potrebné uvádzať IČ DPH, ak je dodávateľ alebo odberateľ platiteľom DPH.

Pre konkrétne pravidlá a podmienky registrácie na DPH v Slovenskej republike alebo v iných krajinách, je najlepšie sa obrátiť na miestne daňové úrady alebo odborníkov na daňové právo.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang