Odchod do predčasného dôchodku – kalkulačka a výpočet

odchod-do-predcasneho-dochodku

Odchod do dôchodku je pre mnohých ľudí udalosťou, ktorá zmení ich život – môže byť vzrušujúca aj skľučujúca. Predčasný odchod do dôchodku je rastúcim trendom, ktorý sa stáva čoraz populárnejším. Kedy možno požiadať o odchod do predčasného dôchodku? Ako si pomocou kalkulačky na výpočet odchodu do dôchodku vypočítať dôchodkový vek?


Obsah článku


Predčasný odchod do dôchodku môže byť výhodný z viacerých dôvodov, od finančných úspor až po pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce. Finančné úspory a správny rodinný rozpočet môžu pomôcť dôchodcom žiť pohodlnejšie počas celého dôchodku.

Čo je to predčasný starobný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je podobne ako sirotský dôchodok vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek.

Predčasný dôchodok môže byť užitočný pre osoby, ktoré sa blížia k dôchodkovému veku a stratili zamestnanie, čo znižuje pravdepodobnosť nájsť si novú prácu. Toto opatrenie môže pomôcť aj tým, ktorí sú už dlhodobo nezamestnaní a nemajú inú možnosť, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu.

Pre zaujímavosť, existujú štátne zľavy pre seniorov nad 60 rokov. Majú napr. nárok na 50 % zľavu z cestovného vo vlakoch ZSSK, zdravotnú starostlivosť, ako aj daň z nehnuteľnosti.

Odchod do predčasného dôchodku

Tí, ktorí odídu do predčasného dôchodku, si môžu viac užívať roky na dôchodku. Majú viac času cestovať, tráviť čas s rodinou a venovať sa koníčkom a činnostiam, ktoré im prinášajú radosť. Predčasní dôchodcovia majú často pocit, že ich kariéra bola dostatočne obohacujúca a že teraz tieto skúsenosti zúročujú tým, že zažívajú rôzne iné aspekty života.


Predčasný dôchodok však môže byť pre niektorých aj odstrašujúci. Tí, ktorí zvažujú odchod do predčasného dôchodku, musia zvážiť všetky súvisiace riziká a výhody, ktoré s tým súvisia. Z finančného hľadiska by mali byť dôchodcovia pripravení žiť zo svojich úspor a investícií.


Predčasný odchod do dôchodku zvyšuje riziko, že dôchodcovia nebudú mať nárok na sociálne zabezpečenie a iné dávky po odchode do dôchodku. Pri predčasnom dôchodku napríklad dotyčný nezíska rodičovský dôchodok, aspoň pokiaľ nedosiahne stanovený dôchodcovský vek.

Úrazová renta je pravidelná penzijná dávka, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa prostredníctvom úrazového poistenia. Avšak žiadateľ o úrazovú rentu, napr. pri chorobe z povolania, nesmie byť v dôchodkovom veku ani nesmie mať nárok na predčasný dôchodok.

Okrem toho sa môže stať, že sa budú musieť z finančných alebo iných dôvodov neočakávane vrátiť do pracovného procesu.

Dôchodcovia musia zvážiť aj to, ako si zachovajú duševnú a fyzickú aktivitu po odchode zo zamestnania. Dobrovoľníctvo a pokračovanie v záujmovej činnosti sú vynikajúcimi spôsobmi, ako si udržať duševnú a fyzickú aktivitu.

Pred rozhodnutím o predčasnom odchode do dôchodku by sa mala vykonať dôkladná príprava a premyslenie. Správnym plánovaním a prieskumom si môžu predčasní dôchodcovia zabezpečiť, aby ich roky na dôchodku napĺňali a obohacovali.

Odchod do predčasného dôchodku umožní mnohým ľuďom naplno sa venovať svojim záľubám.

Kto má nárok na odchod do predčasného dôchodku?

Od 1. januára 2023 má nárok na predčasný starobný dôchodok každý, kto:

  • získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia
  • chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo získal najmenej 40 odpracovaných rokov
  • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

Ak niekto získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa naňho veková podmienka. Dôležitý je zápočet rokov. To znamená, že ak splní aj ostatné zákonné podmienky, vznikne mu nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď mu chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Dôchodkový vek na Slovensku

Momentálny vek odchodu do dôchodku je stanovený na 64 rokov pre mužov aj ženy. Avšak, táto veková hranica bude postupne zvyšovaná.

Dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili po roku 1966, bude známy päť rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. Toto sa určí výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Je výhodné si rezervovať termín na podanie žiadosti o starobný dôchodok vopred, ideálne približne mesiac pred dosiahnutím dôchodkového veku. Žiadosť je možné podať buď v deň dosiahnutia dôchodkového veku, avšak aj kedykoľvek po tomto dni.

Odchod do dôchodku

V súčasnosti sa pri odchode do dôchodku nerozlišuje, či ide o muža, alebo ženu. Rozhodujú odpracované roky na dôchodok a doba platenia sociálneho poistenia.

V minulosti sa ženám znižoval vek odchodu do dôchodku na základe počtu detí. V súčasnosti sa toto zvýhodnenie dostalo aj k mužom. Horná hranica veku odchodu do dôchodku je teda 64 rokov a môže byť znížená vzhľadom na počet vychovaných detí, rovnako pre ženy aj mužov.

Výchova detí má vplyv na zníženie veku odchodu do dôchodku. Za každé dieťa možno odísť do dôchodku o šesť mesiacov skôr. Maximálne však do počtu troch detí. 

V súčasnosti majú muži aj ženy rovnaký dôchodkový vek.

Nová tabuľka odchodu do dôchodku

V súčasnosti je známy dôchodkový vek pre poistencov narodených pred rokom 1967, ktorý je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Tu je nová tabuľka vekov odchodu do dôchodku:

Rok narodenia poistencaDôchodkový vek
mužaženy s počtom vychovaných detí
0123 alebo 45 a viac
1943 a menej60r57r56r55r54r53r
194460r 9m57r56r55r54r53r
194561r 6m57r56r55r54r53r
194662r57r56r55r54r53r
194762r57r 9m56r55r54r53r
194862r58r 6m56r 9m55r54r53r
194962r59r 3m57r 6m55r 9m54r53r
195062r60r58r 3m56r 6m54r 9m53r
195162r60r 9m59r57r 3m55r 6m53r 9m
195262r61r 6m59r 9m58r56r 3m54r 6m
195362r62r60r 6m58r 9m57r55r 3m
195462r62r61r 3m59r 6m57r 9m56r
195562r 76d62r 76d62r 76d60r 3m58r 6m56r 9m
195662r 139d62r 139d62r 139d61r59r 3m57r 6m
195762r 6m62r 6m62r61r 6m60r58r 3m
195862r 8m62r 8m62r 2m61r 8m60r 9m59r
195962r 10m62r 10m62r 4m61r 10m61r 4m59r 9m
196063r63r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m63r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m63r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
196664r64r63r 6m63r62r 6m62r 6m
Tabuľka odchodu do dôchodku podľa roku narodenia poistenca, pohlavia a počtu vychovaných detí.

Nová tabuľka odchodu do dôchodku – muži

Mužom narodeným medzi rokmi 1957 – 1966 sa znižuje dôchodkový vek podľa počtu detí. Prehľad odchodu do dôchodku otcov narodených v tomto časovom intervale uvádza nová tabuľka:

Rok narodenia poistencaDôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí
123 a viac
195762r61r 6m61r
195862r 2m61r 8m61r 2m
195962r 4m61r 10m61r 4m
196062r 6m62r61r 6m
196162r 8m62r 2m 61r 8m
196262r 10m62r 4m61r 10m
196363r62r 6m62r
196463r 2m62r 8m62r 2m
196563r 4m62r 10m62r 4m
196663r 6m63r62r 6m
Tabuľka odchodu do dôchodku pre mužov podľa roku narodenia a počtu vychovaných detí.

Predčasný dôchodok – ročník 1962

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1962, ktorá nemala deti, je podľa právnych predpisov platný od 1. januára 2021 – 63 rokov a 4 mesiace.

O predčasný starobný dôchodok môže žena ročníka 1962 požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, teda vo veku 61 rokov a 4 mesiace. Rovnaký je aj predčasný dôchodok muža ročníka 1962.

S každým vychovaným dieťaťom sa dôchodkový vek znižuje o 6 mesiacov, najviac však do počtu troch detí.

Výpočet predčasného dôchodku

O predčasný dôchodok možno požiadať najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, avšak tento nárok môže vzniknúť aj po odpracovaní minimálne 40 rokov. Je dôležité spomenúť, že nárok na predčasný dôchodok má záujemca jedine vtedy, ak by výška dôchodku bola vyššia ako 1,6-násobok životného minima.

Suma predčasného starobného dôchodku sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Odchod do predčasného dôchodku – kalkulačka

Termín odchodu do dôchodku sa mení s dĺžkou dožitia. V praxi sa tento vzorec využíva tak, že čím viac sa bude priemerná dĺžka dožitia predlžovať, o to neskôr pôjdu ľudia do dôchodku.


Podľa roku, v ktorom sa človek narodil si však už dnes môže vypočítať, v akom veku dosiahne dôchodkový vek. Konečné slovo bude mať samozrejme to, koľko rokov človek odrobil a koľko rokov si platil odvody do Sociálnej poisťovne.


Výpočet odchodu do predčasného dôchodku podľa dátumu narodenia, pohlavia a počtu vychovávaných detí vypočítať umožňuje online kalkulačka odchodu do dôchodku dostupná na viacerých webových stránkach. Kalkulačka vypočíta len dôchodkový vek, avšak odpočítaním dvoch rokov z výsledku možno zistiť, kedy má človek nárok na odchod do predčasného dôchodku.

Kalkulačka odchodu do dôchodku

Dôchodková kalkulačka slúži na orientačný výpočet starobného dôchodku pri rôznych scénaroch príjmov.

Hlavný cieľ dôchodkovej kalkulačky je ukázať, ako sa zmení dôchodok jednotlivca, ak zostanete pracovať o rok či dva dlhšie. Kalkulačka zohľadňuje skorší odchod do dôchodku, predčasný dôchodok, neskorší odchod do dôchodku, každoročné valorizácie, súbeh práce a dôchodku.

Vďaka dôchodkovej kalkulačke si možno pozrieť, aká bude výška dôchodku v závislosti od toho, kedy sa človek rozhodne ísť do dôchodku. Táto kalkulačka je dostupná online na webových stránkach Inštitútu zamestnanosti.

Mnohé poisťovne ponúkajú aj 3-pilierovú dôchodkovú kalkulačku, kde si vedia klienti vypočítať, o koľko by sa im zvýšil dôchodok, ak by sa rozhodli pre dôchodkové sporenie – 3. pilier. Okrem toho je populárny aj druhý pilier.

Ak si chce byť človek istý tým, že peniaze z dôchodkového sporenia dokáže bezpečne vyberať, mal by aplikovať pravidlo 4 %

Aj spoločnosť OVB ponúka finančné riešenia v oblasti prípravy na dôchodok. Je to jedna z možností, ako sa pripraviť na dôstojný dôchodok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang