ETF na striebro – do akých investovať, najlepšie fondy

S nárastom ekonomickej neistoty a obavami o hodnotu tradičných mien stúpa záujem investorov o drahé kovy, medzi ktoré patrí aj striebro. Striebro, s jeho historickým významom ako rezervného aktíva a prírodného vodidla hodnoty, pritahuje pozornosť tých, ktorí hľadajú stabilnejšie a diverzifikované investičné možnosti.

Investovanie do striebra prináša viacero motívov. Okrem jeho širokého priemyselného využitia, striebro je považované za „brata zlata“ a často sa stáva útočiskom v čase ekonomickej neistoty. Ďalším faktorom je rastúci dopyt v odvetviach ako fotovoltaika, elektronika a medicína, čo prispieva k dlhodobému rastu jeho hodnoty.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Striebro ako investičné aktívum

Investovanie do striebra má dlhú históriu, kde ho jeho unikátne vlastnosti a rôznorodé využitie robia atraktívnym pre investičné portfóliá. Historický vývoj cien striebra ukazuje jeho schopnosť byť reaktívnym na rôzne ekonomické a geopolitické faktory, čo z neho robí potenciálny nástroj na diverzifikáciu portfólia.

Dôležité faktory, ako je priemyselné využitie, globálna ponuka a dopyt, a vplyv menových pohybov, prispievajú k tvorbe jeho ceny na svetovom finančnom trhu. Zároveň je významný jeho vplyv na odvetvie technológií a ekologického priemyslu, čo pridáva na jeho strategickom význame pre investičných profesionálov a individuálnych investorov.

Investori, ktorí uvažujú o začlenení striebra do svojho portfólia, by mali sledovať nielen aktuálne trendy na trhu, ale aj širší kontext priemyselného využitia a makroekonomických faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho hodnotu v budúcnosti.

ETF na striebro

ETF na striebro je investičný fond obchodovaný na burze, ktorý sleduje vývoj cien striebra. Oproti klasickým fondom tento komoditný ETF fond ponúka transparentný a likvidný spôsob, ako investovať do tohto drahého kovu. ETF fond na striebro býva spravovaný spoločnosťou alebo finančným inštitútom, ktorý zabezpečuje, že hodnota fondu je vždy v súlade s aktuálnou cenou striebra na trhu.

ETF na striebro investuje podobne ako ETF na zlato do fyzického striebra alebo derivátov, ktoré sledujú cenu striebra. Jeho cieľom je replikovať výkon ceny striebra, čím umožňuje investorom sledovať a participovať na pohyboch cien tohto kovu bez potreby vlastniť a skladovať fyzické množstvo striebra.

Na rozdiel od kúpy fyzických hmotností striebra má ETF na striebro nižšie náklady a je ľahko obchodovateľný na burze, podobne ako akcie.

ETF na Striebro sú obchodované na burze po celý obchodný deň, čo umožňuje investorom kúpiť alebo predať podiel fondov kedykoľvek počas dňa za aktuálnu trhovú cenu.

Populárne ETF striebra na trhu

Na súčasnom trhu existuje niekoľko populárnych ETF zameraných na striebro, ktoré poskytujú investorom rôzne možnosti diverzifikácie portfólia v oblasti drahých kovov. Pri rozhodovaní sa medzi dostupnými ETF na striebro je avšak dôležité zhodnotiť niekoľko kľúčových faktorov, a to likviditu, náklady a výnosy.

Voľba konkrétneho ETF striebra avšak závisí od individuálnych investičných cieľov, riskantnosti a preferencií každého investora. Je preto dôležité starostlivo vybrať fond, ktorý najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám a stratégii každého investora.

ETF na striebro je možné nakúpiť napr. cez brokera XTB s 0 % poplatkom.

iShares Physical Silver ETC – ISLN

Fond iShares Physical Silver (s tickerom ISLN) bol vytvorený s cieľom poskytnúť investorom jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako získať expozíciu voči cene striebra. Trust vlastní fyzické striebro a jeho akcie sú navrhnuté tak, aby odrážali cenu striebra vo vlastníctve trustu v danom čase zníženú o náklady a záväzky trustu.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa investori môžu rozhodnúť investovať do ISLN. Po prvé, striebro je drahý kov, ktorý sa už dlho považuje za bezpečnú investíciu. Po druhé, striebro má rôzne priemyselné a obchodné využitie. Používa sa v širokej škále výrobkov vrátane elektroniky, šperkov a fotografie.

ISLN je fond obchodovaný na burze (ETF), čo znamená, že sa s ním môže obchodovať na burze ako s akciami. Investori môžu nakupovať a predávať akcie ISLN prostredníctvom svojho maklérskeho účtu, napríklad na eToro alebo XTB.

Nákladový pomer fondu ISLN je 0,20 %, čo je na ETF, ktorý sleduje komoditný index, relatívne málo. To znamená, že na pokrytie ročných prevádzkových nákladov fondu Trust sa použije len 0,20 % investorovej investície.

Ako každá investícia, aj investovanie do iShares Physical Silver je spojené s určitými rizikami. Cena striebra môže byť volatilná a akcie fondu môžu klesať rovnako ako stúpať. V súčasnosti sa cena jednej akcie fondu pohybuje na úrovni 21 USD za akciu, pričom ročná výnosnosť fondu minulý rok predstavovala –1,16 %.

Okrem toho je fond vystavený riziku protistrany, čo je riziko, že správca strieborného fondu, spoločnosť JPMorgan Chase, nebude schopný dodať strieborné prúty, ktoré drží v mene fondu pro iShares od spoločnosti Blackrock.

Global X Silver Miners ETF (SIL)

Global X Silver Miners ETF (SIL) je ETF fond, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť indexu Solactive Global Silver Miners Total Return. Index je zložený z najväčších a najlikvidnejších svetových spoločností ťažiacich striebro. SIL je navrhnutý tak, aby investorom poskytoval expozíciu voči globálnemu ťažobnému priemyslu striebra.

Kľúčové vlastnosti SIL

  • Sledovaný index: SIL sleduje index Solactive Global Silver Miners Total Return Index, ktorý sa považuje za široký a reprezentatívny benchmark pre globálny priemysel ťažby striebra.
  • Diverzifikácia: SIL drží diverzifikované portfólio spoločností ťažiacich striebro, ktoré zastupujú rôzne regióny, metódy ťažby a štádiá vývoja. Táto diverzifikácia pomáha zmierňovať riziko a znižovať volatilitu.
  • Nízky pomer nákladov: SIL má pomer nákladov 0,65 %, čo je na aktívne spravovaný ETF relatívne nízka hodnota. To znamená, že menšia časť investície ide na poplatky a zostáva viac na potenciálne výnosy.

Spoločnosti ťažiace striebro čelia rizikám špecifickým pre daný sektor, ako sú prevádzkové problémy, environmentálne predpisy a geopolitické napätie. Avšak s rastom cien striebra sa zvýši aj hodnota podielov spoločnosti SIL, čo môže investorom priniesť zisky. Okrem toho, niektoré spoločnosti ťažiace striebro vyplácajú akcionárom dividendy, ktoré môžu investorom zabezpečiť ďalší príjem.

Za posledný rok dosiahol SIL výnosnosť vo výške 1,92 %, čo predstavuje vyššiu výkonnosť v porovnaní s inými ETF na striebro. Aktuálna cena za jednu akciu SIL sa pohybuje na úrovni okolo 26 USD, pričom akcie možno kúpiť na rôznych maklérskych účtoch.

V porovnaní s niektorými inými formami investícií do striebra, ETF na Striebro obvykle ponúkajú nižšie náklady na transakcie a správu.

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP)

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) sleduje cenu striebra a zlata, najobľúbenejšie drahé kovy na svete. Fond investuje do futures kontraktov na tieto kovy, čo sú dohody o nákupe alebo predaji kovov za vopred stanovenú cenu k určitému dátumu.

Fond môže byť okrem futures kontraktov zameraný aj na iné deriváty, aby dosiahol výnosy podobné vývoju cien kovov. Investičná stratégia sa môže meniť v závislosti od aktuálnych trhových podmienok a rozhodnutiach správcu fondu.

Tento fond nie je vhodný pre všetkých investorov kvôli špekulatívnej povahe investície založenej na obchodovaní, ktoré sa odohráva na veľmi volatilných trhoch. Keďže investícia do futures kontraktov je nestála, takáto frekvencia pohybu trhových cien podkladových futures kontraktov by mohla spôsobiť veľké straty.

ETF DBP sa snaží sledovať výkonnosť indexu DBIQ Opt Yield Precious Metals Index ER. Tento index je navrhnutý tak, aby poskytoval diverzifikovanú expozíciu voči výkonnosti striebra a zlata. Medzi jedno z rizík DBP fondu patrí burzové riziko, nakoľko s týmto fondom sa obchoduje na burze NYSE. Ak americký dolár oslabí, hodnota DBP môže klesnúť.

Poplatky spojené s investovaním do tohto fondu môžu zahŕňať správcovské poplatky, náklady na obchodovanie a ďalšie administratívne poplatky, pričom náklady sa v súčasnosti šplhajú na hodnotu 0,77 % ročne. Investori môžu zakúpiť jednotlivé akcie u svojich maklérov, kde sa cena jednej akcie pohybuje okolo 49 USD.

Celkovo Fond Invesco DBP môže byť dobrým doplnkom diverzifikovaného portfólia pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči drahým kovom. Pred investovaním je však dôležité pochopiť súvisiace riziká.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Záver

Investovanie do ETF na striebro predstavuje atraktívnu možnosť pre tých, ktorí hľadajú diverzifikáciu svojho investičného portfólia prostredníctvom drahých kovov. V priebehu času sa ukázalo, že striebro má svoje jedinečné vlastnosti a môže byť dôležitým hráčom na globálnom ekonomickom trhu.

Hoci existuje riziko spojené s výkyvmi cien drahých kovov a ekonomickými faktormi, ETF na striebro môže poskytnúť investorom relatívnu stabilitu a likviditu. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa pre tento druh investície je dôkladná analýza a porovnanie dostupných fondov, ako aj pochopenie makroekonomických faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu striebra.

Pre potenciálnych investorov je kľúčové mať na pamäti, že investovanie do ETF na striebro by malo byť súčasťou širšieho investičného plánu a nemalo by sa spoliehať len na tento aktívum. Diverzifikácia portfólia a dlhodobý prístup sú kľúčovými faktormi pre dosiahnutie stabilných výnosov v rámci komplexného finančného portfólia.

Vzhľadom na neustále meniace sa trhové podmienky a geopolitickú nestabilitu je dôležité, aby investori boli oboznámení s aktuálnymi trendmi a udalosťami, ktoré by mohli mať vplyv na cenu striebra a výkonnosť ETF na striebro.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang