REIT – akcie, fondy, spoločnosti, príjem

Real Estate Investment Trusts, často skracované ako REITs, predstavujú inovatívny a efektívny spôsob, ako investovať do trhu s nehnuteľnosťami. Tieto špeciálne investičné nástroje umožňujú jednotlivcom a inštitucionálnym investorom podieľať sa na majetkovom portfóliu, ktoré zahŕňa komerčné nehnuteľnosti, ako sú obchodné budovy, byty, nemocnice, a iné.

Tento článok priblíži definíciu REIT fondov a ich charakteristické vlastnosti, ako aj informácie o možnostiach investovania do týchto investičných trustov.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú to REIT fondy?

Real Estate Investment Trust je špecifický druh investičného fondu, ktorý je zameraný na vlastníctvo, prevádzku alebo financovanie nehnuteľností, pričom sa riadi určitými legislatívnymi štandardmi. Jeho hlavnou charakteristikou je povinnosť distribuovať väčšinu svojich ziskov vo forme dividend investorom. To znamená, že REIT poskytuje investorom príležitosť zúčastniť sa na príjmoch a výnose z nehnuteľností bez potreby priameho vlastníctva a správy týchto aktív.

REIT musí splňovať určité základné kritériá, aby sa kvalifikoval na túto špeciálnu štatút. Medzi ne patrí povinnosť investovať minimálne 75% svojich aktív do nehnuteľností, ako aj distribuovať aspoň 90% svojich čistých ziskov vo forme dividend. Týmto spôsobom REIT poskytuje investorom príležitosť získavať pravidelný príjem z nájmov a zároveň sa podieľať na potenciálnom raste hodnoty nehnuteľností.

REIT historicky poskytovali investorom príjem založený na dividendách, konkurenčnú trhovú výkonnosť a potenciál dlhodobého zhodnocovania kapitálu, ktorý historicky dosahoval alebo prevyšoval infláciu. Sú to akcie, ktoré odvodzujú veľkú časť svojej hodnoty z hmotných aktív a ponúkajú výhody priebežného bežného príjmu s potenciálom dlhodobého zhodnocovania kapitálu.

Charakteristické vlastnosti REIT

REIT sa vyznačuje niekoľkými unikátnymi vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od iných foriem investovania. Tieto charakteristiky hrajú kľúčovú úlohu pri atraktivite REIT pre rôzne typy investorov.

Verejne obchodovaný nástroj

Jednou z hlavných charakteristík REIT je jeho verejná obchodovateľnosť na burze. To znamená, že akcie REIT sú dostupné na nákup a predaj na verejných finančných trhoch. Táto vlastnosť pridáva likviditu, umožňujúc investorom ľahký prístup k ich investíciám a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny na trhu.

Diverzifikácia portfólia

REIT poskytuje investičnú príležitosť s vysokým stupňom diverzifikácie portfólia. S povinnosťou investovať aspoň 75% svojich aktív do nehnuteľností má investor možnosť zapojiť sa do rôznych sektorov, vrátane komerčných a rezidenčných nehnuteľností, nemocníc, hotelov a priemyselných komplexov. Táto diverzifikácia môže pomôcť minimalizovať riziko spojené s konkrétnymi odvetviami alebo geografickými oblasťami.

Pravidelný príjem z nájmov

Vzhľadom na povinnosť distribuovať aspoň 90% svojich čistých ziskov vo forme dividend má REIT potenciál poskytnúť investorom stabilný a pravidelný pasívny príjem. Zisky získané z nájmov od nájomcov nehnuteľností tvoria značnú časť týchto dividend.

Tieto charakteristiky robia REIT atraktívnou investíciou pre tých, ktorí hľadajú spojenie výnosnosti a stability vo svete nehnuteľností bez potreby priameho vlastníctva a správy nehnuteľností.

REIT môžu zahrňovať rôzne typy nehnuteľností, ako sú byty, kancelárie, obchodné priestory, hotely a iné, čím umožňujú rozloženie rizika a dostatočnú diverzifikáciu.

Typy REIT fondov

Real Estate Investment Trusts predstavujú dynamický sektor finančného trhu, ktorý ponúka investičné príležitosti v odvetví nehnuteľností. Zásadnou charakteristikou REIT je ich rôznorodosť, ktorá sa prejavuje nielen v type nehnuteľností, do ktorých investujú, ale aj v spôsobe, ako sú dostupné investorom.

Tradičné REIT vs. Špecializované REIT

Tradičné REIT investujú do širokej škály komerčných nehnuteľností, vrátane kancelárskych budov, obchodných centier, bytových komplexov a priemyselných areálov. Ich portfólio môže zahŕňať nehnuteľnosti z rôznych geografických oblastí a odvetví s cieľom dosiahnuť diverzifikáciu a minimalizovať riziká.

Špecializované REIT sa zameriavajú na konkrétne odvetvia alebo typy nehnuteľností, ako sú napríklad nemocnice, hotely, sklady, rezorty, alebo infraštruktúrne projekty. Tieto REIT sú často citlivejšie na zmeny v ich špecifickom odvetví, ale môžu ponúkať príležitosti na vyššie výnosy v prípade správneho vývoja v danej oblasti.

Verejné vs. Neverejné REIT

Verejné REIT majú svoje akcie obchodované na verejných burzách, čo umožňuje širokej verejnosti investovať do nehnuteľností bez priameho vlastníctva. Vďaka likvidite verejných trhov majú investori možnosť kúpiť a predať svoje akcie kedykoľvek počas obchodných dní.

Neverejné (nevydané) REIT sa neobchodujú na verejných burzách a sú sprístupnené iba obmedzenému počtu investorov. Tieto REIT môžu ponúkať väčšiu kontrolu a dlhodobé investičné stratégie, ale majú obmedzenú likviditu v porovnaní s verejnými REIT.

Globálne perspektívy REIT

Národné REIT sú zamerané na investovanie do nehnuteľností v jednej konkrétnej krajine, avšak sú citlivé na ekonomické a politické udalosti v danej geografickej oblasti. Na druhej strane, medzinárodné REIT umožňujú investovať do nehnuteľností na celosvetovej úrovni. Majú potenciál na dosiahnutie vyšších výnosov, ale sú tiež vystavené väčším globálnym rizikám.

Tieto rôzne typy REIT poskytujú investičné možnosti, ktoré zohľadňujú rôzne preferencie a ciele investorov v oblasti nehnuteľností.

Akcie REIT fondov

Záujemcovia o investovanie do REIT akcií môžu zakúpiť jednotlivé akcie REIT spoločností prostredníctvom brokerských účtov, ako napríklad eToro či XTB. Existujú dva hlavné typy REIT:

  • Equity REITs zamerané na vlastníctvo a správu nehnuteľností, pričom príjmy predstavujú platby od nájomníkov
  • Hypotekárne REITs, ktoré investujú do hypoték a iných dlhových nástrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami

REIT fondy sú zvyčajne kótované na národnej burze a poskytujú investorom značnú likviditu. Môžu byť zakúpené pomocou bežného maklérskeho účtu. Niektoré z verejne kótovaných REIT akcií zahŕňajú Prologis Inc. (PLD), American Tower Corp. (AMT), Ventas Inc. (VTR), Welltower Inc. (WELL), Realty Income (O) a Public Storage (PSA).

REIT majú profesionálny manažment, ktorý sa stará o riadenie a údržbu, čo oslobodzuje investorov od potreby aktívne riadiť nehnuteľnosti.

Realty Income akcie (O)

Realty Income (NYSE: O) je REIT spoločnosť zahrnutá v indexe S&P 500, ktorá sa zameriava na vytváranie spoľahlivých mesačných Realty Income dividend z portfólia komerčných nehnuteľností. Spoločnosť vlastní približne 11 100 nehnuteľností, z ktorých väčšina sú voľne stojace maloobchodné nehnuteľnosti s jedným nájomcom.

Obchodný model spoločnosti Realty Income zahŕňa investovanie do vysokokvalitných nehnuteľností prenajatých popredným prevádzkovateľom v odvetví na základe dlhodobých čistých nájomných zmlúv, čo podporuje cieľ poskytovať spoľahlivé mesačné Realty Income dividendy, ktoré sa časom zvyšujú.

Podľa najnovších údajov ponúka akcia Realty Income dividendový výnos 5,68 %. Realty Income akcie O sú kótované na burze cenných papierov v New Yorku pod symbolom „O“ a ich trhová kapitalizácia je približne 39,20 miliardy USD. Investovanie do akcií sa môže oplatiť.

REIT ETF fondy

ETF REIT je typ fondu obchodovaného na burze, ktorý primárne investuje do akcií REIT a jeho cieľom je napodobňovať REIT indexy. Tieto REIT ETF fondy ponúkajú nízkonákladovú investičnú možnosť pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči REIT.

Tieto fondy sú uplatňujú pasívne investovanie a riadenie, pričom sú navrhnuté tak, aby odzrkadľovali indexy REIT, čo z nich robí spôsob, akým sa akcionári môžu zapojiť do sektora nehnuteľností bez toho, aby museli osobne spravovať svoje portfólio REIT spoločností.

Niektoré zo zaujímavých REIT ETF na nákup zahŕňajú:

  • Vanguard Real Estate ETF (VNQ) – poskytuje vysoký príjem a mierny dlhodobý kapitálový rast investovaním do REIT akcií. ETF vypláca dividendy štvrťročne, pričom dividendový výnos predstavuje 3,61 % ročne.
  • Charles Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) – cieľom fondu je čo najpresnejšie sledovať, pred poplatkami a výdavkami, celkový výnos indexu zloženého z amerických realitných investičných trustov klasifikovaných ako akcie. Dividendový výnos dosahuje úroveň 3,58 %.
  • iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) – snaží sa sledovať investičné výsledky indexu zloženého z amerických REIT, ktoré držia americké hypotéky na bývanie a komerčné hypotéky, pričom vypláca investorom 4,04 % dividendový výnos.
  • Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) – SRET má prístup k 30 najvýnosnejším REIT na svete, čo potenciálne zvyšuje výnos portfólia. 8 rokov po sebe realizuje mesačné distribúcie dividend, ktoré v súčasnosti predstavujú 7,81 % ročne.

Najväčšie REIT vytvárajú veľkú časť príjmov odvetvia. To nerobí REIT imúnne voči zmenám na trhu. Niektoré REIT čelili prudkému poklesu cien, ktorý mohol nasledovať po nadmerných špekuláciách investorov.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Záver

Real Estate Investment Trusts (REITs) sa v súčasnosti stali neoddeliteľnou súčasťou svetového finančného trhu, ponúkajúc investorom unikátnu príležitosť participovať na dynamike odvetvia nehnuteľností. Ich schopnosť poskytovať pravidelný príjem, likviditu a diverzifikáciu portfólia robí z REIT atraktívnu alternatívu pre široké spektrum investorov.

Pre tých, ktorí uvažujú o investovaní do REIT, je kritické mať dôkladné porozumenie ich štruktúry, typov a rizík. Pred vstupom do tohto trhu je dôležité vyhodnotiť vlastné investičné ciele a toleranciu k riziku. Konzultácia s finančným poradcom a sledovanie aktuálnych trendov v odvetví nehnuteľností môže byť kľúčové pri rozhodovaní o vhodnosti investovania do REIT v konkrétnom čase a kontexte.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang