Hypotekárna kalkulačka a výpočet hypotéky

Ako na výpočet hypotéky? S nezáväzným orientačným výpočtom pomôže hypotekárna kalkulačka. Každý si môže vypočítať online svoju hypotéku, vyskúšať rôzne varianty splatnosti a zoznámiť sa bližšie so vzťahmi medzi jednotlivými parametrami dôležitými pre výpočet hypotéky.

Interaktívna hypokalkulačka pracuje s niekoľkými základnými parametrami (cena nehnuteľnosti, vlastné finančné zdroje, výška hypotéky, výška úrokov, splatnosť hypotéky). Prednastavené ukážkové hodnoty prepíše osoba vlastnými údajmi. 

Na základe zmeny ktorejkoľvek hodnoty prebehne automatický prepočet všetkých hodnôt vrátane cieľového údaju, ktorým je výška mesačnej splátky. Výsledný výpočet hypotéky ovplyvní osoba aj označením alebo odznačením políčka „Štátny príspevok pre mladých“.

Hypokalkulačka pomôže zorientovať sa v procese výpočtu hypoték a získať základnú informáciu o možnostiach pri vybavovaní hypotekárneho úveru.

Ako vypočítavajú hypotéku v bankách?

Banky a hypotekárni brokeri používajú pri výpočte hypotekárnych úverov podobné, aj keď podstatne zložitejšie postupy s vyšším množstvom faktorov. Jedným z kľúčových faktorov je tzv. bonita klienta individuálne určovaná podľa interných postupov konkrétnej banky.

Bonitu klienta ovplyvňuje jeho vek, čistý príjem za bankou stanovené obdobie, jeho finančné záväzky (iné úvery, počet vyživovaných detí atď.), úroveň vzdelania, odvetvie, v ktorom pracuje, prestíž zamestnávateľa, hodnota založenej nehnuteľnosti, pomer medzi výškou požadovaného úveru a hodnotou celej nehnuteľnosti, doba splatnosti a iné faktory.

Z čoho sa skladá hypotéka

Každá splátka hypotekárneho úveru sa skladá z dvoch základných častí: poskytnutého úveru (istiny) a úrokov. Istina predstavuje peniaze, ktoré klientovi banka požičala a on ich banke vracia. Postupným splácaním hypotéky sa istina znižuje.

Úroky predstavujú cenu pôžičky, resp. finančnú odmenu banke za poskytnutie hypotekárneho úveru. Úroková sadzba sa vyjadruje v percentách za rok (p. a. = per annum). Špeciálnym úrokom je tzv. úrok z omeškania, vopred zmluvne dohodnutý za omeškanie pri splátkach úveru.

Fixná alebo variabilná úroková sadzba?

Banky ponúkajú úročenie hypotekárneho úveru fixnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou. Fixná sadzba sa poskytuje na pevne stanovené obdobie (typicky na 1, 2, 3, 5, 15 alebo 20 rokov). Výhodou fixnej úrokovej sadzby je garancia rovnakej výšky splátok počas celého obdobia fixácie.

Variabilná úroková sadzba je naproti tomu pohyblivá – odráža situáciu na hypotekárnom trhu, takže za istých okolností môže byť výhodnejšia (alebo nevýhodnejšia) ako fixná sadzba úrokov. Zmeny úrokovej sadzby ovplyvňujú výšku mesačných splátok a tým priamo aj samotnú cenu hypotéky.

Iné výdavky spojené s hypotékou

Skutočnú cenu hypotéky ovplyvňujú aj poplatky účtované bankou za vybavenie hypotéky a súvisiace s následným vedením hypotekárneho účtu. Pri vybavovaní hypotéky ide v prvom rade o:

Ďalšie náklady sa týkajú poistenia nehnuteľnosti a vyhotovenia kúpno-predajnej zmluvy. Nasleduje poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru, za mimoriadne splátky, za predčasné splatenie úveru a za iné zmeny.

Niektoré banky konkrétne poplatky odpúšťajú, inokedy zabezpečia napr. cenovo výhodnejší znalecký posudok prostredníctvom vlastných špecialistov, takže aj pri výbere tej „správnej“ banky môže klient ušetriť desiatky či stovky eur na poplatkoch za hypotéku.

Štátny príspevok pre mladých

V súčasnosti ide tzv. daňový bonus na zaplatené úroky. Ak spĺňa človek podmienky pre poskytnutie štátneho príspevku pre mladých, môže získať zníženie úrokovej sadzby až o 3 % počas prvých 5 rokov splácania hypotéky (max. zo sumy 50 000 eur). 

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang