Poistka na auto – porovnanie, kalkulačka, poisťovne

Ak si niekto vlastní osobné vozidlo, je nevyhnutnosťou uzavrieť zmluvné poistenie podľa platných zákonov. Táto povinnosť má svoj pôvod v potrebe zabezpečiť aspoň minimálnu ochranu pre každého účastníka cestnej premávky v prípade, že by spôsobil nejakú formu škody.

Aké faktory ovplyvňujú výber optimálneho poistenia auta? A je možné si toto zákonné poistenie auta zariadiť jednoducho online? Kedy je vhodné uzavrieť aj najlacnejšie havarijné poistenie alebo pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu?

Vodiči by si mali dať v roku 2023 pozor na svoje vodičské preukazy. Niektorým vodičákom podľa smernice končí platnosť a mali by požiadať o výmenu vodičského preukazu.

Čo je poistka na auto

Poistenie auta online je finančný kontrakt medzi majiteľom vozidla a poisťovňou, ktorý poskytuje ochranu pre vozidlo a jeho majiteľa v prípade rôznych nebezpečenstiev a udalostí. Tieto udalosti môžu zahŕňať dopravné nehody, krádeže, vandalizmus, poškodenie vozidla pri prírodných katastrofách a iné nepríjemné situácie.

Existuje niekoľko druhov poistenia pre vozidlo, z ktorých niektoré sú povinné zákonom, ako napríklad povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám. Okrem toho sú k dispozícii aj voliteľné druhy poistenia, ako napríklad poistenie havarijného poškodenia, ktoré kryje opravu alebo náhradu hodnoty vozidla v prípade havárie.

Cieľom zákonného poistenia auta je zabezpečiť majiteľovi finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade, že sa stane nečakaná udalosť, ktorá by mohla spôsobiť škodu na vozidle alebo byť súvisiaca s vozidlom. Každý majiteľ vozidla má možnosť zvoliť si rozsah poistenia podľa svojich potrieb a preferencií.

Povinné zmluvné poistenie auta

PZP, teda povinné zmluvné poistenie auta je určitý druh poistnej ochrany majetku. Tento typ poistenia je stanovený zákonmi ako povinný pre všetkých vodičov, teda pre každú osobu, ktorá vlastní motorové vozidlo. Jeho základným cieľom je predovšetkým zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu spôsobených škôd.

Dôležité je však poznamenať, že tieto finančné prostriedky neslúžia na náhradu škôd poistenej osobe, práve naopak. Povinné zmluvné poistenie má slúžiť na pokrytie škôd, ktoré môžu byť spôsobené iným vozidlám, nie vlastnému majetku.

K tomuto povinnému poisteniu môžu motoristi pridať aj havarijné poistenie pre svoje vozidlo, avšak to už nie je povinné, ale osobná voľba. Pomocou kalkulačky na havarijné poistenie je možné získať optimálne riešenie pre jednotlivca.

Tieto dva druhy poistenia sú sprístupnené cez licencované komerčné poisťovne, pričom ich cena je ovplyvnená rôznymi faktormi. V dôsledku tejto rozmanitosti hľadá veľa vodičov najvýhodnejšiu a spoľahlivú možnosť povinného poistenia vozidla.

Ak by PZP nebolo platné alebo by nebolo uhradené, všetky náklady na pokrytie vzniknutej škody by musel vodič uhradiť zo svojho vlastného vrecka. Preto je v prípade, napríklad, motocykla, absolútne nevyhnutné uzatvoriť poistenie motorky.

Poškodený môže ísť na oficiálnu webovú stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov a overiť, či má vozidlo PZP.

PZP, teda povinné zmluvné poistenie auta je určitý druh poistnej ochrany majetku. Tento typ poistenia je stanovený zákonmi ako povinný pre všetkých vodičov, teda pre každú osobu, ktorá vlastní motorové vozidlo.

Pripoistenie k PZP

Doplnkové poistné krytia, ktoré sa pridávajú k zmluve povinného zmluvného poistenia ponúkajú rozšírený záber ochrany a sú uzatvárané spolu s povinným zmluvným poistením vozidla. PZP predstavuje základné poistenie, ktoré požaduje zákon a kryje vodičovu zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí tretím osobám.

Tieto dodatočné poistné krytia umožňujú rozšíriť oblasť ochrany a poskytujú pridanú bezpečnosť v prípade rôznych udalostí súvisiacich so škodami. Tu sú príklady niektorých bežných doplnkových poistných krytí k PZP:

 • pripoistenie skla – toto krytie zahŕňa náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla na vozidle, ako sú čelné, zadné a bočné sklá, či zrkadlá.
 • pripoistenie úrazu vodiča – toto krytie poskytuje finančnú náhradu vodičovi v prípade úrazu spôsobeného dopravnou nehodou. Pokrýva náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu a trvalé následky úrazu.
 • pripoistenie právnej ochrany – toto krytie zabezpečuje právnu pomoc a finančnú podporu v prípade právnych sporov týkajúcich sa vozidla, ako sú spor o poistné udalosti, škody alebo konflikty s poisťovňou.
 • pripoistenie proti krádeži a vandalizmu – toto krytie chráni vozidlo v prípade krádeže, pokusu o krádež alebo vandalizmu. Zahrňuje náklady na opravy, náhradu alebo kompenzáciu za ukradnuté vozidlo.
 • pripoistenie proti prírodným katastrofám – toto krytie pokrýva škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú povodne, zemetrasenia, búrky a ďalšie nepriaznivé udalosti.

Pripoistenia k PZP sú dobrovoľné a ich výber závisí od individuálnych potrieb a preferencií každého vodiča, obľúbeným je napríklad GAP poistenie. Podmienky a dostupné doplnkové poistné krytia sa môžu líšiť medzi rôznymi poisťovňami, preto je dôležité starostlivo preskúmať podmienky poistenia a poradiť sa so svojou poisťovňou.

Tak ako sa líši ponuka poisťovní, líšia sa aj limity krytia pre konkrétne riziká (poistné sumy) a výška spoluúčasti. Preto je dôležité zhodnotiť a zvoliť optimálne doplnkové poistné krytia pre vaše vozidlo.

Havarijne poistenie 

Rozdiel medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením je výrazný. PZP sa stará iba o úhradu škody na vozidle druhého vodiča. Inými slovami, táto legislatívne stanovená zákonná poistka na auto sa týka iba škôd na inom vozidle, a ak sa vozidlo potrebuje opraviť alebo nahradiť, vinník to musí zabezpečiť samostatne.

Naopak, havarijné poistenie na auto kryje škodu na vozidle klienta bez ohľadu na to, či bola nehoda spôsobená samotným klientom alebo inou osobou. Okrem toho, PZP je zákonmi stanovené a povinné, zatiaľ čo havarijné poistenie je voliteľné.

Obidva typy poistenia, či už havarijné alebo zákonná poistka na auto, možno získať online. Vybavenie havarijného aj PZP poistenia online vyžaduje iba niekoľko kliknutí. Táto online forma nielen ušetrí klientovi značnú sumu, ale aj množstvo času.

Rovnako ako pri havarijnom poistení, aj pri PZP je kľúčové urobiť porovnanie ponúk. K tomu slúžia kalkulačky na porovnanie PZP, ktoré nájdu najlepšie dostupné ponuky na trhu.

Hľadanie najvýhodnejšieho havarijného poistenia je v súčasnosti omnoho jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Stačí zadať údaje do online kalkulačky a klient okamžite uvidí najlepšie dostupné možnosti pre havarijne poistenie.

Havarijné poistenie na auto kryje škodu na vozidle klienta bez ohľadu na to, či bola nehoda spôsobená samotným klientom alebo inou osobou.

Kalkulačka online pre poistenie auta 

Poistenie auta online uľahčí interaktívna online kalkulačka pre PZP, ktorá umožňuje okamžite vypočítať a porovnať ceny poistenia pre dané vozidlo. Všetky dôležité údaje a finančné sumy sú prezentované na jednom jednoducho prístupnom mieste, čím sa eliminuje potreba zbytočných matematických výpočtov. Viaceré poisťovne ponúkajú túto PZP kalkulačku priamo na svojich webových stránkach.

Online kalkulačka najvýhodnejšieho PZP prináša dôveryhodné a spoľahlivé informácie, ktoré výrazne uľahčujú proces výberu vhodného povinného poistenia vozidla pre každého vodiča. Tento nástroj na výpočet poistenia vozidla pridáva do vrecka klientovi zásadnú hodnotu – jeho čas.

To predstavuje jeho najvyššiu pridanú hodnotu. Tým pádom klient nemusí navštevovať poisťovňu a zisťovať optimálne ceny a ostatné faktov týkajúce sa poistenia auta. Tieto informácie tak získa z pohodlia vlastného domova už za niekoľko krátkych minút. Zároveň rýchlo nájde najlacnejšie PZP.

Treba ale myslieť na to, že najlacnejšie PZP nemusí vždy stačiť. Treba venovať pozornosť výške poistného krytia a tomu, že obsahuje základný balík. Lacné PZP sa môže vypomstiť keď nastane poistná udalosť. Vtedy mnoho šoférov zistí, čo všetko lacné PZP vlastne nekryje, resp. že výška krytia je nízka.

Bez akýchkoľvek pochybností zabezpečuje kalkulačka online presný a nezávislý prehľad, ktorý vedie ku najlepšiemu prehľadu v cenách, pričom môže priniesť značné finančné úspory. Navyše sa nezdráha upozorniť zákazníka na konkrétnu sumu, ktorú môže ušetriť.

Vo svojom výslednom zobrazení cien poistenia vozidla kalkulačka zahŕňa aj všetky možné bonusy a zľavy, ktoré sú v ponuke danej poisťovne. Vďaka spoľahlivej kalkulačke na poistenie vozidla je klientovi umožnené uzatvoriť poistnú zmluvu pohodlne online, bez ohľadu na miesto a miesto pobytu.

To znamená, že už nie je potrebné vyhľadávať konkrétne pobočky poisťovne na mieste, kde by tieto služby poskytovali, pretože všetko môžete vybaviť priamo na webe.

Najlacnejšie PZP na auto

Každá poisťovňa si individuálne stanovuje cenu pre poistenie. Pri výpočte povinného zmluvného poistenia sa zvažujú rôzne faktory týkajúce sa motorového vozidla, ako napríklad starnutie vozidla, počet predošlých autonehôd, značka vozidla, výkon motora v kilowattoch, no zároveň sa veľká pozornosť venuje aj vodičovi. Pri vodičovi sa dáva zreteľ najmä na jeho vek a trvalé bydlisko.

Najlacnejšie poistenie auta sa dá nájsť vďaka PZP online kalkulačkám ako je napríklad superpoistenie. Pre každého vodiča však môže byť najlacnejšie poistenie auta v inej poisťovni.

Po zhromaždení všetkých informácií potrebných pre PZP online, či už sa týka vodiča alebo konkrétneho vozidla určeného na poistenie, bude klient oboznámený so konečnou sumou povinného zmluvného poistenia.

Následne má možnosť si zvoliť prípadné doplnkové poistenia, ktoré sú poskytované danou poisťovňou. Ponuky od rôznych poisťovní sa môžu líšiť, ale najmä sa odlišujú vo finančnej hodnote, ktorú bude klient platiť za tieto doplnkové krytia.

Medzi bežné formy doplnkového poistenia patria napríklad poistenie proti škodám spôsobeným haváriou, poistenie čelného skla vozidla alebo poistenie proti kolíziám so zverou (jeleň, líška, diviak a podobne). Najlacnejšie PZP na auto sa dá najrýchlejšie nájsť v porovnávačoch s online kalkulačkou, napríklad superpoistenie. Pripoistenie aj PZP online sa dajú uzavrieť rýchle a bez problémov.

Po zhromaždení všetkých informácií potrebných pre PZP online, či už sa týka vodiča alebo konkrétneho vozidla určeného na poistenie, bude klient oboznámený so konečnou sumou povinného zmluvného poistenia.

PZP porovnanie poisťovní 

Na Slovensku sa nachádza rozsiahla paleta poisťovní, ktoré zavádzajú online PZP porovnanie svojich cenových ponúk pre klientov. Týmto spôsobom nielenže umožňujú zákazníkom jednoduchý prístup k dôležitým informáciám, ale zároveň efektívne šetria cenný čas, ktorý by inak strávili návštevou pobočiek poisťovní. Samozrejme je potrebné aj overenie poistenca, teda zadanie osobných údajov.

Ide o poisťovne:

V mnohých poisťovniach sú pre dlhodobých klientov pripravené výhody, ktoré prevyšujú tie, ktoré sú poskytované novým poistencom. Z toho dôvodu je vhodné dôkladne preskúmať, čo jednotlivé poisťovne majú k dispozícii v podobe privilegovaných výhod pre svojich stálych klientov.

ALLIANZ POISTENIE

Spoločnosť Allianz predkladá svojim zákazníkom porovnávaciu možnosť PZP poistenia, ktoré je dostupné v rámci štyroch balíkov.

Comfort je balík s minimálnym krytím, Plus poskytuje rozšírené krytie, Extra predstavuje balík s komplexným zabezpečením a Max je balík, ktorý obsahuje nielen poistenie škôd po havárii, ale aj ochranu pred krádežou a úplnou škodou. Je to najrozšírenejší balík s krytím.

Okrem toho Allianz poistenie poskytuje aj online kalkulačku PZP. Postup je pohodlný. Klient, ktorý má záujem o poistenie, vyplní údaje o vozidle do príslušného formulára – PZP kalkulačky. Následne sa vypočíta celková suma poistenia a zároveň klientovi predloží najlepšiu ponuku na PZP.

ČSOB

ČSOB svojim klientom umožňuje na svojom webovom sídle použiť PZP kalkulačku, ktorá dokáže spočítať povinné zmluvné poistenie. Tento nástroj funguje na základe vyplnenia formulára. Je nevyhnutné zadať potrebné informácie do tohto formulára – návštevníka webu vedie postupom cez jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné pre presný výpočet.

Porovnanie cien povinného zmluvného poistenia je jednoduché a výsledky sú dostupné v priebehu štyroch krokov. Samozrejme je potrebné aj overenie poistenca. Okrem PZP kalkulačky táto spoločnosť ponúka aj bezplatné asistenčné služby k PZP. Klient ich identifikuje pod názvom ČSOB ASSISTANCE.

GENERALI SLOVENSKO

Generali Slovensko disponuje tromi balíkmi pre PZP poistenie – M, L a XL. Balík M ponúka základné poistenie a balík XL poskytuje najširšie krytie.

Kalkulačka PZP, ktorú Generovánie Slovensko ponúka, je rýchla a jednoduchá. Cenu PZP vypočíta na základe informácií o vozidle, stačí zadať EVČ. Okrem toho Generali Slovensko ponúka svojim klientom aj asistenčné služby, ktoré môžu byť užitočné pri akýchkoľvek otázkach.

KOOPERATIVA

Povinné zmluvné poistenie od Kooperativy prináša množstvo výhod. Na začiatok spoločnosť ponúka kalkulačku PZP, ktorá rýchlo spraví výpočet PZP. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú uzavrieť poistenie cez Kooperativu môžu kedykoľvek nahlásiť poistné udalosti na zákazníckej linke otvorenej nonstop.

Okrem toho ponúka aplikáciu s názvom Kooperativu pomoc, ktorá môže byť užitočná v rôznych situáciách, ako je napríklad dopravná nehoda. V rámci svojho portfólia Kooperativa ponúka štyri varianty povinného zmluvného poistenia:

 • Basic – určené pre autá vo veku od štyroch do desiatich rokov
 • Silver – dostupné pre autá vo veku dvoch až štyroch rokov
 • Gold – poskytuje výhody pre autá mladšie ako dva roky
 • Vario – tento balík poskytuje možnosť poistiť vozidlo bez ohľadu na jeho vek

Klient si môže vytvoriť poistenie podľa vlastných preferencií. Kooperativa poskytuje Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie.

Na Slovensku sa nachádza rozsiahla paleta poisťovní, ktoré zavádzajú online PZP porovnanie svojich cenových ponúk pre klientov.

UNION

Spoločnosť Union ponúka svojim klientom rýchle a pohodlné poistenie vozidla online. Na oficiálnom webovom sídle taktiež disponuje PZP kalkulačkou, ktorá operuje na podobnej báze ako všetky doterajšie nástroje.

Klient si počas procesu kúpy môže vybrať kombináciu rizík, ktorá mu najviac vyhovuje. Poistenie v Union sa dá rozšíriť o pripoistenia, napríklad proti krádeži, poistenie stretu so zverou či poistenie proti živelným pohromám. Poistka na auto cena teda závisí aj od toho, či sa klient rozhodne pripoistiť.

UNIQA

Ďalšia zo spoločností na poistnom trhu, ktorá svojim klientom prináša porovnanie a detailný výpočet cien pre povinné zmluvné poistenie, je Uniqa. Tá sa zaväzuje poskytnúť svojim klientom rozmanité výhody, ak sa rozhodnú pre poistenie priamo u nej. Medzi tieto výhody patrí napríklad nepretržitá asistenčná služba, bonus za bezškodovosť alebo príležitosť využiť partnerov v oblasti autoservisov.

Súčasťou služieb Uniqa je aj asistenčná podpora, ktorá sa dá rozšíriť za symbolický poplatok vo výške jedného eura. Rozšírená asistencia zabezpečuje výhody ako napríklad náhradné vozidlo na dobu až piatich dní.

Uniqa svojim klientom ponúka novú službu s názvom „Právnik na cestách“. Ide o nepretržitú právnu ochranu, dostupnú 24 hodín denne a 365 dní v roku. Táto služba je k dispozícii ako doplnkové krytie k povinnému zmluvnému poisteniu.

WÜSTENROT

PZP Wüstenrot prináša svojim klientom širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú napríklad kalkulačku povinného zmluvného poistenia či rozšírenú asistenčnú podporu. Okrem toho sa spoločnosť teší z rôznych výhod, ako napríklad výhodná sadzba pre ďalšie povinné zmluvné poistenie v rámci rodiny.

Ďalšími výhodami je možnosť poistiť prívesný vozík na auto, zabezpečený odťah vozidla pri havárii v prítomnosti dieťaťa, zľava pre verných klientov v rozpätí 5% až 10%. Poisťovňa taktiež ponúka viacero ďalších doplnkových krytí pre povinné zmluvné poistenie, ktorými je možné rozšíriť poistenie vozidla.

Poisťovňa zahrňuje do svojho portfólia nielen poistenie automobilov, ale aj motocyklov a štvorkoliek. Cena poistky na auto a ostatné vozidlá je rozdielna.

Výpoveď PZP 

Výpoveď PZP je pomerne jednoduchá záležitosť. Stačí vyplniť žiadosť a odoslať ju späť do príslušnej poisťovne. No napriek tomu existuje pár ustanovení, ktoré je potrebné rešpektovať. Za akých okolností je možné uskutočniť vypovedanie poistnej zmluvy pre PZP?

Je viacero situácií na základe ktorých je možné požiadať o výpoveď PZP. Ide napríklad o nasledujúce situácie:

 • uplynutie lehoty, na ktorú bolo poistenie dojednané (zvyčajne 1 rok)
 • neuhradenie platby za poistné v termíne splatnosti
 • vyradenie auta z evidencie vozidiel
 • predaj vozidla
 • krádež vozidla
 • dohoda medzi poisťovňou a poistníkom

Výpoveď poistnej zmluvy PZP môže podať iba osoba, ktorá zmluvu uzatvorila alebo ním poverená iná osoba.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang