PZP kalkulačka online – výpočet PZP, online poistenie auta

Medzi súčasť povinného vybavenia auta patrí povinné zmluvné poistenie, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. V hľadaní správneho poistenia môže pomôcť PZP kalkulačka. Ale čo je vlastne PZP kalkulačka a akú úlohu zohráva? Ako presne sa dá pomocou nej vypočítať výška PZP?

PZP kalkulačka predstavuje skvelý nástroj, ktorý šetrí klientovi nielen veľa času, ale aj peňazí. Využitie tejto kalkulačky je neoceniteľné pre každého budúceho majiteľa povinného zmluvného poistenia.

Čo je povinné zmluvné poistenie auta?

Povinné zmluvné poistenie auta, skrátene PZP, je forma majetkového poistenia, ktoré je zákonmi vyžadované pre každého motoristu, teda pre každého, kto vlastní motorové vozidlo. Zákon o PZP hovorí, že od 1.1.2024 bude PZP povinné aj pre elektokolobežky.

Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť finančné krytie na úhradu škôd v prípade nehody alebo škodovej udalosti. Je však dôležité poznamenať, že toto poistenie auta nekryje škody poistenej osoby samotnej, ale naopak, platí za škody spôsobené na iných vozidlách. Preto by malo byť nepísanou súčasťou povinnej výbavy auta.

K PZP môžu motoristi dobrovoľne pripoistiť svoje vozidlo havarijným poistením, ktoré nie je zákonmi vyžadované, ale je dobrovoľnou voľbou jednotlivca. Kalkulačka poistenia auta umožňuje získať výhodné riešenie.

Tieto dva druhy poistení poskytujú mnohé poisťovne na základe osobitnej licencie. Ich ceny sa môžu líšiť, a preto sa mnoho motoristov snaží nájsť najvýhodnejšie a zároveň spoľahlivé PZP pre svoje vozidlo.

Je dôležité si uvedomiť, že v prípade, že PZP zanikne alebo nie je zaplatené, vodič bude nútený znášať všetky náklady na škody zo svojho vrecka. Preto je dôležité, napríklad pri jazde na motorka, mať platnú poistku na motorku.

PZP kalkulačka

Online PZP kalkulačka je nástroj, ktorý rýchlo vypočíta a porovná ceny povinného zmluvného poistenia pre vozidlo. Všetky potrebné informácie s číslami a sumami poistenia sú jednoducho dostupné na jednom mieste, bez zbytočných výpočtov. Na webových stránkach viacerých poisťovní sa nájde táto užitočná PZP kalkulačku.

Online kalkulačka ponúka spoľahlivé informácie, ktoré výrazne uľahčujú výber vhodného a najlacnejšieho povinného poistenia vozidla pre každého motoristu. Zvyčajne stačí zadať evidenčné číslo vozidla (EČV) a kalkulačka poistenia auta automaticky doplní všetky ďalšie údaje o vozidle.

Potom stačí uviesť pár informácií o vodičovi, a online kalkulačka porovná garantovane najnižšie ceny na trhu, resp. v danej poisťovni.

Využiť sa dajú nielen kalkulačky poistenia auta konkrétnych poisťovní, ale aj rôznych porovnávačov. Okrem toho, táto jednoduchá a intuitívna kalkulačka umožňuje započítať aj doplnkové pripoistenia, vďaka čomu je možné porovnať, čo je výhodné a čo nie.

Medzi poisťovňami, ktorých ponuky PZP zahŕňajú rôzne porovnávače patria:

 • Alianz
 • ČSOB
 • Generali
 • Gentrel
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperativa
 • Union
 • Uniqa
 • Wustenrot

Využitím online kalkulačky povinného zmluvného poistenia sa dajú získať informácie z domova alebo z kancelárie, bez nutnosti návštevy poisťovne osobne. Týmto spôsobom sa šetrí čas a úsilie. Okrem toho, online kalkulačky poskytujú rýchle a presné výpočty, ktoré sú založené na aktuálnych tarifoch poisťovní.

Ďalšou výhodou je, že online kalkulačky sú dostupné kedykoľvek, dokonca aj mimo pracovných hodín poisťovní, čo výrazne uľahčuje získavanie informácií a uzatváranie poistenia.

Je dôležité si uvedomiť, že v prípade, že PZP zanikne alebo nie je zaplatené, vodič bude nútený znášať všetky náklady na škody zo svojho vrecka.

Povinné zmluvné poistenie – výpočet

Výpočet povinného zmluvného poistenia je ovplyvnené viacerými faktormi. Medzi tie, ktoré súvisia s vozidlom, patrí najmä druh a využitie vozidla, značka, hmotnosť, objem a výkon motora, ako aj vek auta. Čím je vozidlo výkonnejšie, tým väčšie riziko predstavuje pre poisťovňu a poistenie je drahšie.

Poisťovne tiež zohľadňujú faktory týkajúce sa majiteľa vozidla, najmä jeho vek, miesto bydliska a počet nehôd, ktoré spôsobil v minulosti. Mladší vodiči a vodiči v oblastiach s veľkými mestami majú zvyčajne vyššie poistné. Na druhej strane, bezškodový priebeh môže viesť k zľave na poistnom.

Každá poisťovňa priraďuje rôznym faktorom odlišnú dôležitosť, a preto sa ceny líšia medzi jednotlivými poisťovňami. Výpočet povinného zmluvného poistenia sa rôznych poisťovniach môže aj výraznejšie líšiť.

Ako vybrať najlacnejšie PZP online?

Niekto si práve urobil vodičák na auto či vodičák na motorku a plánuje si zaobstarať nové vozidlo. Ako si vybrať to najlacnejšie PZP? Pre väčšinu slovenských vodičov je cena najdôležitejším kritériom pri výbere poistenia.

Dôležitým aspektom je však aj výška limitu poistného plnenia, ktorý určuje, do akej sumy poisťovňa preplatí škodu v prípade nehody. Poisťovne poskytujú limity od minimálneho štátom stanoveného 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a náklady pri úmrtí, až po 10 mil. eur pre škody na zdraví a majetku.

Pri výbere poistky pre auto je dôležité sledovať aj doplnkové pripoistenia, ktoré poisťovňa poskytuje v rámci PZP. Tieto pripoistenia môžu zahŕňať napríklad poistenie čelného skla, úraz posádky, stret so zverou, výtlk alebo živelné škody.

Tieto doplnkové pripoistenia môžu čiastočne nahradiť havarijné poistenie, aj keď rozsah krytia je v prípade PZP nižší. Havarijné poistenie sa vyžaduje pri lízingu, aj je auto na pôžičku, zvyčajne nie je nutné. Dôležité je zoznámiť sa aj s možnými výlukami z poistenia, ktoré môžu obmedziť možnosť uplatnenia poistného krytia. Tieto informácie sú uvedené v zmluvných podmienkach.

Zároveň je dôležité zvážiť, aké asistenčné služby sú súčasťou PZP, pretože tieto služby sú dnes už štandardnou súčasťou mnohých poistení. Rozsah a krytie asistenčných služieb sa líši medzi rôznymi poisťovňami.

Čo je jedna poisťovňa ochotná poskytnúť bezplatne, iná môže vyžadovať dodatočnú platbu. V snahe prilákať zákazníkov sa poisťovne čoraz viac snažia predbiehať v poskytovaní rôznych pridaných hodnôt, ktoré sú súčasťou ich produktov, a tak zvýšiť kvalitu svojich služieb.

Pre väčšinu slovenských vodičov je cena najdôležitejším kritériom pri výbere poistenia. Dôležitým aspektom je však aj výška limitu poistného plnenia, ktorý určuje, do akej sumy poisťovňa preplatí škodu v prípade nehody.

Online PZP kalkulačka pre poisťovne

PZP a havarijné poistenie ponúka väčšina poisťovní na Slovensku. Toto je stručný prehľad ich ponuky.

Poisťovňa Allianz

Allianz má pre svojich klientov pripravené porovnanie PZP poistenia, ktoré ponúka v štyroch rôznych balíkoch:

 • Comfort – poskytuje iba základné pokrytie škôd
 • Plus – poskytuje rozšírené krytie škôd
 • Extra – poskytuje komplexné krytie škôd
 • Max – poskytuje najširšie krytie, zahŕňajúce poistenie škody na vozidle v prípade havárie, finančnú stratu pri krádeži alebo totálnej škode.

Allianz tiež svojim klientom poskytuje služby PZP kalkulačky, ktorá zjednodušuje celý proces. Záujemca o poistenie jednoducho zadá informácie o svojom vozidle do príslušného formuláru v PZP kalkulačke. Tá potom vypočíta sumu poistenia a navrhne najvýhodnejšiu PZP ponuku pre klienta.

Poisťovňa Kooperativa

Výhodou povinného zmluvného poistenia v Kooperative je niekoľko pozitívnych aspektov. Na začiatok majú klienti k dispozícii PZP kalkulačku, ktorá sa postará o výpočet PZP. Okrem toho, ak sa rozhodnú poistiť svoje vozidlo cez Kooperativu, majú možnosť hlásiť poistné udalosti na nonstop zákazníckej linke.

Kooperativa zároveň ponúka svojim klientom aplikáciu s názvom Kooperativa Help, ktorá je nápomocná v zložitých situáciách, ako napríklad dopravné nehody.

Pre svojich zákazníkov má Kooperativa pripravených štyri varianty povinného zmluvného poistenia:

 • Basic – platí pre autá vo veku od štyroch do desiatich rokov.
 • Silver – je dostupný pre autá vo veku od dvoch do štyroch rokov.
 • Gold – ide o balík s výhodami pre autá, ktoré nie sú staršie ako dva roky.
 • Vario – v tomto balíku nezáleží na veku auta, klient si môže poistenie nastaviť podľa vlastných preferencií.

Základom poistenia auta v Kooperative je kombinácia Havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia.

Poisťovňa Union

Union poskytuje svojim klientom možnosť rýchleho poistenia vozidla z pohodlia domova. Na svojich webových stránkach ponúka aj PZP kalkulačku, ktorá funguje na podobnej báze ako ostatné spomenuté kalkulačky poistenia auta.

Klient má možnosť počas nákupného procesu vybrať kombináciu rizík, ktorá mu najviac vyhovuje. Poistné je potom možné uhradiť kreditnou kartou a všetky potrebné dokumenty k poisteniu mu poisťovňa zašle na e-mail.

V Union je možné poistenie rozšíriť o poistenie proti krádeži, poistenie stretu so zverou alebo poistenie proti živelným pohromám.

PZP a havarijné poistenie ponúka väčšina poisťovní na Slovensku. Stačí iba porovnať ponuky a vybrať si to najvhodnejšie.

Poisťovňa Uniqua

Ďalšou poisťovňou, ktorá poskytuje porovnanie a výpočet PZP je Uniqa. Klienti môžu očakávať množstvo výhod, ak sa rozhodnú poistiť svoje vozidlo práve u nich. Medzi tieto výhody patria napríklad nonstop asistenčné služby, bonus za bezškodovosť alebo možnosť využitia partnerských autoservisov.

Uniqa tiež umožňuje klientom za príplatok jedného eura rozšíriť asistenčné služby. Rozšírená asistencia poskytuje benefity, ako je napríklad náhradné vozidlo na dobu až piatich dní.

Poistenie ČSOB

ČSOB poskytuje svojim klientom na svojich webových stránkach PZP kalkulačku, ktorá slúži pre výpočet povinného zmluvného poistenia. Táto kalkulačka funguje prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť. Web následne používateľa usmerňuje krok za krokom, aby správne vyplnil formulár. Porovnanie cien PZP je tak jednoduché a spracované len do štyroch krokov.

Okrem PZP kalkulačky poskytuje poisťovňa ČSOB aj asistenčné služby s názvom ČSOB ASSISTANCE, ktoré sú pre klientov zdarma.

Poisťovňa Generali

Generali Slovensko ponúka tri balíky PZP poistenia: M balík, L balík a XL balík. Balík M predstavuje základné poistenie, zatiaľ čo XL balík poskytuje najširšiu mieru poistenia. Generali Slovensko taktiež ponúka svojim zákazníkom asistenčné služby, na ktoré sa môžu obrátiť s prípadnými nejasnosťami.

Najlacnejšie PZP online

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP online na internete je dôležité si uvedomiť, že mnohé spoločnosti sa snažia zaujať zákazníkov rôznymi reklamami a formami zviditeľnenia. Preto je vhodné využiť kalkulačky poistenia auta a iné podobné nástroje, ako sú rôzne porovnávače a podobne. Na internete je k dispozícii dostatok takýchto nástrojov, ktoré uľahčujú inak zložité hľadanie najvýhodnejšieho produktu.

Okrem iného netreba zabudnúť ani na kontrolu platnosti PZP, ktorá sa musí vykonávať pravidelne.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang