Úrazové poistenie – pomoc v prípade úrazu

Hovorí sa, že „choroba nechodí po horách, ale po ľuďoch“. Použiť to bez váhania možno aj na úrazy. Zraniť sa môže človek v práci, ale aj vo voľnom čase, na dovolenke či pri športe. Úrazy číhajú aj v domácnosti. Ľahké zranenia človeka zvyčajne z bežného života nevyradia, ak sú však vážne, človek sa môže z následkov dostávať týždne či mesiace alebo mu môžu ostať aj na trvalo. To už má dopad na jeho život, prácu a zrejme aj financie. A práve preto je na mieste pouvažovať o najlepšom úrazovom poistení.

Úrazové poistenie je povinné pre každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca. Tak to vyplýva zo Zákonníka práce. Úrazové poistenie totiž kryje náklady spojené s pracovným úrazom zamestnanca.

Úrazové poistenie sa však oplatí uzavrieť aj jednotlivcom. Individuálne úrazové poistenie ponúkajú súkromné poisťovne – zvoliť si možno napríklad Union poistenie alebo MetLife poistenie.

Úrazové poistenie

Uzavrieť úrazové poistenie má povinnosť každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca. Úrazové poistenie totiž chráni zamestnávateľa pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom. Táto povinnosť zamestnávateľom vyplýva zo Zákonníka práce.

Povinné úrazové poistenie je teda viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie.

Úrazové poistenie vzniká dňom, od kedy zamestnávateľ začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Zaniká vtedy, keď už zamestnancov nemá.

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok poskytuje tieto úrazové dávky:

 • úrazový príplatok
 • úrazová renta (napr. pri chorobe z povolania)
 • jednorazové vyrovnanie
 • pozostalostná úrazová renta
 • jednorazové odškodnenie
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťažené spoločenské uplatnenie
 • náhrada nákladov spojených s liečením
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom

Samozrejme nesmie ísť o dlžníka Sociálnej poisťovne.

Nárok na úrazovú dávku majú popri zamestnancoch aj žiaci strednej školy, vojaci počas dobrovoľnej vojenskej prípravy či vojaci v zálohe, dobrovoľní zdravotníci Červeného kríža či dobrovoľní horskí záchranári a ďalšie osoby.

Zodpovednosť zamestnávateľa pri úrazovom poistení

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola zamestnancovi spôsobená pracovným úrazom aj vtedy, ak dodržal všetky povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Avšak sú aj prípady, keď sa zamestnávateľ môže zodpovednosti zbaviť.

Celkom sa môže zodpovednosti za úraz zamestnanca zbaviť vtedy, ak zamestnávateľ preukáže, že škoda sa zamestnancovi stala tým, že postihnutý pracovník porušil bezpečnostné predpisy, hoci bol s nimi riadne a preukázateľné oboznámený.

Zbaviť sa zodpovednosti za úraz môže zamestnávateľ aj vtedy, ak sa úraz stal zamestnancovi, ktorý bol v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných či psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Hladina alkoholu udávaná ako promile v krvi sa dá zmerať a určiť tak úroveň opitosti osoby. Alkoholová kalkulačka je interaktívna aplikácia na výpočet približného množstva zostatkového alkoholu v krvi či dychu, a tým aj na určenie toho, kedy bude môcť šoférovať, resp. ísť do práce.

Nie vždy sa však zamestnávateľovi podarí preukázať, že úraz si zamestnanec privodil sám nedodržaním bezpečnostných predpisov. Vtedy sa môže skúsiť zbaviť zodpovednosti za úraz zamestnanca aspoň čiastočne. V takom prípade sa určí časť škody, za ktorú si zodpovedá zamestnanec sám a zamestnancovi sa uhradí aspoň jedna tretina škody.

Najlepšie úrazové poistenie

Okrem povinného úrazového poistenia pre zamestnávateľov možno uzavrieť úrazové poistenie aj individuálne. Poisťovne ponúkajú produkt úrazové poistenie, ktoré kryje riziká úrazu. Hoci človeka pred pádom na zľadovatenom chodníku či pred úrazom pri autonehode neochráni, pomôže zmierniť finančné následky spojené s úrazom a jeho liečbou.

Najlepšie úrazové poistenie v súčasnosti ponúka už viacero poisťovní. Úrazovo poistiť možno aj celú rodinu.

Typy úrazového poistenia:

 • smrť úrazom
 • trvalé následky
 • denné odškodné pri úraze
 • telesné poškodenie pri úraze
 • pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu

Úrazové poistenie možno uzavrieť napríklad pre skupiny alebo len na krátky čas. Poistiť sa tak možno napríklad len v čase pracovnej doby, či naopak pri aktivitách v čase voľna.

Úrazov sa pripoistiť možno aj k cestovného poisteniu. Takéto poistenie človeku zabezpečí finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu, prípadne odškodnenie pozostalým v prípade úrazu s následkom smrti.

Union poistenie

Uzavrieť úrazové poistenie možno v rôznych poisťovniach. Medzi najlepšie úrazové poistenie patrí aj Union poistenie.

Poisťovňa Union ponúka dlhodobé a komplexné úrazové poistenie, ktoré slúži na zmiernenie finančných dôsledkov po úrazoch, ktoré by mohli zhoršiť životný štandard jednotlivca i celej jeho rodiny.

Úrazy prichádzajú nečakane, zraniť sa môže človek doma, v práci, ale aj na dovolenke či pri športe. Práve pre takéto prípady ponúka poisťovňa Union balíček Union poistenia pod názvom Union Istota.

Výhody Union poistenia:

 • chráni poistenca 24 hodín denne kdekoľvek na svete
 • možnosť poistenia dospelej osoby spolu s maximálne tromi deťmi na jednej poistnej zmluve
 • poistenec si môže vybrať buď z pripravených balíkov alebo si vyskladať poistenie podľa potrieb
 • v rámci benefitu poisťovňa vráti 10 percent zo zaplateného poistného v prípade, ak sa nestane škodová udalosť počas doby poistenia
 • Union poistenie možno využiť až do veku 70 rokov (minimálna dĺžka poistenia je 5 rokov)

V rámci úrazového poistenia si možno vybrať z niekoľkých balíkov. Určené sú balíky pre deti alebo pre dospelých.

Dospelí si môžu zvoliť napríklad Union poistenie Istota Minimum. V rámci tohto balíka poisťovňa prepláca 5 000 eur za smrť v dôsledku úrazu, 7 000 eur za trvalé následky a 1 000 eur za čas nevyhnutný na liečenie úrazu. Ročné poistenie pre 1 osobu vychádza na sumu od 60 eur, denné odškodné je 5 eur.

Za balíček pre deti Junior Minimum poistenec ročne pre jednu osobu zaplatí približne 24 eur. V rámci balíka sú preplácané trvalé následky do výšky 3 000 eur, smrť v dôsledku úrazu do výšky 500 eur a čas nevyhnutný na liečbu úrazu do výšky 1 000 eur.

S Union poistením sa možno poistiť krátkodobo aj na dlhú dobu

Poisťovňa Union ponúka individuálne úrazové poistenie na krátky čas – od 1 do 30 dní alebo dlhodobo na 5 a viac rokov.

Krátkodobé poistenie kryje najdôležitejšie riziká v prípade úrazu nielen počas turistiky či športových aktivít, ale napríklad aj počas manuálnej práce.

Poistenie možno využiť počas doby poistenia kdekoľvek na svete. Zvoliť si možno dĺžku od 1 do 30 dní a poistiť možno naraz až 5 osôb v jednej zmluve. Možno si vybrať z rizikovej skupiny pre turistov alebo pre šport.

Riziková skupina Turista je vhodná pre turistov, ale aj osoby, ktoré vykonávajú nemanuálnu prácu či pre rekreačných športovcov.

Naopak riziková skupina Šport bude viac vyhovovať tým, ktorí pracujú manuálne alebo obľubujú rizikové športy.

Pri trvalých následkoch začína poistné plnenie už od 0,5 percenta telesného poškodenia. Trvalé následky pri tomto type úrazového poistenia možno odškodniť do výšky 5 000 eur.

V rámci dlhodobého Union poistenia poisťovňa ponúka vyššie spomínané balíky Istota Minimum a Junior Minimum.

Metlife poistenie

Výhodné úrazové poistenie ponúka aj spoločnosť MetLife. Aj tu totiž vedia, že úraz sa môže stať kedykoľvek a kdekoľvek.

V rámci MetLife poistenia si možno vybrať z niekoľkých variantov poistenia úrazu a choroby.

Varianty MetLife poistenia:

 • Easy Risk – poistenie na vážne aj menej vážne riziká. Vhodné pre ľudí, ktorí chcú zabezpečiť seba aj svojich blízkych v prípade úrazu alebo choroby
 • MetLife Ochranca
 • Bonus
 • Poistenie Hospital – MetLife poistenie s cieľom poskytnúť maximálnu starostlivosť v prípade úrazu, invalidity či straty zamestnania
 • Úrazové poistenie Barlička

MetLife poistenie Easy Risk ponúka poistnú ochranu na vážne aj menej vážne riziká. Kryje riziko ohrozujúce zdravie, život alebo finančnú stabilitu poistenca i jeho rodiny. Ponúka možnosť nastaviť si poistnú ochranu podľa potrieb poistenca a tiež meniť nastavenie a rozsah poistnej ochrany. Poistenie Easy Risk možno uzavrieť až pre 12 osôb v jednej poistnej zmluve.

Ďalšie varianty úrazového poistenia ponúka poisťovňa v spolupráci s mobilným operátorom.

MetLife poistenie možno využiť aj v prípade nečakaných životných udalostí ako úraz, invalidita či strata zamestnania v dôsledku úrazu. V rámci balíka Poistenie Hospital ponúka MetLife niekoľko variantov tohto poistenia, ktoré okrem iného kryje aj hospitalizáciu v nemocnici.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang